Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuality

ČEPS, a.s.

ČEPS Diplomová práce roku

Společnost ČEPS, a.s. vypisuje soutěž o nejlepší diplomovou práci. Přihlaste se! V případě úspěchu vás čeká finanční odměna 20 000 korun a den strávený ve společnosti ČEPS a jejich předních odborníků.

 

Termín pro uzávěrku přihlášek je 31. července.

ČEPS, a.s.

Letní škola ČEPS

Společnost ČEPS, a.s. pořádá letní školu - týden nabitý atraktivními semináři a workshopy s předními oborníky, návštěvami nejmodernějších elektroenergetických zařízení a provozů, kam byste se za běžných okolností nedostali. Navážete nové osobní i profesní kontakty, poznáte zajímavé hosty a zažijete i nevšední adrenalinový zážitek.

 

Odnést si můžete i originální téma pro vaši diplomovou práci, přihlášku do stipendijního programu nebo rovnou perspektivu atraktivního zaměstnání.

 

Nejzazší termín pro zaslání přihlášek je 30. června.

Skupina ČEZ

Letní škola jaderného inženýrství

Studentům technických vysokých škol se zájmem o jadernou energetiku doporučuje Skupina ČEZ účast na akci Letní škola jaderného inženýrství, která se koná 6. - 13. 9. 2024.

 

Na programu jsou hlavně netradiční přednášky, které normálně při výuce neuslyšíte, setkání s osobnostmi českého jádra (D. Drábová, B. Zronek, J. Zdebor a další). Je tam velmi příjemná a neformální atmosféra a můžete se nejen leccos dozvědět, ale získat profesní i osobní kontakty na celý život.

 

Pokud Vás to zaujalo, tak se registrujte přes webové rozhraní http://lsji.cz. Dotazy můžete klást přes FB nebo přímo na organizátory přes .

Letní univerzity pro budoucí energetiky

Jedinečné nahlédnutí do praxe energetických firem nabízí letní školy pro studenty.

TA ČR

Projekt TA ČR TREND byl přijat k řešení

Na Katedře elektroenergetiky řešíme projekt na využití vyřazených baterií z elektromobilů pro stacionární bateriová uložiště.

 

Projekt č. FW10010003 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.

Skupina ČEZ

Svět, Evropa a jaderná energetika

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku „Svět, Evropa a jaderná energetika“ a na besedu s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D., která se koná 27. 3. 2024 od 12:30 v Aule UA1 VŠB-TUO.

 

V průběhu besedy získáte rovněž informace o akcích Skupiny ČEZ pro studenty (Letní univerzita, SMR Camp, Letní škola jaderného inženýrství) a o možnostech spolupráce studentů se Skupinou ČEZ v oblasti stáží, stipendií, závěrečných prací a pracovního uplatnění.

Skupina ČEZ

Jaderný pokec

Dovolujeme si Vás pozvat na neformální setkání s operátory z Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, které se koná ve čtvrtek 21. března 2024 od 18.00 hodin ONLINE.

Skupina ČEZ

Závěrečné práce ve skupině ČEZ

Skupina ČEZ aktualizovala témata bakalářských a magisterských prací. V přehledu návrhů je kromě názvu uveden i stručný obsahový popis tématu včetně společnosti Skupiny ČEZ. Zájemce o téma z praxe se může k příslušnému tématu zaregistrovat a vše začne v systému automaticky padat na správné a konkrétní lidi.

V případě, že se student dohodne s garantem z ČEZ, může kontaktovat zástupce vedoucího Katedry elektroenergetiky pro pedagogiku. Ten mu podle odbornosti přidělí vedoucího práce, který téma zapíše do EDISONu.

ČEPS, a.s.

Analytik přenosové soustavy

Společnost ČEPS vypisuje výběrové řízení na pozici:

Analytik přenosové soustavy (junior).

EPE 2024

Katedra elektroenergetiky pořádá mezinárodní vědeckou konferenci EPE 2024

Mezinárodní konference IEEE 2024 24th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) se bude konat ve dnech 15. – 17. 5. 2024 v Hotelu Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou.

Zaměření konference: provoz elektrizační soustavy, spolehlivost a bezpečnost, elektrárny, řízení elektrizační soustavy, systémy vytápění, elektrotechnologie, akumulace energie, přenos a distribuce elektrické energie, chytré sítě / města / technologie, obnovitelné zdroje energie, elektrické světlo, diagnostika a údržba, elektrické stoje, přístroje a pohony, výkonová elektronika, elektrické ochrany, informační systémy, vzdělávání v energetice.

Součástí konference je i odborná exkurze.

Sborníky konferencí EPE jsou evidovány v databázích IEEE Explore, Web of Science a SCOPUS.

Skupina ČEZ

SMR CAMP

Studentům technických vysokých škol se zájmem o energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se stáže s názvem "SMR CAMP". Týdenní odborný program bude zaměřen na nejnovější jaderné technologie – malé modulární reaktory (SMR= Small Modular Reactor).

 

Získejte maximum informací o malých modulárních reaktorech, které v sobě snoubí high-tech, ekologii a bezpečnost.

 

Přihlásit se můžete do 30. 4. 2024

Skupina ČEZ

Letní univerzita ČEZ

Studentům technických vysokých škol se zájmem o energetiku nabízí Skupina ČEZ možnost zúčastnit se dvoutýdenního odborného programu s názvem „Letní univerzita“ na obou jaderných elektrárnách.

 

Přihlásit se můžete do 30. 4. 2024

Skupina ČEZ

Operátor jaderné elektrárny

Skupina ČEZ nabízí pro studenty a absolventy VŠ s technickým zaměřením (obory elektro, strojní, jaderná fyzika) práci na klíčové pozici v jaderné elektrárně - operátor/operátorka jaderné elektrárny. Studentům a studentkám, kteří úspěšně absolvují psychodiagnostiku a splní podmínky, nabízí i možnost stipendia. Spojte svoji energii se Skupinou ČEZ!

Skupina ČEZ

Virtuální svět Skupiny ČEZ

Vhodné materiály pro doplnění výuky o přednášky odborníků z praxe nabízí Virtuální svět skupiny ČEZ. Příklad témat, která jsou k dispozici:

Schéma jaderné elektrárny a přeměna energií

Primární okruh Jaderných elektráren

Sekundární okruh Jaderných elektráren

Elektrické části Jaderných elektráren

Řízení provozu reaktorového bloku

Aktuální stav výstavby nových jaderných zdrojů

Vybrané obrázky z praktické reaktorové fyziky na JE Temelín

Příběh uranu

Energie budoucnosti

E-Mobilita

Energetika v evropském kontextu – SMR

Skupina ČEZ

Operátor sekundárního okruhu na jaderné elektrárně

Skupina ČEZ potřebuje pro stávající jaderné elektrárny vhodné kandidáty a kandidátky, kteří úspěšně absolvovali VŠ technického zaměření. Pracovat na pozici operátora/operátorky sekundárního okruhu znamená v rámci společnosti ČEZ, a.s. prestiž. Spojte svoji energii se Skupinou ČEZ!

Skupina ČEZ

Volná pracovní místa ve Skupině ČEZ

Skupina ČEZ nabízí více než 250 stabilních pracovních míst, z nichž je řada vhodných i pro čerstvé absolventy. Jejich seznam a další podrobnosti naleznete na stránce https://kdejinde.jobs.cz/volne-pozice-cez.

Skupina ČEZ

Pozvánka na přednášky zástupců TEPCO

Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež a Česká nukleární společnost si Vás dovolují pozvat na přednášky realizované v rámci odborného cyklu Nejen jaderné středy.

Na programu jsou dvě zajímavé přednášky zástupců společnosti TEPCO, které shrnou poznatky a zkušenosti z havárie v japonské jaderné elektrárně Fukushima Daiichi:

Michal Cibula, Shinya Mizokami - Fukushima Daiichi NPS Accident - Progression, Current Status and Lessons Learned

Taichiro Arahata - Handling of Alps Treated Water at Fukushima Daiichi NPS

 

Přednášky proběhnou ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 9:15 v Konferenčním centru ÚJV Rež.

Účast je bezplatná a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Skupina ČEZ

Jak se řídí jaderná elektrárna?

Ve spolupráci se zaměstnanci ČEZ, a.s. Jaderné elektrárny Dukovany, Vás zveme na odbornou přednášku na téma „Jak se řídí jaderná elektrárna?“. Přednáška a beseda s operátorem proběhne v úterý 28. 11. 2023 od 12:30 v učebně EB015. Poté bude možné konzultovat možnosti stipendií, stáží, letní univerzity a závěrečných prací ve Skupině ČEZ.

 

Ing. Radek Landa

Operátor primárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany

Mgr. Linda Navrátilová

Strategický nábor Skupiny ČEZ

ČEPS, a.s.

Dispečerské řízení

V pondělí 20. 11. 2023 v 8:00 v učebně EB015 proběhne v rámci předmětu Elektrárny přednáška pracovníků z ČEPS, a.s. Studenti a odborná veřejnost se např. dozví, jaké jsou systémové a podpůrné služby, jak se řídí napětí a frekvence, co musí splňovat zdroj pro připojení do přenosové soustavy a jak probíhá obnova po blackoutu.

Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit.

Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. obdržel od prezidenta České republiky, pana Petra Pavla, státní vyznamenání – Medaili za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti hospodářské

Miroslav Kopřiva se narodil dne 13.7.1953 v Šumperku. Po úspěšném studiu a ročním působení ve funkci odborného asistenta v oboru silnoproudá elektrotechnika na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil do koncernového podniku ENERGOINVEST, pracoviště výstavby Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Po organizačních změnách byl tento útvar v roce 1984 převeden do Ostravsko-karvinských elektráren a následně v roce 1991 do hlavní správy ČEZ a.s. Praha.  Miroslav Kopřiva prošel při výstavbě PVE Dlouhé stráně postupně funkcemi vedoucího technologického oddělení, hlavního inženýra výstavby a ředitele výstavby, kterou vykonával od jejího zřízení v roce 1990 až do doby uvedení elektrárny do provozu v roce 1996.

Během jeho působení při výstavbě uvedené elektrárny se mj. podílel na provedení technické změny její koncepce, projektové přípravě a řízení výstavby až po uvedení díla do provozu. Spolupracoval na úspěšném průběhu modelových zkoušek, prováděných dodavatelem ČKD Blansko, při nichž bylo vyvinuto nové oběžné kolo reverzibilní turbíny dosud s největším výkonem svého druhu v Evropě.

V závěrečném roce výstavby PVE Dlouhé Stráně po organizačních změnách u tehdejšího zaměstnavatele ČEZ a.s.  založil inženýrskou společnost ENERGOTIS, s.r.o., do které přijal většinu členů investorského týmu, a postupně rozvíjel její působení v energetice, komunální sféře a ve stavebnictví. Jeho firma úspěšně zajistila přípravu a realizaci desítek nejvýznamnějších staveb v ČR.

Pro obor energetiky zpracoval velké množství odborných článků a referátů, odborných studií, napsal dvě knihy a připravil řadu studentů k úspěšné obhajobě diplomové práce. V posledních třech letech vypracoval se svým týmem tři studie proveditelnosti nových přečerpávacích vodních elektráren v ČR, které uspěly při závěrečném schvalování ve vládě ČR.

Miroslav Kopřiva při své odborné činnosti velmi úzce spolupracoval s vysokými školami technického zaměření v ČR, nejvíce však s Katedrou elektroenergetiky VŠB-TUO, zejména na přípravě mezinárodních konferencí.

Souběžně se svým zaměstnáním vykonával po dobu deseti let funkci starosty obce Velké Losiny a působil rovněž desítky let jako bandžista v úspěšném amatérském souboru OLD TIME JAZZBAND.

Dne 28.10.2023 byl Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. za podíl na výstavbě Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a založení inženýrské společnosti ENERGOTIS s.r.o. oceněn prezidentem České republiky panem Petrem Pavlem udělením státního vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti hospodářské a Medailí za zásluhy I. stupně.

Univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky si dlouhodobé spolupráce s Miroslavem Kopřivou velmi váží a těší se na další spolupráci.

ABB

Výroba a distribuce elektřiny na lodích

V pondělí 20. 11. 2023 v 11:30 v učebně EB015 proběhne v rámci předmětu Zařízení elektráren přednáška pracovníků z ABB s.r.o. Studenti a odborná veřejnost se dozví spoustu informací z oblasti elektroenergetiky marine technologies:

  • Výroba a distribuce el. energie na lodích
  • Synchronní stroj
  • Automatic voltage regulator (AVR) – funkce, zapojení
  • Synchronizace synchronního stroje – hlavní a záložní systém
  • Sdílení činného a jalového výkonu mezi generátory
  • Ochrany generátoru – diff., overcurrent/short circuit, ground fault, under/overvoltage, under/overfrequency, under/overexcitation, negative phase sequence, reverse power

 Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit.

Přednáška o větrných elektrárnách

V pondělí 13. 11. od 7:30 na EB015 bude mít v rámci předmětu Elektrárny přednášku Ing. Jiří Špičák z České společnosti pro větrnou energii. Jedná se o velice zajímavé informace o stavbě a provozu větrných elektráren s mnoha ukázkami. Pokud máte zájem, tak se můžete zúčastnit.

Skupina ČEZ

Setkání Stavební odborné technické skupiny JE

Ve spolupráci s ČEZ, a.s., Vás zveme na setkání Stavební odborné technické skupiny JE, které proběhne v pondělí 6. 11. 2023 od 10:00 do 12:00 : Online (prostřednictvím platformy Teams).

Skupina ČEZ

Malé modulární reaktory: příležitost pro ČR

Ve spolupráci s ČEZ, a.s., Vás zveme na odbornou přednášku na téma Malých modulárních reaktorů: příležitost pro ČR. Přednáška proběhne v úterý 31. 10. 2023 od 12:30 v aule UA1.

ČEPS, a.s.

Připojování obnovitelných zdrojů el. energie a jejich dopad na kvalitu

V úterý 24. 10. 2023 v 12:30 – 14:00 v posluchárně EC3 proběhne přednáška pracovníka ČEPS, a.s. zaměřená na problematiku kvality elektrické energie ve veřejných elektrických sítích a na problematiku připojování netradičních zdrojů elektrické energie do elektrizační soustavy a jejich dopad na kvalitu elektrické energie.

Pokud máte zájem, můžete se zúčastnit.

Skupina ČEZ

ESCO trainee program

Společnost ČEZ ESCO, a.s. nabízí ESCO trainee program.

V rámci projekčních prací bude student zpracovávat dokumentace pro povolení stavby, studie proveditelnosti a dokumentace pro provedení stavby. Pokud se domluvíte na spolupráci v oblasti projektování fotovoltaik, budete mít od začátku po ruce zkušenějšího kolegu, od kterého se budete učit a nejdříve budete dostávat jednoduché úkoly. Až to budete hravě zvládat, dostanete se i ke komplexním úkolům.

V tuto chvíli nabízí 5 pozic se zaměřením na elektromobilitu, fotovoltaiku, ale také průmyslovou energetiku a energetiku budov.  Přihlašování je otevřené do 15.4.

