Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava
Kód
OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0113
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo obrany
Kategorie
Obecná forma
Typ
Profesionalizace armády České republiky
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci výuky oboru Měřicí a řídicí technika garantovaného Katedrou měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava. Jedná se o obor vyučovaný jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském stupni studia. Inovace spočívá v optimalizaci studijních plánů, zavedení prvků projektově orientované výuky, tvorbě kvalitních studijních materiálů s e-learningovými prvky, zapojení odborníků z praxe do přípravy a realizace výuky. Cílem těchto změn je jednak zvýšení atraktivity oboru pro studenty, zvýšení kvality studia a také přizpůsobení vzdělávacího procesu požadavkům zaměstnavatelů absolventů oboru. Klíčová je v tomto směru orientace výuky na projekty a týmovou práci studentů. Součástí projektu jsou rovněž aktivity pro motivaci zájemců o studium uvedených oborů. Jejich cílem je zvýšení počtu studentů na oboru, jelikož absolventi jsou v praxi velice žádáni a jejich současný počet nedokáže pokrýt požadavky průmyslu v regionu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam