Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku
Kód
IRP/2014/233
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na využití moderního vybavení a metod sběru a analýzy multidimenzionálních a multimodálních signálů k objektivizaci informací, které jsou v těchto signálech skryté a nejsou zjistitelné bez současné analýzy multimodálních dat ve strategických vzdělávacích programech biomedicínského inženýrství spojujících znalosti a dovednosti techniky a medicíny. Využité znalosti budou sloužit především ke zkvalitnění výuky významných biomedicínských programů, ke stabilizaci a výchově pedagogů pro zajištění výuky těchto programů a jejich vzájemné logické propojení. Jako součást presentace výsledků řešení projektu se předpokládá pořádání tematické konference věnující se aktuálním problémům a řešením u těchto malých programů včetně výchovy a stabilizace pedagogů pro zajištění výuky významných geopolitických programů. Cílem projektu je budovat meziuniverzitní spolupráci v oblasti výuky interdisciplinárního oboru biomedicínské techniky, biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Projekt využívá výsledků víceletého projektu řešeného v letech 2006, 2008- 2010 a financovaného v rámci rozvojového programu č. 546/2006, C21/2008, C32/2009 a C42/2010 s jednotným názvem „Vytvoření meziuniverzitní spolupráce v oblasti biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství s využitím špičkových technologií“ a rovněž řešeného projektu č. C17 v názvem „Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku“. Předkládaný projekt pro rok 2020 umožní budování unikátních společných znalostních databází, sdílení kapacit stávajících unikátních laboratoří a vybudování dalších špičkových laboratoří na všech zúčastněných univerzitách. Bude tak vytvořen unikátní systém vzájemně se doplňujících výukových pracovišť. Studenti všech tří univerzit budou moci absolvovat část výuky na partnerských univerzitách, zejména v inovovaných laboratořích. Součástí spolupráce bude také vytvoření systému sdílení znalostí a stáží pro rozvoj nově akreditovaných/připravovaných doktorských studijních programech Biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na všech zúčastněných školách s napojením do lokálních výzkumných center, které jsou vhodné pro spolupráci při přípravě budoucích vědeckých projektů.
Zpět na seznam