Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a realizace moderních metod řízení střídavých pohonů s vysokými dynamickými požadavky
Kód
GA102/95/1074
Předmět výzkumu
V současnosti jsou předmětem zájmu mnoha předních zahraničních výzkumných pracovišť různé varianty vektorového řízení, které se především liší ve způsobu vyhodnocení tzv. orientujících veličin, adaptace parametrů regulované soustavy statorových proudů a způsobu vyhodnocení rychlosti otáčení rotoru různých typů střídavých motorů. Podstatou navrhovaného projektu je vývoj a realizace řídicího mikropočítačového systému na bázi perspektivního jednočipového mikropočítače INTEL 87C196MC, vyvinutého firmou INTE pro řízení střídavých motorů a aplikačního software pro moderní metody řízení střídavých pohonů, mezi které patří vektorové řízení s adaptací parametrů regulované soustavy a metoda přímého řízení momentu motoru. K technické realizaci těchto perspektivních metod je však nutný dostatečně výkonný mikropočítačový řídicí systém. Tyto metody umožňují realizovat střídavé regulační pohony s vysokými dynamickými požadavky, jejichž nasazení v průmyslu představuje jednu z cest zvýšení produktivity technologických procesů.
Rok zahájení
1995
Rok ukončení
1996
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam