Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Příprava doplňkových materiálů pro výuku statistiky
Kód
IRP/2018/232
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvořit soubor řešených úloh ilustrujících možnosti zahrnutí neurčitosti do vybraných matematických modelů. Neurčitost bude v úlohách reprezentována pomocí pravděpodobnosti. Úlohy tak budou sloužit jako doplňkový materiál pro výuku předmětů zaměřených na pravděpodobnost a statistiku pro obor Výpočetní matematika (Statistika 1, Statistika 2, Statistika 3). Úlohy budou voleny tak, aby při jejich řešení byly využity znalosti z jiných předmětů (např. Lineární algebra, Obyčejné diferenciální rovnice, Numerické metody). Kromě podrobného řešení ve formátu pdf bude výstupem projektu software pro realizaci výpočtů a vhodnou grafickou prezentaci výsledků.
Zpět na seznam