Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Centrum pro jakost a spolehlivost výroby
Kód
1M06047
Řešitel
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
Předmět výzkumu
Cílem Centra je vývoj metod pro zlepšování jakosti, diagnostiku a zvyšování spolehlivosti výroby, výrobků a technologických postupů zejména se zřetelem na jejich aplikaci. Rozvoj komplexních analytických metod, vedoucích ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Očekávané přínosy projektu Hlavní přínos je v koordinaci a efektivním rozvíjení metodologie pro řízení jakosti a stanovení a ověřování spolehlivosti (bezporuchovosti) složitých systémů v oblasti výroby, dopravy a služeb. Centrum se ve své činnosti zaměřuje především na * vytvoření široké základny pro konzultační a poradenskou činnost, zaměřenou na zlepšování jakosti a efektivnosti provozů uživatelů výsledků centra - průmyslových firem. * zlepšení komunikace mezi výrobci a odběrateli a zvyšování konkurenceschopnosti vzhledem k EU. * přenášení zkušeností a nových poznatků do pedagogické činnosti, neboť projektu se účastní řada pedagogů několika univerzit a výsledky práce Centra jsou bezprostředně přenášeny do výuky. * rozvoj metodologie přímo na provozních datech, čímž jsou plně respektovány skutečné potřeby příjemců.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam