Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mapa

2022

RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Lucie HELLEBRANDOVÁ a Pavel KANTOR. Mapa plošné distribuce uhelných částic z několika různých zdrojů (skládka paliva a odval) SS01020432-V14. 2022. [Detail]

2021

PLATOŠ, Jan, Michal KALMAN, Petr BAĎURA a Zuzana PŮŽOVÁ. Interaktivní mapa zdravého životního stylu českých dětí stratifikovaná na kraje. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2021. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Michal ŠAFÁŘ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Pavel KANTOR, Dagmar JUCHELKOVÁ a Lucie HELLEBRADOVÁ. Mapa plošné distribuce uhelných částic v celkové prašné depozici v okolí skládky uhlí SS01020432-V12. 2021. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

2018

VOZŇÁK, Miroslav, Lukáš ORČÍK a Václav SNÁŠEL. Mapa rozložení a pohybu obyvatelstva v území zpracovaná na základě metodiky Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ dosažené v projektu TD03000452. 2018. [Detail]