Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
Kód
IBS3086102
Řešitel
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Akademie věd ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program podpory cíleného výzkumu a vývoje
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na efektivní využití paralelního prostředí na svazcích osobních počítačů. Klíčovým prvkem pro rozsáhlé počítačové simulace je řešení soustav lineárních a nelineárních algebraických rovnic. V rámci řešení budou jednak algoritmy vyvinuté pro speciální paralelní počítače transformovány pro svazky PC a dále budou tyto algoritmy modifikovány tak, aby efektivně využívaly paměti cache. Algoritmy budou implementovány do aplikačního softwaru vyvinutého na pracovištích řešitelů. V rámci těchto implementací bude provedeno testování a vyhodnocení jednotlivých agoritmů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam