Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh
Kód
GA201/97/0395
Řešitel
Rok zahájení
1997
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Projekt je součástí širší problematiky řešené na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Technické zázemí poskytne nedávno otevřené superpočítačové centrum na ZČU v Plzni. Cílem je kvalitativní studium spojitých matema tických modelů, formulovaných jako okrajové úlohy pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Budou rozvíjeny nové variační metody založené na myšlence prof. S.I.Pochožajeva a aplikovány na nelineární úlohy obsahující nelinearitu typu p-Laplacián. Na teorii stupně zobrazení je založen topologický přístup k otázkám existence a stability řešení dynamických systémů s jedním a více stupni vlonosti. Studium váhových prostorů a Hardyovy nerovnosti je základem vyšetřování nelineárních okrajových úloh pro d egenerované a singulární rovnice a spektrální analýzy degenerovaných a singulárních diferenciálních operátorů. Výsledky budou publikovány v mezinárodních časopisech.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam