Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nejvýznamnější výsledky skupiny Biomedicínského inženýrství.

Knihy

2014_21

PENHAKER, M.; KUBÍČEK, J.; SLEZSKÁ UNIVERZITA. ÚSTAV FYZIKY. Matematické modelování dat pro vědecké účely. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, 2014. 327 s. p. ISBN 978-80-7248-942-8 (brož.).

2014_20

PENHAKER, M.; KUBÍČEK, J.; SLEZSKÁ UNIVERZITA. ÚSTAV FYZIKY. Snímače a senzory v biomedicíně. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, 2014. 129 s. p. ISBN 978-80-7248-943-5 (brož.).

2013_19

PENHAKER, M.; IMRAMOVSKÝ, M.; VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. KATEDRA KYBERNETIKY A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ. Zdravotnické elektrické přístroje. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 320 s. p.

ODV

PENHAKER, Marek, Jiří MOŠNA a Antonín SLABÝ. Sborník studijních materiálů ke kurzu česká a evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013. 1291. ISBN 978-80-7435-350-5. 

ZEP1

PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 411 s. p. ISBN 978-80-248-3107-7 (brož.).

ZEP2

PENHAKER, M.; AUGUSTYNEK, M. Zdravotnické elektrické přístroje 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 310 s. p. ISBN 978-80-248-3108-4 (brož.).

2013_15

PENHAKER, M. Snímače a senzory v biomedicíně. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 220 s. p. ISBN 978-80-248-3104-6 (brož.).

IHDT

ČIHÁK, Josef a Martin AUGUSTYNEK. Infuzní technika a hemodialyzační technika a technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 390 s. ISBN 978-80-248-3100-8

DMM

NOVÁK, Vilém, Martin AUGUSTYNEK, Iveta BRYJOVÁ a Barbora HRVOLOVÁ. Diagnostické metody v medicíně. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 266 s. ISBN 978-80-248-3101-5

VZ

JUREK, František a Martin AUGUSTYNEK (ed.). Veřejné zdravotnictví pro klinickou praxi. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 267 s. ISBN 978-80-248-3099-5.

2012_14

“Biomedical Engineering - Technical Applications in Medicine”, edited by Radovan Hudak, Marek Penhaker, Jaroslav Majernik, Hard cover, 420 pages, Published by InTech, 6th September 2012, ISBN 978-953-51-0733-0, 432, DOI: 10.5772/2608.[Online:] http://www.intechopen.com/books/biomedical- engineering-technical-applications- in-medicine 

downloads: 73611  (2017.10.03), Times cited (Web of Science): 41

PZT2

AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; Černý, M.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika 2. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 210, lii s. p. ISBN 978-80-248-2446-8 (brož.).

PZT1

AUGUSTYNEK, M.; ADAMEC, O.; PENHAKER, M. Přístrojová zdravotnická technika I. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. 152, lii s. p. ISBN 978-80-248-2364-5 (brož.).

TIEFENBACH, P.; PENHAKER, M.; KOBZA, F. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 60 s. p. ISBN 978-80-248-1590-9 (brož.).

SPIŠAK, J.; IMRAMOVSKÝ, M.; PENHAKER, M. Snímače a senzory v biomedicíně. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 117 s. p. ISBN 978-80-248-1607-4 (brož.).

PENHAKER, M.; VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Práce v prostředí MATLAB. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 1 CD-ROM p. ISBN 978-80-248-1559-6.

PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Lékařská kybernetika. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 80 s. p. ISBN 978-80-248-1561-9.

PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Modelování a simulace biologických systémů : cvičení. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 66 s. p. ISBN 978-80-248-1560-2 (brož.).

PENHAKER, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 63 s. p. ISBN 978-80-248-1589-3 (brož.).

PENHAKER, M. Lékařské terapeutické přístroje. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 216 s. p. ISBN 978-80-248-1558-9 (brož.).

ČERNÝ, M.; PENHAKER, M. Biotelemetrie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 155 s. p. ISBN 978-80-248-1605-0 (brož.).

ČERNÝ, M.; PENHAKER, M. Biotelemetrie : laboratorní úlohy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. 70 s. p. ISBN 978-80-248-1606-7 (brož.).

Kniha LDP obal na web

PENHAKER, M.; IMRAMOVSKY, M.; TIEFENBACH, P.; KOBZA, F. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. 320 s. p. ISBN 80-248-0751-3 (brož.).

 

POKORNÝ, M.; PENHAKER, M.; VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. REGIONÁLNÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Umělá inteligence a inženýrská informatika : průvodce studiem. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2003. 37 l. p. ISBN 80-248-0307-0.

Články časopisecké

Heliyon

Vanus, J., Kubicek, J., Vilimek, D., Penhaker, M., & Bilik, P. (2023). A innovative wavelet transformation method optimization in the noise-canceling application within intelligent building occupancy detection monitoring. Heliyon, 9(5) doi:10.1016/j.heliyon.2023.e16114. Impact Factor (3,776, Q1)

jcm-logo

Benda, V., Kubicek, J., Madeja, R., Oczka, D., Cerny, M., & Dostalova, K. (2023). Design of proposed software system for prediction of iliosacral screw placement for iliosacral joint injuries based on X-ray and CT images. Journal of Clinical Medicine, 12(6) doi:10.3390/jcm12062138 Impact Factor (4,964, Q1)

mathematics-logo

Kubicek, J., Varysova, A., Cerny, M., Skandera, J., Oczka, D., Augustynek, M., & Penhaker, M. (2023). Novel hybrid optimized clustering schemes with genetic algorithm and PSO for segmentation and classification of articular cartilage loss from MR images. Mathematics, 11(4) doi:10.3390/math11041027 Impact Factor (2,592, Q1)

Frontiers_In_Physio Kijonka, Jan, Petr Vavra, Pavel Zonca a Marek Penhaker. A wavelet-based VCG QRS loop boundaries and isoelectric coordinates detector. Frontiers in Physiology. 2022, 13. ISSN 1664-042X. Dostupné z: doi:10.3389/fphys.2022.941827, Impact Factor (4,755, Q2)

Frontiers_In_BME Novak, Martin, Marek Penhaker, Pavel Raska, Leopold Pleva a Martin Schmidt. Extremity compartment syndrome: A review with a focus on non-invasive methods of diagnosis. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2022, 10. ISSN 2296-4185. Dostupné z: doi:10.3389/fbioe.2022.801586, Impact Factor (6,064, Q1)
AlexandriaEJ

Vondrak, Jaroslav, Marek Penhaker a Frantisek Jurek. Selected transformation methods and their comparison for VCG leads deriving. Alexandria Engineering Journal. 2022, 61(5), 3475-3485. ISSN 11100168. Dostupné z: doi:10.1016/j.aej.2021.08.068, Impact Factor (6,625, Q1)

Frontiers_In_Physio

Vondrak, Jaroslav a Marek Penhaker. Review of Processing Pathological Vectorcardiographic Records for the Detection of Heart Disease. Frontiers in Physiology. 2022, 13. ISSN 1664-042X. Dostupné z: doi:10.3389/fphys.2022.856590, Impact Factor (4,755, Q2)

PLOS ONE Vector Logo | Free Download - (.SVG + .PNG) format -  SeekVectorLogo.Com

Vilimek D., Kubicek J., Golian M., Jaros R., Kahankova R., Hanzlikova P., Barvik D., Krestanova A., Penhaker M., Cerny M., Prokop O., Buzga M. Comparative analysis of wavelet transform filtering systems for noise reduction in ultrasound images. PLoS ONE 2022;17(7 July), DOI: 10.1371/journal.pone.0270745, Impact Factor (3,752, Q2)

Augustynek, M., Kubicek, J., Thomas, J., Penhaker, M., Vilimek, D., Strycek, M., Sojka, O. and Proto, A., 2022. An Artificial Heart System for Testing and Evaluation of Cardiac Pacemakers. Computers, Materials and Continua, 73(3), pp. 6269-6287 doi: 10.32604/cmc.2022.028644, Impact Factor (3,772, Q1)

IF_Sensors

Kubicek, J.; Varysova, A.; Cerny, M.; Hancarova, K.; Oczka, D.; Augustynek, M.; Penhaker, M.; Prokop, O.; Scurek, R. Performance and Robustness of Regional Image Segmentation Driven by Selected Evolutionary and Genetic Algorithms: Study on MR Articular Cartilage Images. Sensors 2022, 22, 6335. https://doi.org/10.3390/s22176335, Impact Factor (3,031, Q1)

Fiedorova K., Augustynek M., Kubicek J., Kudrna P., Bibbo D. Review of present method of glucose from human blood and body fluids assessment (2022) Biosensors and Bioelectronics, 211, art. no. 114348, DOI: 10.1016/j.bios.2022.114348. Impact Factor (12,545, Q1)

biomedicines-logo

Slaninova, N., Bryjova, I., Lasota, Z., Richterova, R., Kubicek, J., Augustynek, M., Seal, A., Krejcar, O., Proto, A. Thrombotic and Atherogenetic Predisposition in Polyglobulic Donors (2022) Biomedicines, 10 (4), art. no. 888, DOI: 10.3390/biomedicines10040888, Impact Factor (6.081, Q1)

IF_Sensors

Kubicek J., Strycek M., Cerny M., Penhaker M., Prokop O., Vilimek D. Quantitative and Comparative Analysis of Effectivity and Robustness for Enhanced and Optimized Non-Local Mean Filter Combining Pixel and Patch Information on MR Images of Musculoskeletal System. Sensors. 2021; 21(12):4161. https://doi.org/10.3390/s21124161, Impact Factor (3,031, Q1)

LaT

Krestanova, A., Kubicek, J., Penhaker, M., Timkovic, J. Premature infant blood vessel segmentation of retinal images based on hybrid method for the determination of tortuosity (2020) Lekar a Technika, 50 (2), pp. 49-57.

IEEE_rew

Kubicek, J., Fiedorova, K., Vilimek, D., Cerny, M., Penhaker, M., Janura, M., Rosicky, J. Recent Trends, Construction and Applications of Smart Textiles and Clothing for Monitoring of Health Activity: A Comprehensive Multidisciplinary Review (2020) IEEE Reviews in Biomedical Engineering, doi: 10.1109/RBME.2020.3043623. Impact Factor (6,180, Q1)

IEEE_Access

Krestanova, A., Kubicek, J., and Penhaker, M. Recent Techniques and Trends for Retinal Blood Vessel Extraction and Tortuosity Evaluation: A Comprehensive Review, in IEEE Access, vol. 8, pp. 197787-197816, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3033027. Impact Factor (3,745, Q1)

IF_Sensors

Stanke, L., Kubicek, J., Vilimek, D., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M., Slaninova, N., Akram, M.U. Towards to optimal wavelet denoising scheme—a novel spatial and volumetric mapping of wavelet-based biomedical data smoothing (2020) Sensors (Switzerland), 20 (18), art. no. 5301, pp. 1-24. Impact Factor (3,031, Q1)

IF_Sensors

Bibbo, D., Klinkovsky, T., Penhaker, M., Kudrna, P., Peter, L., Augustynek, M., Kašík, V., Kubicek, J., Selamat, A., Cerny, M., Bielcik, D. A new approach for testing fetal heart rate monitors (2020) Sensors (Switzerland), 20 (15), art. no. 4139, pp. 1-15. Impact Factor (3,031, Q1)

IF_Sensors

Slaninova, N., Fiedorova, K., Selamat, A., Danisova, K., Kubicek, J., Tkacz, E., Augustynek, M. Analysis and testing of a suitable compatible electrode’s material for continuous measurement of glucose concentration (2020) Sensors (Switzerland), 20 (13), art. no. 3666, pp. 1-19. Impact Factor (3,031, Q1)

IF_Sensors

Kubicek, J.; Tomanec, F.; Cerny, M.; Vilimek, D.; Kalova, M.; Oczka, D. Recent Trends, Technical Concepts and Components of Computer-Assisted Orthopedic Surgery Systems: A Comprehensive Review. Sensors 2019, 19, 5199. Impact Factor (3,031, Q1)

IF_Sensors

Vanus, J., Kubicek, J., Gorjani, O.M., Koziorek, J. Using the IBM SPSS SW Tool with Wavelet Transformation for CO₂ Prediction within IoT in Smart Home Care (2019) Sensors (Basel, Switzerland), 19 (6). Impact Factor (3,031, Q1)

IF_Sensors

Vanus, J., Fiedorova, K., Kubicek, J., Gorjani, O.M., Augustynek, M. Wavelet-Based Filtration Procedure for Denoising the Predicted CO2 Waveforms in Smart Home within the Internet of Things (2020) Sensors (Basel, Switzerland), 20 (3). Impact Factor (3,031, Q1)

IF_Symmetry

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D. Segmentation of articular cartilage and early osteoarthritis based on the fuzzy soft thresholding approach driven by modified evolutionary ABC optimization and local statistical aggregation (2019) Symmetry, 11 (7), art. no. 861. Impact Factor (2,143, Q2)

IF_Symmetry

Kubicek, J., Vilimek, D., Krestanova, A., Penhaker, M., Kotalova, E., Faure-Brac, B., Noel, C., Scurek, R., Augustynek, M., Cerny, M., Kantor, T. Prediction model of alcohol intoxication from facial temperature dynamics based on K-means clustering driven by evolutionary computing (2019) Symmetry, 11 (8), art. no. 995. Impact Factor (2,143, Q2)

IF_TIRS_PubMed_Slide_July18

Augustynek, M., Laryš, D., Kubíček, J., Marešová, P., Kuča, K. Use Effectiveness of Medical Devices: A Case Study on the Deployment of Ultrasonographic Devices (2018) Therapeutic Innovation and Regulatory Science, 52 (4), pp. 499-506. Impact Factor (0,882, Q4)

IF_JMIHI

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Bryjova, I., & Cerny, M. (2018). Segmentation of Knee Cartilage: A Comprehensive Review. Journal of Medical Imaging and Health Informatics. Impact Factor (0,549, Q4)

IF_2017_2

Proto, A., Penhaker, M., Conforto, S., & Schmid, M. (2017). Nanogenerators for Human Body Energy Harvesting. Trends in Biotechnology, 35(7), 610-624. doi: 10.1016/j.tibtech.2017.04.005(Impact Factor (2015 Thomson JCR Science Edition): 11,126, BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY             5 of 160, Q1)

IF_2016_3

Kubicek, J., Bryjova, I., Klosova, H., Stetinsky, J., & Penhaker, M. (2017). THE MODELLING OF THE POST-OPERATIVE PERFUSION IN BURNS FROM LDI DATA. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 15(1), 63-70. doi: 10.15598/aeee.v15i1.1791 (Impact Factor (2015 Thomson JCR Science Edition): - )

IF_Sensors

Bajgar, V., Penhaker, M., Martinkova, L., Pavlovic, A., Bober, P., Trchova, M., & Stejskal, J. (2016). Cotton Fabric Coated with Conducting Polymers and its Application in Monitoring of Carnivorous Plant Response. Sensors, 16(4). doi: 10.3390/s16040498(Impact Factor  (2015 Thomson JCR Science Edition): 2,033 , INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION           10 of 58 Q1)

IF_2016_4

Augustynek, M., Korpas, D., Penhaker, M., Cvek, J., & Binarova, A. (2016). Monitoring of CRT-D devices during radiation therapy in vitro. Biomedical Engineering Online, 15. doi: 10.1186/s12938-016-0144-7(Impact Factor (2015 Thomson JCR Science Edition): 1,683 , ENGINEERING, BIOMEDICAL          49 of 77Q3)

IF_2016_3

Bryjova, I., Kubicek, J., Moravec, J., Stetinsky, J., & Penhaker, M. (2016). The Evaluation of Light Conditions Influence and Corrections Upon Doppler Blood Perfusion Imagining. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 14(4), 421-428. doi: 10.15598/aeee.v14i4.1787(Impact Factor (2015 Thomson JCR Science Edition): - )

IF_Sensors

Proto, A., Penhaker, M., Bibbo, D., Vala, D., Conforto, S., & Schmid, M. (2016). Measurements of Generated Energy/Electrical Quantities from Locomotion Activities Using Piezoelectric Wearable Sensors for Body Motion Energy Harvesting. Sensors, 16(4). doi: 10.3390/s16040524 (Impact Factor (2015 Thomson JCR Science Edition): 2,033 , INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION            10 of 58 Q1)

IF_2016_1

Salemi, S., Selamat, A., & Penhaker, M. (2016). A model transformation framework to increase OCL usability. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 28(1), 13-26. doi: 10.1016/j.jksuci.2015.04.002 (Impact Factor (2015 Thomson JCR Science Edition): - )

IF_2015_7

Vavra, P., Skrobankova, M., Grepl, J., Crha, M., Penhaker, M., Jurcikova, J., . . . Zonca, P. (2015). New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs. Acta Veterinaria Brno, 84(4), 397-+. doi: 10.2754/avb201584040397(Impact Factor (2014 Thomson JCR Science Edition): 0,469 , VETERINARY SCIENCES              104 of 136, Q3)

IF_2015_6

Maresova, P., Penhaker, M., Selamat, A., & Kuca, K. (2015). The potential of medical device industry in technological and economical context. Therapeutics and clinical risk management, 11, 1505-1514. doi: 10.2147/tcrm.s88574 (Impact Factor (2016 Thomson JCR Science Edition): 2.2 , HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 38 of 90, Q2)

IF_2015_5

Vavra, P., Penhaker, M., Jurcikova, J., Skrobankova, M., Crha, M., Ostruszka, P., . . . Zonca, P. (2015). Semi-spherical radiofrequency bipolar device - a new technique for liver resection: Experimental in vivo study on the porcine model. Technology in cancer research & treatment, 14(5), 573-582. doi:10.7785/tcrt.2012.500432

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 1.730 , ONCOLOGY, Q4)

 

IF_2015_4

Ismaila Idris, Ali Selamat, Ngoc Thanh Nguyen, Sigeru Omatu, Ondrej Krejcar, Kamil Kuca, Marek Penhaker, “A combined negative selection algorithm-particle swarm optimization for an email spam detection system”. Engineering Applications of Artificial Intelligence. vol. 39, pp. 33-44, 2014. DOI 10.1016/j.engappai.2014.11.001. Received 9 February 2014; in Revised form 29 October 2014; Accepted 1 November 2014; Published March 2015. ISSN: 0952-1976.

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 2.207, (ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 51 of 249,Q1,))                                      

IF_2015_3

Honegr, J., Soukup, O., Dolezal, R., Malinak, D., Penhaker, M., Prymula, R., & Kuca, K. (2015). Structural properties of potential synthetic vaccine adjuvants - tlr agonists. Current Medicinal Chemistry, 22(29), 3306-3325. doi:10.2174/0929867322666150821094634

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 3.853 , CHEMISTRY, MEDICINAL, Q1)

IF_2015_2

Kuca, K., Hrabinova, M., Jun, D., Musilek, K., Penhaker, M., Krejcar, O., & Soukup, O. (2015). Universality of oxime k203 for reactivation of nerve agent-inhibited ache. Medicinal Chemistry, 11(7), 683-686. doi:10.2174/1573406411666150407154204

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 1.363 , CHEMISTRY, MEDICINAL, Q3)

IF_2015_1

Vavra, P., Nowakova, J., Ostruszka, P., Hasal, M., Jurcikova, J., Martinek, L., . . . Zonca, P. (2015). Colorectal cancer liver metastases: Laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 10(2), 205-212. doi:10.5114/wiitm.2015.52082

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): - , SURGERY, Q3)

IF_Sensors

Frischer, R., Penhaker, M., Krejcar, O., Kacerovsky, M., Selamat, A., “Precise Temperature Measurement for Increasing the Survival of Newborn Babies in Incubator Environments”. Sensors. vol. 14, Iss. 12, pp. 23563-23580, 2014. DOI 10.3390/s141223563. Received 12 August 2014; in Revised form 22 October 2014; Accepted 1 December 2014; Published 8 December 2014. ISSN: 1424-8220.

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 2.245 , INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 10 of 56, Q1) Q1)

IF_2014_5

Malinak, D., Dolezal, R., Marek, J., Salajkova, S., Soukup, O., Vejsova, M., Korabecny, J., Honegr, J., Penhaker, M., Musilek, K. and Kuca, K. “ 6-Hydroxyquinolinium salts differing in the length of alkyl side-chain: Synthesis and antimicrobial activity”. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters . 2014, vol. 24, issue 22, s. 5238-5241. DOI: 10.1016/j.bmcl.2014.09.060. ISSN: 0960-894X, eISSN: 1464-3405

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition):2.42, CHEMISTRY, ORGANIC 20 of 58, Q2 ))                                             

IF_2014_4

Vavra, P. Nowakova, J., Jelinek, P., Hasal, M.,  Penhaker, M.,  Ihnat, P. et al., "Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques,"  Hepato-Gastroenterology,  vol. 61, pp. 2359-2366, NOV-DEC 2014 2014. DOI: 10.5754/hge13987 ISSN: 0172-6390                 

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.928, SURGERY 145 of 198, Q3))                                            

IF_2014_3

Vavra, P., Penhaker, M., Grepl, J., Jurcikova, J., Palecek, J., Crha, M.,  Nowakova, J., Hasal, M., Skrobankova, M.,  Ostruszka, P.,  Ihnat, P., Delongova, P., Salounova, D.,  Habib, N.A., Zonca, P.  „Technical Development of a New Semispherical Radiofrequency Bipolar Device (RONJA): Ex Vivo and In Vivo Studies“ In Journal BioMed Research International. 2014, vol. 2014, pp.1 - 7., Article Number: 532792, ISSN 2314-6133, ISSN 2314-6141 (online), DOI: 10.1155/2014/532792. [online:] http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/ 532792/

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 1.579, MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 85 of 123,Q3))

IF_2014_2

Kalina, J., Hrvolova, B., Krohova, J., Smondrk, M., Penhaker, M. “Fotometrie - experiment pro výuku” In Journal Chemické listy, vol.108, Iss 2., pp. 172 – 175, Received  22rd November 2013, Accepted 19th January 2014; Published February 2014. ISSN  0009-2770 (print), ISSN 1213-7103 (online)

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.272, CHEMISTRY,MULTIDISCIPLINARY 146 of 157,Q4))

IF_2012_1

Vozda, M., Peterek, T., Hrvolova, B.,  Penhaker, M. “Unit for Recording External Events during Measuring of Biosignals” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.20, Iss 1., pp. 37 – 40, Received  16rd March 2013, Accepted 11th April 2013; Published January 2014. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online) DOI: 10.5755/j01.eee.20.1.6164

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2012_1

Vozda, M.,  Hrvolova, B., Krohova, J., Smondrk, M.,Penhaker, M. “Computer-Based Vectorcardiograph for Research Purposes” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.19, Iss 9., pp. 61 – 64, Received  13rd March 2013, Accepted 8th April 2013; Published Septrember 2013. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online), DOI: 10.5755/j01.eee.19.9.5650

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2012_1

Penhaker, M., Kasik, V.,Hrvolova, B. “Advanced Bilirubin Measurement by a Photometric Method” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.19, Iss 3., pp. 47 – 50, Received  13rd March 2013, Accepted 8th April 2013; Published Sectember 2013. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online) DOI: 10.5755/j01.eee.19.3.3696,

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2012_1

Vozda, M., Sekora, M., Penhaker, M. “ Precise Temperature  Stabilizing System of Liquids for the Purpose Biomedical Applications” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.18, Iss 10., pp. 29 – 32, Received  3rd March 2012, Accepted 12th May 2012; Published October 2012. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online), DOI: 10.5755/j01.eee.18.10.3056

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2012_1

Kijonka J., Penhaker, M. “ Electronic Invasive Blood Pressure Simulator Device for Patient Monitor Testing” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.122, Iss 6., pp. 49 – 54, Received  15th December 2010, Accepted 23rd May 2011; Published June 2012. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online)

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2012_1

Penhaker, M., Stankus, M., Prauzek, M., Adamec, O., Peterek, T., Cerny, M., Kasik, V. “Advanced Experimental Medical Diagnostic System Design and Realization” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.117, Iss 1., pp. 89– 94, Received  15th  December 2010, Accepted 29th  March 2011; Published January 2012. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online)

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2012_1

Augustynek, M., Penhaker, M. “ Non Invasive Measurement and Visualisation of Blood Presure”  In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.116, Iss 10., pp. 55 – 58, Received  15th December 2010, Accepted 29th March 2011; Published December 2011. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online)

(Impact Factor (2013 Thomson JCR Science Edition): 0.561, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 191 of 249,Q4)

IF_2011_5

Pindor, J., Jiravsky, O., Srovnal, V., Penhaker, M. “Real Time Mapping QRS Duration Based on Wavelets” In Journal Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 87, Iss 9a, pp. 312-315, 2011, Received 18th   May 2011; Accepted 11th  August 2011. ISSN 0033-2097.

(Impact Factor (2010 Thomson JCR Science Edition): 0.242, ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC    221 of 245,Q4)

IF_2011_4

Vybíral, D., Augustynek, M., Penhaker. M. “Devices for Position Detection ” In Journal Journal of Vibroengineering. vol. 13, Iss.3, pp. 531-535, 2011. Received 2nd June 2011; Revise 16th  July 2011,  Accepted 31th August  2011. ISSN: 1392-8716.

(Impact Factor (2010 Thomson JCR Science Edition: 0.323, ENGINEERING, BIOMEDICAL 71 of 76, Q4)) 

IF_2012_1

Cerny, M., Penhaker, M. “ Wireless Body Sensor Network in Health Maintenance Systems” In Journal Electronics and Electrical Engineering, vol.115, Iss 9., pp. 113 – 116, Received  15th December 2010, Accepted 29th March 2011; Published November 2011. ISSN 1392 – 1215 (print), ISSN 2029-5731 (online)

(Impact Factor (2010 Thomson JCR Science Edition): 0.659,

ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC       191 of 249,Q4

IF_2011_2

Penhaker, M., Kasik, V., Korpas, D. “Electrical parameters measurement and testing of implantable cardioverters – defibrillators” In Journal Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 87, Iss 6, pp. 186-189, 2011, Received 28th  January 2011; Accepted 2nd  April 2011. ISSN 0033-2097.

(Impact Factor (2010 Thomson JCR Science Edition): 0.242, ENGINEERING, ELECTRICAL &ELECTRONIC 221 of 245, Q4))       

IF_2011_1

Penhaker, M., Hajovsky, R., Korpas, D. „Measurement and Analysis EMC Parameters o Implantable PacemakerIn Journal Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 87, Iss 5, pp. 265-268, 2011, Received 28th January 2011, Accepted 2nd April 2011.  ISSN 0033-2097.

(Impact Factor (2010 Thomson JCR Science Edition): 0.242, ENGINEERING, ELECTRICAL &ELECTRONIC 221 of 245, Q4))  

Články konferenční

Barvik, D., Kubicek, J., Malinova, N., Augustynek, M., Vilimek, D., Penhaker, M. Analysis and Measurement of Cardiac Output Based on Pulmonary Artery Thermodilution in Laboratory Conditions (2021) IFMBE Proceedings, 80, pp. 73-83.

[1]

Vanus, J., Fiedorova, K., Kubicek, J., Gorjani, O.M., Augustynek, M. Wavelet-based filtration procedure for denoising the predicted CO2 waveforms in smart home within the internet of things (2020) Sensors (Switzerland), 20 (3), art. no. 620.

[2]

Peter, L., Proto, A., Kamensky, D., Bryjova, I. The new approach to detect scar healing (2020) Studies in Computational Intelligence, 830, pp. 291-300.

[3]

Krestanova, A., Kubíček, J., Skandera, J., Vilimek, D., Oczka, D., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M. Quantitative Analysis and Objective Comparison of Clustering Algorithms for Medical Image Segmentation (2020) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12034 LNAI, pp. 114-125.

[4]

Kubicek, J., Kosturikova, J., Vilimek, D., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D., Barvik, D. A Proposal of Optimal Wavelet Based Smoothing for EGG Signal Trend Detection (2020) Communications in Computer and Information Science, 1178 CCIS, pp. 238-248.

[5]

Vilimek, D., Kubikova, K., Kubíček, J., Barvik, D., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M., Oczka, D., Vondrak, J. A Quantitative and Comparative Analysis of Edge Detectors for Biomedical Image Identification Within Dynamical Noise Effect (2020) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12034 LNAI, pp. 90-101.

[6] 

Fiedorova, K., Augustynek, M., Kubicek, J., Penhaker, M., Vodakova, A., Korhelik, K. Modeling and Objectification of Skiagraphy Image Quality Deterioration Caused by X-Ray Secondary Irradiation on Mobile X-Ray Device (2020) IFMBE Proceedings, 76, pp. 1599-1608.

[7] 

Fiedorova, K., Augustynek, M. Proposal of electrode system for measuring level of glucose in the blood (2020) Lecture Notes in Electrical Engineering, 554, pp. 45-54.

[8] 

Krestanova, A., Kubicek, J., Timkovic, J., Penhaker, M., Oczka, D., Vanus, J. Modeling and extraction of retinal blood vessels from RetCam 3 based on morphological segmentation (2020) Studies in Computational Intelligence, 830, pp. 255-263.

[9] 

Bibbo, D., Kijonka, J., Kudrna, P., Penhaker, M., Vavra, P., Zonca, P. Design and development of a novel invasive blood pressure simulator for patient’s monitor testing (2020) Sensors (Switzerland), 20 (1), art. no. 259,

[10] 

Monsportova, P., Augustynek, M., Vondrak, J., Kubíček, J., Vilimek, D., Konecny, J., Timkovic, J. Monitoring and Statistical Evaluation of the Effect of Outpatient Pleoptic-Orthoptic Exercises (2020) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 12034 LNAI, pp. 102-113.

[11]  

Krestanova, A., Kubicek, J., Kosturikova, J. Segmentation of Blood Vessels from Fundus Retinal Images by Using Gabor Transformation (2020) IFMBE Proceedings, 76, pp. 1609-1619.

[12]  

Prorok, T., Jarusek, R., Smolka, P., Cerny, M. Application to train cognitive skills according to the CHC intelligence model (2019) AIP Conference Proceedings, 2186, art. no. 060005.

[13]

Foltyn, J., Proto, A., Oczka, D., Halfar, R., Klinkovsky, T., Skoloudik, L., Cerny, M., Chrobok, V., Ryska, A., Radochova, V., Litschmannova, M., Penhaker, M., Mejzlik, J. Evaluation of an Electro-Pneumatic Device for Artificial Capillary Pulse Generation used in a Prospective Study in Animals for Surgical Neck Wound Healing (2019) Scientific Reports, 9 (1), art. no. 9837.

[14]  

Kubicek, J., Tomanec, F., Cerny, M., Vilimek, D., Kalova, M., Oczka, D. Recent trends, technical concepts and components of computer-assisted orthopedic surgery systems: A comprehensive review (2019) Sensors (Switzerland), 19 (23), art. no. 5199.

[15]

Vilimek, D., Kubicek, J., Penhaker, M., Oczka, D., Augustynek, M., Cerny, M. Current Automatic Methods for Knee Cartilage Segmentation: A Review (2019) Proceedings - European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP, 2019-October, art. no. 8946132, pp. 117-122.

[16]  

Augustynek, M., Cihak, J., Vilimek, D., Kubicek, J., Penhaker, M., Fiedorova, K. Biocompatibility of Medical Devices and Their Risks (2019) Proceedings - European Workshop on Visual Information Processing, EUVIP, 2019-October, art. no. 8946251, pp. 228-231.

[17] 

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D. Segmentation of articular cartilage and early osteoarthritis based on the fuzzy soft thresholding approach driven by modified evolutionary ABC optimization and local statistical aggregation (2019) Symmetry, 11 (7), art. no. 861.

[18] 

Capalbo, I., Penhaker, M., Peter, L., Proto, A. Consumer perceptions on smart wearable devices for medical and wellness purposes (2019) 2019 IEEE Technology and Engineering Management Conference, TEMSCON 2019, art. no. 8813685.

[19] 

Kubicek, J., Timkovic, J., Penhaker, M., Oczka, D., Kovarova, V., Krestanova, A., Augustynek, M., Cerny, M. Detection and segmentation of retinal lesions in retcam 3 images based on active contours driven by statistical local features (2019) Advances in Electrical and Electronic Engineering, 17 (2), pp. 194-201.

[20] 

Vondrak, J., Schmidt, M., Proto, A., Penhaker, M., Jargus, J., Peter, L. Using Miniature Thermoelectric Generators for Wearable Energy Harvesting (2019) 2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies, SpliTech 2019, art. no. 8782997.

[21] 

Vanus, J., Kubicek, J., Gorjani, O.M., Koziorek, J. Using the IBM SPSS SW tool with wavelet transformation for CO 2 prediction within IoT in smart home care (2019) Sensors (Switzerland), 19 (6), art. no. 1407.

[22]

Kubicek, J., Timkovic, J., Penhaker, M., Oczka, D., Krestanova, A., Augustynek, M., Cerny, M. Retinal blood vessels modeling based on fuzzy sobel edge detection and morphological segmentation (2019) BIODEVICES 2019 - 12th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, pp. 121-126.

[23]

Kasik, V., Penhaker, M., Kubicek, J., Cerny, M., Augustynek, M., Oczka, D., Krestanova, A. Design and implementation of monitor tester for validation of ECG signals (2019) BIODEVICES 2019 - 12th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, pp. 127-133.

[24]

Peter, L., Noury, N., Cerny, M. Proposal of physical model of cardiovasc ular system; improvement of mock circulatory loop (2019) IFMBE Proceedings, 68 (1), pp. 505-508.

[25]

Kubicek, J., Krestanova, A., Bryjova, I., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M., Oczka, D., Vanus, J. Modeling and Features Extraction of Heel Bone Fracture Reparation Dynamical Process from X-Ray Images Based on Time Iteration Segmentation Model Driven by Gaussian Energy (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11432 LNAI, pp. 300-310.

[26]

Kubicek, J., Krestanova, A., Penhaker, M., Oczka, D., Cerny, M., Augustynek, M. Detection and modeling of alcohol intoxication dynamic from IR images based on clustering driven by ABC algorithm (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11683 LNAI, pp. 393-402.

[27]

Kubicek, J., Krestanova, A., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D. Modeling of Articular Cartilage with Goal of Early Osteoarthritis Extraction Based on Local Fuzzy Thresholding Driven by Fuzzy C-Means Clustering (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11432 LNAI, pp. 289-299.

[28]

Kubicek, J., Vilimek, D., Krestanova, A., Penhaker, M., Kotalova, E., Faure-Brac, B., Noel, C., Scurek, R., Augustynek, M., Cerny, M., Kantor, T.Prediction model of alcohol intoxication from facial temperature dynamics based on K-means clustering driven by evolutionary computing (2019) Symmetry, 11 (8), art. no. 995.

[29]

Kubicek, J., Krestanova, A., Polachova, M., Oczka, D., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M., Krejcar, O. Design and Analysis of LMMSE Filter for MR Image Data (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11432 LNAI, pp. 336-348.

[30]

Kubicek, J., Penhaker, M., Oczka, D., Buzga, M., Augustynek, M., Cerny, M., Vondrak, J., Krestanova, A. A Proposal of Optimal Wavelet Filter Design for EGG Signal Decomposition based on Modified ABC Evolutionary Optimization (2019) SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 8782785, pp. 83-88.

[31]

Kubicek, J., Krestanova, A., Muchova, T., Oczka, D., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M., Krejcar, O. Autonomous Segmentation and Modeling of Brain Pathological Findings Based on Iterative Segmentation from MR Images (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11432 LNAI, pp. 324-335.

[32]

Oczka, D., Penhaker, M., Knybel, L., Kubíček, J. Evaluation application for tracking and statistical analysis of patient data from hospital real time location systém (2019) IFMBE Proceedings, 68 (3), pp. 805-808.

[33]

Tomaskova, H., Maresova, P., Penhaker, M., Augustynek, M., Klimova, B., Fadeyi, O., Kuca, K. The business process model and notation of open innovation: The process of developing medical instrument (2019) Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5 (4), art. no. 101.

[34]

Karasek, J., Kasik, V., Vondrak, J., Penhaker, M., Grepl, J., Kubicek, J., Cvek, J., Knybel, L., Vilimek, D., Barvik, D. A Proposal of Measuring Telemetry System for Patient Breathing Recording within Radiotherapy (2019) IFAC-PapersOnLine, 52 (27), pp. 353-358.

[35]

Vondrak, J., Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Kovar, P., Kubicek, J. Design and FEM Analysis of Laparoscopical Tool for Electrocoagulation Surgery (2019) SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 8782722, pp. 107-112.

[36]

Fiedorova, K., Baladova, V., Peter, L. Analysis of upper limb movement for biofeedback in rehabilitation (2019) IFAC-PapersOnLine, 52 (27), pp. 545-549.

[37]

Vanus, J., Krestanova, A., Kubicek, J., Gorjani, O., Penhaker, M., Oczka, D. Using Wavelet Transformation for Prediction CO2in Smart Home Care Within IoT for Monitor Activities of Daily Living (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11684 LNAI, pp. 500-509.

[38]

Bandyopadhyay, T., Kubicek, J., Penhaker, M., Timkovic, J., Oczka, D., Krejcar, O. A Semi-Supervised Learning Approach for Automatic Segmentation of Retinal Lesions Using SURF Blob Detector and Locally Adaptive Binarization (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11432 LNAI, pp. 311-323.

[39]

Fiedorova, K., Augustynek, M., Klinkovsky, T. Proposal of electrode for measuring glucose concentration in blood (2019) IFMBE Proceedings, 68 (3), pp. 801-804.

[40]

Halfar, R., Litschmannová, M., Černý, M. Effects of External Conditions to Chaotic Properties of Human Stability (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1011, pp. 141-150.

[41]

Schmidt, M., Penhaker, M., Kubíček, J., Kráčmar, J., Hlaváčková, M., Ihnát, P., Vávra, P. Design and strength analysis of laparoscopical tool for electrocoagulation surgery (2019) BIODEVICES 2019 - 12th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, pp. 269-274.

[42]

Krestanova, A., Kracmar, J., Hlavackova, M., Kubicek, J., Vavra, P., Penhaker, M., Ihnat, P. Design and Testing of Radiofrequency Instrument RONLINE (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 1011, pp. 638-649.

[43]

Grepl, J., Vávra, P., Ihnát, P., Hlaváčková, M., Penhaker, M., Křest'anová, A., Kubíček, J. Design and Testing of radiofrequency instrument Ronja ICS (2019) SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 8782736, pp. 159-164.

[44]

Chrobok, J., Schmidt, M., Penhaker, M., Kubicek, J., Hlavackova, M., Vavra, P., Ihnat, P. Design and Stress Analysis of a System for Cleaning Needle Electrodes for Radiofrequency Ablation during Surgeries (2019) SAMI 2019 - IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 8782727, pp. 153-158.

[45]

Fiedorova, K., Augustynek, M., Fojtik, F., Hlavackova, M. Analysis of mechanical properties of dialysis sets (2019) BIODEVICES 2019 - 12th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 12th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2019, pp. 228-234.

[46]

Adzima, J., Penhaker, M., Klinkovsky, T., Oczka, D., Kubicek, J., Schmidt, M., Vilimek, D., Barvik, D. Device for Evaluation of Electrical Parameters of Biopotential Electrodes (2019) IFAC-PapersOnLine, 52 (27), pp. 524-529.

[47]

Gorjani, O.M., Vanus, J., Kubicek, J., Bilik, P. Prediction of CO2 concentration in smart homes using IBM SPSS software tool (2019) Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019, pp. 546-550.

[48]

Proto, A., Peter, L., Cerny, M., Penhaker, M., Bibbo, D., Conforto, S., Schmid, M. Human body energy harvesting solutions for wearable technologies(2018) 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2018, art. no. 8531189.

[49]

Peter, L., Maryncak, F., Proto, A., Penhaker, M. Measurement system for classification of hand's gesture (2018) 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2018, art. no. 8531079.

[50]

Jirka, J., Prauzek, M., Krejcar, O., Kuca, K. Automatic epilepsy detection using fractal dimensions segmentation and GP–SVM classification (2018) Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, pp. 2439-2449.

[51]

Peter, L., Janoscova, B., Proto, A., Cerny, M. Electrooculography as a tool for managing application (2018) 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2018, art. no. 8531178.

[52]

Foltyn, J., Halfar, R., Cerny, M., Noury, N. Multipurpose sensor for human movement analysis (2018) 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2018, art. no. 8531166.

[53]

Vanus, J., Martinek, R., Kubicek, J., Penhaker, M., Nedoma, J., Fajkus, M. Using the PI processbook software tool to monitor room occupancy in smart home care (2018) 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2018, art. no. 8531108.

[54]

Halfar, R., Foltyn, J., Oczka, D., Cerny, M., Rosicky, J., Rosicky, J., Grygar, A. Sensor based solution for cranial remodeling orthosis (2018) 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2018, art. no. 8531080.

[55]

Knybel, L., Penhaker, M., Proto, A., Otahal, B., Nowakova, J., Cvek, J., Filipova, B., Selamat, A. Accuracy analysis of the dose delivery process while using the Xsight® Spine Tracking technology (2018) Biomedical Physics and Engineering Express, 4 (6), art. no. 065033, .

[56]

Rezaei, Z., Selamat, A., Taki, A., Rahim, M.S.M., Kadir, M.R.A., Penhaker, M., Krejcar, O., Kuca, K., Herrera-Viedma, E., Fujita, H. Thin cap fibroatheroma detection in virtual histology images using geometric and texture features (2018) Applied Sciences (Switzerland), 8 (9), art. no. 1632.

[57]

Augustynek, M., Laryš, D., Kubíček, J., Marešová, P., Kuča, K. Use Effectiveness of Medical Devices: A Case Study on the Deployment of Ultrasonographic Devices (2018) Therapeutic Innovation and Regulatory Science, 52 (4), pp. 499-506.

[58]

Proto, A., Bibbo, D., Cerny, M., Vala, D., Kasik, V., Peter, L., Conforto, S., Schmid, M., Penhaker, M. Thermal energy harvesting on the bodily surfaces of arms and legs through a wearable thermo-electric generator (2018) Sensors (Switzerland), 18 (6), art. no. 1927.

[59]

Kasik, V., Kahankova, R., Chvostkova, Z., Kubicek, J., Penhaker, M., Oczka, D. Real-time analysis of semiconductor memories under the influence of ionizing radiation (2018) SAMI 2018 - IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics Dedicated to the Memory of Pioneer of Robotics Antal (Tony) K. Bejczy, Proceedings, 2018-February, pp. 81-84.

[60]

Kutalek, F., Pustkova, R., Oczka, D., Penhaker, M., Kubicek, J. Visualization of transient characteristics of warming with thermal cameras (2018) SAMI 2018 - IEEE 16th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics Dedicated to the Memory of Pioneer of Robotics Antal (Tony) K. Bejczy, Proceedings, 2018-February, pp. 37-42.

[61]

Kubicek, J., Augustynek, M., Penhaker, M., Cerny, M., Oczka, D. Analysis and modeling of alcohol intoxication from IR images based on multiregional image segmentation and correlation with breath analysis (2018) 2017 IEEE Conference on Big Data and Analytics, ICBDA 2017, 2018-January, pp. 49-54.

[62]

Kubicek, J., Augustynek, M., Vodakova, A., Penhaker, M., Cerny, M., Oczka, D. Segmentation and modeling of scattered RTG irradiation on quality of skiagraphy images in clinical conditions (2018) 2017 IEEE Conference on Big Data and Analytics, ICBDA 2017, 2018-January, pp. 105-110.

[63]

Kubicek, J., Bryjova, I., Augustynek, M., Penhaker, M. The light conditions influence upon blood perfusion in the duplex mode (2018) Journal of Engineering and Applied Sciences, 13 (Specialissue3), pp. 3221-3225.

[64]

Proto, A., Peter, L., Augustynek, M., Cerny, M., Penhaker, M. Flexible teg on the ankle for measuring the power generated while performing activities of daily living (2018) Lekar a Technika, 48 (3), pp. 84-90.

[65]

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M. Mouse tracking algorithm based on the multiple model kalman filter: Design and implementation of ophthalmological corrector (2018) Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 10 (1-8), pp. 105-108.

[66]

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Bryjova, I., Valosek, J. Utilization of medical image soft segmentation based on fuzzy sets classification process modified by local aggregation approach(2018) Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 10 (1-8), pp. 109-113.

[67]

Kubicek, J., Timkovic, J., Krestanova, A., Augustynek, M., Penhaker, M., Bryjova, I. Morphological segmentation of retinal blood vessels and consequent tortuosity extraction (2018) Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 10 (1-4), pp. 73-77.

[68]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M., Oczka, D., Augustynek, M., Cerny, M. Fuzzy segmentation driven by modified ABC algorithm using cartilage features completed by spatial aggregation: Modeling of early cartilage loss (2018) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11056 LNAI, pp. 479-488.

[69]

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D. Multiregional Soft Segmentation Driven by Modified ABC Algorithm and Completed by Spatial Aggregation: Volumetric, Spatial Modelling and Features Extraction of Articular Cartilage Early Loss (2018) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10752 LNAI, pp. 385-394.

[70]

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D. Biomedical image data segmentation with using of clustering driven by genetic algorithms (2018) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 303, pp. 101-107.

[71]

Peter, L., Noury, N., Cerny, M. The New Approach for The Model of Cardiovascular Systém (2018) IFAC-PapersOnLine, 51 (6), pp. 48-53.

[72]

Peter, L., Proto, A., Cerny, M. Investigation of a possibility of ECG and PPG common measurement (2018) IFMBE Proceedings, 68 (2), pp. 851-855.

[73]

Kubicek, J., Bryjova, I., Somek, M., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D., Timkovic, J. Optimization of Laser Therapy Parameters in Dependence of Spot Size (2018) IFAC-PapersOnLine, 51 (6), pp. 360-365.

[74]

Kubicek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D., Maresova, P. Detection and Dynamical Tracking of Temperature Facial Distribution Caused by Alcohol Intoxication with Using of Modified OTSU Regional Segmentation (2018) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10752 LNAI, pp. 357-366.

[75]

Kubicek, J., Penhaker, M., Oczka, D., Augustynek, M., Cerny, M., Maresova, P. Analysis and Modelling of Heel Bone Fracture with Using of Active Contour Driven by Gaussian Energy and Features Extraction (2018) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10752 LNAI, pp. 405-414.

[76]

Peter, L., Maryncak, F., Proto, A., Cerny, M. Fuzzy Classification of Hand's Motion (2018) IFAC-PapersOnLine, 51 (6), pp. 354-359.

[77]

Peter, L., Maryncak, F., Proto, A., Cerny, M. Classification of myopotentials of hand’s motions to control applications (2018) IFMBE Proceedings, 68 (2), pp. 155-158.

[78]

Kubicek, J., Augustynek, M., Vodakova, A., Penhaker, M. Modelling and Objectification of Secondary X ray Irradiation on Skiagraphy Images in Clinical Conditions (2018) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10752 LNAI, pp. 367-375.

[79]

Kubicek, J., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M., Korhelik, K., Vodakova, A., Oczka, D. Analysis and modeling of secondary X-ray effect on structure of skiagraphy images (2018) BIODEVICES 2018 - 11th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2018, 1, pp. 30-38.

[80]

Kubicek, J., Faure-Brac, B., Penhaker, M., Scurek, R., Cerny, M., Augustynek, M., Oczka, D. Modeling of blood alcohol content using multiregional segmentation from ir images (2018) BIODEVICES 2018 - 11th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2018, 1, pp. 39-47.

[81]

Kubicek, J., Hudak, R., Timkovic, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Oczka, D. Analysis and dynamical modelling of retinal lesions with using of time deformable segmentation model (2018) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 303, pp. 135-142.

[82]

Oczka, D., Grepl, J., Kašík, V., Penhaker, M., Knybel, L., Cvek, J. Patient’s respiratory curve synchronization by visual feedback application (2018) Lekar a Technika, 48 (1), pp. 17-21.

[83]

Kubicek, J., Cerny, M., Penhaker, M., Augustynek, M., Molnarova, K., Kosturikova, J., Baleja, L., Oczka, D., Timkovic, J. Modeling and Features Extraction of Blood Vessels based on Soft Regional Segmentation (2018) IFAC-PapersOnLine, 51 (6), pp. 366-371.

[84]

Tomaskova, H., Maresova, P., Jun, D., Augustynek, M., Honegr, J., Klimova, B. Dynamic Modeling of the Czech Republic Population with a Focus on Alzheimer’s Disease Patients (2018) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10752 LNAI, pp. 347-356.

[85]

Kuca, K., Musilek, K., Jun, D., Pejchal, J., Krejcar, O., Penhaker, M., Wu, Q., Lopes, R.O., Ramalho, T.C., Franca, T.C.C., Nepovimova, E., Soukup, O. Oxime K033-reactivation activity of cholinesterases inhibited by various nerve agents and organophosphorus pesticides (2018) Letters in Drug Design and Discovery, 15 (11), pp. 1124-1130.

[86]

Klimova, B., Maresova, P., Tomaskova, H., Mohelska, H., Novotny, M., Penhaker, M., Kuca, K. Benefits and limitations of the use of smartphones by healthy older individuals (2018) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 247, pp. 276-278.

[87]

Kubicek, J., Michalek, L., Urbanczyk, T., Konecny, J., Tomis, M., Benes, F., Svub, J., Stasa, P., Pleva, L. Novel Aproach for Localization of Patients in Urgent Admission Department (2018) Studies in Computational Intelligence, 769, pp. 455-464.

[88]

Kubicek, J., Augustynek, M., Penhaker, M. Dynamical Modelling of Pulmonary Compartment Response Using Differential Approach (2017) Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems, 2017-June, art. no. 8104150, pp. 25-29.

[89]

Proto, A., Penhaker, M., Conforto, S., Schmid, M. Nanogenerators for Human Body Energy Harvesting(2017) Trends in Biotechnology, 35 (7), pp. 610-624.

[90]

Svobodova, B., Penhaker, M., Kasik, V., Augustynek, M., Kubicek, J. Design of spectrophotometer for neonatal phototherapy (2017) SAMI 2017 - IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 7880345, pp. 417-422.

[91]

Cerny, M., Klinkovsky, T., Petrik, J., Peter, L., Penhaker, M., Kasik, V. Defibrillator educational devices (2017) SAMI 2017 - IEEE 15th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 7880328, pp. 333-336.

[92]

Kubicek, J., Penhaker, M., Bryjova, I., Augustynek, M., Zapletal, T., Kasik, V. Tracking of Bone Reparation Process with Using of Periosteal Callus Extraction Based on Fuzzy C-means Algorithm (2017) Studies in Computational Intelligence, 710, pp. 271-280.

[93]

Kubicek, J., Bryjova, I., Klosova, H., Stetinsky, J., Penhaker, M. The modelling of the post-operative perfusion in burns from LDI data (2017) Advances in Electrical and Electronic Engineering, 15 (1), pp. 63-70.

[94]

Penhaker, M., Novakova, M., Knybel, J., Kubicek, J., Grepl, J., Kasik, V., Zapletal, T. Breathing Movement Analysis for Adjustment of Radiotherapy Planning (2017) Studies in Computational Intelligence, 710, pp. 105-116.

[95]

Kubicek, J., Augustynek, M., Penhaker, M., Bryjova, I., Peter, L. Multiregional fuzzy thresholding segmentation completed by spatial median aggregation: Modeling and segmentation of early pathological findings of articular cartilage (2017) IFMBE Proceedings, 65, pp. 876-879.

[96]

Peter, L., Ladrova, M., Cerny, M., Bryjova, I. The use of multichannel photoplethysmography for the analysis of heart rate variability (2017) IFMBE Proceedings, 65, pp. 831-834.

[97]

Kubicek, J., Augustynek, M., Penhaker, M., Cerny, M., Bryjova, I. Analysis and dynamical simulation of heart rate influence upon physical load (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10486 LNCS, pp. 325-333.

[98]

Peter, L., Ladrova, M., Bryjova, I., Cerny, M. Analysis of heart rate variability from multichannel photoplethysmography (2017) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 297, pp. 217-225.

[99]

Kubicek, J., Penhaker, M., Ondraczka, T., Machacek, Z., Cerny, M., Augustynek, M., Maresova, P. Automated extraction and modeling of calcifications and blood stream volumetric parameters (2017) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 297, pp. 256-269.

[100]

Kubicek, J., Vicianova, V., Penhaker, M., Augustynek, M. Time deformable segmentation model based on the active contour driven by Gaussian energy distribution: Extraction and modeling of early articular cartilage pathological interuptions (2017) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 297, pp. 242-255.

[101]

Kubicek, J., Bryjova, I., Valosek, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Cerny, M., Kasik, V. Segmentation of vascular calcifications and statistical analysis of calcium score (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10192 LNAI, pp. 455-464.

[102]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M., Kasik, V., Labza, Z., Cerny, M., Augustynek, M. Modeling of blood perfusion in dependence of scanning angle from LDPI data (2017) BIODEVICES 2017 - 10th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2017, 2017-January, pp. 110-117.

[103]

Kubicek, J., Timkovic, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Bryjova, I., Kasik, V. Extraction of optical disc geometrical parameters with using of active snake model with gradient directional information (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10192 LNAI, pp. 445-454.

[104]

Kubicek, J., Kosturikova, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Kuca, K. Segmentation based on gabor transformation with machine learning: Modeling of retinal blood vessels system from retcam images and tortuosity extraction (2017) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 297, pp. 270-283.

[105]

Bryjova, I., Kubicek, J., Kasik, V., Kamensky, D., Klosova, H., Penhaker, M., Cerny, M. Objective measurement of hypertrophic scars using skin colorimeter (2017) BIODEVICES 2017 - 10th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2017, 2017-January, pp. 126-133.

[106]

Proto, A., Vlach, K., Conforto, S., Kasik, V., Bibbo, D., Vala, D., Bernabucci, I., Penhaker, M., Schmid, M. Using PVDF films as flexible piezoelectric generators for biomechanical energy harvesting (2017) Lekar a Technika, 47 (1), pp. 5-10.

[107]

Penhaker, M., Polomik, J., Kubicek, J., Kasik, V. Biopotential conducting polymer electrodes design and realization for ECG measurement (2017) BIODEVICES 2017 - 10th International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Proceedings; Part of 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2017, 2017-January, pp. 134-141.

[108]

Bryjova, I., Kubicek, J., Molnarova, K., Peter, L., Penhaker, M., Kuca, K. Multiregional Segmentation Modeling in Medical Ultrasonography: Extraction, Modeling and Quantification of Skin Layers and Hypertrophic Scars (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10449 LNAI, pp. 182-192.

[109]

Kubicek, J., Bryjova, I., Faltynova, K., Penhaker, M., Augustynek, M., Maresova, P. Evaluation of Gama Analysis Results Significance Within Verification of Radiation IMRT Plans in Radiotherapy (2017) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10449 LNAI, pp. 541-548.

[110]

Vlach, K., Kijonka, J., Jurek, F., Vavra, P., Zonca, P. Capacitive biopotential electrode with a ceramic dielectric layer (2017) Sensors and Actuators, B: Chemical, 245, pp. 988-995.

[111]

Janura, M., Bizovska, L., Svoboda, Z., Cerny, M., Zemkova, E. Assessment of postural stability in stable and unstable conditions (2017) Acta of Bioengineering and Biomechanics, 19 (4), pp. 89-94.

[112]

Peter, L., Noury, N., Cerny, M., Nykl, I. Comparison of methods for the evaluation of NIBP from pulse transit time (2016) Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS, 2016-October, art. no. 7591664, pp. 4244-4247.

[113]

Hlavica, J., Prauzek, M., Peterek, T., Musilek, P. Assessment of Parkinson's disease progression using neural network and ANFIS models (2016) Neural Network World, 26 (2), pp. 111-128.

[114]

Cerny, M., Noury, N. Estimation of walked distance using inertial sensors under real conditions (2016) Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS, 2016-October, art. no. 7591396, pp. 3147-3150. 

[115]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M., Augustynek, M. Extraction of myocardial fibrosis from MR using fuzzy soft thresholding algorithm (2016) Proceedings - 2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2016, art. no. 7557566, pp. 1-6.

[116]

Bryjova, I., Kubicek, J. The sofware application for the contrast agent optimization within radiodiagnostic examination (2016) Proceedings - 2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2016, art. no. 7557567, pp. 7-12.

[117]

Penhaker, M., Geyerova, R., Kubicek, J., Augustynek, M., Panackova, K., Novak, V. Weariness and vigilance data mining using mobile platform assessment (2016) Proceedings - 2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2016, art. no. 7557568, pp. 13-18.

[118]

Proto, A., Penhaker, M., Bibbo, D., Vala, D., Conforto, S., Schmid, M. Measurements of generated energy/electrical quantities from locomotion activities using piezoelectric wearable sensors for body motion energy harvesting (2016) Sensors (Switzerland), 16 (4), art. no. 524.

[119]

Bajgar, V., Penhaker, M., Martinková, L., Pavlovič, A., Bober, P., Trchová, M., Stejskal, J. Cotton fabric coated with conducting polymers and its application in monitoring of carnivorous plant response (2016) Sensors (Switzerland), 16 (4), art. no. 498.

[120]

Augustynek, M., Korpas, D., Penhaker, M., Cvek, J., Binarova, A. Monitoring of CRT-D devices during radiation therapy in vitro (2016) BioMedical Engineering Online, 15 (1), art. no. 29.

[121]

Palecek, J., Cerny, M. Emergency horn detection using embedded systems (2016) SAMI 2016 - IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - Proceedings, art. no. 7423017, pp. 257-261.

[122]

Kubicek, J., Penhaker, M., Bryjova, I., Augustynek, M. Classification method for macular lesions using fuzzy thresholding method (2016) IFMBE Proceedings, 57, pp. 239-244.

[123]

Kubicek, J., Timkovic, J., Slonka, J., Penhaker, M., Augustynek, M., Bryjova, I. Optical nerve segmentation using the active shape method (2016) Lekar a Technika, 46 (1), pp. 13-20.

[124]

Bryjová, I., Kubíček, J., Kašík, V., Peter, L., Kamenský, D., Klosová, H. Design of the DSC1 Skin Colorimeter: Pilot Testing on Hypertrophic Burn Scars (2016) IFAC-PapersOnLine, 49 (25), pp. 499-504.

[125]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M., Kodaj, M., Augustynek, M. Extraction of myocardial fibrosis using iterative active shape method (2016) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9621, pp. 698-707.

[126]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M., Kodaj, M., Augustynek, M. Surface of articular cartilage extraction using fuzzy C-means segmentation (2016) Studies in Computational Intelligence, 642, pp. 209-219.

[127]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M. Macular lesions extraction using active appearance method (2016) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 165, pp. 438-447.

[128]

Proto, A., Fida, B., Bernabucci, I., Bibbo, D., Conforto, S., Schmid, M., Vlach, K., Kasik, V., Penhaker, M. Wearable PVDF transducer for biomechanical energy harvesting and gait cycle detection (2016) IECBES 2016 - IEEE-EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences, art. no. 7843415, pp. 62-66.

[129]

Korpas, D., Haluzikova, J., Penhaker, M., Augustynek, M. Respiratory arrhythmia as an encouragement of inappropriate ICD therapy (2016) Lekar a Technika, 46 (3), pp. 69-73.

[130]

Augustynek, M., Sterba, J., Cihak, J., Kubicek, J., Penhaker, M. Diagnosis of vascular access for hemodialysis using software application (2016) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 165, pp. 420-427.

[131]

Augustynek, M., Kubicek, J., Cerny, M., Bachrata, M. Model kidney function in stabilizing of blood pressure (2016) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9621, pp. 430-439.

[132]

Augustynek, M., Zemanova, A., Kubicek, J., Penhaker, M. Model of drugs penetration through biological membrane (2016) Lecture Notes in Electrical Engineering, 362, pp. 481-492.

[133]

Kubicek, J., Rehacek, T., Penhaker, M., Bryjova, I. Software simulation of CT reconstructions and artifacts (2016) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 165, pp. 428-437.

[134]

Kubicek, J., Valosek, J., Penhaker, M., Bryjova, I. Extraction of chondromalacia knee cartilage using multi slice thresholding method (2016) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 165, pp. 395-403.

[135]

Peter, L., Vorek, I., Massot, B., Bryjova, I., Urbanczyk, T. Determination of Blood Vessels Expandability; Multichannel Photoplethysmography (2016) IFAC-PapersOnLine, 49 (25), pp. 284-288.

[136]

Bryjová, I., Kubicek, J., Skutova, H. Comparison and classification of acoustic levels of MRI sequences (2016) IFMBE Proceedings, 57, pp. 768-772. 

[137]

Kubicek, J., Valosek, J., Penhaker, M., Bryjova, I., Grepl, J. Extraction of blood vessels using multilevel thresholding with color coding (2016) Lecture Notes in Electrical Engineering, 362, pp. 397-406.

[138] 

Kubicek, J., Timkovic, J., Augustynek, M., Penhaker, M., Pokrývková, M. Optical nerve disc segmentation using circual integro differencial operator (2016) Lecture Notes in Electrical Engineering, 362, pp. 387-396.

[139]

Bryjova, I., Kubicek, J., Moravec, J., Stetinsky, J., Penhaker, M. The evaluation of light conditions influence and corrections upon Doppler blood perfusion imagining (2016) Advances in Electrical and Electronic Engineering, 14 (4Special Issue), pp. 421-428.

[140]

Kubicek, J., Bryjova, I., Penhaker, M., Javurkova, J., Kolarcik, L. Segmentation of macular lesions using active shape contour method (2016) Advances in Intelligent Systems and Computing, 423, pp. 213-221.

[141]

Bryjova, I., Kubicek, J., Dembowski, M., Kodaj, M., Penhaker, M. Reconstruction of 4D CTA brain perfusion images using transformation methods (2016) Advances in Intelligent Systems and Computing, 423, pp. 203-211.

[142]

Peter, L., Vorek, I., Massot, B., Kubicek, J. Determining the state of cardiovascular system using non-invasive multichannel photoplethysmography (2016) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 165, pp. 404-412.

[143]

Ondraczka, T., Machacek, Z., Kubicek, J., Bryjova, I., Cerny, M., Koziorek, J., Prochazka, V. Automated image detection of the main bloodstream stem from CT angiography image (2016) IFAC-PapersOnLine, 49 (25), pp. 109-114.

[144]

Peter, L., Osmancik, R. Interactive application for simulation of each type of defibrillation impulses by using LabVIEW (2016) IFMBE Proceedings, 57, pp. 940-943.

[145]

Peter, L., Vorek, I., Massot, B., Kubicek, J. Multichannel photoplethysmography: Developing of precise measuring device for analysis of cardiovascular systém (2016) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 165, pp. 413-419.

[146]

Kotyza, J., Kasik, V. Image Processing of Composite Video with FPGA Programmable Logic (2016) IFAC-PapersOnLine, 49 (25), pp. 482-486.

[147]

Peter, L., Osmancik, R. Simulation of each type of defibrillation impulses by using LabVIEW (2016) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9622, pp. 366-373.

[148]

Urbanczyk, T., Peter, L. Database Development for the Urgent Department of Hospital based on Tagged Entity Storage Following the IoT Concept (2016) IFAC-PapersOnLine, 49 (25), pp. 278-283.

[149]

Salemi, S., Selamat, A., Penhaker, M. A model transformation framework to increase OCL usability (2016) Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 28 (1), pp. 13-26.

[150]

Grepl, J., Penhaker, M., Kubicek, J., Liberda, A., Mashinchi, R. Real time signal detection and computer visualization of the patient respiration (2016) Lecture Notes in Electrical Engineering, 362, pp. 783-793.

[151]

Oczka, D., Penhaker, M., Knybel, L., Kubicek, J., Selamat, A. Design and implementation of an algorithm for system of exposure limit in radiology (2016) Studies in Computational Intelligence, 642, pp. 433-443.

[152]

Vanus, J., Cerny, M., Koziorek, J. The proposal of the smart home care solution with KNX components (2015) 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2015, art. no. 7296410.

[153]

Peterek, T., Zaoralek, L., Dohnalek, P., Gajdos, P. Recognition of pathological beats in ECG signals based on Singular Value Decomposition of wavelet coefficients and support vector machine (2015) 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2015, art. no. 7296471.

[154]

Prauzek, M., Hlavica, J., Michalikova, M., Jirka, J. Fuzzy clustering method for large metabolic data set by statistical approach (2015) Proceedings of the 7th Cairo International Biomedical Engineering Conference, CIBEC 2014, art. no. 7020924, pp. 87-90.

[155]

Burianek, T., Zaoralek, L., Snášel, V., Peterek, T. Graph drawing using dimension reduction methods (2015) Advances in Intelligent Systems and Computing, 334, pp. 205-214.

[156]

Maresova, P., Penhaker, M., Selamat, A., Kuca, K. The potential of medical device industry in technological and economical context (2015) Therapeutics and Clinical Risk Management, 11, pp. 1505-1514.

[157]

Kuca, K., Hrabinova, M., Jun, D., Musilek, K., Penhaker, M., Krejcar, O., Soukup, O. Universality of oxime K203 for reactivation of nerve agent-inhibited AChE (2015) Medicinal Chemistry, 11 (7), pp. 683-686.

[158]

Honegr, J., Soukup, O., Doležal, R., Malinak, D., Penhaker, M., Prymula, R., Kuca, K. Structural properties of potential synthetic vaccine adjuvants - TLR agonists (2015) Current Medicinal Chemistry, 22 (29), pp. 3306-3325.

[159]

Vozda, M., Jurek, F., Cerny, M. Individualization of a vectorcardiographic model by a particle swarm optimization (2015) Biomedical Signal Processing and Control, 22, art. no. 704, pp. 65-73.

[160]

Peter, L., Neprasova, I., Cerny, M. Make life easier based on detection of eyes movements; Laboratory measurement (2015) IFAC-PapersOnLine, 28 (4), pp. 268-271.

[161]

Penhaker, M., Kubicek, J., Grepl, J., Heczko, M., Augustynek, M. Implementation of controlled pacemaker (2015) IFAC-PapersOnLine, 28 (4), pp. 413-417.

[162]

Kubicek, J., Penhaker, M., Grepl, J., Selamat, A., Majernik, J., Hudak, R., Snorik, J., Augustynek, M. Hemodynamic parameters measurement using pulsed doppler effect (2015) IFAC-PapersOnLine, 28 (4), pp. 409-412.

[163]

Penhaker, M., Heczko, M. Computer based controlled pacemaker implementation (2015) IFAC-PapersOnLine, 28 (4), pp. 448-453.

[164]

Grepl, J., Penhaker, M., Kubícek, J., Liberda, A., Selamat, A., Majerník, J., Hudák, R. Real time breathing signal measurement: Current methods (2015) IFAC-PapersOnLine, 28 (4), pp. 153-158.

[165]

Štětinský, J., Klosová, H., Kolářová, H., Šalounová, D., Bryjová, I., Hledík, S. The time factor in the LDI (Laser Doppler Imaging) diagnosis of burns (2015) Lasers in Surgery and Medicine, 47 (2), pp. 196-202.

[166]

Smondrk, M., Krohova, J., Cerny, M., Cernohorsky, J., Chwalkova, I., Zadrapova, M. Rehabilitation system for the motion analysis of the Wobble Board (2015) IFMBE Proceedings, 45, pp. 529-532.

[167]

Peter, L., Neprasova, I., Cerny, M. Detection of eye movement; possibility how to control world (2015) IFMBE Proceedings, 51, pp. 1620-1623.

[168]

Vozda, M., Cerny, M. Methods for derivation of orthogonal leads from 12-lead electrocardiogram: A review(2015) Biomedical Signal Processing and Control, 19, art. no. 652, pp. 23-34.

[169]

Peter, L., Foltyn, J., Cerny, M. Pulse wave velocity measurement; Developing process of new measuring device (2015) SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 7061846, pp. 59-62.

[170]

Cerny, M. Main motivation for installation of new living laboratory for health (2015) 2015 17th International Conference on E-Health Networking, Application and Services, HealthCom 2015, art. no. 7454491, pp. 160-163.

[171]

Kasik, V., Kureck, A. FPGA implementation of a simple 3D graphics pipeline (2015) Advances in Electrical and Electronic Engineering, 13 (1), pp. 39-47.

[172]

Collet, J., Cerny, M., Delporte, L., Noury, N. Effect of the placement of the inertial sensor on the human motion detection (2015) Lekar a Technika, 44 (4), pp. 21-24.

[173]

Kubicek, J., Penhaker, M., Pavelova, K., Selamat, A., Hudak, R., Majernik, J. Segmentation of MRI data to extract the blood vessels based on fuzzy thresholding (2015) Studies in Computational Intelligence, 598, pp. 43-52.

[174]

Hochman, V., Cihak, J., Augustynek, M. Interaction of Infusion Set and Volumetric Infusion Pump and their Impact on the Quality of Treatment (2015) IFMBE Proceedings, 45, pp. 645-648.

[175]

Cerny, M., Noury, N., Deplorte, L. Validation of Inverted Pendulum model for gait length calculation (2015) SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 7061861, pp. 129-132.

[176]

Košinár, M.A., Czopik, J., Štolfa, J., Penhaker, M. Knowledge framework for clinical processes architecture and analysis (2015) SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 7061894, pp. 307-311.

[177]

Idris, I., Selamat, A., Thanh Nguyen, N., Omatu, S., Krejcar, O., Kuca, K., Penhaker, M. A combined negative selection algorithm-particle swarm optimization for an email spam detection systém (2015) Engineering Applications of Artificial Intelligence, 39, pp. 33-44.

[178]

Mashinchi, R., Selamat, A., Ibrahim, S., Krejcar, O., Penhaker, M. Evaluating customer satisfaction: Linguistic reasoning by fuzzy artificial neural networks (2015) Studies in Computational Intelligence, 598, pp. 91-100.

[179]

Vavra, P., Nowakova, J., Ostruszka, P., Hasal, M., Jurcikova, J., Martinek, L., Penhaker, M., Ihnat, P., Habib, N., Zonca, P. Colorectal cancer liver metastases: Laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery (2015) Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne, 10 (2), pp. 205-212.

[180]

Vávra, P., Škrobánková, M., Grepl, J., Crha, M., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škorič, M., Raušer, P., Ostruszka, P., Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Habib, N., Zonča, P. New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: An experimental study in pigs (2015) Acta Veterinaria Brno, 84 (4), pp. 397-401.

[181]

Vavra, P., Penhaker, M., Jurcikova, J., Skrobankova, Crha, M., Ostruszka, P., Ihnat, P., Grepl, J., elongova, P., Dvorackova, J., Prochazka, V., Salounova, D., Skoric, M., Rauser, P., Habib, N., Zonca, P. Semi-spherical radiofrequency bipolar device – A new technique for liver resection: Experimental in vivo study on the porcine model (2015) Technology in Cancer Research and Treatment, 14 (5), pp. 573-582.

[182]

Frischer, R., Penhaker, M., Krejcar, O., Kacerovsky, M., Selamat, A. Precise temperature measurement for increasing the survival of newborn babies in incubator environments (2014) Sensors (Switzerland), 14 (12), pp. 23563-23580.

[183]

Peterek, T., Zaorálek, L., Dohnák, P., Gajdoš, P. Arrhythmias classification using singular value decomposition and support vector machine (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 298, pp. 591-600.

[184]

Zaorálek, L., Peterek, T., Dohnálek, P., Gajdoš, P. Comparison of Feature Reduction Methods in the Task of Arrhythmia Classification (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 303, pp. 375-382.

[185]

Dohnálek, P., Gajdoš, P., Peterek, T. Human activity recognition: Classifier performance evaluation on multiple datasets (2014) Journal of Vibroengineering, 16 (3), pp. 1523-1534.

[186]

Dohnálek, P., Gajdoš, P., Peterek, T., Zaorálek, L. Orthogonal matching pursuit based classifier for premature ventricular contraction detection (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 239, pp. 201-210.

[187]

Malinak, D., Dolezal, R., Marek, J., Salajkova, S., Soukup, O., Vejsova, M., Korabecny, J., Honegr, J., Penhaker, M., Musilek, K., Kuca, K. 6-Hydroxyquinolinium salts differing in the length of alkyl side-chain: Synthesis and antimicrobial aktivity (2014) Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 24 (22), pp. 5238-5241.

[188]

Peterek, T., Dohnálek, P., Gajdoš, P., Šmondrk, M. Performance evaluation of Random Forest regression model in tracking Parkinson's disease progress (2014) 13th International Conference on Hybrid Intelligent Systems, HIS 2013, art. no. 6920459, pp. 83-87.

[189]

Peter, L., Noury, N., Cerny, M. A review of methods for non-invasive and continuous blood pressure monitoring: Pulse transit time method is promising? (2014) IRBM, 35 (5), pp. 271-282.

[190]

Peterek, T., Smondrk, M., Krohova, J., Penhaker, M. Comparison of classification techniques for actual fetal state determination (2014) WIT Transactions on the Built Environment, 145, pp. 187-194.

[191]

Augustynek, M., Sterba, J., Cihak, J. Hemodynamic diagnostics shunt for hemodialysis (2014) WIT Transactions on the Built Environment, 145, pp. 163-170.

[192]

Košinár, M., Štrba, R., Černohorský, J. Knowledge modeling of agile software processes (2014) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 260, pp. 213-220.

[193]

Kalina, J., Hrvolová, B., Krohová, J., Šmondrk, M., Penhaker, M. An experiment for teaching - Photometry [Experiment pro výuku - Fotometrie] (2014) Chemicke Listy, 108 (2), pp. 172-175.

[194]

Vozda, M., Peterek, T., Hrvolova, B., Penhaker, M. Unit for recording external events during measuring of biosignals (2014) Elektronika ir Elektrotechnika, 20 (1), pp. 37-40.

[195]

Košinár, M., Štrba, R., Cernohorskỳ, J. Knowledge modeling of agile software processes (2014) Information Modelling and Knowledge Bases XXV, 260, pp. 213-220.

[196]

Augustynek, M., Penhaker, M., Cerny, M., Cernohorsky, J., Bryjova, I.Education of biomedical engineering in the technical university of Ostrava (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 531-534. 

[197]

Gala, M., Vajdikova, I., Babusiak, B., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M. Pacemaker battery state checking by stimulation pulse width detection  (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 659-662.

[198]

Grepl, J., Penhaker, M., Kubicek, J., Prokop, J., Peter, L. Pressure distribution measurement of close fitting clothes on human body (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 436-439.

[199]

Kubiček, J., Penhaker, M. Guidelines for modelling BED in simultaneous radiotherapy (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 271-274.

[200]

Cihak, J., Augustynek, M., Penhaker, M. Infusion technology - Risk analysis from the perspective of biomedical engineering (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 849-852.

[201]

Kubicek, J., Penhaker, M., Bryjova, I., Kodaj, M. Articular cartilage defect detection based on image segmentation with colour mapping (2014) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8733, pp. 214-222.

[202]

Kubicek, J., Penhaker, M. Measurement and simulation of pacemaker supply management (2014) Studies in Computational Intelligence, 551, pp. 265-273.

[203]

Kubicek, J., Penhaker, M. Fuzzy algorithm for segmentation of images in extraction of objects from MRI (2014) Proceedings of the 2014 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics, ICACCI 2014, art. no. 6968264, pp. 1422-1427.

[204]

Babusiak, B., Gála, M., Penhaker, M., Cerny, M., Kraus, J. Indirect-contact surface electrocardiography measurements by capacitive electrodes (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 663-666.

[205]

Gala, M., Vajdikova, I., Babusiak, B., Penhaker, M., Cerny, M., Augustynek, M. Battery check test on pacemaker by advanced technique(2014) SAMI 2014 - IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 6822446, pp. 45-48.

[206]

Penhaker, M., Darebnikova, M., Jurek, F., Augustynek, M. Evaluation of electrocardiographic leads and establishing significance intra-individuality (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 237, pp. 295-303.

[207]

Klinkovsky, T., Penhaker, M. Principles of design, implementation and testing of external pacemakers (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 641-644.

[208]

Kubicek, J., Penhaker, M., Kahankova, R. Design of a synthetic ECG signal based on the Fourier series (2014) Proceedings of the 2014 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics, ICACCI 2014, art. no. 6968312, pp. 1881-1885.

[209]

Babusiak, B., Gala, M., Penhaker, M., Cerny, M., Kraus, J. Dry contact less surface electrodes for bioelectrical measurements (2014) SAMI 2014 - IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 6822438, pp. 357-360.

[210]

Gabriel, P., Penhaker, M. Measurement and analysis of the impact of the environment on the spread of ionizing radiation in medical facilities (2014) IFMBE Proceedings, 41, pp. 1190-1193.

[211]

Grepl, J., Penhaker, M. Radiofrequency instrument for office hysteroscopy (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 880-883.

[212]

Penhaker, M., Tran Minh, H. Measurements and data processing in home care telemetry systems (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 176-179.

[213]

Augustynek, M., Holinka, T., Kolarcik, L. Measuring the distance from the rear surface of the cornea leas (2014) Studies in Computational Intelligence, 551, pp. 297-304.

[214]

Kubíček, J. Creation of the beam hardening artifact (2014) IFMBE Proceedings, 43, pp. 196-198.

[215]

Peterek, T., Penhaker, M., Gajdoš, P., Dohnálek, P. Comparison of Classification Algorithms for Physical Activity Recognition (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 237, pp. 123-131.

[216]

Grepl, J., Frydrýšek, K., Penhaker, M. A probabilistic model of the interaction between a sitting man and a seat (2014) Applied Mechanics and Materials, 684, pp. 413-419.

[217]

Jahan, I.S., Prilepok, M., Snasel, V., Penhaker, M. Similarity analysis of EEG data based on self organizing map neural network (2014) Advances in Electrical and Electronic Engineering, 12 (5), pp. 547-556.

[218]

Collet, J., Cerny, M., Delporte, L., Noury, N.  Objective evaluation of body displacements during activities using the wearable inertial system ActimedARM (2014) 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2014, art. no. 6944989, pp. 5972-5975.

[219]

Peterek, T., Gajdoš, P., Dohnálek, P., Krohová, J. Human fetus health classification on cardiotocographic data using random forests (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 298, pp. 189-198.

[220]

Vavra, P., Nowakova, J., Jelinek, P., Hasal, M., Penhaker, M., Ihnat, P., Jurcikova, J., Habib, N., Zonca, P. Radiofrequency-assisted liver resections: Comparison of open and laparoscopic techniques (2014) Hepato-Gastroenterology, 61 (136), pp. 2359-2366.

[221]

Partila, P., Tovarek, J., Frnda, J., Voznak, M., Penhaker, M., Peterek, T. Emotional impact on neurological characteristics and human speech (2014) Advances in Intelligent Systems and Computing, 298, pp. 527-533.

[222]

Partila, P., Voznak, M., Peterek, T., Penhaker, M., Novak, V., Tovarek, J., Mehic, M., Vojtech, L. Impact of human emotions on physiological characteristics (2014) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 9118, art. no. 91180W.

[223]

Vavra, P., Penhaker, M., Grepl, J., Jurcikova, J., Palecek, J., Crha, M., Nowakova, J., Hasal, M., Skrobankova, M., Ostruszka, P., Ihnat, P., Delongova, P., Salounova, D., Habib, N.A., Zonca, P. Technical development of a new semispherical radiofrequency bipolar device (RONJA): Ex vivo and in vivo studies (2014) BioMed Research International, 2014, art. no. 532792, .

[224]

Vozda, M., Hrvolova, B., Krohova, J., Smondrk, M., Penhaker, M. Computer-based vectorcardiograph for research purposes (2013) Elektronika ir Elektrotechnika, 19 (9), pp. 61-64.

[225]

Smondrk, M., Vozda, M., Krohova, J., Hrvolova, B., Peterek, T., Penhaker, M. A comparison of success and time consumption of the most common methods for detection of the SSVEP (2013) 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2013, art. no. 6614018, pp. 657-661.

[226]

Tomas, P., Krohova, J., Dohnalek, P., Gajdos, P. Classification of cardiotocography records by random forest (2013) 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2013, art. no. 6614010, pp. 620-623.

[227]

Peter, L., Cerny, M. Hardware for precise in vivo pulse transmit time CNIBP tests (2013) International Conference on Applied Electronics, art. no. 6636514, .

 [228]

Krohova, J., Smondrk, M., Cerny, M., Chwalkova, I., Zadrapova, M. Interactive rehabilitation system for balance exercises on the spherical cap (2013) International Conference on Applied Electronics, art. no. 6636499.

[229]

Penhaker, M., Kasik, V., Snasel, V. Biomedical distributed signal processing and analysis (2013) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8104 LNCS, pp. 88-95.

[230]

Klosová, H., Štětinský, J., Bryjová, I., Hledík, S., Klein, L. Objective evaluation of the effect of autologous platelet concentrate on post-operative scarring in deep burns (2013) Burns, 39 (6), pp. 1263-1276.

[231]

Voznak, M., Partila, P., Penhaker, M., Peterek, T., Tomala, K., Rezac, F., Safarik, J. Emotional state and its impact on voice authentication accuracy (2013) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8750, art. no. 875006, .

[232]

Dohnálek, P., Gajdoš, P., Moravec, P., Peterek, T., Snášel, V. Application and comparison of modified classifiers for human activity recognition [Przegla{ogonek}d metod klasyfikacji danych używanych do rozpoznawania aktywności człowieka] (2013) Przeglad Elektrotechniczny, 89 (11), pp. 55-58.

[233]

Dohnalek, P., Gajdos, P., Peterek, T. Human activity recognition on raw sensor data via sparse approximation (2013) 2013 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2013, art. no. 6614027, pp. 700-703.

[234]

Prauzek, M., Jirka, J., Stankus, M. Advanced application of battery management systems in medical diagnostics (2013) Applied Mechanics and Materials, 330, pp. 834-838.

[235]

Stankus, M., Prauzek, M., Jirka, J. Universal wireless system for advanced biomedical applications (2013) Applied Mechanics and Materials, 330, pp. 1049-1053.

[236]

Prauzek, M., Peterek, T., Conforto, S. Reconstruction of ECG precordial leads by PCA and neural networks (2013) IFMBE Proceedings, 39 IFMBE, pp. 414-417. 

[237]

Jirka, J., Prauzek, M., Stankus, M. Glucose measuring device with advanced data processing and improved strip detection (2013) Elektronika ir Elektrotechnika, 19 (1), pp. 40-43.

[238]

Jirka, J., Prauzek, M. Built-in smartphone accelerometer motion pattern recognition using wavelet transform (2013) Advances in Intelligent Systems and Computing, 189 AISC, pp. 447-455.

[239]

Dohnálek, P., Gajdoš, P., Peterek, T., Snášel, V. An overview of classification techniques for human activity recognition (2013) Vibroengineering Procedia, 2, pp. 117-122.

[240]

Dohnálek, P., Gajdoš, P., Peterek, T. Tensor Modification of Orthogonal Matching Pursuit Based Classifier in Human Activity Recognition (2013) Advances in Intelligent Systems and Computing, 210, pp. 497-505.

[241]

Gajdoš, P., Moravec, P., Dohnálek, P., Peterek, T. Mobile Sensor Data Classification Using GM-SOM (2013) Advances in Intelligent Systems and Computing, 210, pp. 487-496.

[242]

Cerny, M., Drska, R., Penhaker, M. Automated measurement of electrochemical sensors (2013) IFMBE Proceedings, 39 IFMBE, pp. 1521-1524.

[243]

Augustynek, M., Adamec, O., Cerny, M. Pedometer with detection of step (2013) IFMBE Proceedings, 39 IFMBE, pp. 1408-1411.

[244]

Peterek, T., Prauzek, M., Penhaker, M. Classification of behaviour of the autonomous nervous system during orthostatic challenge (2013) IFMBE Proceedings, 39 IFMBE, pp. 574-577.

[245]

Penhaker, M., Cerny, M. Intravenous catheter transfer function distortion testing (2013) SAMI 2013 - IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 6480965, pp. 149-152.

[246]

Kubicek, J., Penhaker, M., Feltl, D., Cvek, J. Guidelines for modelling BED in simultaneous radiotherapy of two volumes: Tpv1 and tpv2 (2013) SAMI 2013 - IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 6480960, pp. 131-135.

[247]

Kasik, V., Chvostkova, Z. FPGA in technical resources of medical imaging (2013) SAMI 2013 - IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 6480973, pp. 193-196.

[248]

Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout optimization of electrodes for radiofrequency ablation instrument (2013) SAMI 2013 - IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings, art. no. 6480968, pp. 165-168.

[249]

Penhaker, M., Kasik, V., Hrvolova, B. Advanced bilirubin measurement by a photometric method (2013) Elektronika ir Elektrotechnika, 19 (3), pp. 47-50.

[250]

Penhaker, M., Krejcar, O., Cerny, M., Behan, M., Penhakerova, P. Smart communication adviser for remote users (2013) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, 109 LNICST, pp. 141-150.

[251]

Peter, L., Cerny, M. Pulse transmit time laboratory measurement solution (2013) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 46 (28 PART 1), pp. 24-27.

[252]

Cerny, M., Penhaker, M. The biotelemetry lessons innovation - Low power RF (2013) IFMBE Proceedings, 38 IFMBE, pp. 23-25.

[253]

Vaculik, L., Penhaker, M. High efficiency code optimization in ARM cortex-M series processor (2013) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 46 (28 PART 1), pp. 312-315.

[254]

Cerny, M., Pokorny, M. Circadian rhythm evaluation using fuzzy logic (2013) Studies in Computational Intelligence, 457, pp. 289-298.

[255]

Augustynek, M., Friedmannova, D., Cmielova, M. Measuring of dependency between heart rate, respiratory rate and the human movement (2013) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 46 (28 PART 1), pp. 292-297.

[256]

Kasik, V., Kurecka, A., Pospech, P. 3D graphics processing unit with VGA output (2013) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 46 (28 PART 1), pp. 388-393.

[257]

Novak, V., Jeziorská, R., Penhaker, M. Computer based psychometric testing and well being software for sleep deprivation analysis (2013) Studies in Computational Intelligence, 457, pp. 207-216.

[258]

Brumek, J., Hlavackova, M., Penhaker, M., Kovacik, M. Measurement and analysis of skin incision mechanical properties treated by colagenous glue (2013) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 46 (28 PART 1), pp. 46-49.

[259]

Dohnálek, P., Gajdoš, P., Peterek, T., Penhaker, M. Pattern recognition in EEG cognitive signals accelerated by GPU (2013) Advances in Intelligent Systems and Computing, 189 AISC, pp. 477-485.

[260]

Štětinský, J., Klosová, H., Crkvenjaš, Z.N., Kolářová, H., Bryjová, I., Hledík, S., Šalounová, D. Indikace k operační léčbě popálenin při využití metody laserdoppler imaging (2013) Lekar a Technika, 43 (2), pp. 23-27.