Skupina ČEZ

Zvláštní procesy - svařování v jaderné energetice

Ve spolupráci s ČEZ, a.s., Vás zveme na odbornou přednášku Ing. Jiřího Hajdíka, Ph.D. na téma Zvláštní procesy - svařování v jaderné energetice. Přednáška proběhne ve středu 5. 4. 2023 od 9:00 na posluchárně B1 a je určena zejména pro studenty závěrečných ročníků a doktorandy se zájmem o jadernou energetiku.

 

Anotace: Svařování v jaderné energetice je jednou ze součástí technologií při opravách nebo modifikacích komponent jaderných elektráren v ČR. Na tento proces jsou kladeny specifické legislativní požadavky a bez jejich splnění, není možné svařování provádět. Zároveň v rámci energetiky je nutné zavádět inovativní technologie svařování, jako např. Weld overlay, orbitalní svařování a rozvíjet i aplikaci nestandardních metod povlakování (např. COLD SPRAY)...

Pozvánka na další díl z cyklu Nejen Jaderné Středy

Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež a Česká nukleární společnost si Vás dovolují pozvat na přednášky realizované v rámci odborného cyklu NEJEN JADERNÉ STŘEDY.

Na programu jsou 2 přednášky oceněné v Soutěži o nejlepší studentskou dizertační práci za rok 2022 v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, Vojtěcha Cahy: MODELY PŘÍČNÉHO PROUDĚNÍ PRO SUBKANÁLOVOU ANALÝZU  a Jana Hrbka: METODY VÝZKUMU FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH.

 Přednášky proběhnou ve středu  15.2. 2023 ve 13:30 v Konferenčním centru ÚJV Řež a zároveň bude vysílána online.

Skupina ČEZ

Řízené praxe a stáže ve společnosti ČEZ ESCO

Společnost ČEZ ESCO, a.s. ve spolupráci s FEI VŠB-TUO nabízí řízené praxe a stáže v odboru zelená energetika.

STUDENTSKÉ PRÁCE – ŘÍZENÉ PRAXE

Možnost zpracování zadaných témat v rámci bakalářské nebo diplomové práce. Vhodné pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se zaměřením na projektování elektrických systémů a technologií. Po zadání práce student řeší dokumentaci pro výstavbu fotovoltaické elektrárny.

ESCO TRAINEE PROGRAM – STÁŽ

V rámci projekčních prací bude student zpracovávat dokumentace pro povolení stavby, studie proveditelnosti a dokumentace pro provedení stavby. Pokud se domluvíte na spolupráci v oblasti projektování fotovoltaik, budete mít od začátku po ruce zkušenějšího kolegu, od kterého se budete učit a nejdříve budete dostávat jednoduché úkoly. Až to budete hravě zvládat, dostanete se i ke komplexním úkolům.

Garant za ČEZ ESCO: Ing. Lukáš Macura, 724 055 980, lukas.macura@cez.cz

Garant za Katedru elektroenergetiky: prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D., 597 325 913, radomir.gono@vsb.cz

Skupina ČEZ

Jak se řídí jaderná elektrárna?

15. 11. 2022 od 12:30 se v Aule NA1 uskuteční přednáška zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany: Jak se „řídí“ jaderná elektrárna?

Proběhne prezentace a beseda s operátorem, pozvánka na jaderné stáže a nabídka stipendia Skupiny ČEZ.

Ing. Radek Landa

Operátor sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany

Mgr. Linda Navrátilová

Strategický nábor Skupiny ČEZ

Skupina ČEZ

Konference SUSEN

Centrum výzkumu Řež pořádá ve čtvrtek 25. října 2022 vědeckou konferenci SUSEN. Tématem tohoto, v pořadí již 7. ročníku konference, je materiálový výzkum pro jadernou energetiku.

Konference proběhne v Konferenčním centru ÚJV Řež.

Konference proběhne v češtině, účast na ní je bezplatná, ale je nutná registrace, protože kapacita sálu je omezená.