Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 

Bakalářské studijní programy

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z výsledků na konci předposledního ročníku středoškolského studia (možnost získání bonusových bodů za mimořádné aktivity uvedené v podmínkách přijímacího řízení),

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021,

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021,

 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém i anglickém jazyce: od 1. 5. 2021 do 15. 6. 2021,

 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

Navazující magisterské studijní programy / obory

 • bez přijímací zkoušky,

 • přijetí na základě aritmetického průměru z bakalářského studia (od prvního do předposledního semestru),

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021,

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021,

 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém i anglickém jazyce: od 1. 5. 2021 do 15. 6. 2021,

 • podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

Doktorské studijní obory

 • přijímací zkouška formou pohovoru,

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021,

 • podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení v českém jazyce: od 1. 11. 2020 do 31. 5. 2021,

 • podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení v českém i anglickém jazyce: od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

Termíny společné pro všechny studijní programy / obory

 • termín vydání rozhodnutí: do 30 dnů po ukončení termínu podávání přihlášek a dodání všech materiálů uchazečů, resp. od termínu konání přijímací zkoušky,

 • termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o odvolání: do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, 

 • termín pro možnost nahlédnutí uchazeče do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení,

 • termín skončení přijímacího řízení (pro všechna kola přijímacího řízení, včetně lhůt na odvolání): 30. 10. 2021.

 

4. 11. 2021

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
 
 

 

Zpráva o mimořádném přijímacím řízení na FEI VŠB-TUO pro AR 2021/2022

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky vyhlásil dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, mimořádné kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v České republice.

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

 • bez přijímací zkoušky,
 • přijetí na základě aritmetického průměru z výsledků na konci posledního ročníku předcházejícího studia,
 • podávání přihlášek do mimořádného kola přijímacího řízení v anglickém jazyce: od 1. 4. 2022 do 15. 4. 2022.

Přihlášku si do bakalářského studijního programu Informatika (B0613A140010) podali 3 uchazeči, kteří byli přijati a 20.4.2022 zapsáni do studia.

 

26. 4. 2022

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky