Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ceny Wernera von Siemense 2021

Cenu pro nejlepšího pedagogického pracovníka získal doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky

27th International Conference on Domain Decomposition Methods

Ve dnech 25.–29. 7. 2022 proběhne v Praze konference DD27. V organizačním týmu samozřejmě nechybí naše univerzita v čele s významným členem Katedry aplikované matematiky prof. RNDr. Zdeňkem Dostálem, DSc., který působí ve funkci předsedy organizačního výboru konference.

Bakalářské studium - Výpočetní a aplikovaná matematika

Naučíme Tě matematiku pro řešení problémů současného reálného světa!

Naučíme Tě úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači.

K tomu není potřeba tak široký záběr matematiky jako je na Matfyzu, ale nestačí k tomu ani studium čisté informatiky. Vybrali jsme to nejdůležitější z matematiky a informatiky a spojili do jednoho balíčku – do našeho studijního programu.

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium Výpočetní a aplikovaná matematika je určeno pro absolventy technických a přírodovědných programů. Vybrat si můžete ze dvou specializací. Další informace najdete na am.vsb.cz nebo mi21.vsb.cz.

ŠKOMAM 2022

Ve dnech 1. - 3.  2. 2022 proběhl už 18. ročník semináře Škola matematického modelování (ŠKOMAM), který je určen zejména pro studenty posledních ročníků středních škol. Více informací naleznete na webu .   

MODAM 2022

22. 4. 2022 proběhl další ročník semináře MOderní Aplikace MAtematiky (MODAM), který je určen pro učitele středních škol, tentokrát na téma Motivace v matematice – příklady z praxe i rekreační matematiky.

Doktorské studium – připoj se k nám! 

Náš studijní program Výpočetní a aplikovaná matematika je součástí doktorské školy, která spojuje MFF  Univerzity Karlovy, MÚ Akademie věd ČR, FEI VŠB-TU Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Nabízíme sdílené studium, společně vedené disertační práce, stáže u partnerů a využití superpočítačové infrastruktury.

Evropská jazyková cena Label 2020 pro projekt Math4U

Projekt Math Exercises for You (2016-2019), jehož hlavním výstupem je portál math4u.vsb.cz určený pro procvičovaní středoškolské matematiky získal  Evropskou jazykovou cenu Label 2020. Tento projekt byl veden pracovníky Katedry aplikované matematiky a byl financován z programu Erasmus+.

 

Virtuální prohlídka FEI

 

Projděte se budovou Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Přednáškové místnosti, laboratoře, počítačové učebny nebo místnost pro esport - moderní, nadčasové a přátelské.

Katedra aplikované matematiky

vznikla 1. dubna 1992 jako 10. katedra Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava s cílem zajistit výuku matematických kurzů potřebných pro studium inženýrských oborů. Prioritou bylo a je zajištění výuky matematiky pro studenty na vlastní fakultě, katedra se od počátku snaží nabízet také vybrané kurzy z různých oblastí moderní aplikované matematiky pro celou univerzitu, zejména pro postgraduální studenty. Dalším cílem bylo vybudovat pracoviště s vlastním výzkumným programem v oblasti aplikované matematiky, které by bylo také oporou výzkumu a výchovy vysoce kvalifikovaných odborníků v inženýrských oborech.

Hlavní směry výzkumu

jsou organizovány v rámci tří skupin:

  • Numerická analýza a HPC (High Performance Computing),
  • Aplikovaná pravděpodobnost a statistika,
  • Matematická analýza a diskrétní matematika.

Významné projekty

Vybrané projekty u kterých je katedra řešitel nebo na jejichž řešení se podílí.

Math Exercises for You 1, 2

logo_Math4U

Výstupem je portál Math4U s aplikacemi STUDENT, UČITEL a TŘÍDA. Studenti si mohou vygenerovat interaktivní test, učitelé vytvořit písemku nebo využít hotové tréninkové hry pro procvičení celé středoškolské matematiky.

IT4I

it4i_foot

Excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení

Matematika pro inženýry 21. století

mi21

Vytvořili jsme pro studenty technických škol studijní materiály pro 42 matematických a technických předmětů, včetně animací a výukových videí.

Matematika s radostí

msr_footer

Na vytvořeném portále mají studenti a učitelé k dispozici  860 interaktivních testů, párovacích her, krokovaných příkladů a  soutěží Neriskuj, AZ kvíz nebo Odkryj obrázek pro procvičení celé středoškolské matematiky.