Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

2023

NEDOMA, Jan, Daniel KRIŽAN, Stanislav KEPÁK, Stanislav HEJDUK, Michael FRIDRICH, Michal KOSTELANSKÝ a René JAROŠ. Vláknově optické senzory III. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4691-0. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Jan LÁTAL, Petr ŠIŠKA a Jan NEDOMA. Materiály v optoelektronice a senzorice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4710-8. [Detail]
LIČBINSKÁ, Monika a Naďa RAPANTOVÁ. Pokročilá hydrogeologie. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4678-1. [Detail]

2021

HEJDUK, Stanislav a Jan NEDOMA. Základy fotoniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4546-3. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Jan NEDOMA a Jakub KOLÁŘ. Fundamentals of photonics. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4547-0. [Detail]

2019

HORÁK, Jiří, Martina LITSCHMANNOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, David VOJTEK a David FOJTÍK. Průzkumová analýza dat se zaměřením na GIS statistiku. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4358-2. [Detail]

2017

HORÁK, Jiří, Martina LITSCHMANNOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, David VOJTEK a David FOJTÍK. Průzkumová analýza dat se zaměřením na GIS statistiku. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4125-0. [Detail]

2014

MLČÁK, Tomáš, Tomáš NOVÁK, Petr ORSÁG, Barbara HELŠTÝNOVÁ a Karel SOKANSKÝ. PROJEKCE A KONSTRUKCE VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO II. Ostrava: FEI VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3536-5. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Zdeněk SLANINA, Vít OTEVŘEL a David VALA. Smart sítě a jejich infrastruktura. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3534-1. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK, Jana NOWAKOVÁ a Zdeněk SLANINA. Elektromobilita II. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3532-7. [Detail]
NÚDZIKOVÁ, Pavlína, Zdeněk SLANINA, David VALA a Petr DRÁBEK. Elektromobilita I - Identifikace uživatele. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3531-0. [Detail]
RAJMANOVÁ, Petra, Zdeněk SLANINA a David VALA. Diagnostické a testovací systémy - Optická diagnostika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3530-3. [Detail]
VALA, David. Komplexní řízení budov – aplikace KNX. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil a Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ. Rapid prototyping. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3533-4. [Detail]
VAŇUŠ, Jan. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ BUDOV - ZÁKLADNÍ PŘEHLED KNX SYSTÉMŮ. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3529-7. [Detail]
VAŇUŠ, Jan. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ BUDOV - SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY V BUDOVÁCH - VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3527-3. [Detail]
VAŇUŠ, Jan. KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ BUDOV - PROJEKCE A INSTALACE SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ V BUDOVÁCH. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3528-0. [Detail]

2013

RUSNOK, Stanislav a Pavel SOBOTA. Cvičení z Elektrických strojů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3288-3. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Návrh analogových filtrů. Praha: Ben - technická literatura, 2013. ISBN 978-80-7300-468-2. [Detail]

2012

KREJSA, Martin, Lenka LAUSOVÁ a Vladimíra MICHALCOVÁ. Pružnost a plasticita. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
KREJSA, Martin a Petr KONEČNÝ. Spolehlivost a bezpečnost staveb. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
KREJSA, Martin, Lenka LAUSOVÁ a Vladimíra MICHALCOVÁ. Pružnost a plasticita - interaktivní studijní materiál. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
KREJSA, Martin a Petr KONEČNÝ. Spolehlivost a bezpečnost staveb - interaktivní studijní materiál. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

2011

HORÁK, Jiří, Martina LITSCHMANNOVÁ, Igor IVAN, Tomáš INSPEKTOR, Milan ŠIMEK, David VOJTEK a David FOJTÍK. Průzkumová analýza dat se zaměřením na GIS statistiku. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2507-6. [Detail]
VOZŇÁK, Miroslav, Jan SKAPA, Libor MICHALEK, Marek DVORSKÝ a Roman ŠEBESTA. Úvod do komunikačních technologií. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2421-5. [Detail]

2010

VOZŇÁK, Miroslav. Spojovací systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-1961-7. [Detail]

2009

OTIPKA, Petr, Michal VAVROŠ, Jiří BOUCHALA, Pavel JAHODA, Petr KOVÁŘ, Michael KUBESA, Marek LAMPART a Petr VODSTRČIL. SBÍRKA ÚLOH K MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. [Detail]

2007

HÁJOVSKÝ, Radovan. Měření a zpracování dat pro obor biomedicínská technika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ZDRÁLEK, Jaroslav. Programovatalné logické obvody. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1502-2. [Detail]

2006

VAHALÍKOVÁ, Martina, Kateřina PEŠKOVÁ a Jana BOGDOVÁ. Handicap v příbězích. Ostrava: ART PAPÍR, 2006. [Detail]