Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Pokročilé metody zpracování signálů II
Kód
SP2020/156
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Členové řešitelského týmu
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Marcel Fajkus, Ph.D.
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Jakub Kolařík, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
Ing. Jan Baroš
Ing. Martin Novák
Ing. Stanislav Žabka
Bc. David Galář
Bc. David Škandera
Ing. Michaela Recmanik
Bc. Kamila Smičková
Ing. Michal Kostelanský
Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
Bc. Klaudia Ježíková
Ing. Martina Ládrová
Ing. Kateřina Barnová
Bc. Kristýna Kohutková
Ing. Michael Fridrich
Bc. Jaroslav Rzidky
Bc. Gabriela Dirgasová
Ing. Martina Paličková Mikolášová
Ing. Veronika Dziedzicová
Bc. Alžběta Bystroňová
Ing. Zdeňka Dostálová
Bc. Zuzana Wanglerová
Bc. Natálie Petříková
Bc. Lukáš Ligocki
prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem projektu bylo:

1. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optovláknových a akustických/pneumatických/hydraulických senzorů pro aplikační oblast biomedicínského inženýrství (MRI), veterinární praxi, dopravu – inteligentní město, stavitelství a perimetrické aplikace.
2. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti neinvazivního monitorování plodu.
3. Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování jednorozměrných biologických signálů.
4. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových typů inteligentních senzorů pro Smart technologie.
5. Základní výzkum v oblasti využití pokročilých metod zpracování signálů v rámci senzorické sítě.
6. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti návrhu a realizace nových typů senzorů pro průmyslové aplikace.
7. Základní výzkum v oblasti pokročilých metod zpracování signálů pro redukci šumu ve zvukových signálech.
8. Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti komunikace viditelným světlem (VLC).
9. Základní výzkum v oblasti softwarové kanálové ekvalizace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37710,- 37710,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 30000,- 30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7710,- 7710,-
2. Stipendia 399966,- 460350,-
3. Materiálové náklady 50000,- 9698,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 61186,- 117624,-
5. Služby 58000,- 60010,-
6. Cestovní náhrady 106700,- 28170,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 61300,- 61300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 774862,-
Uznané náklady 774862,-
Celkem běžné finanční prostředky 774862,- 774862,-
Zpět na seznam