Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poloprovoz, technologie

2023

BLAŽEK, Vojtěch, Pavel KEDROŇ, Ivo PERGL, Krotký VLADIMÍR, Kubík LIBOR, Stanislav MIŠÁK a Lukáš PROKOP. Energetická jednotka s podporou technologie V2H/V2G. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Michal ŠAFÁŘ a Pavel KANTOR. Rekultivační substrát s využitím vedlejších energetických produktů a odpadů s obsahem organické složky. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2023. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk, Jaromír KONEČNÝ, Jiří KOZIOREK, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ, Stefan GRUSHKO, Martin HALAMA, Dušan ŠELONG a Jan HAJNÝ. Technologie přesného měření objektu v prostoru pomocí robotického ramene a průmyslových snímačů. ELVAC a.s., VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky;, 2023. [Detail]
HALFAR, Pavel, Petr BILÍK a Jan ŽÍDEK. Ověřená technologie inteligentního parního ventilu a kalibrace parního ventilu. IPH Servis Morava, s.r.o., 2023. [Detail]
ŠAŠEK, Ladislav, Jakub KOLLER, Leoš BOHÁČ, Radek MAŘÍK, Kacíř PAVEL, Stanislav KEPÁK, Jan NEDOMA, Jakub ČUBÍK a Martin STOLÁRIK. Poloprovoz monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory. Safibra s.r.o., 2023. [Detail]
BIBERLE, Zdeněk, Michaela BOCÁNOVÁ, Přemysl CIMBÁLEK, Pavel DOLEŽAL, Jiří FIŠER, Radim GOTH, Juraj HOJCSKA, Jan HUSÁK, Martin HÝL, Dušan JAKUB, David KAYA, Vít KOCUREK, Jan KOČÍ, Filip KOŇAŘÍK, Martin KUBALA, Filip KUBÁŇ, Leoš KUNC, Kristýna LABUDOVÁ, Tomáš LIŠKA, Roman MÁTL, Adam MELKUS, Michal ORDELT, Vladimír PACH, Jiří PELLEŠ, Petr POSPÍŠIL, Vojtěch ROJÍČEK, Marta SEDLÁKOVÁ, Petr STRIEŠKA, Tomáš SUMARA, Jaroslav ŠIBERSKÝ, Štěpán ŠRUBAŘ, David ŠTÁBL, Lenka ŠTRBKOVÁ, Vojtěch TOMEŠ, Jiří VACULNÝ, Jan VÁVRA, Jakub VAVŘÍK, Dominik VESELÝ, Ladislav BEHÁŇ, Michal BĚLOCH, Judita BUCHLOVSKÁ NAGYOVÁ, Jan FALTÝNEK, Ladislav FOLTYN, Jaroslav FRNDA, Radek FUJDIAK, Jiří HYLMAR, Petr MACHNÍK, Tomáš MARTINOVIČ, Kateřina MARTINOVIČOVÁ, Pavel NEVLUD, Lukáš ORČÍK, Andrii PATRIKEI, Michal PODHORÁNYI, Renáta PRAKSOVÁ, Kateřina SLANINOVÁ, Martina SKAPOVÁ a Jakub ŠAFAŘÍK. Poloprovoz optimalizace procesů a chování systému za využití velkých dat (pattern/process discovery, predictive maintenance a data leak prevention). Y Soft Print Management Solutions, a.s., 2023. [Detail]

2022

GROSSMANN, Jan a Petr BILÍK. Testovací nasazení prototypu SEVH (smelvee.HUB), serverové aplikace a mobilní aplikace smelvee.APP. ELVAC a.s., 2022. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Jakub KOLAŘÍK, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA, Tomáš DOČEKAL, Ivo PERGL, Adam MARKOWSKI a Václav ŽÁČEK. Poloprovoz modelu parkovacího domu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. [Detail]
MARTINEK, Radek, Jan BAROŠ a Petr BILÍK. Testovací modulární měřicí systém na bázi virtuální instrumentace pro senzorickou vrstvu SEN (VP2). VŠB - TU Ostrava, 2022. [Detail]
MARTINEK, Radek, Radana KAHÁNKOVÁ, Jindřich BRABLÍK, Jakub KOLAŘÍK, Vladimír PALUPA a Jiří PLACHÝ. Komplexní senzorický systém pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance. VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. [Detail]

2021

KEDROŇ, Pavel, Lukáš PROKOP, Vojtěch BLAŽEK, Zdeněk SLANINA a Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz testovacího systému. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP, Stanislav MIŠÁK, Jan FIALA, Jakub JURCZEK, Petr WAGNER, Ivo PERGL, Jakub NĚMČÍK, Filip KRUPA a Pavel KEDROŇ. Funkční model autonomního manipulačního vozíku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. [Detail]

2020

SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz akumulátorového modulu pro hot swap připojení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Poloprovoz energetického úložiště s možností kaskádování v modulárním provedení. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2020. [Detail]
ROZHON, Jan, Libor MICHALEK, Jaromír TOVÁREK, Marek DVORSKÝ, Zdeněk DYBAL a Petr FOLTÝN. Uzavřena zabezpečená komunikační infrastruktura IoT. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ČERNOHORSKÝ, Jindřich a Boháč MIROSLAV. Srovnávací databáze RFID a RTLS tagů (9) Poloprovoz. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
FAJKUS, Marcel, Jan NEDOMA, Pavol PARTILA, Jaromír TOVÁREK a Radek MARTINEK. Systém automatického rozpoznání a klasifikace plochých kol v kolejové dopravě. VŠB-TUO, 2020. [Detail]

2019

HÁJOVSKÝ, Radovan a Martin PIEŠ. Varovné signály. VŠB TU FEI, 2019. [Detail]

2018

MARTINEK, Radek, Tomáš NOVÁK, Karel SOKANSKÝ a Radim KUNČICKÝ. Systém řízení na bázi širokopásmové komunikace osvětlení včetně nasazení Smart technologií. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
MARTINEK, Radek, Zdeněk SLANINA a Lumír KUNČICKÝ. Poloprovoz systému technologií spadajících do kategorie SMART jako nástavba technologie širokopásmového řízení technologie BroadbandLIGHT. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
MARTINEK, Radek a Jan BAROŠ. Poloprovoz systému měření kvality elektrické energie na bázi virtuální instrumentace v rámci technologie BroadbandLIGHT. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
MARTINEK, Radek. Využití OFDM modulace na bázi softwarově definovaného rádia (SDR) pro vnitřní komunikaci viditelným světlem (VLC). FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
MARTINEK, Radek. Komunikace viditelným světlem (VLC) pro LED osvětlení. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
MARTINEK, Radek a Jan BAROŠ. Poloprovoz měření kvality a spotřeby elektrické energie na bázi virtuální instrumentace v podobě Wi-Fi modulu. FEI VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]

2017

MIŠÁK, Stanislav a Lukáš PROKOP. Zařízení pro řízení toků energií mezi decentralizovanou jednotkou a distribuční soustavou. Centrum ENET, VŠB - TU Ostrava, 2017. [Detail]

2016

HÉDL, Radek, Václav HORÁK, Petr KUNETA, Dalibor LUKÁŠ a Miroslav PEŠÁK. SHM systém – poloprovozní ověření. Honeywell International s.r.o., 2016. [Detail]

2015

KUNZ, Antonín, Petr BUJOK, Zdeněk ROZEHNAL, David GRYCZ, Michal PORZER, Martin KLEMPA a Petr VOJČINÁK. Vysokoteplotní podzemní zásobník tepla (BTES). Green Gas DPB, a.s.; VŠB - TU Ostrava, 2015. [Detail]
VLACH, Karel, Jakub UNUCKA a Pavel SÁZEL. Prototyp internetového portálu RFID Expert. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Matěj GOLEMBIOVSKÝ a Jakub KOLAŘÍK. Systém monitorování a řízení balančních jednotek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, David VALA, Daniel MINAŘÍK, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ a Petr HOLUB. Energetický zdroj s mikrokogenerační jednotkou. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ČERMÁK, Tomáš, Václav SLÁDEČEK, Ivo NEBORÁK, Jaroslav KOPÁČEK, Kamil FOJTÁŠEK a Vladimír SUKENÍK. Univerzální trakční akumulátorová jednotka. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ a Martin STANKUŠ. MESH síť pro monitorování fyzikálně mechanických veličin na rozsáhlém území. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]

2014

KOZIOREK, Jiří, Tomáš VAVRLA, Michal PRAUZEK a Martin MIKOLAJEK. Měření teplot ve vrtech za pomocí bezdrátových měřících jednotek. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]

2013

VAŇUŠ, Jan a Dušan SKOPAL. Komfortní ovládání provozně technických funkcí v budově pomocí sběrnicového systému KNX. Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB TU Ostrava, 2013. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan, Martin PIEŠ a Štěpán OŽANA. Autonomní monitorovací systém pro měření teploty a koncentrace nebezpečných plynů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
JIRKA, Jakub a Pavel SÁZEL. Expertní systém pro projektování RFID aplikací. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ a Jiří KAZÁRIK. Hybridní nabíjecí stanice elektromobilů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Bohumil HORÁK, Daniel MINAŘÍK, David VALA, Vít OTEVŘEL, Kristýna FRIEDRISCHKOVÁ a Jiří KAZÁRIK. Nabíjecí stanice elektromobilů v provedení „Vandal Proof“. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
VAŇUŠ, Jan, Luděk TRAWINSKI, Vít KAPLAN, Tomáš MLČÁK a Jiří KOZIOREK. Vývoj a aplikační možnosti systému KNX v Smart Home. VŠB TU Ostrava, FEI, katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 2013. [Detail]
PRAKS, Pavel, Radim BRIŠ a Lubor ŽEŽULA. G4-CALEX Simulator 2012 - poloprovoz pro vyhodnocení citlivostních analýz výpočtů ekonomiky palivových cyklů. ÚJV Řež, a.s., 2013. [Detail]

2012

BANOT, Michal, Radoslav FASUGA a Jan NIEMIEC. Simulační hra Market Hero 2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky, 2012. [Detail]

2011

DIVIŠ, Zdeněk, Marek DVORSKÝ, Přemysl MER, Lucie ORLÍKOVÁ, Iva PETŘÍKOVÁ, Libor MICHALEK, Jiří OTISK, Daniela SZTURCOVÁ, Roman ŠEBESTA, David VOJTEK a Ivana MARKOVÁ. Ověření technologie televizního digitálního vysílání v systému DVB-T/H. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
DIVIŠ, Zdeněk, Marek DVORSKÝ, Jiří OTISK a Iva PETŘÍKOVÁ. Poloprovozní ověření vysílací, komunikační a kompresní infrastruktury s využitím hierarchické modulace. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KAŠÍK, Vladimír. Technologie pro letecké kladení orální vakcíny proti vzteklině lišek. FEI VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, Lumír NÁVRAT, Bohumil HORÁK, David VALA, Daniel MINAŘÍK a Vít OTEVŘEL. Dobíjecí stojany pro elektromobily. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
SLANINA, Zdeněk, David VALA a Bronislav KOŽUŠNÍK. Diagnostika opotřebení testovacích sond. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KOZIOREK, Jiří, Martin HURNÍK a Jaroslav CHUDOBA. Diagnostický a testovací systém výtahových systémů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk a Ondřej VESELÝ. Komplexní řešení systému pro řízení transportu a zpracování papírového odpadu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]

2010

SLANINA, Zdeněk a Lukáš ČERNOCH. Realizace autonomního měřícího stanoviště pro měření dynamických závislostí teplotního senzoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]