Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
Rozšíření vybavení těžké laboratoře ADC o prostředky vizuální inspekce
Kód
RPP2019/70
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt umožní rozšířit těžkou laboratoř o prostředky pro výuku zpracování obrazu, optické inspekce, senzorů prostředí a zpracování dat v reálném čase. Projekt lze rozdělit do tří hlavních částí. První část se zabývá problematikou online detekce státních poznávacích značek (dále SPZ) z obrazových dat vstupního prostoru parkovacího domu pomocí standartní webové kamery. Cílem této části je propojení detekce obrazu založené na metodách umělé inteligence s databází stávajícího řídicího systému a následné zpracování dat v aplikacích typu SCADA a MES. Druhá část je zaměřena na optickou inspekci těžké laboratoře, se zaměřením na vizuální dohled automatických procesů a diagnostiku chyb. Cílem je zprovoznit síť kamer, kterými je možné sledovat pohyby jednotlivých součástí technologie těžké laboratoře a výsledky porovnávat se systémy pro sledování a ovládání v rámci dispečerského stanoviště. Třetí část se věnuje detekci environmentálních veličin jako jsou prach, smog, kouř, případně plamen a dalších veličin, které mohou negativně ovlivnit automatický chod parkovacího domu a předejít tak výjezdu složek integrovaného záchranného systému a případných škodách na majetku (zaparkovaná vozidla). Realizuje tak komplementární měření, které by mohlo pomoci ověřit skutečný stav technologie na dálku (spolu s dispečerským stanovištěm zmíněným v předchozím bodu). Výsledky projektu přispějí k rozšíření možností výuky v těžké laboratoři a umožní zobrazit stav prostředí a vytížení těžké laboratoře na vlastních webových stránkách.
Zpět na seznam