Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní spolupráce v oblasti termických dějů na důlních odvalech

Mezinárodní spolupráce v oblasti termických dějů na důlních odvalech
Výměna zkušeností z oblasti hodnocení rizik spojených s post hornickou krajinou a také problematika termických procesů na důlních odvalech.

Ve čtvrtek 25.4. jsme měli možnost díky úzké spolupráci s HGF a díky panu proděkanovi pro vědu a výzkum doc. Zubíčkovi, zúčastnit se setkání s odborníky z Ineris – Institut national de l´environnement industriel et des risque a Uniwersytet Śląski w Katowicach. Na programu byla výměna zkušeností z oblasti hodnocení rizik spojených s post hornickou krajinou a také problematika termických procesů na důlních odvalech. Společně jsme měli možnost i díky dlouholeté úspěšné spolupráci s firmou SG Geotechnika, a.s. a Diamo, s.p. navštívit důlní odvaly Heřmanice a Ema. Zde se spolu s námi zúčastnili setkání in-situ právě zástupci jmenovaných firem, konkrétně doc. RNDr, František Kresta, Ph.D. za SG Geotechnika, a.s. a Ing. Václav Dorazil, Ph.D., MBA za Diamo, s.p. Také jsme navštívili úpravnu hlušiny na odvale bývalého dolu ČSA v Karviné. Tato schůzka potvrdila důležitost mezioborové spolupráce nejen v rámci VŠB-TU Ostrava ale také mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery. Další schůzky budou probíhat v blízké budoucnosti a je naším společným cílem příprava mezinárodních projektů typu HORIZON aj.

doc. Ing. Radovan Hájosvký, Ph.D.

Ing. Martin Pieš, Ph.D.

Vloženo: 29. 4. 2024
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Zpět