[261]

Vlach, K., Jirka, J., Cernohorsky, J. Integration of DASH and ICS 3000 devices with hospital information system and REPACE central registry (2012) Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS, art. no. 6347312, pp. 5798-5801.

[262]

Vozda, M., Sekora, J., Penhaker, M. Precise temperature stabilizing system of liquids for the purpose biomedical applications (2012) Elektronika ir Elektrotechnika, 18 (10), pp. 29-32.

[263]

Slanina, Z., Kasik, V., Musil, K. GPS synchronisation for FPGA devices (2012) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 11 (PART 1), pp. 337-340.

[264]

Augustynek, M., Adamec, O., Micanik, D. Using a Differential Pressure Sensor as Spirometer (2012) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7564 LNCS, pp. 236-241.

[265]

Penhaker, M., Klimes, P., Pindor, J., Korpas, D. Advanced intracardial biosignal processing (2012) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7564 LNCS, pp. 215-223.

[266]

Peterek, T., Krohova, J., Smondrk, M., Penhaker, M. Principal component analysis and fuzzy clustering of SA HRV during the Orthostatic challenge (2012) 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2012 - Proceedings, art. no. 6256366, pp. 596-599.

[267]

Kijonka, J., Penhaker, M. Electronic invasive blood pressure simulator device for patient monitor testing (2012) Elektronika ir Elektrotechnika, 122 (6), pp. 49-54.

[268]

Krejcar, O., Penhaker, M. Remote measurement and control with sensors via the BT interface (2012) INES 2012 - IEEE 16th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings, art. no. 6249823, pp. 161-166.

[269]

Augustynek, M. Perspektivy a možnosti lékarské techniky (2012) Onkologie, 6 (2), p. 1.

[270]

Kasik, V., Cerny, M., Penhaker, M., Snášel, V., Novak, V., Pustkova, R. Advanced CT and MR image processing with FPGA (2012) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7435 LNCS, pp. 787-793.

[271]

Penhaker, M., Krejcar, O., Kasik, V., Snášel, V. Cloud computing environments for biomedical data services (2012) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7435 LNCS, pp. 336-343.

[272]

Kasik, V., Penhaker, M., Duciuc, E., Korpas, D. Influence of ionising radiation on intelligent electronic implantable devices  (2012) IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, SAMI 2012 - Proceedings, art. no. 6208986, pp. 345-348.

[273]

Darebnikova, M., Penhaker, M., Cerny, M., Vasickova, Z. Intelligent mechatronics system for biochemists bleedings verification (2012) IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, SAMI 2012 - Proceedings, art. no. 6208984, pp. 335-338.

[274]

Augustynek, M. Perspektivy a možnosti lékařské techniky (2012) Interni Medicina pro Praxi, 14 (2), p. 47.

[275]

Kasik, V., Penhaker, M., Novak, V., Pustkova, R., Kutalek, F. Bio-inspired genetic algorithms on FPGA evolvable hardware (2012) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7197 LNAI (PART 2), pp. 439-447.

[276]

Penhaker, M., Stankus, M., Prauzek, M., Adamec, O., Peterek, T., Cerny, M., Kasik, V. Advanced experimental medical diagnostic system design and realization (2012) Elektronika ir Elektrotechnika, (1), pp. 89-94.

[277]

Krejcar, O., Jirka, J. Proactive User Adaptive application for pleasant wakeup (2011) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6592 LNAI (PART 2), pp. 472-481.

[278]

Krejcar, O., Tucnik, P., Adamec, O. Evaluation of aJile aJ-80 Real-Time embedded platform for RT-Java parameters (2011) Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 44 (7), pp. 1253-1260.

[279]

Krejcar, O., Jirka, J., Janckulik, D. Use of mobile phones as intelligent sensors for sound input analysis and sleep state detection (2011) Sensors, 11 (6), pp. 6037-6055.

[280]

Krejcar, O., Jirka, J. Design, implementation and testing of mobile phone application for pleasant wake up (2011) Proceedings - 2011 6th IEEE International Symposium on Electronic Design, Test and Application, DELTA 2011, art. no. 5729575, pp. 242-247.

[281]

Michna, V., Černohorský, J. SCIPI, a method of precise fundamental frequency estimation from DFT spectrum (2011) International Conference on Applied Electronics, art. no. 6049064, pp. 267-270.

[282]

Augustynek, M., Penhaker, M. Non invasive measurement and visualizations of blood pressure (2011) Elektronika ir Elektrotechnika, (10), pp. 55-58.

[283]

Penhaker, M., Kasik, V., Stankus, M., Kijonka, J. User adaptive system for data management in home care maintenance systems (2011) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6592 LNAI (PART 2), pp. 492-501.

[284]

Kasik, V., Stankus, M. Weighing machine modifications for purblind and sightless people (2011) Lecture Notes in Electrical Engineering, 100 LNEE (VOL. 4), pp. 195-201.

 [285]

Slanina, Z., Kasik, V., Musil, K. Time measurement synchronization using GPS units (2011) Recent Researches in Applied Informatics - Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory, AICT'11, pp. 281-284.

[286]

Cerny, M., Penhaker, M. Wireless body sensor network in Health Maintenance systems (2011) Elektronika ir Elektrotechnika, (9), pp. 113-116.

[287]

Vybiral, D., Augustynek, M., Penhaker, M. 663. Devices for position detection (2011) Journal of Vibroengineering, 13 (3), pp. 531-535.

[288]

Penhaker, M., Hajovsky, R., Korpas, D. Measurement and analysis EMC parameters of implantable pacemaker [Pomiary i analiza kompatybilności elektromagnetycznej stymulatora serca] (2011) Przeglad Elektrotechniczny, 87 (5), pp. 265-268.

[289]

Penhaker, M., Hlavackova, M., Horyl, P., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T. Linear octapolar radiofrequency tool for liver ablation (2011) INES 2011 - 15th International Conference on Intelligent Engineering Systems, Proceedings, art. no. 5954781, pp. 405-409.

[290]

Penhaker, M., Darebnikova, M., Cerny, M. Sensor network for measurement and analysis on medical devices quality control (2011) Communications in Computer and Information Science, 171 CCIS, pp. 182-196.

[291]

Kasik, V., Penhaker, M., Novák, V., Bridzik, R., Krawiec, J. User interactive biomedical data web services application (2011) Communications in Computer and Information Science, 171 CCIS, pp. 223-237.

[292]

Penhaker, M., Kasik, V., Korpas, D. Electrical parameters measurement and testing of implantable cardioverters – Defibrillators (2011) Przeglad Elektrotechniczny, 87 (6), pp. 186-189.

[293]

Augustynek, M., Penhaker, M., Semkovic, J., Penhakerova, P., Cerny, M. Measurement and diagnosis assessment of plethysmographycal record (2011) IFMBE Proceedings, 35 IFMBE, pp. 320-323.

[294]

Penhaker, M., Stula, T., Augustynek, M. Long-term heart rate variability assessment (2011) IFMBE Proceedings, 35 IFMBE, pp. 532-535.

[295]

Cerny, M., Penhaker, M., Gala, M., Babusiak, B. Biomedical engineering education under European union support (2011) IFMBE Proceedings, 35 IFMBE, pp. 16-19.

[296]

Kijonka, J., Penhaker, M., Cernohorsky, J. Invasive blood pressure curves simulation device (2011) 2011 1st Middle East Conference on Biomedical Engineering, MECBME 2011, art. no. 5752098, pp. 192-195.

[297]

Pindor, J., Penhaker, M., Cernohorsky, J., Korpas, D., Vancura, V. Evaluation of effect cardiac resynchronization therapy (2011) 2011 1st Middle East Conference on Biomedical Engineering, MECBME 2011, art. no. 5752120, pp. 279-282.

[298]

Janckulik, D., Motalova, L., Krejcar, O., Cernohorsky, J. Packet parsing problem solving on mobile low energy client of Biotelemetry systém (2011) 2011 1st Middle East Conference on Biomedical Engineering, MECBME 2011, art. no. 5752139, pp. 355-358.

[299]

Krejcar, O., Polak, T., Janckulik, D., Cernohorsky, J. ECG data visualisation in web application using MS Silverlight (2011) 2011 1st Middle East Conference on Biomedical Engineering, MECBME 2011, art. no. 5752137, pp. 347-350.

[300]

Pindor, J., Jiravský, O., Srovnal, V., Penhaker, M. Real time mapping QRS duration based on wavelets [Analiza w czasie rzeczywistym QRS bazująca na transformacie falkowej] (2011) Przeglad Elektrotechniczny, 87 (9 A), pp. 312-315.

[301]

Orság, P., Kijonka, J., Zajaczek, S. Definice Kirchhoffových zákonů pro efektivní hodnoty v trojfázových obvodech (2011) Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011, EPE 2011, pp. 547-549.

[302]

Michna, V., Wagner, P., Cernohorsky, J. Constrained optimization of robot trajectory and obstacle avoidance (2010) Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2010, art. no. 5641276, .

[303]

Stankus, M., Penhaker, M., Kijonka, J., Grygarek, P., Kotzian, J. Architecture and design of mobile telemetry system for ambient assisted living (2010) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, 45 LNICST, pp. 769-780.

[304]

Kašík, V. Acceleration of backtracking algorithm with FPGA (2010) 2010 International Conference on Applied Electronics, AE 2010, art. no. 5599566, pp. 149-152.

[305]

Domingues, A., Adamec, O., Paiva, T., Sanches, J.M. Automatic annotation of actigraphy data for Sleep disorders diagnosis purposes (2010) 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'10, art. no. 5626207, pp. 5081-5084.

[306]

Krejcar, O., Jirka, J., Janckulik, D. Proactive user adaptive system for windows mobile devices - Processing of sound input signal for sleep state detection (2010) ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5558525, pp. V1374-V1378.

[307]

Krejcar, O., Adamec, O. RT visualisation using aJile aJ-80 real time embedded platform (2010) Proceedings - 9th RoEduNet IEEE International Conference, RoEduNet 2010, art. no. 5541596, pp. 79-84.

[308]

Krejcar, O., Adamec, O. Evaluation and testing of RT-Java parameters on aJiJe aJ-80 real time embedded platform (2010) ICNIT 2010 - 2010 International Conference on Networking and Information Technology, art. no. 5508456, pp. 540-544.

[309]

Adamec, O., Domingues, A., Paiva, T., Sanches, J.M. Statistical characterization of actigraphy data during sleep and wakefulness states (2010) 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC'10, art. no. 5627774, pp. 2342-2345.

[310]

Kriegelová, K., Černý, M. Software tool for direction deflection recognition based on patient's postural dysfunction (2010) ICEIE 2010 - 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5559873, pp. V1295-V1299.

[311]

Cerny, M., Penhaker, M. Personal system of remote health care (2010) ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5558517, pp. V1413-V1415.

[312]

Penhaker, M. Power electronics distribution software testing (2010) ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5558530, pp. V1365-V1367.

[313]

Srovnal, V., Penhaker, M. Electronic embeddes system applications (2010) ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5558521, pp. V1394-V1398.

[314]

Stankus, M., Penhaker, M., Srovnal, V., Cerny, M., Kasik, V. Security and reliability of data transmissions in biotelemetric systém (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 216-219.

[315]

Stankus, M., Penhaker, M., Cerny, M. Low cost data acquisition system for biomedical usage (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 883-885.

[316]

Kijonka, J., Penhaker, M. Embedded programmable invasive blood pressure simulator (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 886-889.

[317]

Zurek, P., Cerny, M., Prauzek, M., Krejcar, O., Penhaker, M. New approaches for continuous non invasive blood pressure monitoring  (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 228-231.

[318]

Kasik, V., Stankus, M. Graphical development system design for creating the FPGA-based applications in biomedicine (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 879-882.

[319]

Srovnal, V., Penhaker, M. Architecture and infrastructure of health maintenance systems (2010) Proceedings - 9th RoEduNet IEEE International Conference, RoEduNet 2010, art. no. 5541546, pp. 341-345.

[320]

Martinak, L., Penhaker, M. Application of embedded system for sightless with diabetes (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 871-874.

[321]

Cerny, M., Mojziesik, J. Plethysmography wireless embedded measurement solutions (2010) Proceedings - 9th RoEduNet IEEE International Conference, RoEduNet 2010, art. no. 5541532, pp. 414-417.

[322]

Vasickova, Z., Penhaker, M., Darebnikova, M. The functionality control of horizontal agitators for blood bags (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 859-862.

[323]

Pustkova, R., Kutalek, F., Penhaker, M., Novak, V. Measurement and calculation of cerebrospinal fluid in proportion to the skull (2010) Proceedings - 9th RoEduNet IEEE International Conference, RoEduNet 2010, art. no. 5541601, pp. 95-99.

[324]

Prauzek, M., Peterek, T., Penhaker, M. Reduction of ECG precordial leads (2010) ICSPS 2010 - Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 1, art. no. 5555640, pp. V1354-V1357.

[325]

Peterek, T., Prauzek, M., Penhaker, M. Baseline wander elimination by fourier series (2010) ICSPS 2010 - Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 1, art. no. 5555639, pp. V1365-V1368.

[326]

Prauzek, M., Adamec, O., Penhaker, M. Testing of portable tele-medical power supply (2010) ICSPS 2010 - Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 2, art. no. 5555532, pp. V2380-V2382.

[327]

Peterek, T., Prauzek, M., Penhaker, M. A new method for identification of the significant point in the plethysmografical record (2010) ICSPS 2010 - Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 1, art. no. 5555642, pp. V1362-V1364.

[328]

Prauzek, M., Peterek, T., Adamec, O., Penhaker, M. Analog signal preprocessing in reflected plethysmography (2010) ICSPS 2010 - Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 1, art. no. 5555637, pp. V1358-V1361.

[329]

Prauzek, M., Peterek, T., Adamec, O., Stankus, M., Penhaker, M. Simple data acquisition system for photopletysmography and electrocardiography (2010) ICSPS 2010 - Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems, 2, art. no. 5555547, pp. V2377-V2379.

[330]

Krejcar, O., Penhaker, M., Janckulik, D., Motalova, L. Performance test of multiplatform real time processing of biomedical signals (2010) IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), art. no. 5549635, pp. 825-830.

[331]

Penhaker, M., Vavrik, D. The measurement and failure simulations of basic ventilation modes (2010) ICNIT 2010 - 2010 International Conference on Networking and Information Technology, art. no. 5508451, pp. 554-556.

[332]

Penhaker, M., Matejka, V. Image registration in neurology applications (2010) ICNIT 2010 - 2010 International Conference on Networking and Information Technology, art. no. 5508454, pp. 550-553.

[333]

Skapa, J., Látal, J., Penhaker, M., Koudelka, P., Hancek, F., Vasinek, V. Optical fiber distributed temperature sensor in cardiological surgeries (2010) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7726, art. no. 77261V, .

[334]

Augustynek, M., Penhaker, M. Finger plethysmography classification by orthogonal transformatios (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 2, art. no. 5445600, pp. 173-177.

[335]

Penhaker, M., Štula, T., Černy, M. Automatic ranking of eye movement in electrooculographic records (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 2, art. no. 5445690, pp. 456-460.

[336]

Zurek, P., Krejcar, O., Penhaker, M., Cerny, M., Frischer, R. Continuous noninvasive blood pressure measurement by near infra red CCD camera and pulse transmit time systems (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 2, art. no. 5445688, pp. 449-453.

[337]

Penhaker, M., Stankus, M., Kijonka, J., Grygarek, P. Design and application of mobile embedded systems for home care applications (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 1, art. no. 5445795, pp. 412-416.

[338]

Penhaker, M., Krawiec, J., Krejcar, O., Novak, V., Bridzik, R. Web system for electrophysiological data management (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 1, art. no. 5445797, pp. 404-407.

[339]

Krejcar, O., Janckulik, D., Motalova, L., Musil, K., Penhaker, M. Real time measurement and visualization of ECG on mobile monitoring stations of biotelemetric systém (2010) Studies in Computational Intelligence, 283, pp. 67-78.

[340]

Cerny, M., Penhaker, M.: Plethysmography bluetooth measurement (2010) ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5558536, pp. V1337-V1339.

[341]

Cerny, M., Penhaker, M.: Bed vibration measurement and evaluation for maintanace health systems(2 010) ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings, 1, art. no. 5558528, pp. V1372-V1373.

[342]

Augustynek, M., Penhaker, M., Sazel, P., Korpas, D. Stimulation parameter testing and verification during pacing (2010) IFMBE Proceedings, 29, pp. 533-536.

[343]

Augustynek, M., Penhaker, M., Korpas, D. RETRACTED ARTICLE: Controlling peacemakers by accelerometers (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 2, art. no. 5445605, pp. 161-163.

[344]

Augustynek, M., Pindor, J., Penhaker, M., Korpas, D. Detection of ECG significant waves for biventricular pacing treatment (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 2, art. no. 5445602, pp. 164-167.

[345]

Augustynek, M., Labza, Z., Penhaker, M., Korpas, D. Verification of set up dual-chamber pacemaker electrical parameters (2010) 2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Applications, ICCEA 2010, 2, art. no. 5445603, pp. 168-172.

[346]

Žůrek, P., Peterek, T. Global system for the measuring different biosignals (2009) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 9 (PART 1), pp. 270-273.

[347]

Kučera, M., Peterek, T. Laboratory task for measuring ECG and heart axis rotation (2009) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 9 (PART 1), pp. 278-281.

