Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Platforma pro testování nových technologií Smart CPIT3
Kód
IRP2015/2
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
V souvislosti s dynamickým rozvojem výzkumu a vývoje nových technologií v oblastech Tele Care, Health Care, Smart Home, Smart Home Care, Smart Grids, Smart Metering, Smart Cities, mobilita (elektromobily) a jejich aplikací s využitím alternativních zdrojů a úspor energie bychom na tyto trendy chtěli reagovat vybudováním platformy pro testování nových technologií Smart CPIT3 na VŠB TU Ostrava. V současnosti působí na VŠB - TU Ostrava, FEI, vědecko výzkumné skupiny, které se zabývají výzkumem v oblastech: 1. Biotelemetrický byt; Smart Home Care (Smart Home, Tele Care, Home Care - Ing. Martin Černý Ph.D., Ing. Marek Penhaker Ph.D., Ing. Jan Vaňuš Ph.D., Doc. Ing. Jiří Koziorek Ph.D.), 2. Optimalizace řízení toku energie v energetických jednotkách (Smart Grids, Management energií v budovách, SMART systémy řízení energeticky soběstačného domu) (Doc. Ing. Stanislav Mišák Ph.D.), 3. Řízení technologických soustav s obnovitelnými a alternativními zdroji energie pro komplexní systémy, zdroje pro dopravu a transport (elektromobily a elektromobilita), (Doc. Ing. Bohumil Horák Ph.D.).
Zpět na seznam