Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRSTVÍ VŠB - TU OSTRAVA  

Perspektivní obor na VŠB - TU Ostrava zaměřený na aplikaci techniky v medicíně, přinášející budoucnost zdravotnictví v regionu.

Biomedicínské inženýrství je nový, rychle expandující interdisciplinární nelékařský obor, který v sobě spojuje inženýrské, fyzikální, matematické, biologické a lékařské přístupy. V dnešní, moderní době se neustále zvyšují požadavky na kvalitu lidského života a zdraví. Moderní technologie díky pokrokům vědy a výzkumů jsou neustále rozvíjeny a je dosahováno nových průlomových objevů nejen na poli biomedicíny. Biomedicínské inženýrství svým nemalým přístupem přispívá k rozvoji lékařské vědy a lékařských technologií. Tento obor patří ve světovém měřítku k jednomu z nejvíce perspektivních profesních vědecko-výzkumných směrů. V současné době je VŠB – TUO jednou ze čtyř univerzit v České republice, která tento akreditovaný studijní program nabízí.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Biomedicínská technika (Bc)

Jsme novátorský obor Vysoké školy Báňské zaměřený na možnosti techniky v praktických aplikacích medicíny. Výsledky naší práce přispívají k celkovému zkvalitnění zdravotní péče a lidského života. Spojujeme znalosti z oblasti inženýrství, biologie, anatomie, chemie a mnoha dalších. Přidej se k nám a dělej práci, která má opravdu smysl.

Biomedicínské asistivní technologie (Bc)

Technika, která může pomoci každému. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení pro osoby zdravé nebo s postižením, seniorům, jejich pečovatelům, ale také všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav.

Biomedicínské asistivní technologie (Bc)

Technika, která může pomoci každému. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení pro osoby zdravé nebo s postižením, seniorům, jejich pečovatelům, ale také všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav.

Biomedicínské inženýrství (Ing)

Je magisterský studijní program, s dlouholetou tradicí na VŠB – TU Ostrava, který představuje spojení aplikací inženýrských postupů v medicíně a biologii. Studium připravuje všestranně orientované absolventy na profesní dráhu techniků pracujících ve zdravotnických zařízeních, nebo ve firmách zabývajících se lékařskou technikou.

Aktuality

Věda a AI. Výzkumníci z Ostravy vyvinuli software pro pacienty se skoliózou

Výzkumníci z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava – vyvinuli s pomocí umělé inteligence software, který má sloužit pacientům s idiopatickou skoliózou.

Nejen nemocní, ale i lékaři budou moci online získat druhý názor na diagnózu i prognózu pravděpodobného vývoje nemoci při dodržení léčby.

„Výzkumníci systém vytvořili na základě velkého množství dat od pacientů, se zpracováním údajů jim pomohla mimo jiné i umělá inteligence. Podle autorů může systém přispět k efektivnějšímu rozhodování v lékařské komunitě, včasnému stanovení diagnózy a nastavení účinné léčby,“ řekla mluvčí univerzity Petra Halíková.

Návštěva Al-Ahliyya Amman University v Jordánském Ammánu

Profesor Marek Penhaker navštívil v týdnu mezi 23. a 27. říjnem 2023 univerzitu Al-Ahliyya Amman University v Jordánském Ammánu a setkal se se vedoucími zástupci univerzity. Návštěva proběhla na fakultě Faculty of Engineering a součástí návštěvy bylo také jednání o možnosti výměny studentů v magisterském studiu v anglicko jazyčných programech a možné vědecko-výzkumné spolupráci.

I přesto, že byla univerzita založena teprve v roce 1991 a je první soukromou jordánskou univerzitou, je jednou z nejlépe hodnocených univerzit blízkého východu. Mimo jiné v žebříčku QS – World University Ranking 2024 je zařazena mezi 801-850 místem nejlepších univerzit na světě. Veškeré programy jsou akreditovány v angličtině a výuka je vedena pouze v anglickém jazyce!

V průběhu pobytu profesor Penhaker navštívil mnohé moderní laboratoře a zázemí univerzit. V průběhu pobytu byly realizovány čtyři odborné přednášky pro studenty a jedna přednáška s představením naší univerzity. Kromě přátelské a milé atmosféry bylo potěšením i velmi příznivé počasí a místní orientální kuchyně zahrnující vynikající sladké speciality!

