Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense
Druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce

Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal náš doktorand Ing. Michal Procházka za práci s názvem Demonstrační model výpočetní tomografie.

Michal Procházka v rámci své diplomové práce navrhl a zkonstruoval funkční model lékařského výpočetního tomografu. Tento model se nyní využívá jak pro edukační účely, tak zejména pro testování nových paralelních algoritmů pracujících v reálném čase implementovaných na technologii FPGA pro zpracování medicínských obrazů. Výsledky práce jsou již chráněny užitným vzorem a registrovaným softwarem. 

Chtěli bychom se s vámi podělit o rozhovor s našim šikovným doktorandem Ing. Michalem Procházkou a jeho vedoucím práce Ing. Vladimírem Kašíkem, Ph.D.

Čím je podle vás práce oceněného studenta specifická či výjimečná? Co je jejím největším přínosem?

Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.: Práce představuje nový způsob demonstrace metody výpočetní tomografie s použitím bezpečného záření ve viditelném spektru. Kombinuje prvky 3D tisku, optoelektroniky, mikroprocesorové techniky, programovatelné logiky a pokročilých matematických metod rekonstrukce obrazu v tomografii. Rekonfigurovatelný hardware použitý v modelu výpočetního tomografu umožnuje testování algoritmů pro paralelní zpracování obrazových dat v reálném čase. Výsledkem je působivý funkční model, který dokáže zaujmout nejen studenty biomedicíny, ale i širokou veřejnost.

Čeho si na tomto studentovi nejvíce ceníte (po odborné stránce i lidsky)?

Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.: Michal od začátku k zadání své práce přistupoval s upřímným nadšením, zapálením pro věc. Nezastavil se před žádným problémem a sám se vytrvale snažil hledat nová řešení.

Myslíte si, že výsledky oceněné práce najdou v brzké době uplatnění v praxi, případně kde?

Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.: Vytvořený demonstrační model již teď nachází využití ve výuce na naší univerzitě. Využíváme jej také při propagaci a popularizaci oboru BME. V budoucnu se předpokládá zapojení modelu v oblasti vědy a výzkumu při vývoji nových metod rekonstrukce obrazu.

Proč jste se rozhodl právě pro toto téma práce?

Ing. Michal Procházka: Pro toto téma jsem se rozhodl zejména z toho důvodu, že kombinuje několik dílčích disciplín, které mě baví. Jako je 3D tisk, tvorba hardwaru a softwaru. Zároveň také vidím velký potenciál využití modelu při testování paralelních algoritmů ke zpracování obrazu.

Jak, kde a kdy budou moci být výsledky vaší práce využity v praxi?

Ing. Michal Procházka: Model se již nyní využívá ke znázornění principu výpočetního tomografu ve výuce a propagaci biomedicínského inženýrství. Díky implementaci rekonfigurovatelného hardwaru FPGA se v nadcházejících letech počítá s využitím modelu ve vědě a výzkumu, a to zejména při testování paralelních algoritmů pro rekonstrukci obrazu v reálném čase.

Co bylo na práci nejtěžší, co vás na ní nejvíce bavilo, co považujete za nejzajímavější zjištění/výsledek?

Ing. Michal Procházka: Při tvorbě modelu bylo nejtěžší zkombinovat několik dílčích disciplín dohromady, jako je design 3D tisknutelných částí, návrh mechanických pohonů, tvorba desek plošných spojů a v neposlední řadě tvorba hardwarové logiky a softwaru. Při samotné tvorbě modelu byl nejtěžší návrh mechanických částí, s ohledem na funkčnost, pevnost a stabilitu. Úspěchem diplomové práce je již zaregistrovaný software, funkční vzor a užitný vzor. Model výpočetního tomografu byl také oceněn, jakožto jeden z nejzajímavějších příspěvků mezinárodní konference POSTER 2022.

Kdo byl nebo je vaším největším vědeckým či životním vzorem a čeho si na něm nejvíce vážíte?

Ing. Michal Procházka: Mým životním vzorem je můj dědeček, který do mě od malička vkládal smysl pro kreativitu a detail.

Proč jste se do soutěže W. von Siemense přihlásil?

Ing. Michal Procházka: Do soutěže Wernera von Siemense jsem se přihlásil na doporučení svých akademických kolegů, kteří v mou práci věřili.

Myslíte si, že vám tento úspěch pomůže ve vaší další studijní, vědecké, resp. profesní kariéře, případně jak?

Ing. Michal Procházka: Cenu Wernera von Siemense považuji jako impuls a dávku energie do dalšího výzkumu/vědění/ bádání.

Víte již, jak s finanční odměnou, která je s Cenou Wernera von Siemense spojena, naložíte?

Ing. Michal Procházka: Získanou finanční odměnu využiji k vylepšení své osobní dílny.

Prozradíte něco o svých koníčcích či zálibách?

Ing. Michal Procházka: Ve svém volném čase se hojně věnuji 3D tisku, návrhu vlastních desek plošných spojů a softwaru. To vše prokládám zdravým pohybem v posilovně.

Vloženo: 30. 3. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Zpět