Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Matematické modelování v geomechanice, řešení rozsáhlých 3D- problémů
Kód
GA105/95/1273
Řešitel
Rok zahájení
1995
Rok ukončení
1997
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je další rozvoj programů GEM. Budou implementovány nové řešiče schopné řešit velké soustavy okolo 100 000 až 1 000 000 rovnic. Aby bylo možno využít výkonné řešiče, je třeba mít k dispozici odpovídající generátory sítí s možností účinné gr afické kontroly. Procedura, popisující blokování kotevních výztuží, se stane částí programového vybavení GEM. Bude možné řešit kontaktní problémy se třením s možností kombinace s nelineárními konstitučními vztahy.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam