Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Rozšíření vybavení laboratoře programovatelných automatů o prostředky pro výuku průmyslového IoT
Kód
IRP/2018/217
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt, který umožní rozšíření vybavení laboratoře programovatelných automatů o prostředky pro výuku průmyslového IoT, lze rozdělit do dvou hlavních částí. Předně se jedná o problematiku poskytování dat z technologií. V laboratoři je možné k tomuto konceptu na bázi IoT využít mechatronické úlohy. Cílem je tedy v tomto případě propojení linky s úložištěm (SAP Cloud Platform). Druhá část poté nabízí možnost využití problematiky virtuálního návrhu zmíněných mechatronických úloh. Tento koncept se nazývá "Digital Twin", tedy "Digitální dvojče" a nabízí řadu výhod. Mezi hlavní jistě patří rychlejší uvedení daného výrobku na trh (zkoušení nejrůznějších scénářů a strategií řešení v digitální podobě) nebo služby, mezi které patří schopnost předvídat údržbu. Pro korektní vytvoření virtuálního návrhu bude nejprve potřeba zpracovat 3D modely jednotlivých mechatronických úloh (pracovišť, které mají na počátku statický charakter). Výsledná digitální podoba těchto úloh již bude mít charakter dynamický a umožní studentům, nejen v rámci laboratorních cvičení, ale i zpracování závěrečných bakalářských či diplomových prací, v co největší míře pochopit význam průmyslového IoT.
Zpět na seznam