Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Extrémně rozsáhlé výpočty (supercomputing) a tvarová optimalizace v geomechanice
Kód
GA105/99/1229
Řešitel
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2001
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
V projektu jde o tři hlavní cíle, které spojuje použití účinných iteračních metod a snaha o náročné aplikace v geomechanice. Prvním z nich je rozvoj numerických metod, které umožní řešení extrémně rozsáhlých úloh (supercomputing) vznikajících při výpočtu napěťových a deformačních polí pro potřeby geomechaniky. Tento cíl zahrnuje následující dílčí problémy: paralelní realizaci iteračních metod, řešení nelineárních soustav metodami Newtonova typu s využitím postupného zatěžování či postupného zhušťování sítě a iterační metody pro přesnou lokální analýzu. V posledním případě jde o tzv. metody kompozitních sítí, které kombinují řešení subproblému na hrubé globální síti a řešení subproblémů na zhuštěných lokálních sítích. Dalším z hlavních cílů je analýza citlivosti řešení na nejistotu ve vstupních datech, především na nejistotu v použitých materiálových charakteristikách. Třetím z hlavních cílů je použití metod tvarové optimalizace v geomechanice.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam