Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

logo_modam_velke

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně.

Kurz zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky a na seznámení učitelů s moderními přístupy k výuce matematiky používanými jak u nás, tak v zahraničí.

Seminář na téma "Matematika nejsou jen maturity" se koná 24. dubna 2020 od 8.45 v místnosti EC3.

ŠKOMAM

Školu matematického modelování (Škomam) pořádáme od roku 2005, jako třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Fakulta elektrotechniky a informatiky vyhlašuje pro následující akademický rok přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia.

Výpočetní a aplikovaná matematika

Naučíme Tě matematiku pro řešení problémů současného reálného světa!

Naučíme Tě úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

K tomu není potřeba tak široký záběr matematiky jako je na Matfyzu, ale nestačí k tomu ani studium čisté informatiky. Vybrali jsme to nejdůležitější z matematiky a informatiky a spojili do jednoho balíčku – do našeho studijního programu.

Katedra aplikované matematiky

vznikla 1. dubna 1992 jako 10. katedra Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava s cílem zajistit výuku matematických kurzů potřebných pro studium inženýrských oborů. Prioritou bylo a je zajištění výuky matematiky pro studenty na vlastní fakultě, katedra se od počátku snaží nabízet také vybrané kurzy z různých oblastí moderní aplikované matematiky pro celou univerzitu, zejména pro postgraduální studenty. Dalším cílem bylo vybudovat pracoviště s vlastním výzkumným programem v oblasti aplikované matematiky, které by bylo také oporou výzkumu a výchovy vysoce kvalifikovaných odborníků v inženýrských oborech.

Hlavní směry výzkumu

jsou organizovány v rámci tří skupin:

  • Numerická analýza a HPC (High Performance Computing),
  • Aplikovaná pravděpodobnost a statistika,
  • Matematická analýza a diskrétní matematika.

Významné projekty

Vybrané projekty u kterých je katedra řešitel nebo na jejichž řešení se podílí.

Math Exercises for You a Math Exercises for You 2

logo_Math4U

We are going to create a web portal for exercising the whole range of secondary school mathematical topics.

IT4I

it4i_foot

Excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení

Matematika pro inženýry 21. století

mi21Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti

Matematika s radostí

msr_footer

Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností