Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Užití metod fiktivních oblastí v úlohách tvarové optimalizace
Kód
GP201/02/D102
Řešitel
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Numerická realizace praktických úloh tvarové optimalizace zvláště ve 3D je algoritmicky i časově velmi náročná. Z tohoto důvodu hraje efektivnost řešení vnitřní úrovně optimalizačního procesu (stavového problému) významnou roli. Jedním z vysoce účinnýchn ástrojů numerické realizace stavové úlohy je metoda fiktivních oblastí (MFO), jejímž studiem se v posledních letech intenzivně zabýváme. Cílem tohoto projektu bude rozšířit stávající přístupy na řešení eliptických rovnic se složitějšími (smíšenými)okrajo vými podmínkami, na řešení variačních nerovnic a dále zefektivnit řešení stavové úlohy užitím waveletů na místo klasických konečných prvků. Vnější úroveň optimalizačního procesu (vlastní tvarová optimalizace) je v současnosti realizována pomocíalgoritmů globální optimalizace. V rámci řešení tohoto projektu navrhneme jiný přístup, který umožní použít klasické gradientní minimizační metody. Tento přístup spočívá v diskretizaci formulí, které dostaneme analýzou citlivosti ve spojité formulaci.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam