Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bc

Řídicí a informační systémy

Automatizace současného světa a využití robotů jsou hlavními trendy dnešní doby. Lidé, kteří se jim věnují, musí být kreativní, precizní, zvládat techniku i software. Skvělou myšlenkou to začíná a kreativní lidé s inovačním myšlením ji dokážou realizovat. A přesně takoví jsou naši absolventi!

Počítačové systémy pro průmysl 21. století

Digitalizace výroby, umělá inteligence, internet věcí. Tři pojmy, které jsou alfou a omegou tohoto studijního programu. Představují celosvětový trend, který nezmizí jako průměrný fashion výstřelek, ale naopak postupně ovládne další a další oblasti našeho života. Proto jsme tu my a tenhle program – abychom šli s průmyslem 4.0 ruku v ruce. A co víc – abychom jej tvořili.

Biomedicínská technika

Moderní technika vládne světu a ani ve zdravotnictví to není jinak. Bohudík. Špičkové přístroje jako rentgen, CT nebo počítačem řízení operační roboti zásadně pomáhají lékařům v jejich práci a zároveň dennodenně zachrání nejeden lidský život. Co ony – ty! Tedy můžeš, rozhodneš-li se stát biomedicínským technikem. Bude tě to sice stát několik večerů klení nad anatomií a zavařování mozkových závitů u studia biomedicínských a elektrotechnických předmětů, ale stojí to za to.

Biomedicínské asistivní technologie

Technika, která může pomoci každému z nás, to jsou asistivní technologie. Pomůcky, zařízení a moderní technická řešení, která pomáhají přímo lidem s hendikepem, seniorům, jejich pečovatelům a všem, kteří se aktivně starají o svůj zdravotní stav. Asistivní technologie, to je moderní technika založená na znalostech telemedicíny, IT, telekomunikační a lékařské techniky aplikovaná do sféry sociálních služeb, péče a wellbeing.

Frame 65

Řídicí a informační systémy (Ing.)

Cílem studijního programu je příprava odborníků v oblasti řídicích, informačních a měřicích systémů. Absolventi jsou schopni samostatně řešit komplexní technické úlohy v rámci návrhu, realizace a údržby řídicích, měřicích a informačních systémů.

Biomedicínské inženýrství

Cílem dvouletého magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství je vychovat inženýry jako vysokoškolsky vzdělané odborníky pro všechny oblasti zdravotnické techniky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.

foto jk

Kybernetika

Cílem je výchova specializovaných odborníků, která rozvíjí u úspěšných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a zdokonalování technologií. Dalším studiem teoretických a aplikačních předmětů podle individuálního studijního plánu a zpracováním doktorské disertační práce student prokáže schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného programu.

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích

Chcete, aby vám nic neuniklo? Sledujte nás na sociálních sítích: