Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 7. 2022!

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. obdržel in memoriam medaili Bernarda Bolzana

Akademie věd ČR udělila prof. Blahetovi čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. obdržel in memoriam medaili Bernarda Bolzana

Akademie věd ČR udělila prof. Blahetovi čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Ceremoniál se za účasti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové uskutečnil 8.6.2022 v Ostravě při oslavách 40. výročí založení Ústavu geoniky AV ČR. Prof. Blaheta, který působil na Ústavu geoniky AV ČR a na Katedře aplikované matematiky FEI VŠB-TUO, se zabýval numerickou matematikou a aplikacemi matematiky v geotechnických a enviromentálních oborech.

Aby vyhořelé jaderné palivo mohlo být bezpečně uloženo pod zem, je potřeba práce mnoha odborníků. Jedním z nich byl  i Radim Blaheta. Přestože byla jeho hlavním oborem matematika, během let aktivního výzkumu svůj záběr výrazně rozšířil a jeho práce má velmi praktické užití.

Řešil rozsáhlé úlohy pružnosti, plasticity, porézního proudění, věnoval se kontaktu v puklinách, vyvíjel výpočetní softwary, zabýval se stochastickou a inverzní analýzou a mnoha dalšími aktivitami.

Pomáhal vybudovat Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, ale významný ohlas získaly jeho teoretické výsledky, které se týkají víceúrovňových metod pro řešení velkých soustav lineárních rovnic a jsou vysoce efektivní v geomechanických aplikacích. Společně s dalšími českými odborníky patřil k průkopníkům výzkumu řešení lineárních rovnic metodou algebraického multigridu, čímž položil základy uznávané české školy víceúrovňových metod.

Kromě výzkumu se Radim Blaheta zasloužil o rozvoj české i mezinárodní matematické komunity, pravidelně pořádal různé akce, popularizoval vědu, věnoval se studentům. Od roku 2009 pravidelně předsedal organizačním výborům mezinárodních konferencí MODELLING.

Vloženo: 13. 6. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 470 - Katedra aplikované matematiky
Zpět