Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Závěrečná práce

2012

NOWAKOVÁ, Jana. Knowledge based adaptive controller. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]

2011

KOT, Tomáš. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KREJSA, Martin. Využití metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu při posuzování spolehlivosti konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011. [Detail]

2010

JAROŠOVÁ, Marta. Effective implementation of some algorithms for solving quadratic programming problems. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2010. [Detail]

2006

GAJDOŠ, Petr. Formal Concept Analysis and its Applications. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
MORAVEC, Pavel. Search in High-Dimensional Datasets. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]