Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

KOLÁŘ, Václav, Michal HLADÍK, Vítězslav STÝSKALA, Karel FRYDRÝŠEK a Tomáš HALO. Samonavíjecí zařízení hadiček. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Libor HRDINA a Stanislav MIŠÁK. Nabíječka pro obousměrný tok energie a způsob jejího řízení. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HRBÁČ, Roman, Libor HRDINA a Stanislav MIŠÁK. Obousměrná nabíječka, zejména pro automobily. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
DUDEK, Jan, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK a Tomáš MLČÁK. Způsob řízení výkonu a jištění zátěží v ostrovních sítích s různými zátěžemi. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
DUDEK, Jan, Roman HRBÁČ, Stanislav MIŠÁK a Tomáš MLČÁK. Systém řízení výkonu a jištění zátěží v ostrovních sítích s různými zátěžemi a ostrovní síť s tímto systémem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold, Robert BRÁZDA, Tomáš MLČÁK a Jiří BOBOK. Vyrovnávač tahů v nosných lanech výtahů. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2016. [Detail]
DUDEK, Rostislav a Václav KOLÁŘ. měřící tělísko. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
DUDEK, Rostislav a Václav KOLÁŘ. Levitačně-vibrační zařízení pro měření viskozity, hustoty a povrchového napětí a způsob jejich měření. Prague: Úřad průmyslového vlastnisctví, 2014. [Detail]
DUDEK, Rostislav a Václav KOLÁŘ. Levitačně-vibrační zařízení pro měření viskozity, hustoty a povrchového napětí. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Vítězslav STÝSKALA, Lenka KULHÁNKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ a Pavla ČAPKOVÁ. Elektricky vodivý kompozitní materiál. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
SOKANSKÝ, Karel, Tomáš NOVÁK, Zbyněk CARBOL a Roman HRBÁČ. LED/oled svítidlo nouzového osvětlení napájené superkapacitorem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka a Josef PUNČOCHÁŘ. Astabilní obvod s proudovým zdrojem s bipolárním tranzistorem řízený napětím. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra elektrotechniky, 2012. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka a Josef PUNČOCHÁŘ. Astabilní obvod s proudovými zdroji s bipolárními tranzistory. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, katedra elektrotechniky, 2012. [Detail]
MOHYLOVÁ, Jitka, Josef PUNČOCHÁŘ a Roman HRBÁČ. Zdroj proudu s vlečným napájením využívající paralelního stabilizátoru. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Tomáš MLČÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ a Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Ostrava: VŠB-TUO, Institut dopravy, 2011. [Detail]
NEČAS, Jan, Jiří ZEGZULKA, Dagmar JUCHELKOVÁ, Tomáš MLČÁK a Roman SMELIK. Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky. Praha2011. [Detail]