Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Research and development of innovative technology for the pin hole detection in the metal strip

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287

Automated design of control systems by methods of industry 4.0 with the support of virtual technologies

Supported by OP PIK aplikace

Project number: cZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020565

Modular camera TQC tester with elements of fartificial intelligence

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020003

New modular platform for biometric wearable devices with enhanced physiological variables analysis

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025155

Geothermal Energy in Special Underground Structures

Supported by H2020

WIDESPREAD-03-2018 - Twinning

Research and development of the intelligent steam valve

Supported by Ministry of industry and trade

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024367

Robotic experimental workplace for accurate evaluation of product quality

Supported by TAČR TREND
Project number: FW01010103

E-Town Development of super-light, long-range small electric vehicles for intergenerational, urban e-mobility concepts powered by smart infrastructure

Supported by Ministry of Education Youth and Sports

Project INTER-EXCELLENCE, INTER-EUREKA

Project number: LTE220001

Komplexní systém pro rozvoj oblasti neinvazivního monitorování plodového EKG

Poskytovatel: TAČR TREND

Čislo projektu: FW03010392

Automated system for calibrating end gauges up to 100 mm

Supported by OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026776

In Line Measurement

Contracted research project

Intelligent neuro-rehabilitation system for patients with acquired brain damage in early stages of treatment

Supported by TAČR ÉTA

Project number: TL02000313

Vývoj komplexního senzorického systému pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance

Poskytovatel OP PIK APLIKACE

Čislo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020242

Development of a System for Monitoring and Evaluation of Selected Risk Factors of Physical Workload in the Context of Industry 4.0

Supported by TAČR TREND

Project number: FW03010194

Průběžná údržba monitorovacího systému kontinuálního měření teplot na odvale Heřmanice

Projekt smluvního výzkumu

Dodání a instalace monitorování koncentrace kyslíku na COVIDových jednotkách FNO

Projekt smluvního výzkumu

Development of an autonomous off-grid system for bidirectional communication with wireless nodes

Supported by MPO TRIO

Project number:  FV40132

Development and implementation of complex monitoring systems for the stability conditions of rock massif and building structures located below the water surface

Supported by: OP PIK APLIKACE

Project number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024338

Název projektu
GeoNetSee - An AI/IoT-based system of GEOsensor NETworks for real-time monitoring of unStablE tErrain and artificial structures
Řešitel
Rok zahájení
2024
Rok ukončení
2026
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
Interreg Danube
Předmět výzkumu
Projekt GeoNetSEE vytvoří řešení pro monitorování nestabilního terénu a umělých struktur, které bude zahrnovat síť geosenzorů a platformu pro sběr, zpracování a vizualizaci shromážděných dat v reálném čase. V rámci Podunají bude vytvořen inovační řetězec činností náročných na technologie a znalosti, který umožní odstranit mezery v inovacích a zavést pokročilé technologie pro chytřejší a zelenější Podunají. Infrastruktura řešení bude zahrnovat instalaci stálých stanic CORS, které by se připojily k EUREF Permanent GNSS Network (EPN) a zajistily tak přístup k datům z globálních navigačních družicových systémů (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou atd.). Projekt bude zahrnovat nadnárodní spolupráci, která doplní národní a regionální hlavní proud inovativní a koordinovanou politikou, plánováním a pilotně testovaným vedením. Kromě toho jsou partnerské země součástí euroasijské tektonické desky, a proto je význam využití Evropského terestrického referenčního systému 89 (ETRS89) zásadní. Služba monitorování terénu a zařízení v reálném čase zajistí včasnou reakci komunity na pohyb země a deformaci zařízení, která může mít za následek materiální škody a ztráty na životech. Nestabilní terén nezná státní hranice a projekt GeoNetSEE nabízí řešení, které je důležité pro všechny členy dunajského regionu i mimo něj. Pomocí cloudových technologií může kdokoli přistupovat k relevantním datům a detekovat naměřené hodnoty, které překračují práh tolerance. Tímto způsobem je poskytováno velké množství dat, která by umožnila další výzkum a aplikaci geosenzorových sítí mimo geodézii, například v oblastech geotechnických, geologických rozborů, hodnocení škod a rizik, plánování adekvátní prevence, připravenosti, reakce a ozdravná opatření atd.
Zpět na seznam