Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

2023

RACLAVSKÁ, Helena, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, David BIELESZ a Konečná EVA. TN02000025//003-V24 Funkční vzorek navrženého řešení dle skutečného dosaženého postupu/pokroku – separace. Název - Odběrové zařízení pro kontrolu kvality vytřídění plastů. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
PEŠEK, Martin, Jaroslav ČERNÝ, Petr BERNAT, Martin SOBEK, Jan STROSSA a Václav SLÁDEČEK. Generátor regulovaného a stabilizovaného proudu o zvolené frekvenci. EGU TECH, a.s, 2023. [Detail]
PEŠEK, Martin, Jaroslav ČERNÝ, Petr BERNAT, Martin SOBEK, Petr MANČÍK a Václav SLÁDEČEK. Selektivní voltmetr. EGU TECH, a.s, 2023. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Jaromír KONEČNÝ, Miroslav SCHNEIDER, Jiří KOZIOREK, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ, Stefan GRUSHKO, Martin HALAMA, Jan HAJNÝ, Michal DARDA, Lukáš KAŇA a Dušan ŠELONG. Experimentální pracoviště s přesným měřením objektu v prostoru pomocí robotického ramene a průmyslových snímačů. ELVAC a.s., 2023. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jakub KOLAŘÍK, Jindřich BRABLÍK, Radana VILÍMKOVÁ KAHÁNKOVÁ a Zbyněk MUSÁLEK. Prototyp nové verze domácího monitoru neinvazivního plodového EKG. FEI VŠB-TU Ostrava, 2023. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jindřich BRABLÍK, Jakub KOLAŘÍK, Radana VILÍMKOVÁ KAHÁNKOVÁ a Zbyněk MUSÁLEK. Prototyp fantomu elektrických potenciálů lidského těla. FEI VŠB-TU Ostrava, 2023. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jakub KOLAŘÍK, Jindřich BRABLÍK, Radana VILÍMKOVÁ KAHÁNKOVÁ a Zbyněk MUSÁLEK. Vícekanálový prototyp fantomu plodového elektrokardiogramu obsahující na míru vyvinutou elektroniku. FEI VŠB-TU Ostrava, 2023. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ, Vladimír KAŠÍK, Jan GREPL, Klára BAJGAROVÁ, Alice VARYŠOVÁ, Jaroslav VONDRÁK, Martin SCHMIDT, Martin KOTYRBA, Pavel SMOLKA, Vladěna JAREMOVÁ, Jan VANTUCH a Petr NILIUS. Elektronické hrací kostky a hrací podložka. FEI VŠB-TU Ostrava, 2023. [Detail]
HERCÍK, Radim, Jiří STRUŽ, Adam BÁTRLA, Lucie ZÁMEČNÍKOVÁ, Miroslav SCHNEIDER, Jan BYRTUS, Jiří LACEK, Jiří SLEPIČKA, tomáš BŘEČKA, Pavel MORAVEC, Vít HENDRYCH, Tomáš HAVLIŠ, Martin KRUPA, Josef KRÁL, Miroslav KOŠARIŠŤAN, Lukáš CHOVANEC, Miroslav ŠTĚPNIČKA, Vít KRUPA a Vít VLAŠÁNEK. Subsystém pro odebírání a identifikaci koncových měrek. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2023. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Jaromír KONEČNÝ a Martin STANKUŠ. Zařízení určené k monitorování, záznamu a přenosu biologických signálů a parametrů. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2023. [Detail]
KLEIN, Václav, Juraj SÚKENÍK, Jiří NOVÁK, Petr ŠEBESTA, Erik BARTŮŠEK, Petr BERNAT, Petr PALACKÝ, Martin SOBEK a Jan STROSSA. Komunikační a řídicí jednotka WP1. GENTEC CHP s.r.o., 2023. [Detail]
KLEIN, Václav, Juraj SÚKENÍK, Jiří NOVÁK, Petr ŠEBESTA, Erik BARTŮŠEK, Petr BERNAT, Martin SOBEK a Jan STROSSA. Systém řízení a komunikace skrze jednotky WP1 a WP2. GENTEC CHP s.r.o., 2023. [Detail]
HALFAR, Pavel, Petr BILÍK a Jan ŽÍDEK. Prototyp inteligentního parního ventilu. IPH Servis Morava, s.r.o., 2023. [Detail]
GOŇO, Tomáš, Matyáš DRÁPALA, Matouš VRZALA a Radomír GOŇO. Fyzikální model pro testování funkce distanční ochrany. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TUO, 2023. [Detail]
KUDĚLKA, Miloš, Jaroslav KVAPIL, Dominik HUTEČKA a Filip HUTEČKA. SMARTOFFICE sensorika. PANCONNECT s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, 2023. [Detail]
KUDĚLKA, Miloš, Jaroslav KVAPIL, Dominik HUTEČKA a Filip HUTEČKA. SMARTOFFICE TABLEPACK. PANCONNECT s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, 2023. [Detail]
KUDĚLKA, Miloš, Jaroslav KVAPIL, Dominik HUTEČKA a Filip HUTEČKA. SMARTOFFICE Desinfekční jednotka. PANCONNECT s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha, 2023. [Detail]
BERNAT, Petr. Sběrnicový systém traktury píšťalových varhan. Petr Bernat, 2023. [Detail]
JARGUS, Jan a Jan NEDOMA. Optovláknový teplotní senzor pro přesná měření v průmyslových a automobilových aplikacích. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Jan JARGUS a Jan NEDOMA. VLC fotovoltaický detektor signálu s vlastním napájením. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Vladimír DYNDA, Jiří JELÍNEK, Miroslav MAKOVIČKA, Petr ŠNÁBL a Michal VOSÁHLO. Zkušební zařízení pro tlakové zkoušky sestav vodíkových plnících stanic. VŠB-TUO, 2023. [Detail]

2022

FULNEČEK, Jan, Ondřej KABOT a Lukáš PROKOP. Konfigurovatelný testovací polygon - model sítě. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
GROSSMANN, Jan, Josef OVÁDEK, David MÁDR, Petr BILÍK, Petr PALACKÝ a Martin SOBEK. Sběrné místo malých elektrických vozidel (SMall ELectric VEhiclEs HUB – smelvee.HUB / SEVH). ELVAC a.s., 2022. [Detail]
PROCHÁZKA, Michal, Vladimír KAŠÍK a Marek PENHAKER. Model výpočetního tomografu. FEI VŠB-TU Ostrava, 2022. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Jaromír KONEČNÝ a Martin STANKUŠ. Koncept zařízení určeného k monitorování, záznamu a přenosu biologických signálů a parametrů. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2022. [Detail]
VRZALA, Matouš, Peter MINAROVSKÝ a Radomír GOŇO. Implementace nového hardwaru a nastavení nového kontrolního systému pyrolýzní jednotky. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2022. [Detail]
KEPÁK, Stanislav, Jakub ČUBÍK, Martin STOLÁRIK, Michal KOSTELANSKÝ, Michael FRIDRICH, Jan NEDOMA a Pavel KACÍŘ. Funkční vzorek optovláknového senzoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
PETROV, Jan a Radomír GOŇO. Diagnostika FV článků pomocí digitálního fotoaparátu v infračervené oblasti (elektroluminiscence). Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Konstantin RACLAVSKÝ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Dagmar JUCHELKOVÁ. Speciální odběrové zařízení pro prašnou depozici ze skládek uhlí. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ, Jan VELIČKA, Zdeněk SLANINA, Martin ŠPILLER a Vladimír ŠULC. Ostrovní komunikační systém. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Miroslav SCHNEIDER, Václav JANUS, Dušan ŠELONG, Michal DARDA, Jan HAJNÝ, Radim SVOBODA, Ondřej PETRTÝL a Martin HALAMA. Testovacího zařízení pro absolutní kontrolu kvality - TQC. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2022. [Detail]
MARTINEK, Radek, Radana KAHÁNKOVÁ, Jindřich BRABLÍK, Jakub KOLAŘÍK, Vladimír PALUPA a Jiří PLACHÝ. Jednokanálový prototyp senzoru. VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. [Detail]
MARTINEK, Radek, Radana KAHÁNKOVÁ, Jindřich BRABLÍK, Jakub KOLAŘÍK, Vladimír PALUPA a Jiří PLACHÝ. Senzorická podložka pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance. VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. [Detail]
MARTINEK, Radek, René JAROŠ, Radana KAHÁNKOVÁ, Jindřich BRABLÍK, Jakub KOLAŘÍK, Musálek ZBYNĚK a Petr BILÍK. Zjednodušený prototyp HW generátoru biosignálů na bázi virtuální instrumentace. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
GROSSMANN, Jan, Josef OVÁDEK, David MÁDR, Petr BILÍK, Jaromír KONEČNÝ, Pavel KODYTEK, Alexandra BODZÁS, Jakub KUBIS a Lukáš HLAVATÝ. Tester pro e-skůtry a e-kola se skutečnými profily trasy. VŠB-TU Ostrava, 2022. [Detail]
FAJKUS, Marcel a Michael FRIDRICH. Vibrační lavice pro testování optovláknových vibračních snímačů. VŠB-TUO, 2022. [Detail]

2021

FULNEČEK, Jan, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Anténní senzor pro detekci vysokoimpedančních poruch. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2021. [Detail]
VÁVRA, Lukáš a Radomír GOŇO. Hydroponický systém pro vertikální farmy s horizontálním uspořádáním. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
PTÁČEK, Martin, Václav DOKLÁDAL, Jan MACOUREK, Daniel SRNSKÝ, Petr BERNAT, Tomáš PAVELEK, Radek NOVÁK, Jakub JALOWICZOR a Miroslava GOŇO. Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií. SIGMA PUMPY HRANICE, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Lukáš PROKOP. Přepravník. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Jakub KOLAŘÍK, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA a Tomáš DOČEKAL. Automatizovaný parkovací systém. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Ivo PERGL, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA a Pavel KEDROŇ. Autonomní manipulační vozík. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Ivo PERGL. Mobilní nabíjecí stanice přepravníku v parkovacím domě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ a Jan VELIČKA. Ostrovní komunikační brána. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2021. [Detail]
PIEŠ, Martin, Radovan HÁJOVSKÝ a Jan VELIČKA. Systém pro dobíjení a ukládání energie. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2021. [Detail]
JARGUS, Jan, Stanislav KEPÁK, Jan NEDOMA, Vladimír VAŠINEK, Tomáš SOURAL a Tomáš KRENŽELOK. Funkční vzorek mikroohybového senzoru. VŠB-TUO, 2021. [Detail]
KRENŽELOK, Tomáš, Soural TOMÁŠ a Marcel FAJKUS. Mikroprocesorová jednotka signálového zpracování. VŠB-TUO, 2021. [Detail]
JAROŠ, Jakub, Jan JARGUS, Jakub ČUBÍK, Marcel FAJKUS, Krenželok TOMÁŠ a Soural TOMÁŠ. Funkční vzorek - pouzdro mikroohybového senzoru. VŠB-TUO, 2021. [Detail]

2020

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Prototyp akumulátorového modulu pro hot swap připojení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
VYSOCKÝ, Jan a David SEIDL. Systém pro sběr a zpracování dat z řízené elektrické sítě. Centrum energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, 2020. [Detail]
BILÍK, Petr, Jan ŽÍDEK a Martin KRYL. Návrh zkušební sestavy pro optické systémy, které obsahuji plošné a řádkové kamery, objektivy a osvětlovače. FEI VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
BILÍK, Petr, Jan ŽÍDEK, Alexander PIERER a Dieter WEISSE. Návrh vhodného prostorového rozdělení použitých kamer a osvětlení včetně 3D kamer a profilometrů. FEI VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
ŠIŠKA, Petr, Vladimír VAŠINEK, Stanislav KEPÁK, Jakub ČUBÍK a Stanislav HEJDUK. Prototyp přístroje, jehož účelem je monitorování životních funkcí člověka během vyšetření ve spánkové laboratoři. FEI VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VRZALA, Matouš a Radomír GOŇO. Fyzikální model vývodu rozvodny pro testování funkce lokátoru poruch. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOTULLA, Michal a Radomír GOŇO. Fyzikální model vývodu rozvodny s dvojitým systémem přípojnic pro testování nadproudové, přepěťové a podpěťové funkce digitální ochrany. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOTULLA, Michal a Radomír GOŇO. Blokovací systém obvodu pro ovládání napětí. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VRZALA, Matouš a Radomír GOŇO. Fyzikální model rozvodny pro ovládání vývodů. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VÁVRA, Lukáš, Matouš VRZALA a Radomír GOŇO. Fyzikální model vývodu rozvodny pro chránění transformátoru. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
ŘEZÁČ, Filip, Lukáš KAPIČÁK, Jaromír TOVÁREK, Marek DVORSKÝ, Zdeněk DYBAL a Petr FOLTÝN. Požární čidlo. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ROZHON, Jan, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK, Marek DVORSKÝ, Zdeněk DYBAL a Petr FOLTÝN. Parkovací senzor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ROZHON, Jan, David VAŠÍČEK, Jaromír TOVÁREK, Marek DVORSKÝ, Zdeněk DYBAL a Petr FOLTÝN. Vodoměrná jednotka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
HÁJEK, Lukáš, Aleš VANDERKA a Tomáš STRATIL. Optický senzor pro měření magnetického pole na principu Faradayova jevu v krystalu TGG. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Roman HRBÁČ, Libor HRDINA, David SEIDL a David VALA. Obousměrná nabíječka, zejména pro elektromobily. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ, Jakub KOLAŘÍK, Tomáš DOČEKAL, Jan DEDEK a Lukáš PROKOP. Model parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Funkční vzorek energetického modulu s diagnostickou jednotkou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Distribuované energetické úložiště. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a David VALA. Modulární inklinometrická sonda pro kontinuální měření. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2020. [Detail]
KONEČNÝ, Jaromír, Martin TOMIS a Filip BENEŠ. Monitorování zdravotnických (operací) výkonů s využitím technologie NFC. Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
KONEČNÝ, Jaromír, Martin TOMIS a Filip BENEŠ. Systém pro lokalizaci polohy tagu ve zdravotnickém zarízení s využitím technologie RTLS. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Lukáš HÁJEK, Aleš VANDERKA, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Měřicí stanice pro automatizované vyhodnocování parametrů pasivních optických komponent. VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Lukáš HÁJEK, Aleš VANDERKA a Zdeněk WILČEK. Měřicí pracoviště pro analýzu geometrických parametrů optických vláken. VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK a Radek MARTINEK. Neinvazivní prvek pro detekci plochých kol tramvajových vozidel. VŠB-TUO, 2020. [Detail]

2019

MACHÁČEK, Zdeněk, Vojtěch ŠOTOLA, Radek PETRÁŠ a Zdeněk MASNÝ. Měřič spotřeby energetických médií (průtok a teplo) s unikátními elementy pro získávání energie z média nebo prostředí bez napájení bateriemi. FEI VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan VITÁSEK, Aleš VANDERKA, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Mechanické provedení teplotního sensoru. FEI VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jan VITÁSEK, Aleš VANDERKA, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Uchycení teplotního senzoru do pouzdra. FEI VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FIEDOROVÁ, Klára, Martin AUGUSTYNEK, František JUREK, Tomáš KLINKOVSKÝ, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ a Ondřej KREJCAR. Elektroda pro měření srdečního výdeje. FEI VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
KONEČNÝ, Jaromír, Petr BILÍK, Martin TOMIS, Vitoslavský PAVEL a Horňák JAKUB. Chytrý kolík přidržovače pro lisy pro plošné tváření plechu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2019. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Tomáš STRATIL a Jan LÁTAL. Platforma modulátoru s OOK modulací implementovatelná do svítidla VO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
STRATIL, Tomáš, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Datové rozhraní pro komunikační síť s možností implementace do VO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
STRATIL, Tomáš, Stanislav HEJDUK a Jan LÁTAL. Prvek umožňující automatizované nastavení rozsvícení a zhasínání svítidel VO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Tomáš STRATIL a Jan LÁTAL. Deska zesilovače umožňující testování m-QAM modulace pro svítidla VO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Tomáš STRATIL a Jan LÁTAL. Deska plošných spojů se zesilovačem umožňující testování OFDM modulace pro svítidla VO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Ivo PERGL. Model robotického vozidla s pohonem mecanum wheel. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Martin KOSINKA. Řídicí jednotka EFCU. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
BARVÍK, Daniel, Tomáš KLINKOVSKÝ, Vladimír KAŠÍK, Lukáš PETER a Martin ČERNÝ. Zařízení pro vzdálené ověření správné funkce zdravotnického prostředku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
VALA, David. MEMS inklinometr 3-osý. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
ČUBÍK, Jakub, Stanislav KEPÁK, Petr ŠIŠKA a Vladimír VAŠINEK. Provedení optovláknového interferometrického senzoru s vícenásobnou funkcí kompatibilního s MRI. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena a Dagmar JUCHELKOVÁ. Řízené navlhčovací zařízení pro realizování speciálních testů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2019. [Detail]
JARGUS, Jan, Stanislav KEPÁK, Jakub ČUBÍK a Vladimír VAŠINEK. Mobilní ohybový optovláknový detektor silničních motorových vozidel. VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. [Detail]
HEJDUK, Stanislav, Petr ŠIŠKA a Aleš VANDERKA. Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2019. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Petr ŠIŠKA a Vladimír VAŠINEK. Optovláknová mřížková měřící sonda pro monitorování vitálních funkcí lidského těla v magnetické rezonanci. VŠB-TUO, 2019. [Detail]
GREPL, Jan, Martin AUGUSTYNEK, Martin ČERNÝ, Petr HORYL, Marek PENHAKER, Kamil KUČA, Petra MAREŠOVÁ a Ondřej KREJCAR. Diagnostický rehabilitační nástroj měření kloubního rozsahu. Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]

2018

KEPÁK, Stanislav, Jakub ČUBÍK a Stanislav HEJDUK. Interferometrický detektor kolejových vozidel. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Radek MARTINEK, Radim HERCÍK a Jiří KOZIOREK. Automatizovaný systém pro ověřování koncepce teplotního senzoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Radim HERCÍK, Robert KUČERA a Jiří KOZIOREK. Prototyp utrasonického senzoru výšky hladiny oleje. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Robert KUČERA, Radim HERCÍK a Jiří KOZIOREK. Prototyp ultrasonického senzoru výšky hladiny a koncentrace UREA kapaliny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ a Jan VELIČKA. Bezdrátový snímač pro tenzometrické snímání deformace pro IQRF MESH síť. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2018. [Detail]
ŠKOVRÁNEK, Jiří, Martin PIEŠ a Radovan HÁJOVSKÝ. Snímač pro měření LPG pro IQRF MESH síť. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2018. [Detail]

2017

TOMIS, Martin, Marek DVORSKÝ, Libor MICHALEK a Roman ŠEBESTA. Zařízení pro zaměřování mobilních telefonů v nepříznivých podmínkách. FEI VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Reálný model zobrazovacího panelu s LED diodami pro řízení technologií FPGA. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2017. [Detail]
PAULER, Patrik, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Zařízení pro lokální chlazení tkáně. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
NOVÁK, Matěj a Radomír GOŇO. Ionizátor. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
UNUCKA, Jakub, Jaromír KONEČNÝ a Miroslav BOHÁČ. Systém pro identifikaci tagu v definovaném prostoru zdravotnického zařízení s využitím technologie RFID. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Martin MIKOLAJEK, Radim HERCÍK a Jiří KOZIOREK. Fyzikální model pro komplexní testování ultrasonického senzoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, David HRUBÝ, Jakub JAROŠ a Marcel FAJKUS. Optovlákový senzor pro detekci a monitoring deformací stavebních struktur. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ a Jakub KOLAŘÍK. Akcelerometrický snímač pro IQRF MESH síť. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2017. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ a Matěj GOLEMBIOVSKÝ. Tenzometrický snímač pro IQRF MESH síť. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženžrství, 2017. [Detail]
KALOČ, Matěj, Radek BYRTUS a Zdeněk MACHÁČEK. Přípravek pro měření napětí, proudu solárních panelů a možnosti odečtu hodnoty z LCD displeje při různé intenzitě osvětlení a barvě světla. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]
ŠOTOLA, Vojtěch a Zdeněk MACHÁČEK. Měřící přípravek pro měření TEC a TEG článků pro vývoj systému měření průtoku bez napájení bateriemi verze 2. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]
ŠOTOLA, Vojtěch a Zdeněk MACHÁČEK. Měřící přípravek pro měření superkapacitorů pro měření průtoku bez napájení bateriemi. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2017. [Detail]

2016

BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Řídící box chladícího zařízení pro léčení a rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Řídící box chladícícho zařízení pro uplatnění lokálního chlazení v medicínské a veterinární oblasti. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro léčení koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s velkou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s malou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HAWLICZEK, Petr a Radomír GOŇO. Měnič napětí pracující od 20mV. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Měřicí zařízení fyzikálních veličin s dataloggerem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Měřicí zařízení síly RF signálu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Řídicí jednotka se servopohonem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KOUTNÝ, Martin a Radomír GOŇO. Ukládání magnetické energie do prostoru vzduchové mezery. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
NAJSER, Jan, Jaroslav FRANTÍK, Petr VACULÍK a Ondřej NĚMČEK. Dopalovací hořák pyrolýzního plynu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
CHLEBIŠ, Petr a Aleš HAVEL. Modular power electronics converters and special power supplies: Power converer cooling device. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]

2015

ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Jan VINCENEC, Petr PALACKÝ, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Prototyp univerzální trakční akumulátorové jednotky. Vysoká škola báňská TU Ostrava, 2015. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Chránič zásuvek proti nebezpečnému doteku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOUTNÝ, Martin a Radomír GOŇO. Vyvíječ vodíku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Bohumil HORÁK a Petr MOLDŘÍK. Balanční modul akumulátoru s aktivním chlazením. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel a Petr MOLDŘÍK. Ověřovací zapojení akumulátorové banky fotovoltaického systému s aktivním balancováním. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel a Petr MOLDŘÍK. Laboratorní zapojení pro nastavení pracovního bodu modulu palivového článku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel a Petr MOLDŘÍK. Laboratorní zapojení pro nastavení pracovního bodu modulu elektrolyzéru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Jakub ČUBÍK, Stanislav KEPÁK a Jan NEDOMA. Optovláknový interferometrický monitor provozu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Matěj GOLEMBIOVSKÝ. Balanční jednotka lowcost. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David, Zdeněk SLANINA, Daniel MINAŘÍK a Jiří KAZÁRIK. Balancer pro baterie s bezdrátovou komunikací. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Matěj GOLEMBIOVSKÝ. Řídící jednotka BMS lowcost. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David, Zdeněk SLANINA a Vít OTEVŘEL. Detekce vzniku nebezpečných plynů a monitorování prostředí hybridní nabíjecí stanice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David, Zdeněk SLANINA a Vít OTEVŘEL. Komunikační jednotka MENNEKES. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David, Zdeněk SLANINA a Vít OTEVŘEL. Testovací jednotka MENNEKES. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VALA, David a Zdeněk SLANINA. Zdrojová jednotka KNX. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Měřicí modul pro měření vysokých teplot s bezdrátovým přenosem dat pomocí technologie IQRF. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Měřicí modul koncentrace CO s bezdrátovým přenosem dat pomocí technologie IQRF. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ, Martin STANKUŠ a Michal KELNAR. Měřicí modul pro měření prašnosti ovzduší s bezdrátovým přenosem dat pomocí technologie IQRF. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír a Karel WITAS. Modulátor DTS. VŠB TU Ostrava, 2015. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír a Karel WITAS. Generátor pulsů pro DTS. VŠB TU Ostrava, 2015. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír a Karel WITAS. Zesilovač přijímače pro DTS. VŠB TU Ostrava, 2015. [Detail]
BENEŠ, Filip, Vladimír KEBO, Aleš KUREČKA, Pavel STAŠA a Jiří ŠVUB. Systém pro automatizaci laboratorních testů UHF RFID systémů. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2015. [Detail]

2014

HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Zařízení pro ohřev LPG pro studený start. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Tepelné čerpadlo vzduch-voda. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Fotovoltaická elektrárna v ostrovním režimu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Demonstrační úloha pro srovnání fotovoltaických a solárních panelů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
CHLEBIŠ, Petr, Martin TVRDOŇ a Aleš HAVEL. Výkonový pulzní zdroj pro nabíjení elektrických vozidel. VŠB-TU Ostrava, FEI, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Kapacitní elektrody pro unipolární měření EKG s digitálním výstupem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Kapacitní elektrody pro bipolární měření EKG. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Měřicí řetězec pro měření tepové frekvence a stavu baterie s využitím hrudního pásu Polar H7. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]

2013

MIŠÁK, Stanislav a Marián UHER. Fyzikální platforma pro regulaci toku výkonu v elektrizační soustavě. FEI TU Ostrava, 2013. [Detail]
PETER, Lukáš, Martin ČERNÝ a Martin AUGUSTYNEK. Osmi-kanálový fotopletysmograf. FEI VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin a Veronika POLÁCHOVÁ. Modul pro srovnání spirometrických metod. FEI VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
VOŽDA, Michal a Martin ČERNÝ. Šestikanálový teploměr pro biomedicínské účely. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2013. [Detail]
VOŽDA, Michal, Tomáš PETEREK a Martin ČERNÝ. Zařízení pro záznam externích událostí během měření biologických signálů. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2013. [Detail]
GOŇO, Radomír. Regulátor výkonu elektrických spotřebičů. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Polohovací držák senzorů pro čtyřkolku. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Svislé polohovací rameno pro nesení sondy na čtyřkolce. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
HERCÍK, Radim, Vilém SROVNAL, Martin STANKUŠ a Roman SLABÝ. Modul komunikační a řídicí jednotky pro monitorování a řízení průmyslových procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. „DC“ nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Vandal Proof I“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Vandal Proof II“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. Nabíjecí stanice elektromobilů provedení „Parkovací paleta“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HORÁK, Bohumil, Daniel MINAŘÍK, Zdeněk SLANINA, David VALA, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ, Jiří KAZÁRIK a Vít OTEVŘEL. „AC“ nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Michal KELNAR, Martin PIEŠ a Zdeněk MACHÁČEK. Měřicí modul koncentrace plynů CO a CH4 s bezkontaktním měření teploty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ a Zdeněk MACHÁČEK. Komunikační moduly bezdrátového prodloužení sériového rozhraní. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
SLABÝ, Roman, Vilém SROVNAL, Radim HERCÍK a Martin STANKUŠ. Přípravek pro měření teploty a komunikaci prostřednictvím CAN sběrnice s ostatními zařízeními. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]

2012

BRANDŠTETTER, Pavel a Marek DOBROVSKÝ. Střídavý regulovaný pohon s asynchronním motorem bez snímače otáček. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel a Petr KRŇA. Střídavý regulovaný pohon se spínaným reluktančním motorem bez snímače otáček. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL a Martin TVRDOŇ. Výuková jednotka pulsního usměrňovače. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL a Martin BORSKI. Výuková jednotka výkonového střídače. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL a Jiří ŠPIČKA. Výuková jednotka univerzálního tyristorového usměrňovače. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
VOŽDA, Michal, František JUREK a Marek PENHAKER. Zařízení pro měření vektokardiogramu dle Frankova svodového systému. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
WITAS, Karel a Stanislav HEJDUK. Nízkošumový všesměrový optický přijímač pro bezvláknové mobilní optické sítě komunikující i za hranici přímé viditelnosti. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KALINA, Jiří, Barbora HRVOLOVÁ a Marek PENHAKER. Zařízení pro stanovení koncentrace neznámého vzorku fotometrickou metodou. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
HRVOLOVÁ, Barbora, Marek PENHAKER a Jaroslav STEJSKAL. Koloidní polymerová elektroda pro snímání z hydrofilních povrchů. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
HRVOLOVÁ, Barbora, Marek PENHAKER a Jaroslav STEJSKAL. Nalepovací polymerová elektroda. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
HRVOLOVÁ, Barbora, Marek PENHAKER a Jaroslav STEJSKAL. Tabletová elektroda. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr a Josef OPLUŠTIL. Měřicí a řídicí ústředna. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr a Miroslav UCHOČ. Diagnostioka akumulátorů. FEI VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Desetielektrodový radiofrekvenční nástroj jaterní ablace s pěticentimetrovým poloměrem zahnutím pro čtvrtkulovoý výřez. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Desetielektrodový radiofrekvenční nástroj jaterní ablace s pěticentimetrovým poloměrem zahnutím pro vrchlíkový výřez. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Stabilní stojan s podstavcem pro modulární biozesilovač. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Simulátoru mechanické funkce srdce. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Fantom pro měření srdečního výdeje. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Textilní triko s čtyřmi elektrodami pro měření biopotenciálů. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Čelisťová potenciálová elektroda z vodivých polymerů. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
ROSULEK, Miroslav a Marek PENHAKER. Biopotenciálová elektroda na rostlinné tkáni. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav a Karel FRYDRÝŠEK. Lineární pohon zevního fixátoru. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Faculty of Mechaqnical Engineering VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SIKORA, Tadeusz. Plynule regulovatelný zdroj jalového výkonu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SIKORA, Tadeusz. Nelineární zátěž s nastavitelnou kapacitou v stejnosměrném (mezi)obvodu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
KROHOVÁ, Jana, Barbora HRVOLOVÁ a Martin ČERNÝ. Impedanční přizpůsobení pro měření pH. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
KROHOVÁ, Jana, Maroš ŠMONDRK a Martin ČERNÝ. Telemetrická rehabilitační pomůcka pro balanční cvičení. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Kapacitní zvyšující měnič napětí. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
PALACKÝ, Petr a Josef OPLUŠTIL. Jednotka řízení toku energie z větrné elektrárny. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
PRAUZEK, Michal a Martin STANKUŠ. Automaticky řízený mobilní systém pro snímání a záznam biosignálu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2012. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Roman FOUSEK, Jan KRÁČMAR, Jaroslav JOŘENEK, Oldřich UČEŇ, Tomáš KUBÍN a Václav SLÁDEČEK. Variabilní pasivní kolenní motodlaha pro rehabilitace. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
POKORNÝ, Viktor. Protifázový Eliminátor hluku. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
HAMACEK, Štefan a Stanislav MIŠÁK. Diagnostické centrum pro analýzu izolačních systémů elektrických zařízení. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Axiální větrný motor s vnějším rozváděcím kolem. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš a Stanislav MIŠÁK. Ostrovní napájecí systém středního výkonu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav. Diagnostický systém pro sledování provozních parametrů větrné elektrárny. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš. Fyzikální platforma pro monitoring malých fotovoltaických elektráren. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Jakub VRAMBA a Jindřich STUCHLÝ. Stacionární monitorovací systém pro diagnostiku akumulačních zařízení pro ostrovní provoz. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr. Axiální synchronní generator malého výkonu. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KAČOR, Petr. Rotační přerušovač vysokého napětí s funkcí usměrňovače. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav a Zdeněk NOGA. Pohon a řízení pohonu zátky krystalizátoru. Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace , VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav a Zdeněk NOGA. Pohon a řízení pohonu podavače vsázky. Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace , VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Elektrické natáčení přední nápravy čtyřkolky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Elektrické ovládání brzdy zadní nápravy čtyřkolky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Radovan HÁJOVSKÝ, Martin PIEŠ a Štěpán OŽANA. Laboratorní model úlohy lineárního inverzního kyvadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K0. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
VALA, David, Jiří KAZÁRIK a Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ. Propagační Sluneční jezdec. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
VALA, David, Jiří KAZÁRIK, Tomáš DOČEKAL a Matěj GOLEMBIOVSKÝ. Elektronický tachometr pro elektromobil. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
HORÁK, Bohumil a Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ. Solární fotovoltaický panel pro předokenní žaluzie. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
HORÁK, Bohumil a Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ. Stavebnice Sledovače čáry s mikroprocesorem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
HORÁK, Bohumil. Soustava nabíjecí zásuvky/vidlice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
HORÁK, Bohumil. Senzor polohy rotoru elektromotoru. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Radim HERCÍK, Roman SLABÝ a Jiří KOZIOREK. Nadstavbový systém rozpoznávající numerickou hodnotu na ciferníku měřiče spotřeby. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLABÝ, Roman, Radim HERCÍK, Zdeněk MACHÁČEK a Jiří KOZIOREK. Souprava monitorovacích a transformačních modulů sériových komunikačních standardů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
OLIVKA, Petr a David SEIDL. 3D laserový skener. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2012. [Detail]
SEIDL, David a Petr OLIVKA. Modul pro ověření identity prostřednictvím RFID. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK, Bohumil HORÁK a Daniel MINAŘÍK. Elektromobil Kaipan K3. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Vít OTEVŘEL. Ovládání venkovní žaluzie technologií Bluetooth. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK a Bohumil HORÁK. Range extender. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA a Jiří KAZÁRIK. Tester fotovoltaických panelů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
PĚTVALDSKÝ, Petr a Petr BILÍK. Automatizovaný tester pro generování signálů určených k testování správnosti měření a vyhodnocení parametru flicker u analyzátorů elektrické energie dle požadavků normy ČSN EN 61000-4-15 Ed.2. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012. [Detail]
HOŘÍNEK, Marek a Petr BILÍK. Řídicí jednotka pro řízení zátěže pro testování analyzátorů kvality elektřiny a elektroměrů. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012. [Detail]
MAŇAS, Jakub a Petr BILÍK. Vestavěný systém měření a vyhodnocení kvality elektrické energie na větrných a fotovoltaických elektrárnách s důrazem na vyhodnocení emise flickeru elektráren bez ovlivňování vlastním flickerem distribuční soustavy. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Náhradní obvod tkáně pro měření vlivu rušení EMC na činnost defibrilátoru. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Snímač dechové frekvence. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012. [Detail]
PENHAKER, Marek. Modul monitorování dechové frekvence. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2012. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Elektronická zátěž. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2012. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Monitorování článků akumulátorové baterie. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2012. [Detail]
KOLÁŘ, Václav, Roman HRBÁČ a Martin SLIVKA. Časový synchronizátor pro distribuovaná měření s využitím GPS. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
KOLÁŘ, Václav, Roman HRBÁČ a Martin SLIVKA. Zařízení pro provozní měření odporu kolejnice. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír, Petr KOUDELKA, Jan LÁTAL a Petr ŠIŠKA. Modulátor výkonové LED. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2012. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Funkční vzorek pro měření Hallova jevu. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2012. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Funkční vzorek pro demonstraci fotoelektrického jevu. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2012. [Detail]
ŠIMONÍK, Petr a Tomáš MROVĚC. Laboratorní model servořízení s hydraulickým čerpadlem. VŠB-TU Ostrava, FEI, 2012. [Detail]
ŠIMONÍK, Petr a Libor SKOPAL. Hardwarový terminál pro testování asistenčních systémů ABS. VŠB-TU Ostrava, FEI, 2012. [Detail]

2011

LIČEV, Lačezar a Jan KRÁL. Metoda určení a kalibrace dutiny na snímku. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. [Detail]
LIČEV, Lačezar a Jan KRÁL. Metoda určení a kalibrace roviny na snímku. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk a Radek NOVÁK. Domácí telefonní přístroj VERONA DT-AS04MB. ELEKTRO-FA PAVELEK,s.r.o., 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk a Radek NOVÁK. ZT-AS04A - tablo s klávesnicí. ELEKTRO-FA PAVELEK,s.r.o., 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk a Radek NOVÁK. Domácí telefon Czechphone DT-AS04A. ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54 Opava 9, PSČ 747 70, 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk a Radek NOVÁK. ZT-AS05A-117 - tablo se zvonkovými tlačítky. ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o., 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek a Zdeněk TESAŘ. ZT-AS 05A - Tablo se zvonkovými tlačítky. Elektro Pavelek s.r.o. (www.pavelek.cz), 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin a Marek PENHAKER. Alcohol tester. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a Ondřej ADAMEC. Kontaktní měření tělesné teploty. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Martin ČERNÝ a Ondřej ADAMEC. Spirometr. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PALACKÝ, Petr a David SLIVKA. Modul galvanického oddělení portu USB 2.0. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
VACULÍK, Petr, Martin SOBEK a Aleš HAVEL. Pulsní usměrňovač pro nabíjení akumulátorů. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
VACULÍK, Petr, Aleš HAVEL a Martin TVRDOŇ. Univerzální polovodičový měnič pro akumulaci a dodávku elektrické energie. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
VACULÍK, Petr, Michal HROMJAK a Martin SOBEK. Modul pro napájení řídicího mikroprocesorového systému. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
DAVID, Tomáš, Jan VITÁSEK, Jan LÁTAL, Otakar WILFERT a Zdeněk KOLKA. Měřič rozložení optické intenzity optického svazku. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
ČERNÝ, Martin a Věra PLHÁKOVÁ. Zařízení pro automatizovanou posturální diagnostiku. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek, Martin STANKUŠ a Martin ČERNÝ. Měřicí jednotka s galvanickou izolací. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Lukáš MARTINÁK. Hlasový modulátor pro glykemické přístroje. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek. Octopolární radiofrekvenční nástroj jaterní ablace. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Biosignálové měřicí a stimulační triko s dvanácti elektrodami. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek. Desetielektrodový radiofrekvenční nástroj jaterní ablace s pěticentimetrovým poloměrem zahnutím. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Glykemický senzor. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Referenční elektroda. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Vodivé prostěradlo a povlečení. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
PENHAKER, Marek a Miroslav ROSULEK. Bipolární biosignálové snímací a stimulační elektrody na elastickém hrudním textilním pásu. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2011. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Tomáš KUBÍN, Karel FRYDRÝŠEK a Václav SLÁDEČEK. Rengentransparentní upínací prvek pro uchycení drátu ke kruhu u fixátoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Miloš WEIPER a Jan LÁTAL. Propojovací a těsnící sestava (PaTS 1). IGI HGF VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav, Lukáš PROKOP a Petr KAČOR. Hybridní systém pro napájení veřejného osvětlení. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Daniel MINAŘÍK a Jiří KAZÁRIK. Vestavný systém pro měření pulzů z elektroměru a řízení silové části. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA a Karel MUSIL. Vestavný systém pro komunikaci se zákazníkem pro dobíjecí stojan elektromobilu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk, Jan LÁTAL, Marian BOJKO a Lukáš DVOŘÁK. Snímač pro měření obsahu vzduchu v kapalinách. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Markéta MICHALÍKOVÁ a Marek PENHAKER. Modul pro evaluaci EKG. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA a Jiří KAZÁRIK. Stavebnice Vodíkový jezdec. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA a Jiří KAZÁRIK. Vestavný systém pro měření a řízení sloupových nabíjecích stojanů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA a Jiří KAZÁRIK. Ovládací panel pro elektromobil Kaipan Voltage. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Jiří KAZÁRIK a Radim MELICH. Vestavný systém pro měření času požárního útoku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA, Petr PĚTVALDSKÝ a Štěpán OŽANA. Vestavný systém pro měření neelektrických veličin. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
HOŘÍNEK, Marek a Petr BILÍK. Inteligentní řídicí jednotka pro snížení energetické náročnosti autonomního měřícího zařízení pro měření v elektroenergetice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KONEČNÝ, Jaromír, Michal KELNAR a Jiří KOZIOREK. Vyhodnocovací zařízení pro terč doskočiště pro trénink přesnosti přistání pilotů padákového kluzáku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KOZIOREK, Jiří a Tomáš VAVRLA. Autonomní systém pro sběr dat a diagnostiku chyb. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Zbyněk CARBOL a Tomáš NOVÁK. Stmívatelné LED svítidlo s výměnitelnými světelnými zdroji a několika možnostmi chlazení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Zbyněk CARBOL a Karel SOKANSKÝ. Svítidlo TFN dimm. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
BERNAT, Petr. Mikroprocesorová nadstavba měřicího přístroje. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
BERNAT, Petr. Přestavba osvětlovacího uzlu měřicího přístroje se světelnou stopou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Martin ŠTEFFEK. Systém pro zpracování, vizualizaci průběhu a filtraci zvukového signálu s externím USB, analogovým rozhraním. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Radim TORÁČ. Systém na ochranu měřících karet proti přepětí, přetížení karty, zkratům a přepólování. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
OLIVKA, Petr. Multi-mikroprocesrová USB jednotka řízení a sběru dat. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2011. [Detail]
HOŘÍNEK, Marek a Petr BILÍK. Tester jednotek vyhodnocení synchronních fázorů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
HOŘÍNEK, Marek a Petr BILÍK. Tester jednotek vyhodnocení synchronních fázorů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Čtyřkolový robot pro monitoring různých veličin. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Malý pásový robot pro monitorování. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Stend pro testování umělého svalu s TiNi pružinou. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Více funkční rameno pro mobilní roboty. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Víceprstý efektor pro nástavbové moduly mobilních robotů. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-chemických elektrod. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011. [Detail]
JIRKA, Jakub, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. Zařízení pro měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Václav KOLÁŘ, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Mikroprocesorově řízený luxmetr s automatickým provozem. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav. Programovatelná elektronická zátěž. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky, 2011. [Detail]
PAVELEK, Tomáš. Čtyřkvadrantový DC/DC měnič. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra elektroniky (430), 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk. Vývojový kit VK.v1. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a David VALA. Řídicí jednotka na malé stejnosměrné motory pro mobilní roboty. VŠB - TU Ostrava, katedra robototechniky, 2011. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel a Jan VANĚK. Systém pro monitoring a přenos dat z mechatronických systémů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel a Pavel BÍLEK. Aktivní zatěžovací jednotka pro elektrické regulované pohony. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel, Marek DOBROVSKÝ a Petr KRŇA. Řídicí systém Hardware in Loop Simulation. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
JAHELKA, Michal. Kódový zámek. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
JAHELKA, Michal. Zálohovaný zdroj pro systém iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Mikroprocesorový systém pro vyhodnocování 4 impulsních signálů. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Generátor DTMF signálu realizovaný procesorem PIC18F452. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Generátor frekvencí s procesorem PIC18F452. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Generátor signálu pro audio kanál. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Zařízení pro nalezení polohy světelného svazku. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Radiový přijímač signálu s TDA7000 laděný mikrořadičem. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. ˇMikroprocesorový systém pro fázové řízení spotřebičů. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Model anténního rotátoru se střídavým motorem. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Model anténního rotátoru se stejnosměrným motorem. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Model anténního rotátoru s krokovým motorem. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Komunikace procesoru PIC prostřednictvím brány GSM. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Oscilátor s SAA1057 řízený procesorem PIC16F876. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
JAHELKA, Michal. Modul napojení kamery do systému iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
JAHELKA, Michal. Vypínač iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
JAHELKA, Michal. Releový modul iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
JAHELKA, Michal. Dataloger vokalizační aktivity ve vybraném frekvenčním spektru. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Vyhodnocovací mikropočítač pro měření tepelných odporů polovodičových součástek. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
KOUDELKA, Petr, Jan LÁTAL, Petr ŠIŠKA a Pavel BERNAT. Analyzátor charakteristik výkonových LED. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
KOUDELKA, Petr, Jan LÁTAL a Petr ŠIŠKA. Analyzátor numerické apertury optických vláken. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Radek. Číslicový regulátor otáčivé rychlosti s procesorem Philips 80C552. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
ŠIŠKA, Petr a Vladimír VAŠINEK. Kvazijednovidové optické vlákno s profilem SG1005. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk a Iva PETŘÍKOVÁ. Aktivní diferenciální sonda ADS 1 N-S. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Modulátor SSB. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
TESAŘ, Zdeněk a Iva PETŘÍKOVÁ. Aktivní diferenciální sonda ADS 2 S-N. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Amplitudový modulátor. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
GAJDOŠÍK, Libor. Kmitočtový modulátor. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
WITAS, Karel a Stanislav HEJDUK. Optický bezvláknový spoj pro řízení mobilního objektu. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]
ŠOFER, Michal, Radim HALAMA a Peter STAŠ. Přípravek pro výzkum kontaktní únavy při konstantní zátěži. VŠB-TU Ostrava, FS, kat. pružnosti a pevnosti, 2011. [Detail]
FIALA, Antonín, Leo VÁCLAVEK, František FOJTÍK, Radim HALAMA a Michal ŠOFER. Přípravek pro výzkum kontaktní únavy při konstantním prokluzu. VŠB-TU, FS, kat. pružnosti a pevnosti, 2011. [Detail]
VAŠINEK, Vladimír a Jan LÁTAL. Vývoj nízkonákladového bezvláknového optického spoje pro průmyslovou praxi. VŠB-TUO, FEI, Katedra telekomunikační techniky, 2011. [Detail]

2010

MIŠÁK, Stanislav. Zařízení pro detekci poruchy závěsného vodiče na základě analýzy rozptylového pole. Ostrava: Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
SLANINA, Zdeněk a Marek HOŘÍNEK. Vestavěný měřicí systém pro detekci pohybu pacienta na lůžku. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KOTZIAN, Jiří, JAn KORDAS a Petr WÁGNER. Transceiver pro komunikaci s mobilními robotickými zařízeními. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ŠELIGOVÁ, Dagmar a David VALA. Diodové osvětlovací zařízení pro diagnostiku důlních děl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. [Detail]
VALA, David a Jiří KOCIÁN. Bezdrátové uživatelské rozhraní pro řízení polohy autonomně napájené sluneční clony. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
SLANINA, Zdeněk. Vestavěný systém pro provoz RFID brány. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel, Petr CHLEBIŠ a Petr VACULÍK. Trakční jednotka hybridního vozidla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
PFOF, Zdeněk, Petr VACULÍK a Michal HROMJAK. Duální jednotka výkonového měniče s vodním chlazením pro automobilové aplikace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel, Petr CHLEBIŠ a Petr ŠIMONÍK. Aktivní výkonový filtr s měkkým spínáním. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
BRANDŠTETTER, Pavel, Petr CHLEBIŠ a Pavel RECH. Střídavý regulovaný pohon s bezsenzorovým řízením pomocí Luenbergerova pozorovatele. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
LIČEV, Lačezar. EVM - ATMega8535. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. [Detail]
LIČEV, Lačezar. EVMS - ATmega128. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. [Detail]
LIČEV, Lačezar. Výukové moduly - moduly generující signály. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. [Detail]
LIČEV, Lačezar. Vzorové počítačové výukové moduly - pamětí, zásobníky a čítače. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a David VALA. Řídicí jednotka na motory AMER. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
SOLARSKI, Tomáš a Zdeněk SLANINA. Vestavěný řídicí systém autonomního mobilního robotu pro sledování trajektorie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,katedra Měřicí a řídicí techniky, 2010. [Detail]
SOLARSKI, Tomáš a Zdeněk SLANINA. Vestavěný navigační subsystém pro dálkově řízeného mobilního robota. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,katedra Měřicí a řídicí techniky, 2010. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a Martin ČERNÝ. Bezdrátový systém měření neinvazivního krevního tlaku. FEI VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
VALA, David a Jiří KAZÁRIK. Tester trakčních LiFeYPo4 baterii, komponent balančních a nabíjecích systémů pro elektromobil. FEI VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
VALA, David a Jiří KOCIÁN. Vestavná jednotka pro bezdrátové ovládání vnější sluneční clony. FEI VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
VALA, David a Martin MIKOLAJEK. Led svítidlo s implementovaným CAN rozhraním. FEI VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
OLIVKA, Petr. Propojovací panel senzorové sítě. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2010. [Detail]
FOJTÍK, František a Josef SZOTKOWSKI. Aparatura pro bezdrátový přenos signálu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav. Diagnostické centrum pro analýzu výbojové činnosti v izolačních systémech. Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Ondřej ADAMEC a Marek PENHAKER. Napájecí zdroj pro jednočlánkové aplikace. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MAŇAS, Jakub a Petr BILÍK. Vestavený systém měření, vyhodnocování a vizualizace synchrofázorů pro měření na distribuční a přenosové soustavě elektrické energie. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
HOŘÍNEK, Marek a Petr BILÍK. Analyzátor výkonů, pro testování měničů na hardwarové platformě CompactRIO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KOTZIAN, Jiří a Petr WÁGNER. Rychlý nezávislý programátor mikrořadičů Freescale a ATMEL. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KOTZIAN, Jiří a Viktor MICHNA. Monitorovací systém pro Ultralight. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KOTZIAN, Jiří a Jaromír KONEČNÝ. Průzkumné vozidlo - Mobilní robotické zařízení. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KOTZIAN, Jiří a Jaromír KONEČNÝ. Průzkumné vozidlo - Ovládací panel. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
AUGUSTYNEK, Martin, Marek PENHAKER a Lukáš ČAJKA. Modul měření fyzikálních parametrů. VŠB - TU Ostrava, 2010. [Detail]
ČERNÝ, Martin a Marek PENHAKER. Bluetooth zařízení pro měření EKG. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
PRAUZEK, Michal, Ondřej ADAMEC a Marek PENHAKER. Reflexní fotopletysmograf. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
ČERNÝ, Martin a Marek PENHAKER. Bluetooth zařízení pro měření pulsní oximetrie. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
ČERNÝ, Martin a Marek PENHAKER. Testr katerů,. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
ČERNÝ, Martin a Marek PENHAKER. Trenažér laparoskopických operací. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
PENHAKER, Marek. Fantom pro ultrazvukové měření a kalibraci. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
PENHAKER, Marek a Jan KIJONKA. Programovatelný simulátor snímače invazivního tlaku. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
PENHAKER, Marek a Jan KIJONKA. Hardware pro vizualizyci biologických signálů. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan GREPL a Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj pro čtyřcentimetrovou polosférickou aplikaci. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
PENHAKER, Marek, Milada HLAVÁČKOVÁ, Jan KRÁČMAR a Petr VÁVRA. Radiofrekvenční operační nástroj s optimalizovaným rozložením elektrodových jehel pro lineární aplikaci. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
VLACH, Karel a Jindřich ČERNOHORSKÝ. Jednoduchý detektor lži. VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2010. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Martin GABZDYL. Laboratorní funkční generátor elektrických signálů v základním frekvenčním spektru a digitálních modulovaných signálů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Radim HERCÍK a Roman SLABÝ. Laboratorní výukový modul pro naměření, záznam a zpracování obrazového signálu z kamerového systému. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
PALACKÝ, Petr a Martin SOBEK. Mikropočítačový řídicí systém pro řízení čtyřkvadrantového nepřímého měniče frekvence. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
PALACKÝ, Petr a David SLIVKA. Řídicí systém se dvěma DSC Freescale 56F8037. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
JAHELKA, Michal. Konfigurátor iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2010. [Detail]

2009

JAHELKA, Michal. Domácí telefon 6 tlačítkový kompatibilní se systémem iDům-A. Opava komárov: Elektro Pavelek s.r.o. (www.pavelek.cz), 2009. [Detail]
JAHELKA, Michal. Tablo 4 tlačítkové domácího telefonu pro systém iDům. Opava komárov: Elektro Pavelek s.r.o. (www.pavelek.cz), 2009. [Detail]
JAHELKA, Michal. Přístupový systém RFID a iButton. Opava komárov: Elektro Pavelek s.r.o. (www.pavelek.cz), 2009. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Štěpán OŽANA. Mobilní jednotka pro monitoring výskytu metanu s bezdrátovým přenosem dat. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
JAHELKA, Michal a Tomáš WURZEL. Koncentrátor MM APS24EX. T Machinery a.s., 2009. [Detail]
JAHELKA, Michal. Ovladač brány iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2009. [Detail]
KAČOR, Petr. Diagnostický systém pro jističe nn. VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra el. strojů a přístrojů, 453, 2009. [Detail]

2008

MACHÁČEK, Zdeněk, Jiří KOTZIAN a Vilém SROVNAL. Zařízení pro autonomní řízení mobilních robotických jednotek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Vilém SROVNAL. Zařízení pro prediktivní diagnostiku stavu mechanických zařízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
JAHELKA, Michal. Teplotní čidlo iDům. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2008. [Detail]
JAHELKA, Michal a Tomáš TICHÝ. Modul přiblížení. Elektro Pavelek s.r.o. (www.pavelek.cz), 2008. [Detail]

2007

JAHELKA, Michal. Vývojová deska pro práci s mikropočítači MDK1618. VŠB TUO katedra telekomunikační techniky, 2007. [Detail]
KAČOR, Petr. Impulsní zdroj napětí. VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra el. strojů a přístrojů, 453, 2007. [Detail]

1999

ŽÍDEK, Jan. Kogenerační jednotka s palivovými články. Ostrava1999. [Detail]