EKG v nové éře digitální diagnostiky - vývoj a využití umělé inteligence

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Lenky PLAČKOVÉ na téma EKG v nové éře digitální diagnostiky - vývoj a využití umělé inteligence, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 11.4.2023 od 16:00 v přednáškovém sále EC1 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Cena Wernera von Siemense - Druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce

Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal náš doktorand Ing. Michal Procházka za práci s názvem Demonstrační model výpočetní tomografie.

Michal Procházka v rámci své diplomové práce navrhl a zkonstruoval funkční model lékařského výpočetního tomografu. Tento model se nyní využívá jak pro edukační účely, tak zejména pro testování nových paralelních algoritmů pracujících v reálném čase implementovaných na technologii FPGA pro zpracování medicínských obrazů. Výsledky práce jsou již chráněny užitným vzorem a registrovaným softwarem. 

Chtěli bychom se s vámi podělit o rozhovor s našim šikovným doktorandem Ing. Michalem Procházkou a jeho vedoucím práce Ing. Vladimírem Kašíkem, Ph.D.

Oceněným blahopřejeme!

Pomocí tří sond by mohl obezitolog zjistit, jak se jeho pacient stravuje. Jde o první neinvazivní metodu vyšetření žaludku

Biomedicínští inženýři z Technické univerzity v Ostravě vyvinuli neinvazivní metodu, pomocí které se dá změřit elektrická aktivita žaludku. Výzkum může pomoci k zpřesnění diagnostiky a léčby obézních pacientů, ale i pro identifikaci možných poruch a onemocnění žaludku.

Role biomedicínského inženýra ve fakultní nemocnici

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Moniky JASENSKÉ. na téma Role biomedicínského inženýra ve fakultní nemocnici, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 14.3.2023 od 14:00 v přednáškovém sále EC1 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Zemská porodnice u svatého Apolináře z pohledu technika a techniky

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku doc. Ing. Petra KUDRNY, Ph.D. na téma Zemská porodnice u svatého Apolináře z pohledu technika a techniky, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 29.11.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Elektronické systémy v letectví a biomedicíně

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Martina IMRAMOVSKÉHO ze společnosti Honeywell International s.r.o. na téma Elektronické systémy v letectví a biomedicíně, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 29.11.2022 od 10:45 v přednáškovém sále EC3 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Od Start-Up k vývoji vývoje a výzkumu v oblasti medtechu

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Michala GLOGERA, Ph.D. na téma Od Start-Up k vývoji vývoje a výzkumu v oblasti medtechu, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 8.11.2022 od 10:45 v přednáškovém sále EC3 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Zdravotnická záchranná služba - Periferní nervový systém urgentní péče

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku MUDr. Martina Nováka, MBA na téma Zdravotnická záchranná služba - Periferní nervový systém urgentní péče, která proběhne v rámci přednáškových úterků na FEJCE dne 8.11.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Technické pokroky v operativě dutiny děložní

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku MUDr. Petra Kováře na téma Technické pokroky v operativě dutiny děložní, která proběhne dne 25.10.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zcela zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika lékařských přístrojů z hlediska vzdělání, legislativy a praxe

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou přednášku Ing. Marka Švejdy ze společnosti Dräger Medical s.r.o. na téma Co vše obnáší profese autorizovaného servisního technika lékařských přístrojů z hlediska vzdělání, legislativy a praxe, která proběhne dne 18.10.2022 od 16:00 v přednáškovém sále EC2 v bodově Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Přednáška je určená pro všechny zájemce o oblast Biomedicínského inženýrství, ale také pro širokou veřejnost. Vstup na přednášku je zcela zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Vytištěný model srdce pro operace „nanečisto“

Kardiologové z Nemocnice AGEL Třinec‑Podlesí začali jako první v ČR rutinně využívat k práci technologii 3D tisku. Na precizních modelech si mohou předem vyzkoušet, jaký typ a velikost okluderu je vhodný pro katetrizační uzávěr ouška levé síně. Díky tomu je zákrok pro pacienta bezpečnější a efektivnější, navíc i méně nákladný.

Další zajímavé odkazy k tomuto tématu:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/kardiochirurgove-z-trince-si-zkouseji-zakrok-na-srdci-z-tiskarny-40341660

https://youtu.be/MVULTrWOq0g?t=314

Biomedicínské inženýrství na VŠB - TUO

Nově akreditovaný studijní program BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA

HealthCom 2018