Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a implementace paralelních algoritmů pro 3D kontaktní úlohy s třením a kontaktní tvarovou optimalizaci
Kód
GA101/01/0538
Řešitel
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt se sestává z vývoje, implementace a aplikace nových efektivních algoritmů pro řešení kontaktních úloh a úloh kontaktní tvarové optimalizace. Tyto algoritmy budou založeny na duální variační formulaci s neznámými kontaktními silami na kontaktní hranici. Hlavní cíle projektu tedy jsou vývoj nových efektivních algoritmů pro řešení úloh se zaručenou konvergencí, zavedení tzv. nesouhlasných sítí, testování efektivity těchto algoritmů na modelových problémech včetně úloh s Coulombovým třením ve 2D i 3D s využitím adaptivní sítě k lepší identifikaci aktivních kontaktních částí. Součástí projektu je podrobná analýza úloh tvarové optimalizace využívající pro svou realizaci algoritmy založené na teoretických výsledcích, včetně analýzy konvergence numerického řešení k řešení původního inženýrského problému. Tyto algoritmy budou implementovány do vhodných balíků a jejich výkonnost bude testována na praktických úlohách (např. ozubená kola) k posouzení algoritmů z inženýrského pohledu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam