Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti
Kód
CZ 1.07/2.2.00/07.0332
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Zkvalitnění výchovy budoucích inženýrů je důležitým předpokladem k získání a udržení konkurenceschopnosti ČR. Ke splnění tohoto požadavku je třeba reagovat na změnu úlohy jednotlivých partií matematiky při řešení praktických problémů, způsobenou zejména velkým pokrokem v matematickém modelování, dramatickým zlepšováním softwaru a rychlým zvyšováním výpočetních kapacit moderních počítačů. Cílem projektu je inovace matematických a některých odborných kurzů na technických VŠ s cílem získat zájem studentů, zvýšit efektivnost výuky, zpřístupnit prakticky aplikovatelné výsledky moderní matematiky a vytvořit předpoklady pro efektivní výuku inženýrských předmětů. Předpokládané inovace kladou důraz na motivaci, integraci numerických metod do základních kurzů, důraz na pojmy potřebné při počítačovém řešení problémů, důsledný metodický postup „od problému k řešení“, využití možností nových technologií a na promyšlenou integraci moderního matematického aparátu do vybraných inženýrských předmětů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam