Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

DOSTÁL, Zdeněk, Tomáš KOZUBEK, Marie SADOWSKÁ a Vít VONDRÁK. Scalable Algorithms for Contact Problems. New York: Springer Science+Business MEDIA LLC, 2017. ISBN 978-1-4939-6832-9. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk. Optimal Quadratic Programming Algorithms, with Applications to Variational Inequalities. Avenel, New York: Springer Acad. Publ., 2009. ISBN 978-0-387-84805-1. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA, Monika LOSERTOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Oldřich VLACH, Karla BARABASZOVÁ a Miroslav KURSA. Stanovení difuzních charakteristik v binárních a ternárních systémech při pohyblivém mezifázovém rozhraní. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1928-0. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Alois ADAMUS, Jaromír DRÁPALA, Tomáš KOZUBEK, Oldřich VLACH, V ROUSEK, Jaroslav VLČEK a Ivan KOLOMAZNÍK. Teorie teplotních polí odvalů se záparem a její aplikace v praxi. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0931-1. [Detail]