logo_modam_velke

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně.

Kurz zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky a na seznámení učitelů s moderními přístupy k výuce matematiky používanými jak u nás, tak v zahraničí.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Fakulta elektrotechniky a informatiky vyhlašuje pro následující akademický rok přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia.

Výpočetní a aplikovaná matematika

Naučíme Tě matematiku pro řešení problémů současného reálného světa!

Naučíme Tě úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

K tomu není potřeba tak široký záběr matematiky jako je na Matfyzu, ale nestačí k tomu ani studium čisté informatiky. Vybrali jsme to nejdůležitější z matematiky a informatiky a spojili do jednoho balíčku – do našeho studijního programu.

Studium aplikované matematiky

je zajištěno v rámci oboru Výpočetní matematika, který je součástí studijního programu Informační technologie. Studijní obor Výpočetní matematika je v současné době akreditován pro bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Ing. Jan Zapletal, Ph.D. získal za svou disertační práci The Boundary Element Method for Shape Optimalization in 3D diplom od České společnosti pro kybernetiku a informatiku.

ŠKOMAM

Školu matematického modelování (Škomam) pořádáme od roku 2005, jako třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Nejen studiem živ je člověk

a tak každoročně vyráží zaměstnanci a studenti na podzimní výlet nebo se setkávájí na tradičním předvánočním bowlingovém turnaji čtyř týmů - Bc., Mgr., PhD. studentů a zaměstnanců katedry.