Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém
Kód
TA04021687
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti výměníků tepla s vysokou teplotou ohřívaného média (cca 850°C), kterým je parovzduchová směs, dále na způsob vytvoření této parovzduchové směsi a na řízení její teploty po délce výměníku z hlediska nepřekročení maximální přípustné teploty v příslušné části výměníku – tedy ohříváku parovzduchové směsi. Tento výzkum a vývoj navazuje na ukončený výzkum, který proběhl v rámci grantového projektu FR-TI1/073, jehož hlavním příjemcem byla společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., a který byl úspěšně ukončen v roce 2012. Cílem řešení tohoto projektu je zajistit vývoj ohříváku parovzduchové směsi, jakožto jedné ze základních komponent vyvíjeného cyklu, a připravit podklady pro dodávku teplárenského zdroje na bázi flexibilního energetického systému. Vyvíjený ohřívák parovzduchové směsi je tedy spojovacím článkem mezi spalovací komorou pro spalování uhlí a plynovou turbínou, a jako zcela nové zařízení musí zajistit nejen ohřev směsi na pracovní teplotu cca 850°C, ale musí zajistit i přípravu takové směsi. Uskutečněný vývoj takového ohříváku parovzduchové směsi umožní společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zpracovat potřebnou Feasibilty Study teplárenského zdroje, což je předpoklad pro jeho komerční nasazení.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam