Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ostatní

2023

JANŠOVÁ, Kateřina. Peletizace torefikovaných materiálů. 2023. [Detail]
KONVIČKA, Jakub, Václav SVATOŇ a Jan KŘENEK. HEAppE Middleware: From desktop to HPC. 2023. [Detail]

2022

ŠČERBA, Marek, Jan ROZHON a Martin HÁJEK. Srovnání přesnosti numerických předpovědních modelů a jejich využitelnost pro predikční neuronovou síť. 2022. [Detail]
ŠTOLFA, Jakub a Svatopluk ŠTOLFA. Sectoral Skills Intelligence in Automotive Sector - Update of ESCO. 2022. [Detail]
ŠTOLFA, Jakub a Svatopluk ŠTOLFA. Sectoral Skills Strategy in Automotive Sector. 2022. [Detail]
ŠTOLFA, Jakub, Marek SPÁNYIK a Svatopluk ŠTOLFA. Sectoral Skills Intelligence in the Battery Sector. 2022. [Detail]
NOWAKOVÁ, Jana, Martin HASAL, Pavel KRÖMER, Jan PLATOŠ a Ivan ZELINKA. Analýza metod umělé inteligence a metod formalizace, reprezentace, udržování, správy znalostní báze v čase. 2022. [Detail]
SNÁŠEL, Václav, Jan PLATOŠ, Pavel KRÖMER, Petr ŠIMONÍK, Tomáš MROVĚC, Tomáš KLEIN, Tomáš HARACH, Martin SOBEK, Joy Jason LIGORI, Michal RADECKÝ, Petr OLIVKA, Jan GAURA, Radovan FUSEK, Michal KRUMNIKL, Jana NOWAKOVÁ, Martin HASAL, Petr BOUCHNER, Alina MASHKO, Ondřej PAPRČKA, Jaroslav MACHAN, Vladimír ŠESTÁK a Pavel BARCAL. New concepts of automotive assistance systems. 2022. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Michael FRIDRICH, Michal KOSTELANSKÝ a Emil BEDNÁR. Optovláknový vibrační snímač (patentová přihláška). 2022. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Michael FRIDRICH, Michal KOSTELANSKÝ a Emil BEDNÁR. Optovláknový vibrační snímač (přihláška užitného vzoru). 2022. [Detail]
JARGUS, Jan, Jakub JAROŠ, Marcel FAJKUS, Jan NEDOMA, Vladimír VAŠINEK, Tomáš KRENŽELOK a Tomáš SOURAL. Kompozitní optovláknový senzor pro detekci tlakové síly vznikající průjezdem kola kolejového vozidla a jeho uspořádání (patentová přihláška). 2022. [Detail]
MICHALSKA, Monika Kinga, Vlastimil MATĚJKA, Jiří PAVLOVSKÝ, Jana SERENČÍŠOVÁ, Lucie GEMBALOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Silver modified TiO2 and melem/g-C3N4: preparation, characterization, and photodegradation activity against model dye acid orange 7. 2022. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Petr MOLDŘÍK, Martin ŠILHAN, Petr JONŠTA, Miroslav CHOMÁT, Stanislav MIŠÁK, Simona JURSOVÁ, Artem CHESALKIN, Tomáš MLČÁK, Bohumil HORÁK, Zdeněk KUBOŇ, Rostislav ROŽNOVSKÝ, Eva SPASOVOVÁ, Miroslav TOŠER, David KULA, Michal BANOT, Tomáš NĚMEC, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Libor HRDINA, Jan GRUBER a Petr POLÍVKA. Soubor doporučení pro implementaci vodíkových technologií do energetického mixu regionů. 2022. [Detail]
NOWAKOVÁ, Jana, Martin HASAL, Pavel KRÖMER, Jan PLATOŠ, Martin GAZDÍK, Mojmír CHABROŇ, Matěj BÚŘIL, Matěj MYŠKA, Markéta VLASÁKOVÁ a Ondřej WOZNICA. Znalostní báze. 2022. [Detail]

2021

VOZŇÁK, Miroslav, Radek FUJDIAK a Jiří MIŠUREC. Vyhodnocení praktických dopadů kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu. 2021. [Detail]
BÖHM, Ada, Jakub BERÁNEK, Vojtěch CIMA, Roman MACHÁČEK, Vyomkesh Kumar JHA, Alfréd KOČÍ, Branislav JANSÍK a Jan MARTINOVIČ. HyperQueue: overcoming limitations of HPC job managers. 2021. [Detail]

2020

KUCBEL, Marek, Helena RACLAVSKÁ, Michal ŠAFÁŘ, Konstantin RACLAVSKÝ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Rafal BIGDA a Jacek ŻELIŃSKI. Application of the Flying Laboratory for measurements at an emission source with a nominal heat output up to 50 kW. [Německo]: [s.n.], 2020. 1-4 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PLATOŠOVÁ, Daniela. CASE STUDY - CONTROL OF ANAEROBIC DIGESTION PROCESS BY EVALUATING THE CONCENTRATION OF DISSOLVED HYDROGEN. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. 67-70 s. ISBN 978-80-248-4465-7. [Detail]
SNÁŠEL, Václav, Petr ŠIMONÍK, Tomáš MROVĚC, Tomáš HARACH, Tomáš KLEIN, Jiří TAKÁČ, Martin SOBEK, Zdeněk VRŠECKÝ, Pavel KRÖMER, Jan PLATOŠ, Petr PROKOP, Petr OLIVKA, Jan GAURA, Radovan FUSEK, Jana NOWAKOVÁ, Filip PETEREK, Lukáš KLEIN, Michal RADECKÝ, Ondřej BARTÍK, Matúš KOZOVSKÝ, Lukáš OTAVA, Dominik FRIML, Jan GLOS, Luděk BUCHTA, Petr BLAHA, Bohumil KLÍMA, Pavel VÁCLAVEK, František ŠOLC, Alina MASHKO, Ondřej PAPRČKA, Vladimír ŠESTÁK, Vladimír MALÍK, Maxim SAVELOV a Machalová KLÁRA. New Concepts of Automotive Electronic Systems. 2020. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK a Radek MARTINEK. Systém pro rozpoznání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě. 2020. [Detail]

2019

HEJDUK, Stanislav. Platforma pro generování OOK modulace skrze virtuální instrumentaci. 2019. [Detail]
STRATIL, Tomáš, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Platforma pro nastavení a řízení svítidel VO s automatizovanou funkcí, pro snížení energetické náročnosti svítidel VO a zároveň zvýšení komfortu osvětlení pozemních komunikací. 2019. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Lukáš ŠOUSTEK, Radek MARTINEK, Jan LÁTAL, Karel SOKANSKÝ, Radim KUNČICKÝ, Lumír KUNČICKÝ a Jan BAROŠ. Smart Polygon At VSB - TU Ostrava 24 H/Day Using Of Public Lighting Net. 2019. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Gašparovský DIONÝZ, Petr BĚČÁK a Karel SOKANSKÝ. Modelling Of Large Light Sources Radiation To The Upper Hemisphere - Obtrusive Light. 2019. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Tomáš STRATIL, Jan LÁTAL, Lukáš HÁJEK, Aleš VANDERKA, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Implementace inteligentního modulátoru na bázi OOK s Bias-Tee do svítidla veřejného osvětlení. 2019. [Detail]
STRATIL, Tomáš, Jan LÁTAL, Stanislav HEJDUK, Lukáš HÁJEK a Aleš VANDERKA. Možnosti využití open source řešení pro chytré veřejné osvětlení. 2019. [Detail]
VITÁSEK, Jan, Stanislav HEJDUK, Tomáš STRATIL a Jan LÁTAL. Optical Parameters of Sunny and Rainy Day and Their Comparison. 2019. [Detail]
FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František JUREK, Tomáš KLINKOVSKÝ, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ a Ondřej KREJCAR. Přihláška užitného vzoru - Elektrodový systém pro kontinuální měření hladiny glykémie v krvi. 2019. [Detail]
ŠTOLFA, Jakub a Svatopluk ŠTOLFA. Sectoral Skills Intelligence in Automotive Sector. 2019. [Detail]

2018

MARTINEK, Radek. Programová platforma pro testování OFDM (ortogonální multiplex s frekvenčním dělením) modulace pro aplikaci komunikace viditelným světlem. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
MARTINEK, Radek. Platforma pro modulování a demodulování kvadraturní amplitudové modulace na bázi virtuální instrumentace. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
LÁTAL, Jan. Platforma pro regulaci průtoku vody s cílem změny úhrnu dešťových srážek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
LÁTAL, Jan, Jan VITÁSEK, Aleš VANDERKA, Lukáš HÁJEK, Zdeněk WILČEK a Jakub KOLÁŘ. Simulation and Measurement of Fog Effect on FSO Systems. 2018. [Detail]
VITÁSEK, Jan, Jan LÁTAL, Stanislav HEJDUK, Tomáš STRATIL, Aleš VANDERKA a Lukáš HÁJEK. Veřejné osvětlení v mlze. 2018. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Lukáš HÁJEK, Jan LÁTAL a Aleš VANDERKA. Možnosti využití veřejného osvětlení pro komunikaci ve viditelném spektru. 2018. [Detail]
STRATIL, Tomáš, Lukáš HÁJEK, Jan VITÁSEK, Aleš VANDERKA, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Širokopásmové komunikace ve viditelné oblasti světla. 2018. [Detail]
DOLEJŠÍ, Ondřej, Jiří TESAŘ, Karel SOKANSKÝ a Tomáš NOVÁK. Noční dopravní nehody v závislosti na intenzitě dopravy v osvětlení intravilánu měst a obcí na komunikacích I., II., III. tříd, včetně místních komunikací. 2018. [Detail]
TESAŘ, Jiří. Pohled světelného technika na první veřejné osvětlení s malým negativním dopadem na životní prostředí???. 2018. [Detail]
TESAŘ, Jiří. Příklady z praxe nevhodně osvětlený dopravní prostor v závislosti na omezeném výhledu z vozidla. 2018. [Detail]
TESAŘ, Jiří a Ondřej DOLEJŠÍ. Stanovení parametrů osvětlení na pozemních komunikací dle ČSN CEN/TR 13201-1 (výběr tříd osvětlení 9/2016), tam kde neznáme intenzitu dopravy. 2018. [Detail]

2017

KAŠÍK, Vladimír. Závěrečná zpráva projektu TACR G_PP1_14 ZZ11. 2017. [Detail]
LÁTAL, Jan, Patrik HANULÁK, Jan VITÁSEK, Aleš VANDERKA, Lukáš HÁJEK a Martoch JAN. Measurement of LED color coordinates used in the automotive for exterior lighting. 2017. [Detail]
VITÁSEK, Jan, Jan LÁTAL, Tomáš STRATIL, Aleš VANDERKA, Lukáš HÁJEK a Vladimír VAŠINEK. Purposeful Suppression and Reconstruction Of White Light from LED. 2017. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Karel SOKANSKÝ, Petr KOUDELKA a Radek MARTINEK. The Potential Usage Of Public Lightning In The Smart City. 2017. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Karel SOKANSKÝ, Petr KOUDELKA, Radek MARTINEK, Tomáš STRATIL, Jan LÁTAL a Jan VITÁSEK. Study of LED Modulation Effect on the Photometric Quantities and Beam Homogeneity of Public Lighting. 2017. [Detail]

2016

LIČEV, Lačezar. Детекция на атеросклеротичните плаки на ултразвуковите изображения на сънната артерия. 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK, Jan NEDOMA a Petr ZÁVODNÝ. Model senzoru optovláknového interferometrického monitoru provozu. 2016. [Detail]
KUBÍČEK, Jan, Marek PENHAKER, Martin AUGUSTYNEK a Iveta BRYJOVÁ. závěrečná zpráva o realizaci projektu 257/2015. 2016. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Průběžná zpráva projektu TAČR G_PP1_14 PZ8. 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Chladící zařízení pro rehabilitaci koňských končetin. 2016. [Detail]
BAJER, Ondřej, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Chladicí zařízení pro léčbu koňských končetin. 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Zařízení pro lokální chlazení tkáně. 2016. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. G_PP1_09_Mišák 2016. 2016. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA7684914. 2016. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Průběžná zpráva projektu TAČR G_PP1_14 2016. 2016. [Detail]
VOZŇÁK, Miroslav. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v projektu TB0500MD011. 2016. [Detail]

2015

MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. G_PP1_09_Mišák 2015. 2015. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír. Průběžná zpráva o realizaci projektu TA7684914. 2015. [Detail]

2011

KREJSA, Martin. Aplikace pravděpodobnostního výpočtu šíření únavových trhlin v ocelových konstrukcích a mostech. Ostrava: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011. [Detail]
JANAS, Petr a Martin KREJSA. Aplikace statistické závislosti vstupních veličin v metodě POPV. Ostrava: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011. [Detail]
KREJSA, Martin. Využití metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu při posuzování spolehlivosti konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. 1-56 s. ISSN 1213-7456. [Detail]
PLATOŠ, Jan. Compression transformation for small text files. 2011. [Detail]

2008

BRANDŠTETTER, Pavel, Tomáš KŘEČEK a Pavel RECH. Bezsnímačové metody řízení synchronních strojů s PM pro nízké a nulové pásmo otáček. Bratislava: Spolok absolventov a priateľov FEI STU, 2008. 44-49 s. ISSN 1335-2547. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel, Tomáš KŘEČEK, Pavel RECH a Michal BOŽEK. Sensorless Control of AC Drives with Permanent Magnet Synchronous Motors. Trenčín: Technická univerzita v Trenčíně, 2008. 5-8 s. ISBN 978-80-8075-337-5. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel, Petr CHLEBIŠ, Ivo NEBORÁK a Zbyněk ADAMOVSKÝ. Metody pro kvantitativní a kvalitativní posouzení možných způsobů řízení pohonů s asynchronními motory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN ISBN. [Detail]

2007

BRANDŠTETTER, Pavel a Ondřej ŠKUTA. Variations of RBF Network in Rotor Time Constant Adaptation. Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad, Republic of Serbia, 2007. 1-5 s. ISBN 978-86-7892-065-3. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel a Martin KUCHAŘ. Sensorless Speed Control of Induction Motor Drive. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 3-6 s. ISSN 1802-5811. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel. Research on Artificial Intelligence Applications in the Control of Electrical Drives. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2007. [Detail]

2006

BRANDŠTETTER, Pavel, Tomáš ČERMÁK, Petr CHLEBIŠ, Ivo NEBORÁK, Petr PALACKÝ, Tomáš PAVELEK, Václav SLÁDEČEK a Pavel PIVOŇKA. Analýza metod řízení a problematiky EMC dieselelektrické lokomotivy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2006. [Detail]