Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Čeká vás nadčasové vzdělání i práce na projektech a inovacích, které udávají směr.

Automatizace současného světa a využití robotů jsou hlavními trendy dnešní doby. Lidé, kteří se jim věnují, musí být kreativní, precizní, zvládat techniku i software. Skvělou myšlenkou to začíná a kreativní lidé s inovačním myšlením ji dokážou realizovat. A přesně takoví jsou naši absolventi!

Moderní technika vládne světu a ani ve zdravotnictví to není jinak. Bohudík. Špičkové přístroje jako rentgen, CT nebo počítačem řízení operační roboti zásadně pomáhají lékařům v jejich práci a zároveň dennodenně zachrání nejeden lidský život. Co ony – ty! Tedy můžeš, rozhodneš-li se stát biomedicínským technikem. Bude tě to sice stát několik večerů klení nad anatomií a zavařování mozkových závitů u studia biomedicínských a elektrotechnických předmětů, ale stojí to za to.

Digitalizace výroby, umělá inteligence, internet věcí. Tři pojmy, které jsou alfou a omegou tohoto studijního programu.
Představují celosvětový trend, který nezmizí jako průměrný fashion výstřelek, ale naopak postupně ovládne další a další oblasti našeho života. Proto jsme tu my a tenhle program – abychom šli s průmyslem 4.0 ruku v ruce.

A co víc – abychom jej tvořili.

Technika, která může pomoci každému z nás, to jsou asistivní technologie. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení, která pomáhají přímo lidem s hendikepem, seniorům, jejich pečovatelům a všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav. Asistivní technologie, to je moderní technika založená na znalostech telemedicíny, IT, telekomunikační a lékařské techniky aplikovaná do sféry sociálních služeb, péče a wellbeing.

Bakalářské programy

Řídicí a informační systémy

Zavři oči a zamysli se. Jaká nadpřirozená schopnost by k tobě pasovala nejvíc?

Byl by to talent ovládat silou geniální myšlenky všechny stroje světa?

Výborně, tak vítej v klubu.

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Jsme technici 4.0. Průkopníci nové průmyslové revoluce, která proměňuje sci-fi v realitu. No řekni, bylo by ještě nedávno myslitelné, aby se továrna obešla bez lidí?

Biomedicínská technika

Navrhuje, počítá a vyrábí, ale běžný technik to není.

Pracuje s rentgeny, tomografií i magnetickou rezonancí, ale ani lékař to není.

Elektrotechnické vzdělání, na Báňské dosažené, ale ani ajťák to není, jasný pane.

Biomedicínské asistivní technologie

Asistivní robot Jean: Pane, Váš systém asistivních technologií vyhodnotil,

že Vaše pohybová aktivita byla dnes nízká,

Vaše hladina cukru je vyšší, riziko pádů je stále vysoké a stolice neodpovídala profilu Vaší diety.

Navazující magisterské programy

Řídicí a informační systémy

Navazující magisterský studijní program Řídicí a informační systémy poskytuje absolventům vzdělání, které je nezbytné pro zajištění dnes tolik žádané automatizace, digitalizace výroby a robotizace ve firmách v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti.

Biomedicínské inženýrství

Magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství je dvouletý studijní program, který je akreditován současně na ministerstva školství a také na ministerstvu zdravotnictví. Absolventi se po úspěšném absolvování stávají elektrotechnickým inženýrem a také zdravotnickým nelékařský pracovníkem.

Doktorské programy

Kybernetika

Do doktorského studia mohou být přijati pouze uchazeči, kteří úspěšně ukončili magisterské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. U uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a doručili všechny požadované dokumenty, bude provedeno individuální posouzení předložených dokladů (výsledky z předcházejícího studia, životopis, soupis publikovaných i nepublikovaných prací) a bude přihlédnuto k vyjádření školitele.

Projdi se naší budovou a prohlédni si vybavení zajímavých učeben a laboratoří.

Projdi se naší budovou a prohlédni si vybavení zajímavých učeben a laboratoří.