Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek nehodnocený

2024

MAYORGA MARTINEZ, Carmen Clotilde, Li ZHANG a Martin PUMERA. Chemical multiscale robotics for bacterial biofilm treatment. Chemical Society Reviews. London: Royal Society of Chemistry, 2024, 5(53), s. 1-16. ISSN 0306-0012. [Detail]

2023

SEROISZKA, Petr a Zdeněk HRADÍLEK. Analýza záložních baterií pro fotovoltaické elektrárny pomocí multikriteriální analýzy. Energetika. 2023, 73(1), s. 42-45. ISSN 0375-8842. [Detail]
KREJČÍ, Petr a Miloš ŠIKULA. Defekty fotovoltaických panelů. Energetika. 2023, 73(1), s. 46-49. ISSN 0375-8842. [Detail]
VRZALA, Matouš, Břetislav STACHO a Radomír GOŇO. Napájení lodí z přístavu - konec emisí v přístavech?. Energetika. 2023, 73(1), s. 50-53. ISSN 0375-8842. [Detail]
VÁVRA, Lukáš, Břetislav STACHO a Jan VELEBA. Výpočty obloukových výbojů ve stejnosměrných UPS systémech (110V). Energetika. 2023, 73(1), s. 54-56. ISSN 0375-8842. [Detail]

2022

RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Pavel KANTOR a Lucie HELLEBRANDOVÁ. Posouzení vlivu uhelné skládky na celkovou prašnou depozici . Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. 2022, 2022(3), s. 1-9. ISSN 1210-7697. [Detail]

2019

DOLEJŠÍ, Ondřej, Karel SOKANSKÝ, Tomáš NOVÁK a Jiří TESAŘ. Porovnání světelných zdrojů světlometů vozidel z hlediska osvětlení komunikace. SVĚTLO - odborný časopis pro světelnou techniku. 2019, 21(2), s. 41-44. ISSN 1212-0812. [Detail]

2016

NOVOSÁD, Ladislav a Zdeněk HRADÍLEK. Description of Measurements on Biogas Stations. Transactions on Environment and Electrical Engineering. 2016, 1(3), s. 1-5. ISSN 2450-5730. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Radomír GOŇO a Zdeněk BRUNCLÍK. Long-Term Monitoring of Flicker and Some Other Parameters of Voltage Quality. Transactions on Environment and Electrical Engineering. 2016, 1(3), s. 1-8. ISSN 2450-5730. [Detail]

2014

NOVÁK, Martin, Tomáš MOZDŘEŇ, Radomír GOŇO a Miroslava GOŇO. Methods of small hydropower plants connection in water supply system. Energetický partner. Moravskoslezský energetický klastr, 2014, II(6), s. 12. ISSN 1805-7845. [Detail]
BLÁHA, Zdeněk, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Problematika přisvětlování stávajících přechodů pro chodce. SVĚTLO - odborný časopis pro světelnou techniku. 2014, 2014(2), s. 14-16. ISSN 1212-0812. [Detail]

2013

SMOČEK, Martin a Zdeněk HRADÍLEK. Photovoltaic Power Plants, Extreme Change of Power Difference. Acta Electrotechnica et Informatica. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice, 2013, 13(3), s. 34-38. ISSN 1335-8243. [Detail]
ZACH, Petr a Zdeněk HRADÍLEK. Heat Pumps Earth-Water. Transactions on Electrical Engineering. Prague: Ergo Nomen, 2013, 2(1), s. 1-5. ISSN 1805-3386. [Detail]

2010

CORCHADO, Emilio, Manuel GRANA, Václav SNÁŠEL a Michal WOZNIAK. Hybrid Artificial Intelligence Systems. Neural Network World. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav informatiky, 2010, 20(7), s. 807-809. ISSN 1210-0552. [Detail]

2009

FASUGA, Radoslav, Jana MLÁTEČKOVÁ a Jolanda PILAŘOVÁ. Česká televize - televizní studio Ostrava a Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava, jako partneři při realizaci Pre-Circom Regional Prix 2009. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2009, 2009(5), s. 11-11. [Detail]
DVORSKÝ, Marek. Vyzařovací charakteristika svépomoci. Radioamatér. Praha: Český radioklub, 2009, 2009(6), s. 16-19. [Detail]
OŽANA, Štěpán a Martin PIEŠ. Approaches to Real-time Control and Visualization of Educational Models by Use of Matlab&Simulink. Scientific Bulletin of "Politehnica" University of Timisoara, Romania, Transactions on Automatic Control and Computer Science. Timisoara: Editura Politehnica, 2009, 54(2), s. 79-86. [Detail]
CHMELÍK, Karel, Václav ČECH a Jiří FOLDYNA. Vliv elektrického proudu na životnost ložisek. Technická diagnostika. Zlín: Asociace technických diagnostiků ČR, 2009, 2009(1), s. 24-33. [Detail]

2008

PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Tadeusz SIKORA a Petr KREJČÍ. Zpětné vlivy provozu větrných elektráren na distribuční síť. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2008, 1(1), s. 1-14. [Detail]
KOVAL, Ludvík a Petr BILÍK. Zastosowanie modularnego systemu embedded cRIO do uniwersalnych elastycznych przyrządów pomiarowych. Energetyka, Naukowo-techniczny miesiecznik towarzyszenia Elektryków Polskich. 2008, 61(10/2008), s. 651-654/ A4. [Detail]

2007

SOKANSKÝ, Karel a Tomáš NOVÁK. Konference SVĚTLO 2007. Akademik. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007, XI(8), s. 11-11. [Detail]
KUBESA, Michael. Factorizations of complete graphs into $[r,s,t,2]$-caterpillars of diameter 5. JCMCC. The Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing. Winnipeg: Charles Babbage Research Centre, 2007, 2007(60), s. 181-201. [Detail]

2006

HRADÍLEK, Zdeněk, Petr KREJČÍ, Jiří DVORSKÝ a Leoš JUŘICA. Application of new method of multi-criteria analysis. Advances in Electrical and Electronic Engineering. Žilina: University of Žilina, 2006, 1(1), s. 82-85. ISSN 1336-1376. [Detail]
ČERNOHORSKÝ, Jindřich, Marek PENHAKER a Hana SOCHOROVÁ. Biomedical engineering education at VSB - Technical University of Ostrava. Lékař a technika. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, 36(2), s. 1-5. ISSN 0301-5491. [Detail]
BAXANT, Petr a Karel SOKANSKÝ. Expertní systém pro návrh osvětlení. SVĚTLO - odborný časopis pro světelnou techniku. Praha: FCC PUBLIC s.r.o., 2006, 9(2), s. 57-60. ISSN 1212-0812. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Vilém SROVNAL. Methodology of algorithms design and methods using in predictive diagnostic system. Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara. Timisoara: Editura Politehnica, 2006, 6(1), s. 126-131. ISSN 1583-3380. [Detail]
NEVŘIVA, Pavel, Přemysl PLEŠIVČÁK a David GROBELNÝ. Experimental Validation of Mathematical Models of Heat Transfer Dynamics of Sensors. WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS. Atheny: WSEAS, 2006, 5(8), s. 1838-1844. ISSN 1109-2777. [Detail]