Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

2023

DOSTÁL, Zdeněk, Tomáš KOZUBEK, Marie SADOWSKÁ a Vít VONDRÁK. Scalable Algorithms for Contact Problems. Cham: Springer, 2023. ISBN 978-3-031-33579-2. [Detail]

2022

MEHIC, Miralem, Stefan RASS, Miroslav VOZŇÁK a Peppino FAZIO. Quantum Key Distribution Networks: A Quality of Service Perspective. Cham: Springer Nature, 2022. ISBN 978-3-031-06608-5. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Tomáš TICHÝ, František KUDA, Petr DURDÍK, Josef FILIP, Vilém ADAMEC, Lenka KAUEROVÁ, Jaroslav URMINSKÝ, Vladimír KOUDELA, Martina IMRAMOVSKÁ, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Jiří POKORNÝ, Jaroslav SYNEK a Anna TLAMKOVÁ. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2022. ISBN 978-80-88265-39-9. [Detail]

2021

BHATTACHARYYA, S., N.K. MODAL, Jan PLATOŠ, Václav SNÁŠEL a Pavel KRÖMER. Intelligent Environmental Data Monitoring for Pollution Management: A volume in Intelligent Data-Centric Systems. London, UK: Academic Press is an imprint of Elsevier, 2021. ISBN 978-0-12-819671-7. [Detail]
KOPPE, Klaus a Dagmar JUCHELKOVÁ. Power to X. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2021. ISBN 978-80-248-4540-1. [Detail]
MALČÍK, Martin, Josef MALACH, Roman RAKOWSKI, Zdena LUSTIGOVÁ, Petr ŠALOUN, Petra KOWALIKOVÁ a Tomáš ZEMČÍK. Politiky v realitě tranformace průmyslu 4.0. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4579-1. [Detail]

2020

BHATTACHARYYA, Siddhartha, Václav SNÁŠEL, A.E. HASSANIEN, S. SAHA a B.K. TRIPATHY. Deep learning: Research and applications. Berlin: De Gruyter Mouton, 2020. 1-156 s. ISBN 978-3-11-067090-5. [Detail]
KOPPE, Klaus a Dagmar JUCHELKOVÁ. Von konventionellen zu regenerativen (erneuerbaren) Energiesystemen. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2020. ISBN 978-80-248-4430-5. [Detail]
MALČÍK, Martin, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ, Filip BENEŠ, Zdena LUSTIGOVÁ, Josef MALACH, Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Martin RANGL, Petr ŠALOUN a Iva VLKOVÁ. vzdělávání ve Společnosti 4.0. Ostrava: Ohře media, spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-906287-2-4. [Detail]

2019

BURGER, Oldřich a Marek DVORSKÝ. Magnetic Loop Antenna - Slightly Different Each Time (4th edition). Ostrava: Educa TV o.p.s, 2019. ISBN 978-80-270-5282-0. [Detail]

2017

VOZŇÁK, Miroslav. Voice over IP Speech Quality and Related Issues. Ankara: Gazi Academic Publishing, 2017. ISBN 978-605-344-479-4. [Detail]
DOSTÁL, Zdeněk, Tomáš KOZUBEK, Marie SADOWSKÁ a Vít VONDRÁK. Scalable Algorithms for Contact Problems. New York: Springer Science+Business MEDIA LLC, 2017. ISBN 978-1-4939-6832-9. [Detail]
VOZŇÁK, Miroslav a Jiří HYLMAR. Population Mobility Data Retrieval from Cellular Networks and its Use Case in Public Transport. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technikcá univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4039-0. [Detail]

2016

PTÁČEK, Michal, Lukáš KOLARČÍK a Václav DEDEK. Příručka pro sestry v oftalmologii. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5458-1. [Detail]
ZELINKA, Ivan a Donald David DAVENDRA. Self-Organizing Migrating Algorithm. US: Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-28159-9. [Detail]

2015

BURGER, Oldřich a Marek DVORSKÝ. Magnetická smyčková anténa - pokaždé trochu jinak. Ostrava: Educa TV o.p.s, 2015. ISBN 978-80-260-7485-4. [Detail]
BURGER, Oldřich a Marek DVORSKÝ. Magnetic Loop Antenna - Slightly Different Each Time. Ostrava: Educa TV o.p.s, 2015. ISBN 978-80-260-8259-0. [Detail]
LIČEV, Lačezar. Systém FOTOM-NG, architektura, funkce a použití. Praha: BEN Praha s.s., 2015. ISBN 978-80-7300-521-4. [Detail]

2014

MICHALEK, Libor a Zdeněk DIVIŠ. Optimisation of GPRS/EDGE service for guarantee QoS. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1754-0. [Detail]
PETŘÍKOVÁ, Iva a Zdeněk DIVIŠ. Interference Influence on Broadband Signal Transmission. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1755-7. [Detail]
PENHAKER, Marek a Jan KUBÍČEK. Matematické modelování dat pro vědecké účely. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, 2014. ISBN 978-80-7248-942-8. [Detail]
FRIEDRISCHKOVÁ, Kristýna a Bohumil HORÁK. Rapid prototyping. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3533-4. [Detail]

2013

LAMPART, Marek, Jiří HORÁK a Igor IVAN. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3185-5. [Detail]
KORPAS, David. Implantable cardiac devices technology. New York: Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-6907-0. [Detail]
KLINKOVSKÝ, Tomáš. Návrh a konstrukce zdravotnické přístrojové techniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3109-1. [Detail]
JUREK, František. Veřejné zdravotnictví pro klinickou praxi. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3099-5. [Detail]
KLINKOVSKÝ, Tomáš. Spolehlivost a kontrukce lékařských přístrojů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3110-7. [Detail]
ČIHÁK, Josef a Martin AUGUSTYNEK. Infuzní technika a hemodialyzační technika a technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3100-8. [Detail]
NOVÁK, Vilém, Iveta BRYJOVÁ, Barbora HRVOLOVÁ a Martin AUGUSTYNEK. Diagnostické metody v medicíně. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3101-5. [Detail]
PENHAKER, Marek a Martin AUGUSTYNEK. Zdravotnické elektrické přístroje 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3107-7. [Detail]
PENHAKER, Marek a Martin AUGUSTYNEK. Zdravotnické elektrické přístroje 2. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3108-4. [Detail]
ČERNOHORSKÝ, Jindřich. Systémy monitorování a řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3106-0. [Detail]
PENHAKER, Marek. Snímače a senzory v medicíně. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3104-6. [Detail]

2012

DUŽÍ, Marie a Pavel MATERNA. TIL jako procedurální logika (průvodce zvídavého logika po transparentní intenzionální logice). Bratislava: Aleph, 2012. ISBN 978-80-89491-08-7. [Detail]
DUŽÍ, Marie. Logika pro informatiky (a příbuzné obory). Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2662-2. [Detail]

2011

HRADÍLEK, Zdeněk, Vladimír KRÁL a Ilona LÁZNIČKOVÁ. Elektrotepelná technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04938-9. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK, Zbyněk CARBOL, Daniel DIVIŠ, Blahoslav SOCHA, Jaroslav ŠNOBL, Jan ŠUMPICH, Petr ZÁVADA, Marek BÁLSKÝ a Zdeněk BLÁHA. Světelná technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04941-9. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Metody analýzy lineárních obvodů 1. díl. Praha: Ben - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-428-6. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Metody analýzy lineárních obvodů 2. díl. Praha: Ben - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-429-3. [Detail]
KORPAS, David. Kardiostimulační technika. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2492-1. [Detail]

2010

DUŽÍ, Marie, Bjorn JESPERSEN a Pavel MATERNA. Procedural Semantics for Hyperintensional Logic (Foundations and Applications of Transparent Intensional Logic). Berlin/Heidelberg: Springer, 2010. ISBN 978-90-481-8811-6. [Detail]
LIČEV, Lačezar. Analýza, modelování, rozpoznávání a vizualizace procesu měření objektů na snímcích. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3296-8. [Detail]
DAVENDRA, Donald David. Traveling Salesman Problem Theory and Applications. Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia: InTech, 2010. ISBN 978-953-307-426-9. [Detail]
ŠNOBL, Jaroslav, Karel SOKANSKÝ, Tomáš NOVÁK, Daniel DIVIŠ, Tomáš ŠUMBERA a Zdeněk BLÁHA. Snižování energetické náročnosti venkovních osvětlovacích soustav. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2481-9. [Detail]
LIČEV, Lačezar. ФОТОГРАММЕТРИЧНИ СИСТЕМИ ЗА АНАЛИЗ, МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕСА НА МЕРЕНЕ. Sofie, Bulharsko: ET "Georgi Leskov - GESHDIZAIN", 2010. ISBN 978-954-92590-2-5. [Detail]

2009

DOSTÁL, Zdeněk. Optimal Quadratic Programming Algorithms, with Applications to Variational Inequalities. Avenel, New York: Springer Acad. Publ., 2009. ISBN 978-0-387-84805-1. [Detail]
MEDVEC, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Zdeněk ZMEŠKAL. Problematika oceňování nedodané energie v průmyslu. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2099-6. [Detail]

2008

SROVNAL, Vilém, Radovan HÁJOVSKÝ, Vladimír KAŠÍK, Jiří KOTZIAN, Zdeněk MACHÁČEK a Miroslav POKORNÝ. Elektrotechnická měření - Měřicí přístroje. Praha: INFORMATORIUM, 2008. ISBN 978-80-7333-062-0. [Detail]
KUBÍČEK, Petr, Jaromír DRÁPALA, Monika LOSERTOVÁ, Jiří VRBICKÝ, Oldřich VLACH, Karla BARABASZOVÁ a Miroslav KURSA. Stanovení difuzních charakteristik v binárních a ternárních systémech při pohyblivém mezifázovém rozhraní. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1928-0. [Detail]

2006

DUŽÍ, Marie. 16th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FEI, 2006. ISBN 80-248-1023-9. [Detail]