[348]

Peterek, T., Augustynek, M., Žůrek, P., Penhaker, M. Global courseware for visualization and processing biosignals (2009) IFMBE Proceedings, 25 (12), pp. 404-407.

[349]

Vasickova, Z., Slanina, Z. System for detection of epileptic seizure with convulsions (2009) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 9 (PART 1), pp. 266-269.

[350]

Vasickova, Z., Penhaker, M., Augustynek, M. Using frequency analysis of vibration for detection of epileptic seizure (2009) IFMBE Proceedings, 25 (4), pp. 2155-2157.

[351]

Adamec, O.  Measuring of a bio-signal in the mobile system with using FPGA for digital pre-processing (2009) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 42 (1 PART 1), pp. 274-277.

[352]

Zurek, P. Implementing FPGA technology in ultrasound diagnostic device (2008) 5th Int. Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, ITAB 2008 in conjunction with 2nd Int. Symposium and Summer School on Biomedical and Health Engineering, IS3BHE 2008, art. no. 4570566, pp. 179-182.

[353]

Štula, T. Evaluation of heart rate variability from ECG signal (2003) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 36 (1), pp. 429-432.

 

Patenty

11/2017

HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA, Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Ostrava - Poruba, CZ.                Přístroj pro měření a záznam charakteristik tuhosti tkání [patent]. A 61 B 5/103, A 61 B 5/06, A 61 B 6/12/ 17.07.2014. Česká republika. patent, CZ 306601. Uděleno 8.2.2017. Zapsáno 22.3.2017. 

10/2016

MARŠÁLEK, Pavel, Ondřej FRANTIŠEK, Tomáš  KARÁSEK, Petr HORYL, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, CZ, Ostrava – Poruba a Jiří Prokop MUDr., Ostrava - Svinov, CZ, Ostrava - Poruba, CZ.   Podprsenka s aktivními elastickými členy  [patent]. A 41 C 3/12, A 41 C 3/00, A 61 H 11/00, A 41 C 3/02, A 41 C 3/06, A 41 C 3/14/ 10.08.2015. Česká republika. patent, CZ 306381. Uděleno 16.11.2016. Zapsáno 28.12.2016. 

9/2016

HLAVÁČKOVÁ, Milada, Jan ORDELT, Zdeněk PORUBA, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA, Jakube CVEK,  Marek PENHAKER. Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava-Poruba, CZ a VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Ostrava - Poruba, CZ. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru [patent]. A 61 B 6/00, A 61 N 5/00 6.10.2015. Česká republika. patent, CZ 306069. Uděleno 8.06.2016. Zapsáno 20.07.2016.

10/2016

JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zařízení pro měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou [patent]. A 61 B 5/0295.31.1.2012. Česká republika. patent, CZ 305803 Uděleno 10.02.2016. Zapsáno 23.03.2016. 

7/2015

ROSULEK, Miroslav, Marek PENHAKER, Jaroslav STEJSKAL. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Ostrava - Poruba, CZ. Elektrody na bázi vodivých polymerů pro snímání elektrických biosignálů a stimulaci biologických objektů  [patent]. A 61 N 1/04, A 61 B 5/0245, H 01 B 1/12, C 08 G 73/02, C 08 G 61/12, C 08 G 73/06. 4.8.2011. Česká republika. patent, CZ 305486. Uděleno 16.09.2015. Zapsáno 29.10.2015. 

6/2015

HLAVÁČKOVÁ, Milada, Vojtěch BOJKO, Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Ostrava - Poruba, CZ. Zařízení k měření kloubního rozsahu ramenního kloubu a způsob měření  [patent]. A 61 B 5/11, A 61 H 1/02. 18.12.2013. Česká republika. patent, CZ 305235. Uděleno 13.05.2015. Zapsáno 24.06.2015. 

5/2014

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 304361. Uděleno 12.02.2014. Zapsáno 26.03.2014. 

4/2013

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ.Magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 303802. Uděleno 27.03.2013. Zapsáno 09.05.2013. 

3/2011

VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA a Dalibor LUKÁŠ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 302780. Uděleno 26.09.2011. Zapsáno 02.11.2011. 

2/2011

VÁVRA, Petr, Jan GREPL, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA a Dalibor LUKÁŠ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou polosférickou aplikaci [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 302684. Uděleno 20.07.2011. Zapsáno 31.08.2011. 

1/2010

AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a David KORPAS. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ. Způsob monitorování vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 302434. Uděleno 31.03.2011. Zapsáno 11.05.2011, 

Užitné vzory

2020/2

FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František JUREK, Tomáš KLINKOVSKÝ, Marek PENHAKER a Ondřej KREJCAR. Elektrodový systém pro kontinuální měření hladiny glykémie v krvi. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Univerzita Hradec Králové. 2020. Česká republika. 33760 A61B5/145 (2006.01), A61B5/14532. Přihlášeno 20.12.2019. Uděleno 26.2.2020. Zapsáno 18.2.2020. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm. Užitný vzor.

2020/1

GREPL, Jan, Martin AUGUSTYNEK, Martin ČERNÝ, Petr HORYL, Kamil KREJCAR, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ a Ondřej KREJCAR. Diagnostické zařízení pro měření kloubního rozsahu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Univerzita Hradec Králové. 2020. Česká republika. 33805 A61B5/103 (2006.01), A61B5/11 (2006.01). Přihlášeno 20.12.2019. Uděleno 11.3.2020. Zapsáno 27.2.2020. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm. Užitný vzor.

23/2016

HLAVÁČKOVÁ, Milada, Jan ORDELT, Zdeněk PORUBA, Břetislav OTÁHAL, Lukáš KNYBEL, Lukáš MOLENDA, Jakube CVEK,  Marek PENHAKER. Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava-Poruba, CZ a VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Ostrava - Poruba, CZ. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska tumoru [Utility Model]. A 61 B 6/00 6.10.2015. Česká republika. Užitný vzor, CZ 29247. Uděleno 8.03.2016. Zapsáno 20.07.2016. 

22/2014

HENŽEL, Miroslav, Marek PENHAKER, Jiří PROKOP, Jiří PODEŠVA a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava- Poruba, CZ. Přístroj k vyšetřování měkkých tkání a způsob provedení tohoto vyšetření [Utility Model]. A 61 B 5/103. 17.07.2014. Česká republika. Užitný vzor, CZ 27541. Uděleno 27.11.2014. Zapsáno 27.11.2014. 

21/2014

HLAVÁČKOVÁ, Milada, Rostislav ČECH a Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ.  Zařízení pro měření kloubního rozsahu. [patent]. A 61 B 5/11, A 61 B 5/103. Česká republika. užitný vzor, CZ 27465. Uděleno 10.11.2014. Zapsáno 10.11.2014. 

20/2014

KRÁČMAR, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Pružinou rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 B 17/94, A 61 B 18/04. Česká republika. užitný vzor, CZ 26665. Uděleno 24.03.2014. Zapsáno 24.03.2014. 

19/2014

JUREK, František, Martin AUGUSTYNEK, Marek PENHAKER a Štěpán OŽANA. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zařízení pro zjišťování průtoku tekutiny pomocí kontrolní látky [patent]. G 01 F 1/00. Česká republika. užitný vzor, CZ 26717. Uděleno 31.03.2014. Zapsáno 31.03.2014. 

18/2013

HENŽEL, Miroslav, František FOJTÍK a Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zařízení pro mechanické zkoušky materiálů [patent]. G 01 N 3/26, G 01 N 3/20. Česká republika. užitný vzor, CZ 25998. Uděleno 21.10.2013. Zapsáno 21.10.2013. 

17/2013

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 B 1/005. Česká republika. užitný vzor, CZ 24869. Uděleno 28.01.2013. Zapsáno 28.01.2013. 

16/2013

KALINA, Jiří, Barbora HRVOLOVÁ a Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka [patent]. G 09 B 25/00. Česká republika. užitný vzor, CZ 24884. Uděleno 04.02.2013. Zapsáno 04.02.2013. 

15/2013

ROSULEK, Miroslav, Marek PENHAKER a Jaroslav STEJSKAL. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Materiálová stavební struktura na bázi vodivých polymerů pro výrobky nebo jejich části, používané v medicíně, zdravotnictví a lékařské přístrojové technice [patent]. G 01 N 27/30, H 01 B 1/12, A 61 B 5/04, B 32 B 15/08. Česká republika. užitný vzor, CZ 25595. Uděleno 01.07.2013. Zapsáno 01.07.2013. 

14/2012

JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektrochemických elektrod [patent]. G 01 N 27/26, G 01 N 27/416, G 01 N 33/48. Česká republika. užitný vzor, CZ 24130. Uděleno 31.07.2012. Zapsáno 31.07.2012. 

13/2012

JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zařízení pro měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou[patent]. A 61 B 5/0295. Česká republika. užitný vzor, CZ 23506. Uděleno 08.03.2012. Zapsáno 08.03.2012. 

12/2013

AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a David KORPAS. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Monitorovací systém vibrací pacienta pro řízení kardiostimulátoru [patent]. A 61 N 1/365, A 61 N 1/37. Česká republika. užitný vzor, CZ 23641. Uděleno 05.04.2012. Zapsáno 05.04.2012. 

11/2012

ADAMEC, Ondřej a Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Zesilovač bioelektrických signálů v mobilních systémech s bezdrátovou komunikací [patent]. A 61 B 5/04, H 03 F 1/26. Česká republika. užitný vzor, CZ 23153. Uděleno 02.01.2012. Zapsáno 02.01.2012. 

10/2011

ROSULEK, Miroslav, Marek PENHAKER a Jaroslav STEJSKAL. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Bioelektrické snímací a stimulační elektrody na bázi vodivých polymerů [patent]. A 61 B 5/04, G 01 N 27/30, H 01 B 1/12, C 08 G 73/02. Česká republika. užitný vzor, CZ 22667. Uděleno 05.09.2011. Zapsáno 05.09.2011. 

9/2011

FRANTIŠEK, Ondřej, Marek PENHAKER a Lukáš NOVÁK. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Mechanicky polohovatelný stůl [patent]. B 25 H 1/14, A 61 G 13/02, A 61 G 7/012, A 47 B 9/00. Česká republika. užitný vzor, CZ 22788. Uděleno 03.03.2011. Zapsáno 13.10.2011. 

8/2011

KIJONKA, Jan, Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Simulátor snímače invazivního tlaku [patent]. A 61 B 5/03. Česká republika. užitný vzor, CZ 21895. Uděleno 03.03.2011. Zapsáno 03.03.2011. 

7/2011

VÁVRA, Petr, Jan KRÁČMAR, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ, Lukáš PROKOP, Tadeusz SIKORA a Dalibor LUKÁŠ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Radiofrekvenční operační nástroj pro povrchovou a podpovrchovou aplikaci [patent]. A 61 B 18/12, A 61 B 18/14. Česká republika. užitný vzor, CZ 21891. Uděleno 03.03.2011. Zapsáno 03.03.2011. 

6/2011

AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER, Lukáš ČAJKA a Martin STANKUŠ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Modul měření fyzikálních parametrů pro využití v HomeCare [patent]. G 08 C 17/00. Česká republika. užitný vzor, CZ 21890. Uděleno 03.03.2011. Zapsáno 03.03.2011. 

5/2011

PENHAKER, Marek, Ondřej ADAMEC, Jan KIJONKA a Martin STANKUŠ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Víceúčelová mobilní jednotka pro měření a předzpracování biometrických veličin se zabezpečenou bezdrátovou síťovou komunikací [patent]. G 08 C 17/00. Česká republika. užitný vzor, CZ 22077. Uděleno 18.04.2011. Zapsáno 18.04.2011. 

4/2011

PRAUZEK, Michal, Marek PENHAKER a Ondřej ADAMEC. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Modul reflexního pletysmografu s analogovým výstupem[patent]. A 61 B 5/0295. Česká republika. užitný vzor, CZ 21884. Uděleno 03.03.2011. Zapsáno 03.03.2011. 

3/2011

PRAUZEK, Michal, Marek PENHAKER a Ondřej ADAMEC. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Napájecí jednočlánkový zdroj pro mobilní tele-medicínské aplikace [patent]. H 02 M 3/02, H 02 J 7/00. Česká republika. užitný vzor, CZ 22076. Uděleno 18.04.2011. Zapsáno 18.04.2011. 

2/2011

AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Bezdrátové zařízení pro neinvazivní měření krevního tlaku[patent]. A 61 B 5/02, G 06 F 13/00, G 06 F 17/40. Česká republika. užitný vzor, CZ 21950. Uděleno 21.03.2011. Zapsáno 21.03.2011. 

1/2006

SROVNAL, Vilem, Marek PENHAKER. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, Mobile device for monitoring state of health of patients, CZ. Přenosné zařízení pro sledování zdravotního stavu pacientů [patent]. G 06 Q 50/24, G 06 Q 50/22, G 06 Q 90/00, G 06 F 19/10, G 06 Q 50/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 16779. Uděleno 13.09.2006. Zapsáno 14.08.2006. 

Funkční vzorky

2020/2

FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František JUREK, Tomáš KLINKOVSKÝ, Marek PENHAKER a Ondřej KREJCAR. Elektroda pro měření srdečního výdeje. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Univerzita Hradec Králové. 2019. Česká republika. 052/16-12-2019_F. Přihlášeno 20.12.2019. Zapsáno 20.12.2019. Funkční vzorek. 

2020/1

GREPL, Jan, Martin AUGUSTYNEK, Martin ČERNÝ, Petr HORYL, Kamil KREJCAR, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ a Ondřej KREJCAR. Diagnostický rehabilitační nástroj měření kloubního rozsahu. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Univerzita Hradec Králové. Česká republika. 051/16-12-2019_F. Přihlášeno 20.12.2019. Zapsáno 20.12.2019. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm. Funkční vzorek.

43/2012

Penhaker, M. (100%), Snímač dechové frekvence, ev.č. 280/20-12-2012_F

42/2012

Penhaker, M. (100%), Modul monitorování dechové frekvence, ev.č.279/20-12-2012_F

41/2012

Penhaker, M. (100%), Náhradní obvod tkáně pro měření vlivu rušení EMC na činnost defibrilátoru, ev.č. 278/20-12-2012_F

40/2012

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M. (80%), Biopotenciálová elektroda na rostlinné tkáni, ev.č. 277/20-12-2012_F

39/2012

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M. (80%), Čelisťová potenciálová elektroda z vodivých polymerů, ev.č. 276/20-12-2012_F

38/2012

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M. (80%), Textilní triko s čtyřmi elektrodami pro měření biopotenciálů, ev.č. 275/20-12-2012_F

37/2012

Penhaker, M. (100%), Fantom pro měření srdečního výdeje, ev.č.274/20-12-2012_F

36/2012

Penhaker, M. (100%), Simulátoru mechanické funkce srdce, ev.č. 273/20-12-2012_F

35/2012

Penhaker, M. (100%), Stabilní stojan s podstavcem pro modulární biozesilovač, ev.č.272/20-12-2012_F

34/2012

Penhaker, M. (100%), Desetielektrodový radiofrekvenční nástroj jaterní ablace s pěticentimetrovým poloměrem zahnutím pro vrchlíkový výřez, ev.č.270/20-12-2012_F

33/2012

Penhaker, M. (100%), Desetielektrodový radiofrekvenční nástroj jaterní ablace s pěticentimetrovým poloměrem zahnutím pro čtvrtkulovoý výřez,  ev.č.271/20-12-2012_F

32/2012

Hrvolová, B. (80%), Penhaker, M. (10%), Stejskal, J. (10%) Tabletová elektroda,   ev.č. 028/08-03-2012_F

31/2012

Hrvolová, B. (80%), Penhaker, M. (10%), Stejskal, J. (10%) Nalepovací polymerní elektroda,   ev.č. 026/08-03-2012_F

30/2012

Hrvolová, B. (80%), Penhaker, M. (10%), Stejskal, J. (10%) Koloidní polymerová elektroda pro snímání z hydrofilních povrchů,   ev.č. 027/08-03-2012_F

29/2012

Kalina, J. (50%), Hrvolová, B. (45%), Penhaker, M. (5%), Zařízení pro stanovení koncentrace neznámého vzorku fotometrickou metodou,   ev.č. 025/08-03-2012_F

28/2012

Vožda M, (85%), Jurek, F.(10%), Penhaker, M., (5%), Zařízení pro měření vektokardiogramu dle Frankova svodového systému, ev. č.  007/23-02-2012_F

27/2011

Jirka, J. (80 %), Penhaker, M. (10 %),, Černý, M.. (20 %), Zařízení pro měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou  ev.č. 125/13-12-2011_F

26/2011

Jirka, J. (80 %), Penhaker, M. (10 %),, Černý, M.. (20 %), Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-chemických elektrod  ev.č. 120/13-12-2011_F

25/2011

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M.(80%),Bipolární biosignálové snímací a stimulační elektrody na elastickém hrudním textilním pásu ev.č 121/13-12-2011_F

24/2011

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M.(80%), Vodivé prostěradlo a povlečení ev.č 127/13-12-2011_F

23/2011

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M.(80%), Referenční elektroda ev.č 124/13-12-2011_F

22/2011

Penhaker, M. (20%), Rosulek, M.(80%), Glykemický senzor ev.č 122/13-12-2011_F

21/2011

Penhaker, M. (100%), Desetielektrodový radiofrekvenční nástroj jaterní ablace s pěticentimetrovým poloměrem zahnutím ev.č.164/20-12-2011_F

20/2011

Penhaker, M. (80%), Rosulek, M.(20%), Biosignálové měřicí a stimulační triko s dvanácti elektrodami ev.č 123/13-12-2011_F

