Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia na VŠB-TU Ostrava
Kód
ROZP2007/C23
Řešitel
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
V roce 2006 studuje na Fakultě elektrotechniky a informatiky devět zdravotně handicapovaných studentů (tři sluchově postižení, tři vozíčkáři, tři se sníženou hybností). Tento počet postupně rok od roku narůstá, což odráží systematickou péči, kterou fakulta handicapovaným studentům v posledních letech věnuje. Jako na prvním akademickém pracovišti v rámci univerzity zřídila fakulta po zrušení civilní služby systémové místo asistenční služby. Cílem projektu je usnadnit stávajícím a příštím handicapovaným studentům studium individuálním přístupem pedagogů a přizpůsobením učebních textů a pomůcek tak, aby vyhovovaly úrovní handicapu daných studentů. Základní filozofií péče o handicapované studenty je jejich integrace v rámci studia na FEI. Dalším pracovištěm univerzity, která se do systematické péče zapojilo je Katedra jazyků, kde se soustředí zejména na zohledňování potřeb studentů se specifickými poruchami učení.,jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu a zabezpečení kvalifikované speciálně pedagogické péče.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam