Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Inovace předmětů zaměřených na Virtuální instrumentaci a měření
Kód
FRVS2014/154
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
V současnosti kvalita života občanů velmi závisí na řadě automatizovaných systémů používaných snad ve všech oblastech lidské činnosti. Mnoho automatizovaných systémů má dnes charakter vestavěných real-time systémů z důvodu jejich spolehlivosti, nízké poruchovosti a vysoké odolnosti. Studenti FEI VŠB-TU Ostrava si osvojují v předmětech „Virtuální instrumentace 1, Virtuální instrumentace 2, Systémy pro měření a sběr dat, Měřicí systémy a jejich programování“ dovednosti návrhu a realizace automatizovaných měřicích a testovacích systémů založených na platformě osobních počítačů PC. Platforma PC nesplňuje výše uvedené požadavky na vestavěný systém a je nutné výuku inovovat a zahrnout do ní programování real-time vestavěných systémů. Proto chceme inovaci výuky založit na hardwarové platformě NI CompactRIO, která představuje vestavný systém spojující kontrolér s procesorem a operačním systémem reálného času, konfigurovatelné hradlové pole FPGA a vstupo-výstupní moduly v jediném šasi. Platforma NI CompactRIO vyniká robustností, výkonem a nízkou spotřebou a je programovatelné v grafickém vývojovém prostředí NI LabVIEW, které se masivně prosazuje v oblasti průmyslových testerů. Pomocí této platformy se studenti seznámí s nejnovějšími trendy a pokročilými programovacími technikami pro oblast vestavěných automatizovaných systémů, které jsou od absolventů vyžadovány v praxi.
Zpět na seznam