Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování a kvantifikace spolehlivosti dynamických systémů
Kód
1ET401940412
Řešitel
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Akademie věd ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Informační společnost (Národní program výzkumu)
Předmět výzkumu
Většina průmyslových systémů je dynamických. Dynamická spolehlivost zahrnuje studium stochastických procesů (a jejich interakce s procesy deterministickými), které popisují dynamiku systému, kdy důraz je kladen zejména na poruchy charakterizované vystoup ením nějaké procesní proměnné z bezpečné domény. Jedná se o zcela nový přístup k otázkám spolehlivosti. Tento projekt zahrnuje výzkum a vývoj algoritmů pro kvantifikaci dynamické spolehlivosti s hlavním akcentem na simulační techniku. Výsledkem projektu budou nové netradiční postupy a nové (obzvláště simulační) algoritmy pro řešení spolehlivosti vybraných dynamických systémů z různých průmyslových sfér, které budou umožňovat nalezení ukazatelů spolehlivosti i při respektování nějaké vhodné procesní pro měnné, popisující dynamiku systému. Získané výsledky lze použít např. pro modelování soustavy tranzitního plynovodu, distribuovaného řídícího systému, či pro účely konfrontace se stavem a úrovní řešení této problematiky v zahraničí.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam