Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů 4.0
Kód
TF04000049
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
DELTA
Předmět výzkumu
Těsná výměna dat mezi produktem, který má být produkován a procesem výroby v rámci konceptu Industry 4.0 slibuje významné vylepšení průmyslových procesů. Zejména pro monitorování a optimalizaci výrobních procesů a kvality výrobků má zásadní význam další rozvoj technologie pro měření kvality doprovázející výrobu a její rozsáhlé výměny dat s možnými kontrolami výrobních procesů. Navrhovaný projekt se zabývá měřením přidržovacích sil plechu v lisovacím procesu. Během ladění procesu plošného tváření plechů (lisování) musí být optimalizovány parametry technologie a parametry nástroje. Zvláštní význam má v tomto případě upínací síla mezi přidržovacím kolíkem a plechem, který je lisován. Pokud je upínací síla přidržovacího kolíku příliš nízká, při tvarování dochází k nechtěnému zvrásnění a smršťování výrobku. Je-li upínací síla příliš vysoká, je tok nořícího materiálu do tvarovací zóny příliš silně blokován, což má za následek praskliny na výrobku. Upínací síly jsou základní technické parametry, jejichž přesná znalost má vysokou hodnotu pro diagnostiku poruch a monitorování procesu lisování. Informace o skutečných upínacích silách nahradí dosud užívaný princip pokus-omyl pro nastavení upínacích sil, který pramení z neúplných poznatků o procesu. Právě zde začíná myšlenka projektu " Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů". Prostřednictvím chytrých přidržovacích kolíků s integrovanou elektronikou pro měření síly se síla v přidržovacích kolících detekuje přímo ve tvarovací matrici. Data z měření jsou přenášena bezdrátově do vyhodnocovací jednotky, kde je vypočten a vizuálně zobrazen „digitální otisk" skutečné distribuce síly v lisovnici. Tento „digitální otisk" slouží na jedné straně jako pomůcka pro přepracování nových nebo revidovaných lisovacích matric. Na základě přesné znalosti upínacích sil mezi lisovníkem a plechem mohou být sníženy časové a pracovní nároky cíleným přepracováním razníků o cca. 30-50%. Současně lze „digitální otisk" sil využít i během probíhající výroby pro monitorování stavu, zda dochází k trvalému dodržování skutečných sil v rámci povolených limitů procesu a nástroje. Tak může být v rané fázi odhaleno opotřebení a může být zabráněno poškození hlavního lisovacího nástroje. Pro koncového uživatele je použití chytrých přidržovacích kolíků velmi podobné použití standardního přidržovacího kolíku. Obsluha lisu jednoduše vloží chytrý přidržovací kolík namísto standardních přidržovacích kolíků do otvorů, které jsou umístěny ve stole lisu nebo v desce stolu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam