Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sítě a komunikační technologie pro chytrá města VII.
Kód
SP2024/061
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu jsou vybrané problémy z oblasti sítí, které jsou v souladu s výzkumnými aktivitami a potřebami odborné skupiny vedené prof. Vozňákem, který je v pozici klíčového spoluřešitele - mentora. Jedná se zejména o témata spojená se senzorovými sítěmi, kybernetickou bezpečností a zpracováním dat získaných ze sítí. V těchto oblastech se dlouhodobě koncentruje odborný zájem týmu a zároveň se odráží v řešených a připravovaných projektech.
Členové řešitelského týmu
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Lukáš Kapičák
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Ing. Sergej Jakovlev, Ph.D.
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D.
Ing. Jakub Jalowiczor, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Ing. Pavel Nevlud
Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Bc. Lukáš Majoros
Bc. Jakub Mlýnek
Bc. Vojtěch Recmaník
Ing. Filip Lauterbach
Ing. Ondřej Knebl
Phú Le Si
Ing. Michal Vaněk
Ing. Jakub Vrlík
Bc. Jozef Bernát
Bc. Maroš Janáčik
Bc. Radek Lacina
Bc. Filip Malinka
Bc. Samuel Mozol
Bc. Miroslav Nekoranec
Bc. Branislav Nemček
Bc. Lukáš Peterek
Bc. Jakub Prívara
Bc. Kryštof Šafr
Bc. Filip Theodor
Bc. Milan Tkáč
Bc. Ondřej Vachek
Ing. Patrik Burdiak
Ing. Martina Skapová
Ing. Vadim Carev
Ing. Dalibor Zeman
Khoa Dinh Nguyen Dang
Tu Le Anh
Hai Ho
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu je:
1/ výzkum v oblasti sítí IoT a sítí 5G,
2/ výzkum v oblasti modelování 6G sítí,
3/ výzkum v oblasti bezpečnosti komunikací, především zaměřený na kvantovou distribuci klíčů.
Co se týče měřitelných indikátorů a specifikace výstupů, tak předpokládáme, že:
- budeme publikovat alespoň deset článků v Q1/Q2
- podáme alespoň jeden projektový záměr do mezinárodních výzev (Horizon Europe, apod.),
- získáme minimálně jeden víceletý projekt v hodnotě alespoň jednotek mil. Kč
- dosáhneme alespoň dvaceti výstupů dle platné definice druhů výsledků VaVaI vydané Úřadem vlády.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 900000,-
3. Materiálové náklady 100000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 480000,-
5. Služby 200000,-
6. Cestovní náhrady 120000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 200000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 2000000,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 2000000,-
Zpět na seznam