Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

2023

PETROV, Jan a Bedřich BENEŠ. Provozní spolehlivost fotovoltaických elektráren. Zkušenosti a jak dál?. In: Referáty 26. konference ČK CIRED : 14.11-15.11.2023, České Budějovice. Praha: Český komitét CIRED, 2023. s. 1-7. ISBN 978-80-908793-1-7. [Detail]
BERNAT, Petr, Martin PEŠEK a Martin SOBEK. GERESTAP – zařízení pro měření dotykových a krokových napětí. In: Referáty 26. konference ČK CIRED : 14.11-15.11.2023, České Budějovice. Praha: Český komitét CIRED, 2023. s. 1-8. ISBN 978-80-908793-1-7. [Detail]

2020

LAZECKÝ, David. Analysis of the Time and Workforce Required for Substation Maintenance. In: WOFEX 2020 : 18th annual workshop, Ostrava, 8th September 2020 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 18-23. ISBN 978-80-248-4422-0. [Detail]
SEROISZKA, Petr. MCA methods for assessing the reliability of PV connections to the distribution system. In: WOFEX 2020 : 18th annual workshop, Ostrava, 8th September 2020 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 31-36. ISBN 978-80-248-4422-0. [Detail]
VRZALA, Matouš a Radomír GOŇO. Island operation of wastewater treatment plant during blackout. In: WOFEX 2020 : 18th annual workshop, Ostrava, 8th September 2020 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 382–387. ISBN 978-80-248-4422-0. [Detail]

2018

CHESALKIN, Artem a Petr MOLDŘÍK. Thermography of hydrogen sorption-desorption processes in La-Ni based metal hydrides. In: FEMS Junior Euromat Conference 2018 : the Main Event for Young Materials Scientists : book of abstracts : July 8-12, 2018, Budapest, Hungary. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2018. s. 145. ISBN 978-963-05-9917-7. [Detail]

2017

MACHŮ, Tomáš a Zdeněk HRADÍLEK. Alternative energy sources comparison for heating a residential house. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. [Detail]
HAWLICZEK, Petr a Radomír GOŇO. Creating and Measuring Bipolar Ultra-Low Voltage Step-Up Converter. In: WOFEX 2017 : proceedings of the 15th annual workshop : September 12, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 102-107. ISBN 978-80-248-4056-7. [Detail]
VO TIEN, Dung, Radomír GOŇO, Radim BRIŠ a Zbigniew LEONOWICZ. Reliability Evaluation of the Electric Power Distribution Systems. In: WOFEX 2017 : proceedings of the 15th annual workshop : September 12, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 19-24. ISBN 978-80-248-4056-7. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Comparison of dynamic model of asynchronous machine and real asynchronous machine. In: WOFEX 2017 : proceedings of the 15th annual workshop : September 12, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 31-36. ISBN 978-80-248-4056-7. [Detail]
LAZECKÝ, David. Analysis of the Failure Rate of MV Circuit Breakers. In: WOFEX 2017 : proceedings of the 15th annual workshop : September 12, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 37-42. ISBN 978-80-248-4056-7. [Detail]
MOZDŘEŇ, Tomáš. Analysis of Measured Values and Digital Model Created by Software EMTP-ATP. In: WOFEX 2017 : proceedings of the 15th annual workshop : September 12, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 43-48. ISBN 978-80-248-4056-7. [Detail]
NOVOSÁD, Ladislav. Research into the Connection of Biogas Station to the 22kV Distribution Grid. In: WOFEX 2017 : proceedings of the 15th annual workshop : September 12, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 49-54. ISBN 978-80-248-4056-7. [Detail]
NOVOSÁD, Ladislav a Zdeněk HRADÍLEK. Possibilities of Combination and Using Biogas Stations With Other Renewable Energy Sources. 2017. s. 21-27. [Detail]

2016

BOS, Petr, Tomáš NOVÁK, Karel SOKANSKÝ a Richard BALEJA. CCT CHANGES OF THE LED'S DEPENDING ON THE ANGLE OF THEIR RADIATION. In: CIE International Commission on Illumination : proceedings of the 4th CIE expert symposium on colour and visual appearance : September 6-7, 2016, Prague, Czech Republic. Vienna: Commission Internationale de L'eclairage, 2016. ISBN 978-3-902842-59-6. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Pavel BEDNAR, Peter CHOVANEC a Michal KRÁTKÝ. Actual Results of the Reliability Computation in 2016. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 1-9. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
VO TIEN, Dung, Veleslav MACH, Radomír GOŇO a Zbigniew LEONOWICZ. Analysis and Simulation the Causes of Power Quality Disturbances. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 10-19. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
NOVOSÁD, Ladislav a Zdeněk HRADÍLEK. Draft Virtual Model of BGS. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 20-28. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Comparison of Dynamic Models of Asynchronous Machines. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 29-38. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
ŠPAČEK, Michal a Zdeněk HRADÍLEK. Modelling of Cogeneration Unit 400kW. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 39-50. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
JANŠA, Jiří a Zdeněk HRADÍLEK. Innovative Possibility of Using Waste Heat from Biogas Plants. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 51-59. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
CHOVANEC, Peter a Michal KRÁTKÝ. On the Indexing of Multidimensional Space for Efficient Range Query Processing. In: ELNET 2016 : proceedings of the 13th workshop : November 22, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 60-67. ISBN 978-80-248-4008-6. [Detail]
HANUSEK, Tomáš, Karel SOKANSKÝ a Tomáš NOVÁK. Statistické vyhodnocení atmosferických vlivů na osvětlenost způsobenou noční oblohou v Ostravě. In: Kurz osvětlovací techniky XXXII: 3. října - 5. října 2016, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 136-140. ISBN 978-80-248-3969-1. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Barbara HELŠTÝNOVÁ a Karel SOKANSKÝ. Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci. In: Kurz osvětlovací techniky XXXII: 3. října - 5. října 2016, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 219-222. ISBN 978-80-248-3969-1. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK, Richard BALEJA a Petr BOS. Měření a výpočty UGR ve vnitřních prostorech a udržovací činitel. In: Kurz osvětlovací techniky XXXII: 3. října - 5. října 2016, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 33-37. ISBN 978-80-248-3969-1. [Detail]
KUNČICKÝ, Lumír a Karel SOKANSKÝ. Problematika náhrad zářivek LED technologií z hlediska osvětlování, návratností investic a legislativy. In: Kurz osvětlovací techniky XXXII: 3. října - 5. října 2016, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 349-353. ISBN 978-80-248-3969-1. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK a Petr BOS. Vyhodnocování udržovacího činitele při měření vnitřníchosvětlovacích soustav během jejich provozování. In: Kurz osvětlovací techniky XXXII: 3. října - 5. října 2016, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 63-69. ISBN 978-80-248-3969-1. [Detail]
BALEJA, Richard a Martin KRÁL. Návrh biologicky optimalizovaného svítidla. In: Kurz osvětlovací techniky XXXII: 3. října - 5. října 2016, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3969-1. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK a Pavel VALÍČEK. CHOVÁNÍ VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV STMÍVANÝCH NA KONSTANTNÍ HLADINU OSVĚTLENOSTI. In: Slovalux 2016 : zborník príspevkov 5. odborné konferencie : 22. - 24. júna 2016, Prešov, Slovensko. Bratislava: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2016. ISBN 978-80-89275-43-4. [Detail]
NOVÁK, Tomáš a Karel SOKANSKÝ. MĚŘENÍ JASOVÝCH POMĚRŮ NA PŘECHODECH. In: Slovalux 2016 : zborník príspevkov 5. odborné konferencie : 22. - 24. júna 2016, Prešov, Slovensko. Bratislava: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2016. ISBN 978-80-89275-43-4. [Detail]
VALÍČEK, Pavel, Tomáš NOVÁK, Jan VAŇUŠ, Karel SOKANSKÝ a Tomáš HANUSEK. Regulace osvětlení vnitřních osvětlovacích soustav na konstantní hladinu osvětlenosti. In: Technika osvětlování XXVII: 25. května-26. května 2016, Kongresové centrum Parkhotel, Plzeň. [Česko]: [s.n.], 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOUTNÝ, Martin a Radomír GOŇO. Setting up the optimal operating point of the Adams motor generator. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 104-110. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
NEY, Michal. Ultracapacitors Cooperation with Photovoltaic and Hydrogen Technology in ENET Centre. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 110-115. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
HAWLICZEK, Petr a Radomír GOŇO. Creating and Measuring Ultra-Low Voltage Step-Up Converter. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 19-24. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Electricity production by a small hydro power plant - statistical inference. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 25-30. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
MARCINČIN, Oliver. The Impact of Electric Vehicles on Distribution Network. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 37-42. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
NOVOSÁD, Ladislav. Description of Measurements on Biogas Stations. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 49-54. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
ŠPAČEK, Michal. Modeling of Cogeneration Units. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 67-72. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
FULNEČEK, Jan a Veleslav MACH. The geomagnetic field in the Czech Republic during 23rd solar cycle. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 7-12. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
VO TIEN, Dung, Veleslav MACH, Radomír GOŇO a Zbigniew LEONOWICZ. EMTP/ATP Simulation of Power Quality Disturbances in Medium Voltage Grid. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. s. 73-78. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]
BOS, Petr, Richard BALEJA, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Correlated Colour Temperature Changes of the LED Sources Depending on the Angle of Their Radiation. In: WOFEX 2016 : proceedings of the 14th annual workshop : September 6, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3961-5. [Detail]

2015

DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Determining the Reliability Indicators of Industrial Local Distribution System. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1-6. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
NEY, Michal a Zdeněk HRADÍLEK. Ultracapacitors in Hydrogen Energy Storage. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 15-21. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
MOZDŘEŇ, Tomáš, Stanislav RUSEK, Radomír GOŇO a Veleslav MACH. Modeling of a technological centre in Ostrava using the software EMTP-ATP. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 22-27. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
NOVOSÁD, Ladislav, Zdeněk HRADÍLEK a Petr MOLDŘÍK. Analysis of Data Measured in Tošanovice Biogas Station. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 28-36. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Dynamic Model of Asynchronous Machine. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 45-52. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Pavel BEDNÁŘ, Peter CHOVANEC a Michal KRÁTKÝ. Actual Results of the Reliability Computation in 2015. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 53-61. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
JANŠA, Jiří a Zdeněk HRADÍLEK. Energy Balance Model of Biogas Station. In: ELNET 2015 : 12th workshop : Ostrava, 24th November 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 7-14. ISBN 978-80-248-3858-8. [Detail]
LIČEV, Lačezar, Jan TOMEČEK a Jakub HENDRYCH. Nová metoda definování zájmových objektů a 3D vizualizace v systému FOTOM-NG. In: Sborník anotací mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2015 : XXII. konference SDMG : Praha, 24.-26. června 2015. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 14. ISBN 978-80-248-3767-3. [Detail]
LIČEV, Lačezar, Jan TOMEČEK, Jakub HENDRYCH, Radim ČAJKA a Martin KREJSA. Monitorování nadměrných deformací ocelové konstrukce stožáru velmi vysokého napětí. In: Sborník anotací mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2015 : XXII. konference SDMG : Praha, 24.-26. června 2015. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 15. ISBN 978-80-248-3767-3. [Detail]
HELŠTÝNOVÁ, Barbara, Petr BOS, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Luminance ratio at the visual tasks in classroom. In: Světlo 2015 : 21. mezinárodní konference : 8.-10.9.2015, Brno, Česká republika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 105-108. ISBN 978-80-214-5244-2. [Detail]
FULNEČEK, Jan a Veleslav MACH. Geomagnetic Storms Effects on Power Transformers. In: WOFEX 2015 : proceedings of the 13th annual workshop : Ostrava, 8th September 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 12-17. ISBN 978-80-248-3787-1. [Detail]
JANŠA, Jiří. Analysis of Measuring the Thermal Part of the Biogas Plant. In: WOFEX 2015 : proceedings of the 13th annual workshop : Ostrava, 8th September 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 30-35. ISBN 978-80-248-3787-1. [Detail]
KOUTNÝ, Martin a Radomír GOŇO. Application of electron spin precession for electric power generation. In: WOFEX 2015 : proceedings of the 13th annual workshop : Ostrava, 8th September 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 36-42. ISBN 978-80-248-3787-1. [Detail]
KRÁL, Martin a Radomír GOŇO. Application for Facilitating the Selection of Water Turbine and Generator Protection Design of Small Hydro Power Plant. In: WOFEX 2015 : proceedings of the 13th annual workshop : Ostrava, 8th September 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 43-48. ISBN 978-80-248-3787-1. [Detail]
NOVOSÁD, Ladislav. Analysis of Data Measured on Co-generation Units in Biogas Station. In: WOFEX 2015 : proceedings of the 13th annual workshop : Ostrava, 8th September 2015 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 72-77. ISBN 978-80-248-3787-1. [Detail]

2014

BLÁHA, Zdeněk, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Diagnostika přechodů pro chodce. In: DIAGO 2014 : technická diagnostika strojů a výrobních zařízení : [sborník 33. mezinárodní konference : 28.-29. ledna 2014, Rožnov pod Radhoštěm]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 41-46. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NEY, Michal a Zdeněk HRADÍLEK. Analysis of Methods of Hydrogen Production for Accumulation. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 1-7. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
DRHOLEC, Jiří a Radomír GOŇO. Operation of Industrial Local Distribution System. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 24-28. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
KRÁL, Martin, Radomír GOŇO a Petr MOLDŘÍK. Analysis of the quality electricity supply by small hydropower stations. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 36-43. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
TURCER, Filip a Radomír GOŇO. Design of a Residential Combined Heating and Power System Based on PEM Fuel Cell. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 44-51. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
SLIVKA, Martin, Radomír GOŇO a Stanislav RUSEK. Options to Improve Informative Abilities of the Failure Database. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 52-58. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
MOZDŘEŇ, Tomáš, Stanislav RUSEK a Radomír GOŇO. The connection of non-traditional energy sources in the lab, Ostrava-Vítkovice. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 59-66. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Pavel BEDNÁŘ, Peter CHOVANEC a Michal KRÁTKÝ. Actual Results of the Reliability Computation in 2014. In: ELNET 2014 : 11th workshop, Ostrava, 25th November 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 74-82. ISBN 978-80-248-3663-8. [Detail]
NOVÁK, Tomáš, Zbyněk CARBOL a Jan ŠUMPICH. Retrofit - aneb možnosti využití LED ve svítidlech konstruovaných pro výbojky. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI : 22. září - 24. září 2014, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 279-282. ISBN 978-80-248-3553-2. [Detail]
HELŠTÝNOVÁ, Barbara, Karel SOKANSKÝ a Tomáš NOVÁK. Jak měřit světelné parametry projektorů a obrazovek podle normy ČSN EN 61947-1. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI : 22. září - 24. září 2014, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 286-288. ISBN 978-80-248-3553-2. [Detail]
VAŇUŠ, Jan, Jan ŠUMPICH, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Modelování denního osvětlení v budovách za účelem snížení energetické náročnosti osvětlovacích soustav jejich řízením. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI : 22. září - 24. září 2014, hotel Dlouhé stráně, Loučná nad Desnou. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 289-293. ISBN 978-80-248-3553-2. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK, Petr ZÁVADA a Richard BALEJA. Suggestion of environmental zones classification. In: LUMEN V4 : Magyarország, Visegrád 2014, október 8-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. s. 251-255. ISBN 978-963-9299-21-4. [Detail]
SLIVKA, Martin, Vít HOUDEK, Radomír GOŇO, Stanislav RUSEK a Tadeusz SIKORA. Využití poruch pro analýzu spolehlivosti zařízení. In: Referáty 18. konference ČK CIRED : Tábor, 4.-5. listopad 2014. Praha: Český komitét CIRED, 2014. s. 1-8. ISBN 978-80-905014-3-0. [Detail]
MOZDŘEŇ, Tomáš. Methods of Small Hydropower Plants Connections in Water Supply System. In: WOFEX 2014 : 12th annual workshop : Ostrava, 9th September 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 48-53. ISBN 978-80-248-3458-0. [Detail]
NEY, Michal. Statistical Evaluation of Voltage and Current Asymmetry in AC Low Voltage Part of Photovoltaic Plant. In: WOFEX 2014 : 12th annual workshop : Ostrava, 9th September 2014 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 54-59. ISBN 978-80-248-3458-0. [Detail]

2013

DLABKA, Jakub, Alison S. TOMLIN, Václav NEVRLÝ, Lukáš PEČÍNKA, Zdeněk ZELINGER a Michal VAŠINEK. Global sensitivity analysis of detailed chemical kinetic schemes for DME oxidation in premixed flames. In: 6th European Combustion Meeting : Lund, Sweden, June 25-28, 2013 : abstract book. Lund: Congrex Sweden AB/Informationsbolaget Nyberg & Co., 2013. s. 198. ISBN 978-91-637-2150-2. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír, Stanislav ZAJACZEK, Václav KOLÁŘ, Jiří CIGÁNEK a Štefan HAMACEK. Ditribution of the density of current in the base of railway traction line posts. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 239. Berlin: Springer, 2013. s. 359-367. ISBN 978-3-319-01853-9. [Detail]
JANŠA, Jiří, Zdeněk HRADÍLEK a Petr MOLDŘÍK. Biogas station – operating measurement of electrical quantities. In: ELNET 2013 : 10th Workshop, Ostrava, 26th November 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-248-3254-8. [Detail]
ROZEHNAL, Petr, Jan UNGER a Petr KREJČÍ. Possible reasons for the complaints to power quality at the point of renewable energy. In: ELNET 2013 : 10th Workshop, Ostrava, 26th November 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 13-19. ISBN 978-80-248-3254-8. [Detail]
SMOČEK, Martin a Zdeněk HRADÍLEK. Maximum Extreme States, Annual Production of Photovoltaic Power Plant. In: ELNET 2013 : 10th Workshop, Ostrava, 26th November 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 20-25. ISBN 978-80-248-3254-8. [Detail]
NOVÁK, Martin a Radomír GOŇO. Problems of connecting of SHPs to distribution system and legislative changes to support RES after 2013. In: ELNET 2013 : 10th Workshop, Ostrava, 26th November 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 26-31. ISBN 978-80-248-3254-8. [Detail]
SLIVKA, Martin, Radomír GOŇO, Stanislav RUSEK, Michal KRÁTKÝ a Vladimír KRÁL. New Results of the Reliability Computation in 2013. In: ELNET 2013 : 10th Workshop, Ostrava, 26th November 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 32-38. ISBN 978-80-248-3254-8. [Detail]
HOUDEK, Vít, Tomáš MOZDŘEŇ, Stanislav RUSEK a Radomír GOŇO. Analysis of the results of methodology for 110 kV power lines restoration. In: ELNET 2013 : 10th Workshop, Ostrava, 26th November 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 7-12. ISBN 978-80-248-3254-8. [Detail]
HELŠTÝNOVÁ, Barbara, Tomáš NOVÁK a Karel SOKANSKÝ. Vyhodnocení kontrastů z měření jasů v interiérech. In: Kurz osvětlovací techniky XXX : [30.9.-2.10.2013, Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 297-330. ISBN 978‐80‐248‐3173‐2. [Detail]
BILÍK, Petr. Přesnost statických elektroměrů za neharmonických podmínek. In: Referáty 17. konference ČK CIRED : [Tábor, Hotel Dvořák-Kotnov, 5. a 6.11.2013]. Praha: Český komitét CIRED, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-905014-2-3. [Detail]
HOUDEK, Vít, Tadeusz SIKORA, Stanislav RUSEK a Radomír GOŇO. Metodika pro obnovu vedení 110 kV. In: Referáty 17. konference ČK CIRED : [Tábor, Hotel Dvořák-Kotnov, 5. a 6.11.2013]. Praha: Český komitét CIRED, 2013. s. 9. ISBN 978-80-905014-2-3. [Detail]
HOUDEK, Vít. Technical condition and importance of line for 110 kV power lines. In: WOFEX 2013 : 11th annual workshop, Ostrava, 10th-11th September 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 160-165. ISBN 978-80-248-3073-5. [Detail]
SMOČEK, Martin a Zdeněk HRADÍLEK. Photovoltaic Power Plant, Extreme Thresholds of Production. In: WOFEX 2013 : 11th annual workshop, Ostrava, 10th-11th September 2013 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 190-195. ISBN 978-80-248-3073-5. [Detail]
CARBOL, Zbyněk a Jan ŠUMPICH. Lineární světelné trubice s LED pro použití v zářivkových svítidlech. In: Workshop na podporu sítí : sborník. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 31-35. ISBN 978-80-248-2986-9. [Detail]

2012

GOŇO, Miroslava, Miroslav KYNCL a Radomír GOŇO. Praktické využití malých vodních elektráren v českém vodárenství. In: 11. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda : [2012, Stará Lesná]. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 63-68. ISBN 978-80-89385-22-5. [Detail]
VELIČKOVÁ, Eva a Richard VELIČKA. Zajištění bezpečnosti při provozu na pozemních komuniacích. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : sborník přednášek : XII. ročník mezinárodní konference : Ostrava, VŠB-TU, 15. května 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 174 -179. ISBN 978-80-248-2670-7. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Ervín KOZUBEK, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Jakub DLABKA, Michal VAŠINEK, Marian BOJKO, Eva GRIGOROVÁ, Pavel KUBÁT, Zdeněk ZELINGER a Ondřej ŠTĚPÁNEK. CFD simulations of buoyancy-driven coflow nonpremixed flame using global chemistry models. In: COST Action CM0901 - Detailed Chemical Kinetic Models for Cleaner Combustion : scientific report of the 3rd annual meeting held in Sofia, Bulgaria : 5th-7th September 2012. Sofia: Avangard Prima, 2012. s. 92-94. ISBN 978-619-160-036-6. [Detail]
ZACH, Petr a Zdeněk HRADÍLEK. Heat Pumps for Heating of Large Properties. In: ELNET 2012 : 9th workshop, Ostrava, 4th December 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 22-27. ISBN 978-80-248-2926-5. [Detail]
ŠRÁMEK, Jan a Zdeněk HRADÍLEK. Heat pump energy balance measurement. In: ELNET 2012 : 9th workshop, Ostrava, 4th December 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 28-34. ISBN 978-80-248-2926-5. [Detail]
SMOČEK, Martin a Zdeněk HRADÍLEK. Methodology for the statistical analysis database of photovoltaic power plant. In: ELNET 2012 : 9th workshop, Ostrava, 4th December 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 35-41. ISBN 978-80-248-2926-5. [Detail]
VACULÍK, Jan, Zdeněk HRADÍLEK a Petr MOLDŘÍK. Laboratory Research on Efficiency Improvement for Hogen GC 600 Electrolyser. In: ELNET 2012 : 9th workshop, Ostrava, 4th December 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 7-15. ISBN 978-80-248-2926-5. [Detail]
HAMACEK, Štefan, Stanislav MIŠÁK a Vítězslav STÝSKALA. Praktická řešení problematiky detekce poruch na VN vedení s izolovanými vodiči. In: I. workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO 2012 : sborník : [Ostrava, Nová aula VŠB-TUO, 12. prosince 2012]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 6-9. ISBN 978-80-248-2886-2. [Detail]
ŠPRLÁK, Roman, Josef OPLUŠTIL, Daniel KALVAR, Miroslav UCHOČ a Pavel SVOBODA. SIMULACE TEPELNÉHO POLE KAPALINOVÉHO CHLADIČE. In: I. workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO : Ostrava, Nová aula VŠB-TUO, 12. prosince 2012 : [CD]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 36-39. ISBN 978-80-248-2885-5. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Tadeusz SIKORA a Vít HOUDEK. Využití databází pro analýzu spolehlivosti distribučních sítí. In: Referáty 16. konference ČK CIRED : Tábor, 6.-7. listopad 2012. Praha: Český komitét CIRED, 2012. s. 9. ISBN 978-80-905014-1-6. [Detail]
HAVEL, Aleš a Petr VACULÍK. THE DESIGN AND OPERATION OF A LIQUID COOLED REVERSIBLE VOLTAGE INVERTER FOR A 400VDC ACCUMULATION UNIT. In: The 2nd Central European School of Doctoral Study : in the field of power electrical engineering and automation : Krynica Zdrój, 18-20.09.2012. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydawnictwo, 2012. s. 57-62. ISBN 978-83-7351-507-9. [Detail]
HROMJÁK, Michal. Control Unit for Reversible Voltage Inverter. In: WOFEX 2012 : 10th annual workshop, Ostrava, 10th-12th September 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 143-148. ISBN 978-80-248-2769-8. [Detail]
TVRDOŇ, Martin. Design and Construction Power Converter with the Aid of 3D CAD System. In: WOFEX 2012 : 10th annual workshop, Ostrava, 10th-12th September 2012 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 189-194. ISBN 978-80-248-2769-8. [Detail]
ŠPRLÁK, Roman, Josef OPLUŠTIL a Lukáš KLEIN. SIZING OF HEAT SINK FOR THE FREQUENCY CONVERTER. In: XII. Workshop of Electrotechnical Research and Practice : XLVI. sešit katedry elektrotechniky : conference proceedings : [25. dubna 2012]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 112-116. ISBN 978-80-248-2664-6. [Detail]

2011

LIČEV, Lačezar. Neurocognitive Rehabilitation System “NELA”. In: 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011. s. 561-568. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ORSÁG, Petr, Stanislav KOCMAN a Lukáš PAULINSKÝ. Efficiency Determination of Inverter-Fed Induction Motor for Low Power Applications. In: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation. Lublin: Lublin University of Technology, 2011. s. 1. ISBN 978-83-62596-31-7. [Detail]
HRBÁČ, Roman a Jan VAŇUŠ. Elektronické řízení laboratorního modelu kotle na tuhá paliva. In: SEKEL 2011 and SEKEL 2011 - Green. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 19-21. ISBN 978-80-248-2451-2. [Detail]
ORSÁG, Petr, Stanislav KOCMAN, Vítězslav STÝSKALA a Leszek PAWLACZYK. Ověření vlivu výstupního kmitočtu měniče na účinnost pohonu s asynchronním motorem. In: SEKEL 2011 and SEKEL 2011 - Green. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 93-97. ISBN 978-80-248-2452-9. [Detail]
LIČEV, Lačezar. Analýza videozáznamů v systému FOTOM_NG. In: Sborník referátů XVIII. konference. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 122-130. ISBN 978-80-248-2489-5. [Detail]
LIČEV, Lačezar. 2D modelování zájmových objektů u systému FOTOM 2010. In: Sborník referátů XVIII. konference. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 122-130. ISBN 978-80-248-2489-5. [Detail]
BOCHEZA, Jiří, Stanislav HEJDUK a Jan VITÁSEK. Conducting Polymers - Polyaniline. In: WOFEX 2011 : 9th annual workshop : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 603-608. ISBN 978-80-248-2449-9. [Detail]

2010

PRAKS, Pavel, Lubomír MARTÍNEK a Radim BRIŠ. Exact confidence limits for mortality probabilities of open and laparoscopic surgeries. In: SMRLO'10 Proceedings. Beer Sheva: SCE - Shamoon College of Engineering, 2010. s. 866-870. [Detail]
LIČEV, Lačezar. Transformace a kalibrace snímků v systému FOTOM. In: XVII. konferenci Společnosti důlních měřičů a geologů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010. s. 93-102. ISBN 978-80-248-1391-2. [Detail]

2009

ŠIMONÍK, Petr. Active Power Filter with Soft Switching. In: 15th International Symposium on Power Electronics - Ee 2009: book of abstracts. Novi Sad, Serbia: Power Electronics Society, 2009. s. 1-5. ISBN 978-86-7892-208-4. [Detail]
BRIŠ, Radim. Modelování a kvantifikace rizik a spolehlivosti složitých systémů. Algoritmizace a PC implementace. In: Analýza dat 2008/II. Pardubice: CQR - Výzkumné centrum pro jakost a spolehlivost ČR, Editor: Karel Kupka, 2009. s. 91-96. ISBN 978-80-904-053-1-8. [Detail]
LÁTAL, Jan, František HANÁČEK, Petr KOUDELKA, Petr ŠIŠKA a Jan SKAPA. Vláknově optický senzor se změnou frekvence na výstupu. In: CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV. Žilina: MARKAB spol. s.r.o., 2009. s. 18-22. ISBN 978-80-89072-51-4. [Detail]
LÁTAL, Jan, Petr KOUDELKA, František HANÁČEK, Petr ŠIŠKA a Jan SKAPA. Nasazení DTS systému v oblasti obnovitelných zdrojů. In: CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV. Žilina: MARKAB spol. s.r.o., 2009. s. 23-27. ISBN 978-80-89072-51-4. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr a Robert ŠEBESTA. Akumulace elektrické energie s využitím nejen vodíkových technologií. In: CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV. Žilina: MARKAB spol. s.r.o., 2009. s. 43-47. ISBN 978-80-89072-51-4. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr a Robert ŠEBESTA. Softwarová podpora rozhodování v elektroenergetice. In: CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR ELEKTROTECHNIKOV. Žilina: MARKAB spol. s.r.o., 2009. s. 75-79. ISBN 978-80-89072-51-4. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav. DIAGNOSTIKA KABELOVÉHO VEDENÍ - VLIV ZEMNÍHO SPOJENÍ NA IZOLAČNÍ SYSTÉM KABELOVÉHO VEDENÍ. In: DIAGO 2009. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. s. 56-82. ISSN 1210-311X. [Detail]
ČÍHALOVÁ, Martina, Marie DUŽÍ a Marek MENŠÍK. Tvorba ontologií z pohledu logiky. In: Datakon 2009. Praha: Oeconomica, 2009. s. 171-181. ISBN 978-80-245-1568-7. [Detail]
HÁJOVSKÝ, Radovan a Petr TIEFENBACH. E-learningová multimediální podpora výuky na FEI, VŠB-TU Ostrava. In: ELDICOM '2009 : Medzinárodná vedecká elektronická konferencia : Zborník recenzovaných príspevkov. Žilina: Vydavateľstvo technickej literatury MARKAB s.r.o., 2009. s. 62-65. ISBN 978-80-89072-47-7. [Detail]
GOŇO, Radomír a Miroslav HRABČÍK. Problematic Largest Hydropower Project. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Martin VYSLOUŽIL. New Approach of Connecting Wind-Power Plant into 110 kV Power Network. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 16-22. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
HRABČÍK, Miroslav, Radomír GOŇO a Vladimír KRÁL. Postprocessing of Measurement Protocol of Thermo Diagnostics. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 17-23. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
RUSEK, Stanislav, František STŘÍDA a Martin MACH. Electrical Distance in Real Network. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 38-45. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
PROKOP, Lukáš a Zdeněk HRADÍLEK. Problems of Renewable Energy Sources Grid Integration. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 46-56. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
PRÝMEK, Míroslav, Aleš HORÁK, Tadeusz SIKORA a Adam RAMBOUSEK. Computation of Power Network Steady State by Means of Local Interactions. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 57-65. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Michal KRÁTKÝ a Vladimír KRÁL. New Results of the Reliability Computation in 2009. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 81-88. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
GOŇO, Radomír, Stanislav RUSEK, Vladimír KRÁL a Jerzy SZKUTNIK. Continuity of Supply Analyses. In: ELNET 2009 : 6th workshop, Ostrava, 27th November 2009 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 89-102. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
CHLEBIŠ, Petr, Zdeněk PFOF, Petr VACULÍK a Michal HROMJÁK. Měniče se zvýšenou účinností pro všeobecné použití. In: EPVE 09 : sborník abstraktů příspěvků konference Elektrické pohony a výkonová elektronika pořádané ve dnech 3.-4.11.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-214-3974-0. [Detail]
LÁTAL, Jan, Petr KOUDELKA a Vladimír VAŠINEK. Communication among cars by optical fiberless network. In: FITCE. Praha: FITCE, 2009. s. 82-85. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Karel CHMELÍK. CHARACTERISTIC PARAMETERS AND OPERATIONAL STATES OF GENERATORS FOR WIND POWER PLANTS. In: ISEM 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. s. 78-93. ISBN 978-80-01-04417-9. [Detail]
FASUGA, Radoslav a Tomáš DRÁBEK. PRACTICAL EXPERIENCE WITH THE CREATION OF MULTIMEDIA TEACHING MATERIALS FOR SPECIALIZED COURSES. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 73-76. ISBN 978-80-7368-459-4. [Detail]
FASUGA, Radoslav a Tomáš DRÁBEK. Prevention and Plagiarism investigation by using Information Technologies. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 82-85. ISBN 978-80-7368-459-4. [Detail]
KRÖMER, Pavel, Václav SNÁŠEL, Jan PLATOŠ, Ajith ABRAHAM a H IZAKIAN. Scheduling Independent Tasks on Heterogeneous Distributed Environments by Differential Evolution. In: International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, 2009. INCOS '09. Washington, DC: IEEE Computer Science, 2009. s. 170-174. [Detail]
KAČOR, Petr a Martin MAREK. Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn. In: Konference ANSYS 2009. Plzeň: Tech soft Engineering, 2009. s. 25-29. ISBN 978-80-254-5437-4. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav. Napájení venkovního osvětlení z hybridních systémů obnovitelných zdrojů. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 164-167. ISBN 978-80-248-2087-3. [Detail]
KREJCAR, Ondřej, Dalibor JANCKULÍK, Leona MOTALOVÁ a Jan KUFEL. Mobile Monitoring Stations and Web Visualization of Biotelemetric System - Guardian II. In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Berlin/Heidelberg: Springer, 2009. s. 286-293. ISBN 978-3-642-11283-6. [Detail]
KREJCAR, Ondřej, Dalibor JANCKULÍK a Leona MOTALOVÁ. Practical Issues of Wireless Mobile Devices Usage with Downlink Optimization. In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Berlin/Heidelberg: Springer, 2009. s. 294-305. ISBN 978-3-642-11283-6. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Karel CHMELÍK. SMALL POWER GENERATOR FOR WIND POWER PLANTS. In: Maszyny elektryczne - Zeszyty Problemowe. Katowice: Branzowy Osrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Kom, 2009. s. 119-125. ISSN 0239-3646. [Detail]
MENŠÍK, Marek, Tomáš MIKETA a Martina ČÍHALOVÁ. eLogika a statistiky vedené nad testy. In: ORGANON VI.: Odkud a jak brát stále nové příklady. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 85-94. ISBN 978-80-7043-840-4. [Detail]
FASUGA, Radoslav a Tomáš DRÁBEK. METODY PREVENCE PODVODU A ROZPOZNÁNÍ PLAGIÁTSTVÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ. In: Proceedings - Efficiency and Responsibility in Education 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. s. 19-21. ISBN 978-80-213-1938-7. [Detail]
LIČEV, Lačezar a Michal KRUMNIKL. The FOTOM System and metering process visualization. In: Proceedings of XXXIV Seminary ASR Instruments and Control. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ, 2009. s. 27-27. ISBN 80-248-2011-8. [Detail]
LIČEV, Lačezar, Petr DELONG, Boris POLIKARPOV a Pavel ŠMEHLÍK. Image Transformation for Colour Blind People. In: Proceedings of XXXIV Seminary ASR Instruments and Control. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ, 2009. s. 28-28. ISBN 80-248-2011-8. [Detail]
LIČEV, Lačezar a Michal KRUMNIKL. Evaluation Of Endoscopic Images In System Fotom 2008, Image Calibration And Transformation. In: Proceedings of XXXIV Seminary ASR Instruments and Control. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ, 2009. s. 29-29. ISBN 80-248-2011-8. [Detail]
LIČEV, Lačezar, Radim FARANA, Jaromír ŠKUTA, Štěpan SOJKA, Michal BAR, David ŠKOLOUDÍK a Pavel HRADÍLEK. Equipment For 3-D Picturing And Measurement Of Arherosclerotic Plaqueion. In: Proceedings of XXXIV Seminary ASR Instruments and Control. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ, 2009. s. 49-56. ISBN 80-248-2011-8. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Zdeněk HRADÍLEK a Roman CHVÁLEK. Research of Energy Storage Gained from Renewable Sources In Fuel Cells. In: Proceedings of the 6th Workshop ELNET 2009. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. s. 32-37. ISBN 978-80-248-2146-7. [Detail]
PIEŠ, Martin, Pavel NEVŘIVA a Štěpán OŽANA. Identification of Mathematical Model of a Parallel-flow Heat Exchanger by Methods of Statistic Dynamics. In: Proceedings of the International Conference IWCIT?09 :8th International PhD Student's Workshop on Control and Information Technology. Brno: VUT Brno, 2009. s. 29-34. ISBN 978-80-214-3949-8. [Detail]
BRIŠ, Radim. Evropská konference o bezpečnosti a spolehlivosti ESREL 2009 - úspěšná prezentace ČR v Evropě i ve světě. In: Přínos mezinárodní konference Esrel pro spolehlivost. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009. s. 14-19. ISBN 978-80-02-02195-7. [Detail]
DUŽÍ, Marie, Martina ČÍHALOVÁ, Nikola CIPRICH, Tomáš FRYDRYCH a Marek MENŠÍK. Deductive Reasoning using TIL. In: RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing third workshop on ... : Karlova Studánka, Czech Republic, December 4-6, 2009 : proceedings. Brno: Masaryk University, 2009. s. 25-38. ISBN 978-80-210-5048-8. [Detail]
JAHELKA, Michal. Loud door phone handsfree intercom. In: RTT2009. Praha: RTT2009, 2009. s. 52-55. ISBN 978-80-01-04410-0. [Detail]
NEDBÁLEK, Jakub. The quality of graphical data display. In: Reliability, Risk, and Safety - Theory and Applications. Boca raton: CRC Press, 2009. s. 2041-2044. ISBN 978-0-415-55509-8. [Detail]
FASUGA, Radoslav, Petr KAŠPAR a Martim ŠURKOVSKÝ. Rozpoznavani obrazu ? identifikace pametnich minci. In: Sborník 29. konference o geometrii a grafice. Brno: Polyglot s.r.o., 2009. s. 113-120. ISBN 80-86195-61-9. [Detail]
FASUGA, Radoslav, Martim ŠURKOVSKÝ a Petr KAŠPAR. Vyuziti specifickych oblasti v obraze pri vyhledavani. In: Sborník 29. konference o geometrii a grafice. Brno: Polyglot s.r.o., 2009. s. 173-180. ISBN 80-86195-61-9. [Detail]
FASUGA, Radoslav, Petr KAŠPAR a Martim ŠURKOVSKÝ. Moznosti normovani rotace rastroveho obrazu minci a popis hashovacimi funkcemi nezavyslimi na rotaci. In: Sborník 29. konference o geometrii a grafice. Brno: Polyglot s.r.o., 2009. s. 289-298. ISBN 80-86195-61-9. [Detail]
RUSEK, Stanislav a Zdeněk BURDEK. Problematika elektrické vzdálenosti v souvislosti s připojováním větrných elektráren. In: Sborník Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha, 2009. s. 123-126. [Detail]
RUSEK, Stanislav a Břetislav STACHO. Aplikace spolehlivostně orientované údržby prvků distribuční sítě přístupem stanovení priority údržby. In: Sborník Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Praha: EGÚ Praha, 2009. s. 122-126. [Detail]
LIČEV, Lačezar a Lukáš KRAHULEC. System development FOTOM in the year 2009. In: Sborník přednášek 12.konference SDMG. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Institut geodézie a důlního měřictví, 2009. s. 152-158. ISBN 80-248-0005-5. [Detail]
SROVNAL, Vilém, Zdeněk MACHÁČEK a Vilém SROVNAL. Vestavěné řídicí systémy v projektu IT4I v rámci OP VaVpI. In: Sborník semináře Nové trendy v kybernetike, automatizaci a informatike. Bratislava: STU Bratislava, 2009. s. 22-30. ISBN 978-80-227-3107-2. [Detail]
FASUGA, Radoslav a Tomáš DRÁBEK. Metody prevence podvodu v průběhu on-line testování. In: Sharable Content Objects. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 203-208. ISBN 978-80-210-4878-2. [Detail]
FASUGA, Radoslav, Tomáš DRÁBEK, Libor MIKA, Pavlína LOŇKOVÁ a Karel TRČÁLEK. Výuková videa projektu ESF na téma Databázové a informační systémy. In: Sharable Content Objects. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 265-265. ISBN 978-80-210-4878-2. [Detail]
BRIŠ, Radim. Direct unavailability calculation of highly reliable systems. In: Summer Safety & Reliability Seminars SSARS 2009. Gdansk: Polish Safety and Reliability Association, 2009. s. 67-75. ISBN 978-83-925436-5-7. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Roman CHVÁLEK. Hydrogen storage energy gained from renewable sources. In: TRANSCOM 2009 - 8th European conference of young research and scientific workers. Žilina: University of Žilina, 2009. s. 29-34. ISBN 978-80-554-0032-7. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Martin VYSLOUŽIL. The economic aspects of wind-power plants. In: TRANSCOM 2009 - 8th European conference of young research and scientific workers. Žilina: University of Žilina, 2009. s. 81-85. ISBN 978-80-554-0032-7. [Detail]
OŽANA, Štěpán a Martin PIEŠ. Modelování souproudého výměníku tepla v Simulinku s využitím s-funkcí. In: Technical Computing Prague 2009 : Sborník příspěvků 17.ročníku konference. Praha: Humusoft, s. r. o., 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-7080-733-0. [Detail]
RUSEK, Stanislav a Břetislav STACHO. Determination of limit values of maintenance priority of 110 KV VMM low-oil-content breakers. In: Transcom 2009. Žilina: University of Žilina, 2009. s. 157-161. ISBN 978-80-554-0032-7. [Detail]
MIŠÁK, Stanislav a Karel CHMELÍK. GENERÁTORY PRO VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. In: VYBRANÉ PROBLÉMY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A POHONŮ 2009. Brno: VUT Brno, 2009. s. 35-61. ISBN 978-80-214-3905-4. [Detail]
LIČEV, Lačezar. The FOTOM System and metering process visualization. In: VŠB TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky. Ostrava: Tanger, 2009. s. 35-35. ISBN 978-80-87294-00-0. [Detail]
LIČEV, Lačezar a Štěpán SOJKA. Recognition of objects in images. In: VŠB TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky. Ostrava: Tanger, 2009. s. 36-36. ISBN 978-80-87294-00-0. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr a Robert ŠEBESTA. Long term operation of fuel cell system. In: WOFEX 2009. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. s. 100-105. ISBN 978-80-248-2028-6. [Detail]
HRABČÍK, Miroslav a Radomír GOŇO. Evaluation of faults detected by thermo diagnostic. In: WOFEX 2009. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. s. 48-52. ISBN 978-80-248-2028-6. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk a Roman CHVÁLEK. Self consumption of the fuel cell included with hydrogen storage system. In: WOFEX 2009. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. s. 53-58. ISBN 978-80-248-2028-6. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr a Leopold PASZEK. Superconductors In Industry. In: WOFEX 2009. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. s. 80-84. ISBN 978-80-248-2028-6. [Detail]
SLÁDEČEK, Václav, Karel CHMELÍK, Petr PALACKÝ a Martin SOBEK. Provozní režimy synchronního motoru (generátoru) s permanentními magnety. In: XXXI. Celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2009. s. 0-0. ISBN 978-80-02-02151-3. [Detail]

2008

MACHÁČEK, Zdeněk a Branko BABUŠIAK. Digitální zpracování obrazu z termovizního měření snímače s detekcí stavu vybrané oblasti. In: 16th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, s. r. o., 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-7080-692-0. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Richard VELIČKA a Tadeusz SIKORA. Možnosti využití elektroměrů pro monitorování parametrů kvality. In: CIRED 2008. České Budějovice: Český komitét CIRED, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-254-2790-3. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Richard VELIČKA, Blanka BIČOVSKÁ, Daniel SPÁČIL a Petr VAŠENKA. Výsledky dlouhodobého monitorování kvality elektrické energie. In: ERU 2008. Brno: sborník konference "ERU 2008", 2008. s. 1-6. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Richard VELIČKA a Tadeusz SIKORA. Monitorování parametrů kvality elektrické energie v regionální distribuční společnosti české republiky. In: GRE 2008. Opole: Politechnika Opolska, 2008. s. 1-6. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Richard VELIČKA a Tadeusz SIKORA. Kvalita elektrické energie v distribučních sítích. In: Seminář VN. HAVÍŘOV: AGENTURA IRIS, 2008. s. 71-78. [Detail]
MENŠÍK, Marek a Martina ČÍHALOVÁ. An outline of plan generation and plan-based decision making in Multi-Agent System. In: WOFEX 2008. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2008. s. 254-269. ISBN 978-80-248-1807-8. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Richard VELIČKA a Tadeusz SIKORA. Monitorování parametrů kvality napětí s využitím sdružených přístrojů. In: seminář ČEZ. Hradec Králové: ČEZ měření, 2008. s. 1-12. [Detail]

2007

DUŽÍ, Marie, Aleš HORÁK, Karel PALA a Pavel MATERNA. Verb Valency Semantic Representation for Deep Linguistic Processing. In: ACL 2007. Praha: Association for Computational Linguistics, 2007. s. 97-104. ISBN 978-1-932432-86-2.. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Richard VELIČKA, Blanka BIČOVSKÁ a Petr VAŠENKA. Kvalita dodávané elektrické energie - vybrané problémy. In: CIRED 2007. České Budějovice: Český komitét CIRED, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-254-0304-04. [Detail]
ŽÍDEK, Jan a Petr BILÍK. Disturbance Recorder as a Part of PC Based Power Quality Analyzer. In: Conference Proceedings of IVth International Scientific Symposium EE 2007. Košice: TU - Košice, 2007. s. 51-56. ISBN 978-80-8073-844. [Detail]
CHMELÍKOVÁ, Zdeňka, Petr KREJČÍ, Pavel SANTARIUS a Ivo VONDRÁK. International Education Cooperation in the Area of Electrical Engineering and Computer Science. In: ICEE 2007. Coimbra, Portugalsko: ICEE, 2007. s. 1-4. ISBN 978-80-254-0304-4. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK a Zdislav ŽWAK. Nové způsoby zvýšení bezpečnosti silničního provozu na přechodech. In: Národní konference s mezinárodní účastí SVĚTLO 2007. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 243-246. ISBN 978-80-248-1579-4. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš MAIXNER a Tomáš NOVÁK. Rušivé světlo v ČR. In: Národní konference s mezinárodní účastí SVĚTLO 2007. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 247-253. ISBN 978-80-248-1579-4. [Detail]
PLEŠIVČÁK, Přemysl, Pavel ČÍŽ a Pavel NEVŘIVA. Mathematical modeling of temperature load of sensors with distributed parameters. In: Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC?2007. Košice: TU Košice, 2007. s. 22-30. ISBN 978-80-8073-805-1. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel a Tomáš NOVÁK. PROBLEMATIKA RUŠIVÉHO SVĚTLA. In: SLOVALUX 2007. Bratislava: TYPHOON, 2007. s. 78-87. ISBN 978-80-969403-6-3. [Detail]
VAŇUŠ, Jan. Adaptive filter for speech signal processing. In: Sborník WOFEX. Ostrava: VŠB TU FEI, 2007. s. 225-230. ISBN 978-80-248-1571-8. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr, Zdeněk HRADÍLEK, Petr KREJČÍ a Leopold PASZEK. MCA8 software application for the support of decision-making not only in electrical engineering. In: Transcom 2007. Žilina: Transcom, 2007. s. 27-30. ISBN 978-80-8070-694-4. [Detail]
BILÍK, Petr, J. HULA a Martin STARZYK. Implementace některých požadavků na změny ve vyhodnocování kvality elektřiny dle dokumentu ERGEG ?Towards voltage quality regulation in Europe?. In: konference CK CIRED 2007. České Budějovice: Český komitét CIRED, 2007. s. 88-94. ISBN 978-80-254-0304-4. [Detail]
ŽÍDEK, Jan a Petr BILÍK. Problematika měření a hodnocení vlivu větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy na kvalitu elektřiny dle ČSN EN 61400-21. In: ČK CIRED. České Budějovice, cz: Český komitét CIRED, 2007. s. 82-88. ISBN ISBN 978-80-254-0304. [Detail]

2006

MIŠÁK, Stanislav, Karel SOKANSKÝ, Ludvík KOVAL a P VÁLEK. LOKALIZACE ZEMNÍHO SPOJENÍ V SÍTÍCH 22 kV EXTERNÍM SIGNÁLEM. In: 6th International Conference ELEKTRO 2006. Žilina: University of Žilina, 2006. s. 100-104. ISBN 80-8070-544-5. [Detail]
MOLDŘÍK, Petr a Jiří GURECKÝ. RC switch disconnectors and circuit breakers in overhead MV systems - Evaluation of economic efficiency. In: 6th International Conference ELEKTRO 2006. Žilina: University of Žilina, 2006. s. 147-149. ISBN 80-8070-544-5. [Detail]
SANTARIUS, Pavel a Petr VAŠENKA. Vybrané problémy kvality dodávané elektrické energie v elektrických sítích. In: CIRED. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 51-60. ISBN 80-248-1190-1. [Detail]
HRADÍLEK, Zdeněk, Petr KREJČÍ a Petr MOLDŘÍK. New methods of multi-criteria analysis for increasing of reliability of electrical networks. In: ELNET 2005 : 2nd workshop, Ostrava, 14th December 2005 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 27-39. ISBN 80-248-0975-3. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Petr MOLDŘÍK a Jiří DVORSKÝ. Software MCA8 for computation of MCA methods. In: ELNET 2006 : 3rd workshop, Ostrava, 18th December 2006 : proceedings of papers. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 66-77. ISBN 80-248-1216-9. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Blanka BIČOVSKÁ, Richard VELIČKA, Josef GAVLAS, Daniel SPÁČIL a Petr VAŠENKA. Výsledky dlouhodobého monitorování kvality elektrické energie v distribučních sítích. In: ERU 2006. Brno: ELCOM, 2006. s. 34-43. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Josef GAVLAS, Blanka BIČOVSKÁ, Richard VELIČKA a Petr VAŠENKA. Výsledky dlouhodobého monitorování kvality elektrické energie. In: Elektryka. Opole: Politechnika Opolska, 2006. s. 51-57. ISBN 83-88492-63-2. [Detail]
KOVAL, Ludvík, Petr BILÍK a Jan ŽÍDEK. Metrologické aspekty měření kvality elektřiny. In: Elektryka. Opole: Politechnika Opolska, 2006. s. 59-64. ISBN 83-88492-63-2. [Detail]
DUŽÍ, Marie. Semantic Web Ontology and Natural Language. In: GIS Ostrava 2006. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 1-20. ISSN 1213-239X. [Detail]
BOUCHALA, Jiří, Zdeněk DOSTÁL a Marie SADOWSKÁ. Fast solution of boundary variational inequality by combining duality based algorithms with symmetric BEM. In: IABEM 2006 Conference - Book of Abstracts. Graz: Verlag der Technischen Universitat Graz, 2006. s. 209-212. ISBN 3-902465-23-9. [Detail]
SANTARIUS, Pavel, Petr KREJČÍ, Zdislaw KABZA, Miloslav KUŽELA a Bohuslav BERNÁTEK. Long-term Experience in International Education Cooperation. In: ICEE 2006. Calgary: ACTA Press Calgary, 2006. s. 1-5. ISBN 1-58874-649-6. [Detail]
BAČA, Radim, Michal KRÁTKÝ a Václav SNÁŠEL. A Compression Scheme for the R-tree Data Structure. In: ITAT 2006. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2006. s. 69-74. ISBN 80-969184-4-3. [Detail]
NEVŘIVA, Pavel a Přemysl PLEŠIVČÁK. Mathematical simulations of heart transfer in electrical sensors. In: IWCIT'06 - The Fifth International Workshop Control nad Information Technology. Gliwice: Silesian University of Technology, 2006. s. 86-89. ISBN 978-83-908409-9-4. [Detail]
KOPŘIVA, Miroslav, Karel SOKANSKÝ a Bohumil HORÁK. Možnosti zvýšení buněčné PEM palivovou elektrickou účinností od Výměny provozní teploty a parciální tlak z reaktantů. In: PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ELECTRIC POWER ENGINEERING 2006. Brno: BRNO UNIV TECHNOL, CZECH SOC NON-DESTRUCT TESTING, 2006. s. 331-336. ISBN 978-80-214-3180-5. [Detail]
POKORNÝ, Jan, Václav KRÓL a Jindřich ČERNOHORSKÝ. ARCHITECTURE OF EXPERIMENTAL REAL TIME DATABASE FOR EMBEDDED SYSTEMS. In: Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 384-388. ISBN 80-214-3130-X. [Detail]
POKORNÝ, Jan, Václav KRÓL a Jindřich ČERNOHORSKÝ. The Specific Way of the Data Storage Implementation in the Robot Soccer Game. In: Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 460-463. ISBN 80-214-3130-X. [Detail]
DUŽÍ, Marie, Petr GAJDOŠ, Daniela ĎURÁKOVÁ, Pavel DĚRGEL a Jaroslav MÜLLER. Logic and Artificial Intelligence for Multi-Agent Systems. In: Proceedings of the 16th European-Japanese conference on information modelling and knowledge bases. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 236-252. ISBN 80-248-1023-9. [Detail]
KOZIOREK, Jiří. Distributed Control Systems Design Based on New Standards. In: Process Control 2006 - ŘÍP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 225-225. ISBN 80-7194-860-8. [Detail]
MACHÁČEK, Zdeněk. Design metodology of algorithms for predictive diagnostic system. In: Process Control 2006 - ŘÍP 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 209-209. ISBN 80-7194-860-8. [Detail]
GROBELNÝ, David, Pavel NEVŘIVA a Přemysl PLEŠIVČÁK. Měření teplotního pole bimetalového senzoru s využitím analýzy obrazu. In: Sborník příspěvků 14. ročníku konference Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, s. r. o., 2006. s. 39-39. ISBN 80-7080-616-8. [Detail]
KOVAL, Ludvík, Ivo SCHINDLER a Adéla MACHÁČKOVÁ. Návrh metody pro stanovení měrné tepelné kapacity elektricky vodivých materiálů v závislosti na teplotě. In: Tepelná technika v teorii a praxi. Ostrava: Tanger, 2006. s. 305-309. ISBN 80-86840-25-5. [Detail]
KOHUT, Ondřej a Marek MENŠÍK. Contextual similarity. In: Wofex 2006. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2006. s. 352-357. ISBN 80-248-1152-9. [Detail]
RADECKÝ, Michal. Agents within the Multi-Agent System. In: Wofex 2006. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2006. s. 404-409. ISBN 80-248-1152-9. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Josef GAVLAS, Richard VELIČKA, Blanka BIČOVSKÁ a Petr VAŠENKA. Trendy změn vybraných parametrů kvality v distribučních sítích. In: seminář PQ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 51-58. ISBN 80-248-1033-6. [Detail]

2005

SANTARIUS, Pavel, Blanka BIČOVSKÁ, Josef GAVLAS, Richard VELIČKA, Petr KREJČÍ, Radomír TURČA a Petr VAŠENKA. Trendy změn vybraných parametrů kvality v distribučních sítích SME, a.s. - III. In: CIRED 2005. Tábor: Český komitét CIRED, 2005. s. 216-221. [Detail]
GAJDOŠ, Petr a Suhail J. J. OWAIS. Usage of Genetic Algorithm for Lattice Drawing. In: CLA 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 82-92. ISBN 80-248-0863-3. [Detail]
KREJČÍ, Petr a Zdeněk HRADÍLEK. Metody multikriteriálního rozhodování v elektroenergetice. In: Elektroenergetika 2005. Košice: TU Košice, 2005. s. 1-9. ISBN 80-8073-305-8. [Detail]
VONDRÁK, Ivo a Michal RADECKÝ. Modelování chování agentů v multiagentových systémech. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, 2005. s. 50-58. ISBN 80-86840-05-0. [Detail]
GAJDOŠ, Petr a Jan MARTINOVIČ. Vector model improvement by FCA and Topic Evolution. In: Wofex 2005. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2005. s. 358-365. ISBN 80-248-0866-8. [Detail]
IVÁNEK, Lubomír, Veleslav MACH, Jan ŠVÍGLER a Rostislav KUBĚNA. Vyzařování systému s jiskrovým výbojem, In XXVIII sešit katedry teoretické elektrotechniky. In: XXVIII. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 2005. s. 106-107. ISBN 80-248-0853-6. [Detail]
GAJDOŠ, Petr, Jan KOŽUSZNIK, Eliška OCHODKOVÁ a Václav SNÁŠEL. Vyhledávání souvislých komponent a redukce grafu webu. In: Znalosti 2005. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2005. s. 186-193. ISBN 80-248-0755-6. [Detail]

2004

SANTARIUS, Pavel, Petr KREJČÍ, Josef GAVLAS, Blanka BIČOVSKÁ a Petr VAŠENKA. Trendy změn vybraných parametrů kvality v distribučních sítích SME, a.s. In: CIRED 2004. Tábor: Český komitét CIRED, 2004. s. 1-8. [Detail]
KAČOR, Petr. Numerické řešení oteplení jističe nízkého napětí. In: ELEN 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. s. 294-298. ISBN 80-239-3565-8. [Detail]
KREJČÍ, Petr, Pavel SANTARIUS, Blanka BIČOVSKÁ a Josef GAVLAS. Vybrané problémy monitorování parametrů kvality v distribučních sítích. In: ERU 2004. Brno: ELCOM a.s., 2004. s. 1-9. [Detail]
VONDRÁK, Ivo, Svatopluk ŠTOLFA a Michal RADECKÝ. Byznys modelování a jeho možnosti využití v praxi. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 15-21. ISBN 80-248-1162-6. [Detail]
DUŽÍ, Marie a Petr JIRKŮ. Znalosti z pohledu logiky. In: Znalosti 2004. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2004. s. 85-113. ISBN 80-248-0456-5. [Detail]
VONDRÁK, Ivo, Svatopluk ŠTOLFA a Michal RADECKÝ. Modelování byznys procesů v praxi. In: sborník - Rozvoj podnikavosti. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2004. s. 4-18. ISBN 80-86764-15-X. [Detail]

2001

FRONČEK, Dalibor a Michael KUBESA. Note on a multiple-key multiple-lock security problem. In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Computer Science and Mathematics series. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 77-84. [Detail]