Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta nabízí studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského studia jako alternativu k vypracování bakalářské práce absolvování individuální odborné praxe s následujícími podmínkami:

 1. Individuální odbornou praxi si zajišťuje student sám, stejně jako i další náležitosti související s praxí. Fakulta do smluvního vztahu mezi firmou a studentem nevstupuje, schvaluje však vhodnost zvolené odborné praxe. Typ uzavřené pracovní smlouvy a výše odměny je plně v kompetenci firmy (zaměstnavatele).
 2. Firma poskytne fakultě prostřednictvím informačního systému NETFEI základní informace: název firmy, obor činnosti firmy, kontaktní osobu (jméno, e-mail, telefonní číslo), www stránky firmy. Dále uvede obor činnosti, popis pracovní pozice, místo výkonu praxe, počet nabízených míst pro studenty a jejich konzultanty (jméno, e-mail, telefonní číslo).
 3. Garant studijního programu schvaluje vhodnost firmy a odbornost pracovní pozice, kterou si student následně může zvolit pro vykonávání praxe. V případě zájmu firmy o studenta se fakulta zavazuje (se souhlasem studenta) poskytnout firmě informace o jeho průběhu studia.
 4. Student (v rámci předmětů Bakalářský projekt/seminář 1 a 2) absolvuje individuální odbornou praxi ve zvolené firmě po dobu minimálně 50 dnů. Tuto minimální dobu praxe student absolvuje v průběhu dvou semestrů (zimní, letní) posledního ročníku, rozvrh poskytuje studentovi v průběhu semestru volno ve čtvrtky a pátky.
 5. Absolvování praxe je doloženo Potvrzením firmy o počtu odpracovaných dnů za každý semestr. Za jeden ze semestrů se předpokládá doložit minimálně 20 odpracovaných dnů, za oba semestry pak musí být součet minimálně 50 odpracovaných dnů. ředpokládá se standardní pracovní doba.
 6. Praxi student zakončuje zpracováním bakalářské práce (dle předepsané osnovy práce obsahuje mj. Prohlášení zástupce spolupracující osoby, seznam úkolů zadávaných firmou studentovi, jejich následné řešení, popis získaných znalostí a dovedností).
 7. Konzultant z firmy zpracuje hodnocení bakalářské práce v rozsahu a struktuře dané fakultou. Hodnocení se provádí prostřednictvím informačního systému EDISON.

  Kontaktní osoba

  Fakultní informační systém pro evidenci praxí

  Metodické pokyny pro odborné praxe studentů

  Formulář potvrzení o počtu odpracovaných dní

  Prohlášení zástupce spolupracující osoby