Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuality

O katedře...

Ve vědecko-výzkumné oblasti je aktivita pracovníků katedry zaměřena na výzkum vlastností elektrického oblouku a na spolehlivost a rušivé vlivy v elektrických sítích a na diagnostiku elektrických strojů. Zaměstnanci katedry jsou členy českého komitétu CIRED a České společnosti pro osvětlování.

V současné době se na katedře řeší problematika technologií pro smart grids, obnovitelných zdrojů, diagnostiky, spolehlivosti energetických zařízení a elektromagnetické kompatibility. Sběr a vyhodnocování dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích pro potřeby spolehlivostních výpočtů.

Výuka...

Katedra zajišťuje výuku především pro studijní program Elektroenergetika na všech úrovních studia (bc., mgr., dr.). Studijní program Elektroenergetika se zaměřuje do tří oblastí: Výroba a rozvod elektřiny, Elektrické stroje a přístroje a Elektrické světlo. Katedra působí při výchově elektrotechnických odborníků v oblastech výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie nízkého i vysokého napětí, ochrany a řízení elektrizačních soustav, využití elektrické energie při vytápění a osvětlování i ekonomiky a managementu v energetice. Soustřeďuje se na rozsáhlé použití počítačů v energetice, zvláště v úlohách projektování i provozu systémů řízení elektrizačních soustav, elektrotepelných zařízení i systémů jejich diagnostiky. Význam působení Katedry elektroenergetiky roste s významem maximální efektivity při výrobě i použití elektrické energie v našem národním hospodářství.

Zkoumáme...

Pro průmyslové partnery nabízíme komplexní služby v oblasti elektroenergetiky.

  1. Měření.
  2. Diagnostika.
  3. Testování.
  4. Analýzy.
  5. Studie.