Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Víte že ....?

Physics Support Centre

Potřebujete poradit s fyzikou? Naši vyučující jsou vám k dispozici. Naše katedra nabízí studentům možnost konzultací na toto téma.

Vznik katedry...

Katedra fyziky má na naší univerzitě více než stodvacetiletou historii. Výuka fyziky byla zahájena na tehdejší Báňské akademii v Příbrami v roce 1895 v rámci Stolice matematiky a fyziky pod vedením prof. J. Theurera. V roce 1919 bylo vysoké učení přejmenováno na Vysokou školu báňskou v Příbrami a Stolice fyziky se osamostatnila

Garantujeme...

Katedra fyziky dnes garantuje vlastní studijní obor Aplikovaná fyzika ve všech třech stupních studia, zajišťuje výuku základních fyzikálních předmětů pro šest technických fakult VŠB-TUO (FAST, FBI, FMT, FS, HGF a FEI) a dále pro studijní programy Nanotechnologie, Mechatronika, Aplikované vědy a technologie a Výpočetní vědy

Zkoumáme...

Vědecko-výzkumná činnost členů katedry se v současnosti soustředí do čtyř specializací: aplikovaná jaderná fyzika, progresivní technologie porušování materiálů, optická diagnostika a magnetické vlastnosti materiálů