Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skupina biomedicínského inženýrství je aktivní při pořádání odborných a presentačních akcí nejen v oblasti Biomedicínského inženýrství. Účastníme se mnoha populárně vzdělávacích setkávání a vědecko-výzkumných konferencí.

Vývoj biomedicínského inženýrství,  aneb nerozlučné spojenectví medicíny a techniky

Kardiolog Městské nemocnice Ostrava MUDr. František Jurek je nadšencem pro techniku a propagátorem jejího používání v medicínské praxi. Zároveň vyučuje na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava. V debatě s moderátorem Jiřím Šímou zmiňuje historii oboru, srovnává používání biomedicínské techniky kdysi a dnes, nastiňuje vývoj a budoucnost oboru.

Setkání s Markem Penhakerem

Marek Penhaker si před své jméno čerstvě píše akademický titul profesor. Získal ho v oblasti biomedicínského inženýrství. Na střední škole byl ale spíše průměrným žákem a jeho snem bylo studovat egyptologii.

V Koktejlu se od něj dozvíte, proč nakonec změnil názor na plánovanou profesi i to, jakou má souvislost se sochou lišky Bystroušky na Hukvaldech.

Setkání s Markem Penhakerem

Marek Penhaker si před své jméno čerstvě píše akademický titul profesor. Získal ho v oblasti biomedicínského inženýrství. Na střední škole byl ale spíše průměrným žákem a jeho snem bylo studovat egyptologii.

V Koktejlu se od něj dozvíte, proč nakonec změnil názor na plánovanou profesi i to, jakou má souvislost se sochou lišky Bystroušky na Hukvaldech.

Propagace Biomedicínského inženýrství na DoD a Art and Science

Odborná skupina Biomedicínského inženýrství každým rokem participuje na dnu otevřených dveří VŠB-TU, také na festivalu Art and Science a dalších popularizačních akcích, kde je demonstrováno vybavení biomedicínských laboratoří, zahrnujících mobilní pacientský ultrazvuk, pacientské monitory a jiné měřící systémy používané v klinické praxi. Účastníci těchto akcí mají tak možnost si vyzkoušet snímání reálných biologických signálů a blíže se seznámit s aktivitami, které se řeší v oblasti Biomedicínského inženýrství.

Medicínský start-up inkubátor

Odborná skupina Biomedicínského inženýrství již dvakrát spolupořádala Medicínský start-up inkubátor, který si vzal za cíl navázat kontakty pro vzájemnou spolupráci na projektech z praxe mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a Fakultou elektrotechniky a informatiky při Vysoké škole báňské Během akce jednotliví prezentující představili svá pracoviště a oblasti možné spolupráce, nebo nabízeli své technické schopnosti a zkušenosti. Druhé setkání proběhlo v rámci prestižní mezinárodní konference IEEE Healthcom 2018.

Ostrava 17.9.2018

Medicínský start-up inkubátor

Odborná skupina Biomedicínského inženýrství již dvakrát spolupořádala Medicínský start-up inkubátor, který si vzal za cíl navázat kontakty pro vzájemnou spolupráci na projektech z praxe mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a Fakultou elektrotechniky a informatiky při Vysoké škole báňské Během akce jednotliví prezentující představili svá pracoviště a oblasti možné spolupráce, nebo nabízeli své technické schopnosti a zkušenosti. Druhé setkání proběhlo v rámci prestižní mezinárodní konference IEEE Healthcom 2018.

Ostrava 17.9.2018

Konference HealthCom 2018

V roce 2018 jsme byli pořádatelem 20. ročníku mezinárodní konference IEEE Healthcom, významné konference v oblasti eHealth a Biomedicínského inženýrství, organizované Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství v září roku 2018. Konference se aktivně zúčastnilo více než 100 prezentujících ze 34 zemí světa.

Healthcom 17-20.9.2020 Ostrava, DOV

Konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017

Program dvanáctého ročníku česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství 25. – 27. září 2017, Horní Lomná. Zaměření konference je diskuze o současném trendu vývoje vědy a výuky biomedicínského inženýrství v České a Slovenské republice. Je organizována pravidelně ve dvouletém cyklu při příležitosti setkání pedagogických a vědeckých pracovníků z oboru.

25.- 27. září 2017, Horní Lomná

Konference Trendy v biomedicínském inženýrství 2017

Program dvanáctého ročníku česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství 25. – 27. září 2017, Horní Lomná. Zaměření konference je diskuze o současném trendu vývoje vědy a výuky biomedicínského inženýrství v České a Slovenské republice. Je organizována pravidelně ve dvouletém cyklu při příležitosti setkání pedagogických a vědeckých pracovníků z oboru.

25.- 27. září 2017, Horní Lomná

Konference YBERC 2016

V roce 2016 jsme byli pořadateli putovní konference s názvem Young Biomedical Engineers and Researchers (YBERC 2016), která proběhla v Ostravě ve dnech 28.–30. září 2016, Ostrava, Czech Republic.

Biomedicínská technika na středních školách

V rámci projektu „Biomedicínská technika na středních školách“ se vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků seznámili s tím, co to biomedicínská technika je, k čemu slouží a jak funguje. Odbornou a velmi zajímavou přednášku na toto téma vedl Ing. Marek Penhaker, Ph.D z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky. Zároveň byli naši studenti informováni o možnosti studia na této vysoké škole, neboť tento studijní obor se stává čím dál víc populárnějším a atraktivnějším, a umožňuje tak jejím absolventům snazší uplatnění na trhu práce.

Biomedicínská technika na středních školách

V rámci projektu „Biomedicínská technika na středních školách“ se vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků seznámili s tím, co to biomedicínská technika je, k čemu slouží a jak funguje. Odbornou a velmi zajímavou přednášku na toto téma vedl Ing. Marek Penhaker, Ph.D z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky. Zároveň byli naši studenti informováni o možnosti studia na této vysoké škole, neboť tento studijní obor se stává čím dál víc populárnějším a atraktivnějším, a umožňuje tak jejím absolventům snazší uplatnění na trhu práce.