19/2011

Penhaker, M. (100%),Octopolární radiofrekvenční nástroj jaterní ablace ev.č 126/13-12-2011_F

18/2011

Penhaker, M. (20%), Martinák, M., (80%), Hlasový modulátor pro glykemické přístroje ev.č 119/13-12-2011_F

17/2011

Stankuš, M. (80%), Penhaker, M. (10%), Černý, M. (10%), Měřicí jednotka s galvanickou izolací, ev.č. 046/11-07_2011_F

16/2011

Adamec, O. (70%), Augustynek, M. (20%), Penhaker, M. (10%), Kontaktní měření tělesné teploty, 039/08-06-2011_F

15/2011

Augustynek, M. (80%), Penhaker, M. (20%), Alcohol tester, 040/08-06-2011_F

14/2011

PRAUZEK, Michal; MICHALÍKOVÁ Markéta; PENHAKER, Marek. Funkční vzorek: Modul pro evaluaci EKG. VŠB - TU Ostrava, 2011. Ev.č. 036/27-05-2011 F

13/2010

Penhaker, M. (20 %), Vávra, P. (20 %), Kráčmar, J. (30 %), Hlaváčková, M. (30 %): Radiofrekvenční operační nástroj s optimalizovaným rozložením elektrodových jehel s lineární aplikací, ev.č. 148/17_12_2010_F

12/2010

Penhaker, M. (19 %), Vávra, P. (31 %), Grepl, J. (20 %), Hlaváčková, M. (30 %),: Radiofrekvenční operační nástroj pro čtyřcentimetrovou polosférickou aplikaci, ev.č.147/17-12-2010_F

11/2010

Černý, M. (90%), Penhaker, M. (10%) Bluetooth zařízení pro měření pulsní oximetrie, funkční vzorek, ev.č. 093/22_11_2010_F

10/2010

Černý, M. (90%), Penhaker, M. (10%) Bluetooth zařízení pro měření EKG, funkční vzorek, ev.č. 094/22_11_2010_F

9/2010

Augustynek, M.(50%); Penhaker, M.(25%); Černý, M. (25%) Bezdrátový systém měření neinvazivního krevního tlaku. 043/25-06-2010_F

8/2010

Augustynek, M.(65%); Penhaker, M.(25%); Čajka, L. (10%) Modul měření fyzikálních parametrů. 096/24-11-2010-F

7/2010

Kijonka, J. (90%), Penhaker, M. (10%), Hardware pro vizualizyci biologických signálů 091/22-11-2010_F

6/2010

Kijonka, J. (90%), Penhaker, M. (10%), Programovatelný simulátor snímače invazivního tlaku,  092/22-11-2010-F

5/2010

Prauzek, M. (80%), Penhaker, M. (10%), Adamec, O. (10%), Napájecí zdroj pro jednočlánkové aplikace, ev.č. 002/22-02-2010_F

4/2010

Prauzek, M. (80%), Penhaker, M. (10%), Adamec, O. (10%), Reflexní fotopletysmograf, ev.č. 001/22-02-2010_F

3/2010

Penhaker, M. (80%), Černý M. (20%), Trenažér laparoskopických operací, funkční vzor, event.č. 051/17-08-2010_F

2/2010

Penhaker, M. (80%), Černý M. (20%), Testr katerů, funkční vzor, event.č. 050/17-08-2010_F

1/2010

Penhaker, M. (100%), Fantom pro ultrazvukové měření a kalibraci, funkční vzor, event.č. 052/17-08-2010_F

Registrované softwary

24//2012

Penhaker, M. (30%), Kašík, V. (70%), Měření a vizualizace koncentrace bilirubinu krvi  ev.č. 76/20-12-2012_SW

23//2012

Penhaker, M. (100%), Zpracování a vizualizace elektrofyziologických signálů záznamu,  ev.č. 74/20-12-2012_SW

22//2012

Penhaker, M. (100%), Zpracování elektrokardiogramu dle Frankova svodového systému, ev.č. 75/20-12-2012_SW

21//2012

Penhaker, M., (50%), Frischer, R. (50%), Měření a vizualizace rychlosti proudění vzduchu a osvětlení, ev.č. 73/20-12-2012_SW

20//2012

Penhaker, M., (50%), Frischer, R. (50%), Měření a vizualizace vlhkosti a teploty,  ev.č. 72/20-12-2012_SW

19//2012

Penhaker, M., (50%), Frischer, R. (50%), Vizualizace dechové činnosti, ev.č. 71/20-12-2012_SW

18/2012

Vožda M, (85%), Peterek, T. (10%), Penhaker, M., (5%), Software pro zobrazení a sběr dat z vektokardiografu ev. č.  004/08-03-2012_SW

17/2011

Jirka, J.(70%), Penhaker, M.(15%), Krejcar, O.(15%), Aplikace pro dlouhodobý záznam a korelaci akcelerometrických dat ev.č.023/15-12-2011_SW

16/2011

Penhaker, M., Jezirská, R., Novák, V.: Program pro měření psychické výkonnosti a bdělosti ev.č 015/13-12-2011_SW

15/2011

Penhaker, M, Klimeš, P., Korpas, D.: Software pro analýzu  intrakardiálního elektrokardiogramu ev.č 016/13-12-2011_SW

14/2011

Prauzek, Michal; Rajmanová Petra; Penhaker, Marek. Software: Systém pro automatické hodnocení glykémie. VŠB - TU Ostrava, 2011. Ev.č. 005/26-05-2011 SW.

13/2011

Prauzek, Michal; Hlavica Jakub; Penhaker, Marek. Software: Nástroj pro detekci metabolických vazeb. VŠB - TU Ostrava, 2011. Ev.č. 006/26-05-2011 SW

12/2010

Pustková, R. (60%), Penhaker, M. (25%), Kutálek, F.(10%), Černohorský, J.(5%) Software pro automatické vyhodnocení procentuálního zastoupení tkání lebky a liquoru, řešící zpracování nejen pro klasické formáty obrazových dat, ale pracuje také s daty ve formátu DICOM. Event.č. 037/26-11-2010_SW

11/2010

Penhaker, M. (40%), Bernatík, R. (50%), Černohorský, J. (10%), Software pro synchronní měření, záznam elektrokardiogramu a fonokardiogramu v reálném čase, ev.č. 080/17-12-2010_SW

10/2010

Penhaker, M. (80%), Štula, T. (10%), Hlaváčková, M. (10%), Electrooculography Rapid Eye Computing, ev.č. 079/17-12-2010_SW 

9/2010

Penhaker, M. (80%), Štula, T. (10%), Černohorský, J. (10%)  Software pro vyhodnocování variability a kvalitativních změn srdečního rytmu z krátkodobých záznamů EKG, ev.č. 078/17-12-2010_SW

8/2010

Penhaker, M. (90%), Semkovič, J.(10%), Software Pletysmo pro příjem,  zpracování a vizualizaci dat z pulsního oximetru, ev. č. 077/17-12-2010_SW

7/2010

Penhaker, M.(30%), Mlejnecká, Š. (70%), Software pro automatiyované vzhodnocení záznamu prstového pulsního oxymetru, ev.č. 076/17-12-2010_SW

6/2010

Penhaker, M.(20%), Pindor, J. (75%), Černohorský, J. (5%), Software pro automatizované vyhodnocení šířky QRS komplexu pořízeného ze záznamu při nastavování implantabilních biventrikulárních kardiostimulátorů a defibrilátorů v reálném čase, ev.č. 081/17-12-2010_SW  

5/2010

Penhaker, M. (100%), Program pro záznam, archivaci a analýzu dat získaných  z plsního oximetru, 043/01-12-2010_SW

4/2010

Penhaker, M. (100%), WAV_PVP software, 042/01-12-2010_SW

3/2010

Peterek, T. (80%), Penhaker, M., (15%), Černohorský, J. (5%), ECG & EEG soft, 040/01-12-2010_SW

2/2010

Augustynek, M. (50%); Penhaker, M.(25%); Černý, M. (25%) NIBP panel. 012/25-06-2010_SW

1/2010

Prauzek, M. (40%), Peterek, T. (40%), Penhaker, M., (20%) ECG DRIFT, ev.č. 002/22-02-2010_SW

Průmyslové vzory

9/2015

VÁVRA, Petr., Jan KRÁČMARr, Marek PENHAKER, Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Operační nástroj [Design Patents]. 24-02. 10.03.2014. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 36314. Uděleno 28.01.2015. Zapsáno 28.01.2015. 

8/2014

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr VÁVRA a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Operační nástroj [Design Patents]. 25-02. 17.12.2013. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 36264. Uděleno 15.12.2014. Zapsáno 15.12.2014. 

7/2013

PENHAKER, Marek. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Držák zesilovače [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 36238. Uděleno 05.11.2014. Zapsáno 05.11.2014. 

6/2013

PENHAKER, Marek. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Operační nástroj [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 36004. Uděleno 16.04.2014. Zapsáno 16.04.2014. 

5/2013

PENHAKER, Marek. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Operační nástroj [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 36003. Uděleno 16.04.2014. Zapsáno 16.04.2014. 

4/2013

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35907. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. 

3/2013

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35906. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. 

2/2013

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35905. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. 

1/2013

GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35904. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. 

Ocenění

2019

NOMINATION FOR BEST POSTER AWARD. Alice Krestanova, Jan Kubicek, Juraj Timkovic, Marek Penhaker, David Oczka: Modeling and Extraction oj Retina/ Blood Vessels from RetCam 3 based on Morphological Segmentati,11th Asian Conference on Intelligent and Database Systems, Yogyakarta, Indonesia, April 8 – 11, 2019

2019

BEST SPECIAL SESSION AWARD. Penhaker, M., Kubicek, J., IMAIBDSS 2019 – Special Session on Intelligent Methods and Artificial Intelligence for Biomedical Decision Support System,11th Asian Conference on Intelligent and Database Systems, Yogyakarta, Indonesia, April 8 – 11, 2019

2018

BEST SPECIAL SESSION AWARD. Penhaker, M., Kubicek, J., ISaMiB 2018 – Special Session on Intelligent Systems and Methods in Biomedical Decision Support System,10th Asian Conference on Intelligent and Database Systems, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21,2018

2017

BEST POSTER AWARD. Penhaker, M.,  Polomík, J., Kubicek, J. and Kasík, V., Biopotential Conducting Polymer Electrodses Design and Realization for EGG Measurement,10th  International Conference on Biomedical Electronics and Devices, (BIODEVICES /BIOS TEC), Porto - Portugal, February 21 - 23, 2017

2016

BEST PAPER AWARD.  Proto, A., Fida, B.,Bernabucci, I., Bibbo, D., Conforto, S.,  Schmid, M.,  Vlach, K., Kasík, V., Penhaker, M. Wearable PVDF Transducer for Biomechanical Energy Harvesting and Gait Cycle Detection,  IEEE-EMBS CONFERENCE ONBIOMEDICAL ENGINEERING AND SCIENCE 5TH - BTH DECEMBER 2016, PULLMAN BANGSAR, MALAYSIA,  IECBES 2016 - IEEE-EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences. 2017, p. 62-66. ISBN: 978-146737791-1, DOI: 10.1109/IECBES.2016.7843415

2013

INVENTO Prague 2013 GOLD MEDAL for Augustynek, M.,  Penhaker, M., Korpas, D.,  The Metod of pacient’s vibrations for pacemaker controlling   CZ: Vibrační metoda pacienta pro kardiostimulátoru řízení, The 1st International Exhibition of Inventions, new ideas and innovative produkts, 6. – 8.6. 2013, Prague Exhibiton Grounds, [online] http://www.invento.cz/en/news-archive/news.html/1168_12571-final-results-of-the-invento-award-

2013

 

Certificate of Appreciation from Franz I. S. Ko, Ph.D. (Auckland University of Technology, New Zealand) Dr. Franz I.S. Ko (IBCGeneral Chair, ICMIC2013 Honorary Director General, IBC, Cambridge, UK Vice-President, The World Congress of Arts, Sciences and Communications, Cambridge, UK

2012

Commemorative Award for Penhaker M., Hlavackova M., Vavra P., Grepl J., Prokop L., Sikora T.,Lukas D., Radiofrequency Surgical  Instrument for Liver Ablation RONJA, The 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan), China International Exhibition of Inventions New Techniques and Products, China Association of Inventors and President IFIA – Andreas Vedres,  9th  12th  November, 2012. China Kunshan

2011

Certificate of Appreciation from Dr. A C M Fong (Auckland University of Technology, New Zealand) Dr. Franz I.S. Ko (IBC, UK/ Dongguk University, Korea) Editors-in-Chief of  Journal of Convergence Information Technology (ISSN: 1975-9320), JCIT undertaking assosiation The International  Association for Information, Culture, Human nad Industry Technology

2008

Outstanding paper award for the paper: Penhaker, M., Bridzik, R., Novak, V., Cerny, M., Rosulek, M., Sensitivity Analysis in Sensor HomeCare Implementation In 13th International Conference on Biomedical Engineering, Decdember 2008, Singapure, Vol. 23. Issue: 1-3. pp. 979-983   Springer 233 SPRING STREET, NEW YORK, NY 10013, UNITED STATES IFMBE Proceedings. ISBN: 978-3-540-92840-9, ISSN: 1680-0737, DOI: 10.1007/978-3-540-92841-6_242, [online] http://icbme.inmeet.com.sg/awards/, http://icbme2008.confs.org /conference. html (Acceptance rate: 32%)

2008

IFBME Young Investigation Competition of the paper:  Cerny, M., Penhaker, M Biotelemetry In 14th Nordic – Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, NBC 2008, June 16 – 20, 2008, Riga, Latvia, IFBME SPRINGER, 233 SPRING STREET, NEW YORK, NY 10013, UNITED STATES, Vol. 20, Part 6,  pp. 405-408, Katashev, A; Dekhtyar, Y; Spigulis, J., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg  ISSN: 1680-0737, ISBN: 978-3-540-69366-6, DOI: 10.1007/978-3-540-69367-3_109, [online]  http://www.ipem.ac.uk/ifmbe_ngen_ public/ article. asp?aid=3338              (Acceptance rate: 35%, 110/310)

2006

SIEMENS Werner von Siemens Excellence Award 2006 for Marek Penhaker, in SIEMENS Research Cathegory “Study of Drive Gear at Mobille Mount with Fuel Cel” for VSB - Technical University of Ostrava - 14th December 2006, Prague, [online]   http://www.tzb-info.cz/3780-vanocni-svatky-jsou-predevsim-stavem-mysli   

2001

Rector’s price of Outstanding Study Results on Ph.D study, Marek Penhaker, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava

 

Organizační aktivity

2020

Main organisator of CTAIOLDMBB 2020 Special Session on Current Trends in Artificial Intelligence, Optimization, Learning, and Decision-Making in Bioinformatics and Bioengineering ACIIDS 2020

2019

Main organisator of the special section: Intelligent Computational Systems in Biomedical Engineering in MEDICON 2019

Main organisator of IMAIBIS 2019- Special Session on Intelligent Methods and Artificial Intelligence for Biomedical Imaging Systems in conference EUVIP 2019

Main organisator of IMAIBDSS 2019 - Special Session on Intelligent Methods and Artificial   Itelligence for Biomedical Decision Support Systems ACIIDS 2019 – Best special Section Award

2018

Main organisator of the section: Modern Trends and Applications of Intelligent Methods in Biomedical Signal and Image Processing in journal Sensors, MDPI.

Main organisator of ISaMiB 2018 - Special Session on Intelligent Systems and Methods in Biomedicine in conference ACIIDS 2018 – Best special Section Award

Organizace mezinárodní konference HealtsCom 2018

2017

Organizace konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Horní Lomná, 25. - 27.9. 2017

2016

Kompetence poskytovatelů zdravotních služeb k užívání a servisu zdravotnické techniky, Sympozium, Praha, Novotného lávka 5, 4.11.2016, spoluorganizace

2016

Organizace mezinárodní konference YBERC 2016, Ostrava, 28. 30.9.2016, 

2016

Zákon o zdravotnických prostředcích a jeho dopad do praxe v ČR, Sympozium, Praha, Novotného lávka 5, 27.5.2016, spoluorganizace

2015

Organizace konference Kvalita zdravotní páče VI - moderní zdravotnické technologie a postupy, 11. a 12. června 2015, Dům techniky Pardubice, spoluorganizace

2015

Organizace školení: Nové aspekty a trendy v oblasti aktivních ZP pro monitorování biosignálů, ve spolupráci s Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zlín, datum konání 26. 5. 2015

2014

Využití telemedicíny v dialyzační terapii I. a II., VŠB – TU Ostrava, 23. – 24. 10. 2014, hlavní organizátor

2014

Výběr zdravotnického prostředku a jeho vliv na bezpečnost pacienta, Praha, Novotného lávka 5, 10.10.2014, spoluorganizace

2014

Aplikace medicínské informatiky v nemocničním prostředí VŠB – TU Ostrava, 16.5.2014,  hlavní organizátor

2014

Lékařské ozáření v praxi, sympozium, Praha, Novotného lávka 5, 6.5.2014, spoluorganizace

2014

Nové trendy telemedicíny v hematologiii, biochemii a imunologii, VŠB – TU Ostrava, 28.4.2014,  hlavní organizátor

2014

Telemetrie v praxi, VŠB – TU Ostrava, 15.4.2014,  hlavní organizátor

2014

Využití telemedicíny v infuzní terapii I. a II, VŠB - TU Ostrava, 10. – 11. 4. 2014.  hlavní organizátor