Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza a řešení vybraných nelineárních úloh pružnosti metodou konečných prvků
Kód
GA101/02/0072
Řešitel
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vývoj moderních efektivních metod řešení velkých a silně nelineárních problémů elasticity v rámci metody konečných prvků. Jako nelinearity budeme uvažovat kontakt mezi poddajnými tělesy a velké posuvy. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je spolupráce dvou týmů. V prvním týmu jsou odborníci na mechaniku kontinua a vývojáři úspěšného konečnoprvkového systému PMD. Druhý tým se skládá z matematiků, kteří vyvíjejí unikátní metody, jež je možno aplikovat v metodě konečných prvků s velkým užitkem. Pro řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic chceme aplikovat iterační metodu sdružených gradientů s robustním předpodmiňovačem a úsporným uložením dat. Řešení kontaktní nelinearity bude založeno na metodě rozložení oblasti duální metodou FETI. Tento postup lze užít i pro semikoercivní úlohy. Kontaktní úloha takto rozdělená na podoblasti se potom pomocí metody "rozšířených" Lagrangiánů převede na posloupnost úloh kvadratického programování
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam