Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

LETNÍ ŠKOLA APLIKOVANÉ FYZIKY A APLIKOVANÉ MATEMATIKY

Ve dnech 22.–23. června proběhne na FEI VŠB-TUO Letní škola aplikované fyziky a aplikované matematiky. Akce je určena pro studenty středních škol, kteří se můžou těšit na zajímavé přednášky, návštěvu laboratoří, planetária nebo národního superpočítačového centra IT4Innovations. Hlavními organizátory jsou Katedra fyziky a Katedra aplikované matematiky.

OCENĚNÍ PRO PROF. RADIMA BRIŠE

Vydavatelství John Wiley & Sons udělilo ocenění prof. Radimovi Brišovi za nejcitovanější odborný článek vědeckého časopisu Quality and Reliability Engineering International za roky 2021–2022.

Bakalářské studium - Výpočetní a aplikovaná matematika

Naučíme Tě matematiku pro řešení problémů současného reálného světa!

Naučíme Tě úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

K tomu není potřeba tak široký záběr matematiky jako je na Matfyzu, ale nestačí k tomu ani studium čisté informatiky. Vybrali jsme to nejdůležitější z matematiky a informatiky a spojili do jednoho balíčku – do našeho studijního programu.

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium Výpočetní a aplikovaná matematika je určeno pro absolventy technických a přírodovědných programů. Vybrat si můžete ze dvou specializací. Další informace najdete na am.vsb.cz nebo mi21.vsb.cz.

Virtuální prohlídka FEI

 

Projděte se budovou Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Přednáškové místnosti, laboratoře, počítačové učebny nebo místnost pro esport - moderní, nadčasové a přátelské.

ŠKOMAM 2023

Ve dnech 18 - 20.  1. 2023 proběhl už 19. ročník Školy matematického modelování (ŠKOMAM), který je určen zejména pro studenty posledních ročníků středních škol. Více informací naleznete na webu.

Ceny Wernera von Siemense 2021

Cenu pro nejlepšího pedagogického pracovníka získal doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky

Doktorské studium – připoj se k nám! 

Náš studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika je součástí doktorské školy, která spojuje MFF  Univerzity Karlovy, MÚ Akademie věd ČR, FEI VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Nabízíme sdílené studium, společně vedené disertační práce, stáže u partnerů a využití superpočítačové infrastruktury.

Evropská jazyková cena Label 2020 pro projekt Math4U

Projekt Math Exercises for You (2016-2019), jehož hlavním výstupem je portál math4u.vsb.cz určený pro procvičovaní středoškolské matematiky získal  Evropskou jazykovou cenu Label 2020. Tento projekt byl veden pracovníky Katedry aplikované matematiky a byl financován z programu Erasmus+.

 

Katedra aplikované matematiky

vznikla 1. dubna 1992 jako 10. katedra Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava s cílem zajistit výuku matematických kurzů potřebných pro studium inženýrských oborů. Prioritou bylo a je zajištění výuky matematiky pro studenty na vlastní fakultě, katedra se od počátku snaží nabízet také vybrané kurzy z různých oblastí moderní aplikované matematiky pro celou univerzitu, zejména pro postgraduální studenty. Dalším cílem bylo vybudovat pracoviště s vlastním výzkumným programem v oblasti aplikované matematiky, které by bylo také oporou výzkumu a výchovy vysoce kvalifikovaných odborníků v inženýrských oborech.

Hlavní směry výzkumu

jsou organizovány v rámci tří skupin:

  • Numerická analýza a HPC (High Performance Computing),
  • Aplikovaná pravděpodobnost a statistika,
  • Matematická analýza a diskrétní matematika.

Významné projekty

Vybrané projekty u kterých je katedra řešitel nebo na jejichž řešení se podílí.

Math Exercises for You 1, 2

logo_Math4U

Výstupem je portál Math4U s aplikacemi STUDENT, UČITEL a TŘÍDA. Studenti si mohou vygenerovat interaktivní test, učitelé vytvořit písemku nebo využít hotové tréninkové hry pro procvičení celé středoškolské matematiky.

IT4I

it4i_foot

Excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení

Matematika pro inženýry 21. století

mi21

Vytvořili jsme pro studenty technických škol studijní materiály pro 42 matematických a technických předmětů, včetně animací a výukových videí.

Matematika s radostí

msr_footer

Na vytvořeném portále mají studenti a učitelé k dispozici  860 interaktivních testů, párovacích her, krokovaných příkladů a  soutěží Neriskuj, AZ kvíz nebo Odkryj obrázek pro procvičení celé středoškolské matematiky.