Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika

2022

ALEXA, Petr, Radim UHLÁŘ, Stanislav LICHOROBIEC a Václav DOMBEK. Metodika pro detekci výbušnin (pomocí rychlých neutronů). 2022. [Detail]

2020

NOVÁK, Tomáš, Karel SOKANSKÝ, Jiří TESAŘ, Ondřej DOLEJŠÍ, Michal BÍL, Michal VIK, Richard BALEJA, Petr BOS a Tomáš MAIXNER. Noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací - metodika provádění. 2020. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Barbora, Marek KUCBEL, Pavel KANTOR, Michal ŠAFÁŘ, David BIELESZ, Silvie KOVAĽ a Helena RACLAVSKÁ. Metodika pro určení environmentální zátěže PM10 pocházející z dopravy na základě analýzy silničního prachu. 2020. [Detail]

2019

KONEČNÝ, Jaromír, Tomáš URBANCZYK, Filip BENEŠ a Pavel STAŠA. Framework AutoID HEALTCARE. 2019. [Detail]

2018

SCHNEIDEROVÁ, Martina, Marek SCHNEIDER, Václav NÉTEK, Miloš KVARČÁK a Anna SCHNEIDEROVÁ. Diagnostika kompetencí pro manažerské velení v mimořádných krizových situacích. 2018. [Detail]
MAZOUCH, Petr, Miroslav VOZŇÁK, Václav SNÁŠEL a Karel ŠAFR. Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ. 2018. [Detail]

2016

VOZŇÁK, Miroslav, Jiří HYLMAR, David BLAGODÁRNÝ, Jindřich BORKA, Jan DUŠEK, Milan KŘÍŽ, Lukáš ORČÍK, Jan PLATOŠ, Jan RŮŽIČKA a Marek SEDLÁČEK. Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících. 2016. [Detail]

2014

BUJOK, Petr, Naďa RAPANTOVÁ, Pavel POSPÍŠIL, Petr VOJČINÁK, Michal PORZER, Martin KLEMPA, Eva HRUBEŠOVÁ, Zdeněk ROZEHNAL, David GRYCZ, Pavel ŠTROF, Jiří KOZIOREK, Jiří KOSTRHUN, Nikola JANEČKOVÁ, Miloš WEIPER a Lumír SELZER. Metodika projektování a instalace vrtaných tepelných výměníků pro různě velké systémy na základě stanovených fyzikálních vlastností horninového masivu. 2014. [Detail]