Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CPIT TL3 - budova se sofistikovaným building management systémem, fotovoltaickou elektrárnou, rychlodobíjecími stanicemi pro elektrická vozidla, možnostmi sledování a řízení energetických toků a integrovanou rozsáhlou sítí rozmanitých technologií senzorických systémů. Je součástí struktury budov, umožňující vysoko objemové datové přenosy a ukládání velkých dat a dále sdílení infrastrukturních kapacit, využívaných za účelem výrobního procesu.

IMG_877745

eu-hlavicka

Výstavba testbedu na VŠB-TUO byla realizována v rámci projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“.

INFORMACE O TESTBEDU CPIT TL3

V moderním univerzitním kampusu již brzy doplní novou budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky, otevřenou v roce 2014, budova pro laboratorní výuku s názvem CPIT TL3. Projekt „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací a vývojové infrastruktury VŠB-TUO prostřednictvím výstavby samotného objektu CPIT TL3 a pořízení infrastruktury pro zajištění kvalitní výuky zejména v nových Bc./Mgr. studijních programech. Tento záměr je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro období 2016-2020 a se Strategickým plánem rozvoje VŠB-TUO do roku 2020 (2030).

Jedná se o komplexní testbed se sekcí

  • Smart Factory (robotizovaný digitalizovaný výrobní proces s elementy Průmyslu 4.0 - IoT, digitální dvojče, zpracování velkých dat, robotika, prediktivní údržba, virtuální a rozšířená realita, rozpoznání obrazu a identifikace 3D objektů, strojové učení, provoz autonomně naváděných vozidel a další),
  • Home Care (pozorovací byty pro sledování behaviorálních projevů osob, sloužící pro vývoj a výuku nových technologií biomedicínského inženýrství),
  • Automotive (laboratoře se zaměřením na e-mobilitu, moderní systémy autonomní jízdy automobilů a průmyslových vozidel, funkční bezpečnost automobilových systémů, kvality při vývoji, sofistikované simulace a testování automobilových elektronických systémů).

Budova se sofistikovaným building management systémem, fotovoltaickou elektrárnou, rychlodobíjecími stanicemi pro elektrická vozidla, možnostmi sledování a řízení energetických toků a integrovanou rozsáhlou sítí rozmanitých technologií senzorických systémů, bude součástí struktury budov, umožňující vysoko objemové datové přenosy a ukládání velkých dat a dále sdílení infrastrukturních kapacit, využívaných za účelem výrobního procesu. V blízkosti CPIT TL3 bude možné navštívit sharepoint již spuštěné fakultní aktivity provozování platformy sdílených vozidel (Carsharing).

Testbed je budován FEI VŠB-TUO a při provozu budou aktivně zapojeny další fakulty a pracoviště, např. FS (roboty, aditivní výroba), FBI (BOZP člověk-stroj), FAST (BIM), EkF (management výrobní procesu), IT4I (výpočty a simulace) a IdeaHUB (design produktu).

Výstavba

  • Zahájení výstavby 9/2018, dokončení stavby 3/2020, spuštění provozu a výuky 10/2020, finalizace integrace všech technologií 12/2020.
  • Datum ukončení fyzické realizace projektu 6/2021.
  • Celkové způsobilé výdaje projektu 164.5 mil Kč.

Základní informace a možnosti budovy

Celá budova koncipována jako komplexní laboratoř/testbed s možnostmi řízení (sledování i řízení) energetických toků ve všech částech budovy a u významných elektrických zařízení a instalovaných technologií, včetně osvětlení, topení, ventilace, chlazení, přístupu osob. Technologie pro sledování technologických procesů, pohybu a potřeb osob.

Integrace nadčasového building management systému (BMS) SIEMENS Desigo CC. Konkrétně integrace do jedné ovládací stanice s přístupem ke všem technickým systémům a funkcím v budově. Tento systém umožňuje dynamicky a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy.

Integrována specifická senzorická síť optických vláken (podlahy, zdi, nosná konstrukce, přístupová místa), vyhodnocení zatížení podlah, monitoring vibrací vlivem provozu technologií, teplot, plynů, identifikace osob a další.

Fotovoltaická elektrárna s akumulační stanicí pro provoz části budovy v ostrovním režimu. Sekce budovy s označením „Home Care“ je nastavena jako tzv. kritická zátěž a deklarována jako energeticky nezávislá část. V případě nutnosti možnost odběru z distribuční sítě.

Energetické a datové propojení s budovou „Parking House“ (v budoucnu technologie pro nabíjení vozidel ve formě nabíjecích kontejnerů, automatizované řízení parkovacího systému s možností nabíjení vozidel).

Budova je součástí soustavy budov propojených optickým kanálem 10 Gbit pro vysoko objemové datové přenosy, tj. budova CPIT TL3 – budova Parking House – Centrum informačních technologií VŠB-TUO – budova FEI. Dále bude 10 Gbit přenos i v rámci všech tří částí CPIT TL3.

feecs-vsb-tuo-campus-living-lab

Automotive

Testbed se speciálním zařízením pro („HPS“, HIL-PIL-SIL) modelování, simulace a testování elektronických systémů v komponentní nebo integrační sestavě, zejména zaměřen na pokročilé asistenční systémy a systémy pro autonomní jízdu automobilů a průmyslových vozidel.

Oddělení tzv. funkční bezpečnosti a standardizace vývojových procesů v automobilovém průmyslu „Automotive SPICE“.

Oddělení pro jízdní testy vozidel s konvenčním, elektrickým nebo hybridním pohonem až do rychlosti 330 km/h a výkonu 1000 kW na jednu nápravu testovaných vozidel s možností prodění vzduchu 150 km/h s objemem 50 000 m3/hod.

Vnitřní i venkovní nabíjecí stanice pro elektrická vozidla a plug-in hybridní vozidla. Instalované stanice s možnosti řízení energetického toku, pracující až do režimu superchaging (2x venkovní dobíjecí stanice pro vozidla s hybridním nebo elektrickým pohonem, 2x 150 kW, 1x vnitřní dobíjecí stanice pro vozidla s hybridním nebo elektrickým pohonem, 1x 80 kW).

V sekci je možnost řízení (sledování i řízení) energetických toků každého spotřebiče s významnou spotřebou elektrické energie (HIL systémy, aktivní dynamická zkušebna, řízená ventilace, hydraulické systémy a další technologie).

FOTOGALERIE